Příběh ze staré Číny (autor – Martin Jabkenič)

Příběh ze staré Číny

Žil kdysi mladík jménem Hugo Mint

jenž post léčitele zdědil po předcích svých

Právě jich si nesmírně vážil

pyšný na to, že rodinný odkaz může dále šířit

 

Tak Hugo léčil a uzdravoval nemocné

přičemž na srdci měl vždy jediné:

aby ti, kdož k němu zavítají

již nikdy neměli potíže se zdravím

a plnohodnotného života si tak naplno co nejdéle mohli užívati

 

Dané přání plnilo se mladíkovi do té chvíle

než k němu s prosíkem přišel bohatýr z vedlejší vesnice

jímž obávaný Hiro Murosawa byl

a s nímž rozhodně nevyplatilo se do sporu přijít

 

Jmenovaný tuze nemocného syna měl

přičemž nikomu doposud nepodařilo se zcela vyléčiti jej

a to přesto že za jeho návrat do běžného života

byla vypsána nemalá finanční odměna

 

Peníze rozhodně nebyly to hlavní

co Hugovi přidělávalo starosti

On sám jich měl dostatek na to

aby vedl život počestný

 

Mladík se nyní strachoval především zejména o něj

neboť pokud by s léčbou neuspěl

zcela jistě by ho neminul krutý trest

na něž si Hiro Murosawa toliko potrpěl

v případě, když vše nešlo tak, jak on sám chtěl

 

Nejinak tomu bylo právě nyní

když Hugo dospěl před jeho honosné sídlo majestátní

z něhož se lékaři a léčitelé s nepořízenou navraceli

s bolavými šrámy jak na těle tak i na duši

 

Hugovi však odchod nebyl dopřán

a z rozkazu vedoucího stráží

ihned k lůžku nemocného putoval

kde ho již Hiro Murosawa napjatě očekával

v domnění, že mladík uskuteční jeden veliký léčitelský zázrak

 

Hugo se snažil seč mohl

avšak téměř okamžitě narazil na odpor

a to temných zlých sil

jež naopak té jeho léčitelské ozdravné nepřály

 

Mladík přeci jen pramálo štěstí měl

že na něm nebyl vykonán fyzický trest

I on si příliš nepolepšil

neboť vzápětí vsazen byl do vězení

 

Hodnou dobu tápal Hugo v nejistotě

co s ním jenom dále bude

když tu celu zčistajasna pohltila pronikavá záře

z níž postava anděla vyšla náhle

 

Daná persona zvěstovala mladíkovi spásnou novinu

a sice že jistá naděj by tu byla na záchranu

A to rovnou několika životů!

Jen nezůstat pouze u slov a přejít co nejrychleji k činům!

 

Onen anděl pro začátek Hugovi ukázal tajnou cestu

jež z vězení vedla oklikou přímo do pokojíku

jenž mladíkovi byl již důvěrně známý

neboť v něm přebýval Hirův syn

jehož před necelou hodinou on sám osobně léčil

 

A tu anděl podruhé rozhodl se zasáhnout!

Poté co Hugovi opětovně nezadařilo se s jeho silou léčivou!

 

Hlásal že ono lůžko, na němž chlapec stonal

zasaženo jest prokletou černou magií zákeřnou

A ta že opakovaně maří

aby nemocný znovu nabyl svého plnohodnotného zdraví!

 

I vnuklo to mladíkovi nápad

jak by se dané zlo možná dalo oklamat

S pomocí anděla snesl chlapce z lůžka vedle na zem

a na ní pak pokračoval v uzdravování jeho nemocného těla i duše

 

Následovalo co anděl předvídal

a v co Hugo osobně prosebně doufal

 

Chlapec náhle ožil!

A po chvilce kloudného slova sám schopen byl!

 

Po svém otci začal se ihned shánět!

Tak moc toužil se s ním opět vidět!

Zatímco ono lůžko, na němž předtím ležel

v prach mezitím přeměnilo se

a ten pak propadl se dolů do horoucích pekel

 

Kletbě tak byl učiněn nadobro konec!

Poté co zem znovu zacelila se!

A věděli to jak Hugo tak i chlapec!

Chlapec z něhož nyní život zase naplno čišel

jako by nic zlého nepřihodilo se

 

V tu chvíli anděl usoudil

že je načase se rozloučit

neboť svoji úlohu již splnil

 

Ještě než však nadobro odešel

popřál Hugovi a chlapci do života jen to pěkné

Ať stále pamatují na jeho radu

že každý jedinec má nárok na svoji nápravu

 

Právě tou začal si postupně procházet Hiro Murosawa poté

co spatřil své jediné dítko zcela zdravé

 

Co následovalo pak

jestlipak to uhádnete?

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Mix. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *