9. Mučitelé a jejich věznitelé uvízlí ve společné síti…

9. Mučitelé a jejich věznitelé uvízlí ve společné síti náladovostí, intrik a zranitelných citů

Strach a nejistota – právě ty sváděly souboj u jistého muže, co se narychlo snažil sbalit si svůj kufr. Jenže mu to příliš nešlo, neboť neustále musel myslet na nečekané události, jež nastaly. A tak se kufr plnil a zase nedobrovolně vyprazdňoval. Proč se mu jen přestalo dařit? Do sebemenších detailů to měl tak dobře promyšlené. A pak přišel ten všetečný stařík a všemu učinil přítrž.

Muž při té vzpomínce praštil s kufrem o zem a nedobrovolně se natáhl na postel. Moc dobře si uvědomoval, že z Katalné Mochny musí co nejdříve vypadnout, jinak bude mít s největší pravděpodobností opletačky se zákonem, o což rozhodně ani v nejmenším nestál. Ten stařík by byl schopen další nekalosti, pomyslel si záhy muž a to ho vyburcovalo k nové aktivitě. Jenže když už měl valnou část svých věcí kompletně sbalenou, začal mu v útrobách kufru vyzvánět mobil. Muž daný hovor přirozeně nemusel přijmout, jenže co když pro něj byl zrovna životně důležitý? A tak se po mobilu začal shánět, leč ten se zjevně nacházel až na samotném dně kufru. Co naplat, některé věci z něj musely zase ven.

Povedlo se. Ještě tedy zjistit, kdo to volal, neboť mobil mezitím, co ho muž zpoza kufru úspěšně vydoloval, přestal vyzvánět. Dotyčný váhavě pohlédl na displej, kde se mu zobrazil nepřijatý hovor. Kdo to jen mohl být? Ono číslo muži nebylo vůbec povědomé. Už se pomalu rozhodl, že na něj nebude reagovat, když se mobil nanovo rozdrnčel a dané číslo se znovu hlásilo o svoji pozornost. Přijmout daný hovor či nikoliv? Muž při svém rozhodování pociťoval jisté dilema. Situace se opakovala, mobil opětovně přestal vyzvánět a muž tedy hovor napodruhé nepřijal.

Vzápětí kdosi zaklepal na dveře. Kdo to jen může být? Snad ne ti, jejichž jménem vyhrožoval onen stařík? To by pro muže bylo dosti nepříjemné. A tak dotyčný řešil nové dilema: otevřít či naopak neotevřít dveře?

Muži se trošičku ulevilo, když zjistil, že se jedná pouze o pokojskou. Celý nesvůj ji pustil do pokoje a začal pozorovat při práci. Jenže co se nestalo, mobil napotřetí začal vyzvánět. Muži se ho nechtělo zvedat, pokojskou to očividně ale dosti znervózňovalo. A tak ji poslal pryč a hovor konečně přijal. Oznámená zpráva muže nesmírně šokovala. Telefonát ho informoval o nehodě, kterou zavinil jistý řidič kamionu, a při níž málem přišla o život jeho matka. Ta byla v kritickém stavu převezena do jedné z pražských nemocnic.

Muži jako by se v jednom okamžiku zhroutil celý svět. Na své matce totiž dosti lpěl a ona zpráva ho nesmírně šokovala. Znovu odhodil stranou kufr, padl na postel a rozplakal se. Byl to pravý nefalšovaný pláč. Poté, co se při zpětném hovoru muž několikrát ujistil, že se nejednalo o žert, propadl ještě větší depresi. Najednou nevěděl, co si dál počít se svým životem. Za normálních okolností byl výtečným manipulátorem, teď ale naopak jako by si právě nemilý osud pohrával přímo s ním samotným.

Muž se dostával do úzkých, na matku vždy dal. Byla to právě ona, kdo ho pilně zaučoval do nekalých praktik, jak si kolem prstu omotat vlivné a bohaté lidi. A muži se to úspěšně několik let dařilo. Řadil se mezi profesionály, co se týkalo navazování kontaktů s bohatými ženami, jež následně dokázal přesvědčit o tom, že je pro ně tím pravým pro společnou cestu životem. Ve skutečnosti tomu tak však nebylo a právě peníze v mnohém sehrály svoji velkou roli. Ano, po nich prahl jak muž, tak i jeho matka a oba v jejich získávání byli vážně dobří. Jak se však záhy ukázalo, několik novin si začalo oněch nekalých praktik všímat a to poté, co se podvedené ženy samy od sebe začaly hlásit na policii a ta rozjela vyšetřování. I tak se muž domníval, že by mu jeho poslední objekt zájmu mohl podlehnout, kdyby do jeho života nevstoupil právě onen stařík.

Muž však náhle začal litovat toho, jak se až doposud choval. Najednou si dokázal život představit bez podvodného vnucování se ženám do přízně či bez drobných krádeží v obchodech se šperky. Ovšem to by nesměla existovat právě mužova matka, která ho do světa zločinu zasvěcovala. A najednou se v jednom okamžiku vše zvrtlo. Mužova matka v nemocnici bojovala o holý život a on o svoje postavení v životě.

Muž samým vyčerpáním, jak ho zmáhaly všechny ty nemilé myšlenky a vzpomínky na minulost a na současnou nehostinnou přítomnost, znovu padl na postel a rukama začal bouchat do polštářů a nohama kopat do deky. Ne, to se přece nemohlo stát, to přece musí být omyl, namlouval si dokola, když znovu zavolal na telefonní číslo nemocnice, na němž mu opětovně potvrdili, že u nich jeho matka leží v kritickém stavu.

Ozvalo se v pořadí druhé zaklepání na dveře.

„Dejte mi všichni pokoj, chci být sám!“ snažil se muž od sebe odlákat pozornost, tentokrát to však nešlo tak hladce, neboť…

„Jaroslave Nedomanský, tady policie, jménem zákona otevřete dveře!“

Dotyčný sebou na posteli trhavě škubl a rázem byl na nohou. Věděl, že musí pohotově jednat, jinak ho dopadnou a to se nesmí stát. Kdo by se postaral o jeho matku, kdyby ho odsoudili a následně zavřeli do vězení? Na toto Jaroslav právě myslel.

„Jménem zákona, otevřete dveře, nebo je vyrazíme!“ naléhal z hotelové chodby Daniel Černý.

Jaroslav již nezaváhal a začal jednat na vlastní pěst. Uvědomoval si, že kdyby vyhověl výzvě, skončil by v poutech. Jedinou možnou záchranou pro něj byl tedy včasný útěk. Jenže kudy se nyní ubírat, když se váš pokoj nachází až v šestém patře hotelu a seskok tudíž nepřichází v úvahu? I přesto Jaroslav zachoval chladnou hlavu, vyběhl na balkon a rozhodl se přelézt na onen vedlejší. Povedlo se mu to v momentě, kdy ho Daniel informoval o další výzvě.

A skutečně se tak stalo a dveře se náhle rozlétly dokořán. Jenže to už se Jaroslav opatrně vplížil do sousedního apartmánu, kde svojí nečekanou přítomností překvapil pár, který se tam oddával milostným hrátkám.

„Co tady u všech čertů děláte?!“ zapištěla žena, která okamžitě, jakmile Jaroslava zmerčila, zalezla pod peřinu.

Jaroslav jí neodpověděl, namísto toho rychle spěchal přes onu místnost ke dveřím. Opatrně je otevřel, aby se přesvědčil, zdali je čerstvý vzduch. Zřejmě tomu tak bylo, neboť nikoho na chodbě nezahlédl. Naopak ruch Jaroslav zaznamenal ve svém pokoji! Užuž se chtěl dát úprkem chodbou, když ho nečekaně kdosi vtáhl nazpět dovnitř.

„Co tu pohledáváte? Tak slyšíte mě?!“

To se na Jaroslava obořil muž, kterého vyrušil z milostných radovánek. Také žena byla na nohou. Nezvaný host již oba neměl možnost vidět v rouše Adamově a Evině, neboť si na sebe stihli vzít župany.

„To se dělá lézt cizím lidem do pokoje?!“ přidal muž na důrazu. „Tak odpovíš mi ty jeden vlezlej chlípníku?!“ naléhal na Jaroslava, načež ho uchopil za košili a přitáhl k sobě.

Jaroslav věděl, že musí pohotově jednat, jinak bude dopaden. A proto muže poprosil: „Když mě pustíte, tak vám to povím.“

Byla to však pouhá zástěrka, neboť jakmile muž Jaroslavovi vyhověl, tak ten vytáhl pistoli a pohrozil: „A teď mě necháte v klidu odejít!“ Načež zbytečně nemarnil čas, vyndal ze zámku klíče, vyklouzl na chodbu a pár v pokoji uzamkl.

Jaroslav ihned nato zalitoval, že něco podobného nestihl učinit i s dveřmi u svého pokoje. Daniel totiž nemarnil čas s přelézáním do vedlejších pokojů a zcela správně došel k názoru, že jeho zločinec bude prchat chodbou.

„STŮJTE!“

Jaroslav výzvu neakceptoval a dal se hotelem na úprk. Daniel se stal jeho pronásledovatelem a po boku mu spěšně chvátal Radovan. Jaroslav se hnal chodbou, ovšem daleko se nedostal, neboť mu cestu nečekaně zastoupila pokojská.

„DÁL UŽ ANI KROK!“ zvolal bezmocný Jaroslav, načež pokojskou okamžitě vzal jako rukojmí.

„Nedělejte si to ještě těžší a vzdejte se!“ vyzval Daniel Jaroslava o něco mírněji.

„Až mě necháte z tohohle hotelu svobodně odejít!“ začal si Jaroslav diktovat podmínky a vyzval pokojskou, aby pod pohrůžkou, že jí jinak vpálí kulku do hlavy, odemkla pokoj, z něhož předtím vyšla.

Jaroslavovi jeho záměr nakonec vyšel, neboť Daniel se neodvážil vystřelit a Radovanovi došla potřebná zásoba přesvědčovacích moudrých projevů.

„ZADRŽTE!“ vykřikl Daniel, jenže to už Jaroslav stačil pokojskou zavléci nazpět do pokoje a zamknout se v něm společně s ní.

„Dejte mi všichni už konečně zatraceně pokoj!“ reagoval na Danielovo neúnavné naléhání přes dveře Jaroslav, načež je okamžitě zapřel křeslem a pohovkou, aby nebylo možné je vyrazit. „Pokud neodejdete, tak začnu střílet!“ přitvrdil na výhrůžkách. „Myslím to skutečně vážně, takže se o nic nepokoušejte, jasný?!“ doplnil, načež se otočil na pokojskou s hláškou: „Dál už ani krok! Běžte zpátky od toho okna! TAK DĚLEJTE, SAKRA!“

Pokojská uposlechla. V pokoji kromě ní a Jaroslava nikdo jiný nebyl.

„Ať vás to ani nenapadne, dejte mi ten telefon! TAK SAKRA POSLECHNĚTE!“ zahartusil Jaroslav, když ho chvilka nepozornosti málem stála prozrazení. „Komu jste chtěla volat?! TAK MI KRUCINÁL ODPOVĚZTE!“ naléhal na pokojskou čím dál zlobněji a okamžitě jí mobilní telefon vytrhl z ruky.

„Své… své sestře, chtěla jsem jí říct, že se zdržím v práci,“ odpověděla opatrně pokojská.

„To tedy zdržíte a na svůj mobil rovnou zapomeňte!“ uvedl výbojně Jaroslav, načež ho vypnul a zastrčil si jej do kapsy.

„Jaroslave Nedomanský, nepřitěžujte si a propusťte Terezu Jentelovou!“ pokusil se s dotyčným přes dveře smlouvat Daniel, když se je neúspěšně snažil nejprve otevřít a následně vyrazit.

„Okamžitě zanechte toho bouchání, nebo ji zastřelím!“ zařval na oplátku Jaroslav. A pak skutečně padl výstřel. „Tohle byla výstraha, pokusíte se o něco a nová kulka bude patřit Tereze!“

Teprve při tomto novém pohledu si jmenovanou Jaroslav lépe prohlédl. Tereza mohla být o něco mladší než on, vypadala na takových devatenáct a její hustá černá hříva a oči stejné barvy leccos vypovídaly o jejím půvabu. Kdyby si Jaroslav vybíral, koho svede po Šárce Vladské, měl by v této chvíli jasno.

„Co se na mě tak díváte? Vážně mě chcete zastřelit?“ odvážila se Tereza zeptat Jaroslava, neboť ji jeho současný postoj dosti zaskočil. Díval se na ni jako ve snách a zároveň mířil pistolí. „Vy přece nevypadáte na někoho, kdo by byl schopen někoho zabít.“

„Co vy o mně vlastně víte? Vůbec nic!“ ožil opět Jaroslav.

Z Terezy však, zdálo se, strach postupně opadával, neboť normálně klidně řekla: „Možná leccos dokáži vyčíst z vaší temné duše, pod jejíž slupkou se skrývá i mnoho dobrého.“
Jaroslava tato nečekaná odpověď popravdě dosti překvapila, i přesto se však zavčas vzpamatoval, když se zaskvěl následnou narážkou: „Hrajete si na chytrou, stejně jako jeden místní stařík, co?“
„Tím staříkem nejspíše máte na mysli Radovana Litevského, že mám pravdu?“

„Hned toho nechte! TAK SLYŠELI JSTE?! OKAMŽITĚ ZMLKNĚTE, OBA DVA!“ rozkřikl se z plných plic znovu Jaroslav, když Tereza začala nahlas vyvolávat Radovanovo jméno a dotyčný obratem pohotově přes dveře zareagoval.

Tereza nakonec musela uposlechnout, neboť na ni Jaroslav opětovně mířil pistolí. Ruka se mu při tom neúměrně třásla a tudíž hrozilo, že by mohl zaznít regulérní výstřel.

„Dobrá, odteď již nevydám ani hlásku,“ přislíbila Tereza svému vězniteli. „Vy ale na mě přestaňte mířit tou zbraní.“

Jaroslav onu výzvu bral v potaz, nicméně se nemínil Danielovi jen tak hladce vzdát, o čemž ho náruživě poinformoval. Ten si už nevěděl rady, uvědomoval si, že kdyby se do pokoje pokusil vniknout násilím, poskytl by sňatkovému podvodníčkovi záměr, aby Tereze ublížil. Daniela rovněž znepokojovalo, že uvnitř pokoje náhle utichly hlasy, a tak přestal mít přehled o tom, co se tam odehrává.

„Když dovolíte, drahý příteli,“ rozhodl se danou nepříznivou situaci vzít do vlastních rukou Radovan, když viděl, jak Daniel tápe, „ujal bych se nyní role vyjednávače já a vy byste se mezitím pokusil dostat přes sousední pokoj na balkón a vyčkal tam na příhodný okamžik, kdy by šlo Jaroslava bezpečně zpacifikovat. Budeme se dorozumívat prostřednictvím textových zpráv.“

„Tak dobrá,“ souhlasil nakonec bezradný Daniel. „Ale buďte opatrný. Vůbec nevíme, čeho všeho je ten člověk schopný,“ upozornil Radovana. Ten přikývl, že to bere na vědomí.

Mezitím se v pokoji pomalu schylovalo k novému rozhovoru. Jaroslav to už nevydržel a Terezy se zeptal: „Vy rovněž pocházíte z Katalné Mochny?“

Dotyčnou tato otázka, upřímně řečeno, trošičku zaskočila, už třeba z toho důvodu, že ji neočekávala, a také proto, že ji Jaroslav vyslovil o dost mírněji.

„Ano, jsem rodačkou,“ odvětila. „A vy? Pokud vám tedy nevadí, že se ptám?“ dodala honem.

Jaroslav váhal, zdali odpovědět či nikoliv, nakonec se ale přeci jen Tereze stručně zmínil: „Pocházím z Pardubic.

„Toto město velmi dobře znám, často tam jezdím za dědou a babičkou…“

„Vše v pořádku, Terezko?“

To se po kratší odmlce odhodlal promluvit Radovan, když zevnitř pokoje nově zaslechl hlasy.

„Ano, Radovane, povídáme si,“ vzkázala mu Tereza tónem, z něhož učitel biologie vyčetl jistou vyrovnanost. Avšak…

„Říkal jsem žádné rozhovory!“ pohrozil Jaroslav, jakmile zaregistroval, že spolu Radovan a Tereza komunikují.

„Ale no tak, Jaroslave, vy přece nejste žádný násilník, tak buďte od té dobroty a vyjděte z pokoje jako spořádaný hotelový host,“ domlouval mu po dobrém Radovan. Musel si ověřit, že je Tereza v pořádku. Právě mu totiž na mobil přišla zpráva od Daniela, že se úspěšně přes sousední hotelový pokoj dostal na balkón apartmánu,v němž přebývala ona a Jaroslav.

„Že nejsem násilník?! To byste se divil, co jsem nebo nejsem!“ zdůraznil Jaroslav a znovu se nečekaně odvážil k výstřelu z pistole. Kulka byla naštěstí vyslána do vzduchoprázdna, jak následně zaslanou textovou zprávou Radovanovi potvrdil Daniel. V té další ho pak žádal, aby Jaroslava nějak šetrně vylákal za ním na balkón, kde by jmenovaného mohl bezpečně odzbrojit. Radovan se dle toho tedy začal zařizovat.

„Jak dlouho si ještě míníte hrát na velkého hrdinu, Jaroslave? Svým počínáním neprospíváte ani sobě ani Terezce. Proto radši opusťte od vyhrožování a vzdejte se, než někomu skutečně ublížíte. To by to pak pro vás mohlo velice ošklivě dopadnout.“

Jaroslav si dával s odpovědí tentokrát načas. Jako by tušil, že se na něj něco chystá. „Proč mi tohle všechno vlastně vykládáte? To si vážně myslíte, že mě tak snadno dostanete?“

Radovan se však nedal. „A co si tímto výstupem vlastně od sebe slibujete vy? To tu chcete až do večera zadržovat jedno nevinné děvče, jež s vašimi nekalými praktikami nemá vůbec nic společného? Mějte rozum Jaroslave a Terezku propusťte.“

Daniel by velice rád zasáhl, když se mu úspěšně podařilo dostat na dané smluvené místo, jenže i tak to měl stížené, neboť Jaroslav kolem sebe opět nebezpečně mával pistolí a Tereza se zdržovala v jeho blízkosti. A takto to rovněž Radovanovi zaslal v textové zprávě.

„Přeci se nehodláte věčně skrývat před policií. Jednou vás ruka zákona beztak dostihne,“ upomínal přes dveře věznitele Terezy Radovan. „Tak buďte, Jaroslave, od té dobroty a když už se nemíníte vzdát vy osobně, propusťte alespoň onu mladou dívenku.“

„To tak, a jen co otevřu dveře, tak mi na ruce nasadíte klepeta a zabásnete mě!“

„Máte mé čestné slovo, že proti vám nebude použito žádného násilí, pokud se ho nedopustíte i vy osobně,“ ujišťoval Jaroslava Radovan a pokračoval:. „Když teď vyjdete na balkón a vzhlédnete z něj dolů, zjistíte, že tam žádné policejní hlídky nejsou přítomny. Račte se tedy na vlastní oči ubezpečit, že vám nelžu.“

Jaroslav zaváhal a hned mu přišlo na mysli, co když mu Radovan jen lže. A proto Tereze nakázal: „Vyjděte na balkón!“

„Ale nebudete doufám zase střílet?“ chtěla si být jistá.

„Udělejte, co říkám!“ naléhal Jaroslav. „TAK HNĚTE SE SAKRA!“

Tereza se již nesnažila odporovat a opatrným krokem se vydala tam, kam ji její věznitel ponoukal jít. Daniel měl nyní stíženou pozici. Sice se k němu pozvolna blížil Jaroslav, jak si to přál, před ním však kráčela Tereza. Daniel tak řešil dilema: jak zpacifikovat Jaroslava, aniž by neublížil Tereze. Nakonec se Daniel rozhodl zariskovat. Jakmile se Tereza ocitla u něj na balkóně, volnou levou rukou ji uchopil za rameno a povalil na zem.

„POLOŽTE TU ZBRAŇ, NEBO BUDU NUCEN VYSTŘELIT!“

Na balkóně v šestém poschodí se odehrávalo pravé drama. Dva muži tam teď proti sobě stáli s namířenými pistolemi. Pak jeden z nich zbraň nečekaně obrátil proti sobě a na celé kolo zahulákal: „DO HÁJE SE VŠÍM!“

Zazněl výstřel.

Příjemné chvíle rozhodně neprožíval ani muž, co se právě snažil ukočírovat svůj nákladní vůz. Na něm se vyjímala prestižní firemní značka BIG FOOD AND DRINK MANIA, jež náležela jedné významné pražské společnosti zabývající se rozvozem jídla a pití té nejlepší kvality. Alespoň tak to daná firma hlásala prostřednictvím svého loga. A dle četných referencí se jí prý dařilo nadmíru dobře, o čemž vypovídal více než milión spokojených zákazníků. A nejinak na tom údajně byli i sami řidiči, co pro firmu BIG FOOD AND DRINK MANIA rozváželi zboží. Ti prý rozhodně nešetřili úsměvy, jimiž obdařovali své „spokojené“ zákazníky.

Sám muž toto výše uvedené bohužel nesdílel. Naopak se cítil mizerně, už když jen pomyslel na nesmyslná školení ohledně oněch úsměvů, při nichž si připadal jako ten největší tupec na světě. Úsměv sem, úsměv tam, úsměv na tuto stranu, úsměv na druhou stranu… To sama o sobě dle něj byla ubohost. A ani za tu odvedenou práci nebyla kdovíjaká platová satisfakce. Těch pár tisícovek sotva stačilo na zaplacení nájmu a na nákup základních potravin pro každodenní živobytí. Že by však byla firma, pro níž muž pracoval, nějak štědrá ohledně odměn či přispívání k základnímu platu, to se říci rozhodně nedalo. Ba právě naopak, pokud se doslechla o nějakém tom prohřešku vůči zákazníkovi, okamžitě jednala v neprospěch svého zaměstnance.

I muži se nejednou přihodilo, že mu byla snížena platová výměra, to když zavčas nedoručil požadovanou zásilku. Jenže jak ji mohl stihnout dodat ve smluveném termínu? Za to dopravní neštěstí stejně jako za onu následnou dopravní zácpu přeci nemohl. A tak muž k zákazníkovi holt dorazil s několikahodinovým zpožděním. A že pak nehýřil úsměvem, to se zajisté dalo také pochopit. Ovšem zaměstnavatel byl jiného názoru. Muž tak u něj se svými pádnými argumenty nepochodil.

Podobně se to mělo s jednou noční štací, kdy na vině včasného nedoručení zásilky byla pro změnu sněhová kalamita. Copak muž mohl za tu nenadálou sněhovou nadílku? Není přece kouzelníkem, aby mávl hůlkou a zimě učinil přítrž. Muž dopředu tušil, že ta cesta do Hamburku nebude procházkou růžovou zahradou, on sám by ji za normálních podmínek dokonce odmítl podstupovat, leč zaměstnavatel byl jiného názoru.

„Ta zásilka se musí bezpodmínečně doručit do druhého dne, jak je ujednáno. Prostě se dle toho zařiďte!“ zněl pádný argument od zaměstnavatele.

Muž jako by to stále živě slyšel. Na klidu mu rovněž nepřidalo, když na jednom z německých odpočívadel za mrazivé teploty mínus patnáct stupňů Celsia musel měnit prasklou pneumatiku. A záhy nato se mu rozbilo čelní sklo. Ne však vlastní vinou! Na svědomí tento neblahý incident měla parta teenagerů, kteří se bavili tím, že se z mostů kameny strefovali do projíždějících aut. Dost nebezpečná zábava, uvážíme-li, že tu šlo i o život!

Když o tom muž tak přemýšlel, tak mnozí obyvatelé Katalné Mochny by si tuto „kamínkovou zábavu“ zajisté upravili čistě po svém. Namísto hazardování se životy druhých by se naopak jednalo o jejich zpestření. Kamínky by za pomocí HÓLEJENEK vzlétly do oblak a nebyla by to jen tak obyčejná levitace, neboť každý z těch kamínků by nesl jméno konkrétní osoby, k níž by se následně snesl. Dělo by se tak z pravé nefalšované lásky či z pouhého přátelství. A jakmile by se kamínky snesly k adresátovi, s pomocí HÓLEJENEK a speciální tinktury by se „vyčaroval“ jeho portrét. Ano, přesně takto to muž kdysi viděl na Mochnickém katalovění, na jedné z těch posvátných místních akcí.

Ano, taková byla Katalná Mochna, ono kdysi naprosto neznámé město ležící ve středních Čechách, jenž svojí pílí postupně získalo uznání jak ve své domovině, tak za hranicemi. I muž kdysi k tomuto městu vzhlížel, avšak poté, co ho zradila jistá žena, na něj postupně zanevřel. A přitom mu na začátku osud přál a on vlastnil prosperující firmu s nábytkem. Ano, i muž se kdysi těšil nebývale vysoké oblibě mezi místními obyvateli výše zmíněného města, jenže pak do jeho života vstoupila právě ona žena. A stačila jedna menší nevole a muž takřka o všechno přišel. A to jen proto, že slepě uvěřil oné ženě, která ho v nestřeženém okamžiku ožebračila. A co víc, nestačilo jí to a už tak dosti zadluženého muže v soudním procesu připravila o další peníze…

Dost, to už proboha stačí!

Muž byl přinucen prudce zabrzdit, jak ho ty nynější vzpomínky zmáhaly. Až ke slzám ho dohnaly!

A pak náhle…

„Co děláš, ty jeden trumbero?! Koukej zase jet!“ začal nadávat řidič, co do nákladního vozu málem zezadu narazil.

„Promiňte, hned to bude,“ sdělil mu ztrápeně muž. Jenže sotva uvedl do chodu motor, už byl nucen zastavit podruhé. To volal šéf firmy BIG FOOD AND DRINK MANIA. Chtěl se ujistit, že je vše v pořádku, že muž již dorazil na smluvené místo do nedalekých Poděbrad. Když ten mu oznámil, že se ještě nachází v Katalné Mochně, šéf se rozzlobil a začal dávat kázání o dochvilnosti. Muž již v sobě nedokázal nalézt potřebná slova na obranu a tak chtě nechtě celý ten nepříjemný telefonát protrpěl. „Ano, za chvilenku tam již budu,“ ujišťoval svého zaměstnavatele.

„Tak co je to zas s tebou?! Koukni hejbnout kostrou!“ rozkřikl se na muže znovu řidič, načež svůj řev doprovodil hlasitým troubením.

„No jo, už jedu.“

Muž se opět pokusil nastartovat vůz a v duchu se modlil, aby ho již nic nerozrušilo. Povedlo se.

„No konečně, to ti to trvalo!“ zahartusil naposled řidič a také sešlápl plyn.

Muž se cítil značně mizerně. Kdyby mohl, nejraději ze všeho by vrátil čas do doby svého absolutního štěstí. Leč člověk míní a osud mění, řekl by zajisté Radovan Litevský…

Právě připomínka učitele biologie muži vnukla zpětnou myšlenku na jednoho z rodáků Katalné Mochny, jenž v prostranství pasáží vlastnil útulnou kavárničku. Už to byl nějaký ten pátek, co se spolu oba viděli naposled, takže nové shledání by se zajisté stalo velikým přínosem. Jenže muž měl i pracovní povinnosti, jež podléhaly jistým smluvním závazkům. Na výběr měl tedy dvě možnosti: buďto se urychleně vydá do Poděbrad, nebo navštíví svého někdejšího přítele.

U muže nakonec překvapivě zvítězila ona druhá volba. Už zkrátka nedokázal skousnout novou buzeraci stran svého zaměstnavatele a nutně potřeboval vypnout a načerpat ztracené síly. A tak svůj nákladní vůz nečekaně zaparkoval na mochnickém náměstí a vydal se pěšky do Pasangerovy ulice. Jakmile do ní vstoupil, dýchla na něj neopakovatelná atmosféra.

A zakrátko nato…

„Martine, to je mi ale milé překvapení!“ běžel se s mužem náruživě přivítat Rudolf Manten, jakmile ho spatřil vcházet do své kavárny. Z jeho reakce bylo zřejmé, že takovéhoto hosta skutečně nečekal.

Martin Netřebický se nestačil ani pořádně rozkoukat a již se k němu hlásila další osoba.

„Je to vůbec možné, jste to vážně vy, Martine?“

„Lubomíre!“

Oba pánové si padli kolem ramen.

Ano, oním druhým mužem nebyl nikdo jiný nežli Lubomír Větvička, jinak pohublý padesátiletý dlouhán se zrzavými vlasy. Na rozdíl od Martina je ještě neměl prolezlé lysinami.

„Jak je to jen dlouho, co jsme se my dva neviděli?“ zeptal se Martin.

„Takové dobré tři roky to už bude,“ počítal v duchu Lubomír, načež Martina následně vyzval: „Pojďte se ke mně posadit, poklábosíme spolu jako za starých časů.“

Martin popravdě váhal, neboť se mu znovu na mobil ozýval šéf. Martin učinil něco, co ještě nikdy předtím: daný hovor nepřijal a dokonce svůj mobilní telefon vypnul. „Takhle to mám pořád. Vůbec mě nenechají na pokoji,“ postěžoval si ihned Lubomírovi a poreferoval mu o své současné práci.

„Tak podejte okamžitou výpověď. Nesmíte se takhle ničit,“ namítl okamžitě jmenovaný, jemuž rovněž neušlo, že Martin vypadá sešle a dělají se mu kruhy pod očima.

„Asi máte pravdu, povolání dopravce mi dvakrát nesvědčí,“ připustil Martin.

To už se k jejich stolu blížil Rudolf Manten s objednávkou a Martinovi sděloval:. „Dnes volal Radovan a říkal mi, že byste měl zájem o post číšníka v mé kavárničce. To místo ještě není obsazené, takže chcete-li, může být klidně vaše.“

„Jste hodný, Rudolfe, nechám si to projít hlavou a dám vám vědět…“

„Jaképak rozmýšlení, vezměte to místo ihned, alespoň si ušetříte zbytečné nervy,“ domlouval Martinovi okamžitě Lubomír. „A šéfovi zavolejte, že u něj nadobro končíte.“

„Vy ho neznáte, umí se nepřiměřeně naštvat a s podřízenými nemá slitování,“ snažil se to Lubomírovi nějak šetrně vysvětlit Martin.

„Já se taktéž umím pěkně rozezlít, když na to přijde,“ uvedl výbojně Lubomír, načež si od Martina vyžádal jeho mobilní telefon.

„Snad nemáte v plánu…?“

„Přesně to právě chci udělat.“

A jak si Lubomír usmyslel, tak také učinil. Martinův zaměstnavatel byl tuze překvapen, kdo že mu to volá. Lubomír se totiž představil jako spokojený poděbradský zákazník, jemuž právě dorazila zásilka od Martina, načež si hnedle postěžoval na to, jaká je to škoda, že už mu dotyčný nikdy žádnou další osobně nedoručí, neboť s rozvozy pro firmu BIG FOOD AND DRINK MANIA nadobro končí. Z této zprávy Martinův zaměstnavatel příliš nadšen nebyl a dožadoval se okamžitého vysvětlení.

„Prosím, Martine, chce s vámi hovořit váš šéf,“ předal mu Lubomír jeho mobilní telefon.

„Co mu mám říct?“ nevěděl náhle Martin, jak se zachovat.

„Pravdu,“ zamrkal na něj povzbudivě Lubomír. „Že odteď nastupujete tady u Rudolfa v jeho kavárně Sanmantena.“

Martin si tedy dodal patřičné odvahy a jak mu to Lubomír poradil, tak to i podal svému zaměstnavateli. Ten rozhodně nešetřil kritikou a hned si začal stěžovat na všechno možné.

„Řekněte, že to myslíte smrtelně vážně, že se sebou nenecháte manipulovat,“ nabádal Martina Lubomír a ten se podle toho zařídil.

„No to je vážně vrchol! Jak si to jako představujete?!“ běsnil zaměstnavatel.

„Tak jak vám to říkám. Klidně mi dejte hodinovou výpověď, pokud vás to uspokojí. Já pro vás již odmítám dál pracovat,“ hájil se statečně Martin, čímž si rázem vysloužil pozornost nejen Lubomíra a Rudolfa, ale i ostatních hostů kavárny Sanmantena.

„Cože?!“

„Že už pro vás nebudu pracovat,“ zopakoval Martin. „Nenechám se sebou zacházet jako s otrokem, na to vážně nemám nervy ani žaludek. Sbohem!“ Načež svůj mobil opět vypnul.

Za daný hrdinský výstup se Martinovi dostalo náležitého potlesku jak od Lubomíra a Rudolfa, tak i od zbylého osazenstva kavárny.

„Nuže, Martine, vítejte v novém pracovním týmu, přeji vám mnoho úspěchů!“ zahalasil zvesela Lubomír a pak se obrátil na majitele kavárny Sanmantena se slovy: „A teď je již Martin celý váš, Rudolfe, to si zaslouží náležitě oslavit!“

„Hned to bude, Katko, buďte tak laskava a obslužte oba pány,“ vyzval Rudolf číšnici.

„Tak to vy jste můj nový pomocníček?“ obdařila Martina milým upřímným úsměvem Kateřina.

„Už to tak vypadá. Nechcete si přisednout?“

„Promiňte, ale volají mě další…“

„To je v pořádku, Katko, já se toho ujmu,“ uvědomil ji Rudolf a sám se vydal na zákazníky, jež si chtěli objednat nějaký ten dobrý místní mochnický zákusek a něco k pití.

„Rudolf je velice hodný, vstřícný člověk, Martine, ten vás nebude nijak komandovat,“ informovala dotyčného Kateřina. „Promiňte, nevadí že jsem vás oslovila křestním jménem? Tady je to tak zvykem,“ vyjádřila se záhy omluvně.

„To je v pořádku, nevadí mi to,“ ujišťoval Kateřinu Martin.

„Já jen, že jste se najednou zatvářil tak nějak ztrápeně,“ podotkla.

„Ne, to není tím, já jen… no zkrátka se obávám toho, jestli jsem to s tím telefonátem nepřehnal.“

„Rozhodně ne, podle mě jste se zachoval jako pravý hrdina,“ byl zcela opačného názoru Lubomír. „Jednou to muselo přijít, ani já bych se nenechal komandovat od někoho, komu na mě vůbec nezáleží. Tady Katka má pravdu, zde v Radovanově kavárně načerpáte nové síly a alespoň se nebudete zbytečně stresovat. Vše se obrátí k lepšímu, tím jsem si naprosto jistý.“

Kateřina užuž chtěla zase vstát a jít obsluhovat hosty, když jí Martin položil následující otázku: „Jste v současném životě šťastná?“

„Nestěžuji si,“ přiznala po pravdě Kateřina. „dělám práci, která mě naplňuje a mám tu nejlepší sestru na světě a přítele, jemuž na mě záleží. Co víc si od života přát.“

„A kde vaše sestra pracuje?“

„V hotelu HÓTELIÉRA na zdejší kolonádě, dělá tam pokojskou,“ odpověděl za Kateřinu Lubomír a ta navázala:

„A je rovněž spokojená.“ Načež začala na svoji sestru pět jen samou chválu.

„Ani nevíte, jak moc vám závidím,“ svěřil se Martin, když mu Kateřina ukázala náramek s nápisem BFF. „Best friends forever, jak dojemné.“

„A to není zdaleka všechno, tady Martinovi ještě předejte foto, na němž se se sestrou nacházíte.“
Jmenovaný tomu ani uvěřit nemohl, na fotografii spatřil dvě totožně podobné si dívky.

„Tipnete si, která z těch dvou je Katka a která Terezka? Schválně jestli to uhádnete,“ nabádal Lubomír Martina. Ten po kratším rozjímaní nad fotografií došel k jistému správnému úsudku a to i přesto, že si obě dívky byly skutečně podobné jako vejce vejci.

„Mohu se zeptat, co vás k tomu vedlo?“ zajímalo Kateřinu.

„Právě ony vaše náramky,“ začal Martin s obhajobou své domněnky. „Vám náleží onen červený a vaší sestře tudíž logicky ten zelený. Jinak podle obličeje či ošacení bych vás jen stěží dokázal rozeznat.“

„Vidíte, takhle uvažovat většinu lidí ani nenapadne. Opravdu skvělý postřeh,“ vysekla Kateřina Martinovi pochvalu.

„O to větší důvod, proč si tady Martina vybrat za svého budoucího kolegu číšníka,“ mínil Lubomír a pak zvolal: „Nezbývá tedy než připít vám oběma na zdraví a popřát mnoho spokojených zákazníků!“

Lubomír do tří sklenic nalil místní mochnickou specialitu v podobě ovocného výpalu a Martina s Kateřinou vyzval, aby je pozvedli a přiťukli si.

„Promiňte, ale vážně už budu muset jít obsluhovat. Přišli další hosté a já nemohu vše nechat jen na Rudolfovi. Proto mě prosím omluvte.“
„Ale zajisté, běžte Katko. Rád jsem vás poznal.“

„Já vás také.“ A Kateřina odešla.

„Tak to sám vidíte, nebude to trvat dlouho a z neuznalého dopravce se z vás stane všemi milovaný a respektovaný číšník,“ pronesl pochvalně Lubomír, načež ještě jednou Martinovi připil na jeho zdraví. To poté, co se u jejich stolu znovu zastavil Rudolf, tentokrát proto, aby se ujistil, zda to Martin s místem v jeho kavárně myslí skutečně vážně, načež ten mu to souhlasným kývnutím stvrdil.

„Závidím Katce a té její sestře životní štěstí,“ svěřoval se Martin Lubomírovi ihned nato, co se Rudolf zase vzdálil. „Kéž bych i já v něm konečně nalezl to samé.“

„Ale vždyť se vše pomalu mění ve váš prospěch, tak jaképak stesky? Nebojte, se svým zaměstnavatelem se už nějak vypořádáte.“

„To mi starosti nedělá, mám na mysli Vladanu Vladskou, Dneska jsem s ní měl málem konflikt a hádejte kde?“

„V jejím domovském sídle?“

„Nikoliv, byla hospitalizována u Winsternského rodu řádu lebonských lidí.“

„Nepovídejte.“

„No vážně,“ přitakal souhlasně Martin. „A navíc tam s ní byla i její vnučka Šárka. Sice měla pozměněný účes, i přesto jsem ji ale poznal.“

„A já se nejspíše nyní nemýlím, když si domyslím, že jste oběma pěkně vyčinil za vše, co nám provedly.“

„Chtěl jsem, nakonec mi v tom zabránili Radovan se Sylvií a jedno další děvče.“ Martin hovor na moment přerušil, neboť cítil sucho v krku a potřeboval se napít. Když tak učinil, pokračoval: „Ale kdyby tam nebyli, přísahám, že bych Vladaně na místě vynadal a to takovým způsobem, že by na to nadosmrti nezapomněla.“

„Rozumím, stále vás provází vzpomínky na nedávnou minulost,“ soucítil s Martinem Lubomír.

„A vás snad ne?“

„Co se mě týče, tak se k tomu incidentu již odmítám vracet. Co se stalo, stalo se, žít se musí prostě dál, jak mi to koneckonců sdělil i Radovan.“

„To vás tedy obdivuji, že se k tomu stavíte takhle.“

„Samozřejmě že se tak nestalo ze dne na den,“ začal s obhajobou Lubomír. „Zpočátku jsem Vladanu za to, co mi provedla, rovněž z hloubi duše nenáviděl. To, co o mně prohlásila, byla prachsprostá lež, která mě stála dobrou pověst, místo i vztah. Rovněž jsem tím padl na ono pomyslné dno.“

„A kdo vám pomohl?“ zeptal se Martin, i když si odpověď již předem sám domyslel.

„Nikdo jiný než Radovan,“ potvrdil jeho správnou domněnku Lubomír. „K setkání došlo v jedné místní mochnické hospodě, do níž jsem pravidelně chodil zpíjet se do němoty. Tak moc mě ta křivda zasáhla, že mi činilo značné potíže žít zcela normální život. Radovan mi však dodal nové potřebné sebevědomí a pomohl sehnat místo v poděbradské knihovně, v níž pracuji dodnes. Dokonce jsem se tam seznámil s jednou fajn ženou, s kterou již zhruba rok nejen chodím, ale i bydlím – rovněž v Poděbradech. A nestěžuji si.“

„Takže se z vás stal poděbradský občan se vším všudy?“

„Ano. Poděbrady jsou mým druhým domovem a na tom všem má značný záslužný podíl právě Radovan.“

Na Martinovi bylo znát, že o Lubomírově výpovědi hloubavě přemýšlí. Tomu to samozřejmě neušlo. „Člověk se prostě musí odpoutat od nemilé minulosti a začít znovu naplno žít aktuální přítomností, i když, přiznávám, to není zrovna jednoduché. A já to zvládl – sice s obtížemi, ale zvládl. A vidíte, i do Katalné Mochny jsem se po nějaké té době odvážil znovu zavítat a nelituji toho. Tak proč byste se měl litovat i vy?“

Martin si tentokrát jen povzdychl.

„Víte co? Smažme projednou všechny ty smutky a připijme si jen na ono pěkné, co nás čeká,“ navrhl pak Lubomír.

A právě v onu osudnou chvíli, kdy zazněl tento nový slavnostní přípitek obou mužů, se do kavárny Sanmantena přihnala jistá dívka. Vypadala dosti ustaraně. Sotva popadala dech a oči měla zalité slzami. I přesto se jí namáhavě podařilo vyslovit: „Ach pomoz… pomozte… on tam leží na… na zemi a snad…. snad je i mrtvý!“

Rubriky: City Means V - Město plné zázraků | Napsat komentář

8. Obtížné hledání víry v lidské štěstí i celkové uzdravení těla…

8. Obtížné hledání víry v lidské štěstí i celkové uzdravení těla i mysli za přispění ryze alternativního léčitelství a pokud možno bez příměsi lidské tragiky

Rovněž vůz značky Škoda pomalu ale jistě spěl k sídlu Winsternského rodu řádu lebonských lidí. Onen Karel nakonec souhlasil s tím, aby jeho syna Pavla jeho členové vyšetřili, on sám k tomu ale i nadále spíše zaujímal postoj skeptika. To jeho žena Alžběta po celou jízdu doufala v nemožné. A tak Justýně a Apoleně nezbývalo než v tom samém utvrzovat i Karla.

„Je to tak, pane Hnízdile, mnozí z pracovníků Winsternského rodu řádu lebonských lidí skutečně mají zlaté ručičky,“ přesvědčovala ho neúnavně Justýna. „Sama jsem toho byla svědkem, když čirou náhodou onemocněla některá z mých němých tváří, co je chovám ve svém útulku.“

„Můj syn ale není žádné zvíře, slečno, to laskavě mějte na paměti,“ vytkl jí okamžitě Karel. „A také bych byl nerad, kdyby Pavel dopadl jako ty vaše mrtvé srnky.“

„Ty ale zabil nějaký podlý všivák,“ bránila se Justýna.

„Však můj syn je také na pokraji smrti,“ smočil si na Justýninu adresu znovu Karel a málem že neskončili ve škarpě, jak se nečekaně rozčílil.

„No tak, Karle, takhle nesmíš uvažovat,“ napomenula svého muže okamžitě Alžběta.

„Já jsem téhož názoru, že to Justýna nemyslela nijak zle,“ zastávala se jí i Apolena. „Tak jako vy i my si přejeme, aby se váš syn uzdravil.“

To už byli skoro na místě a Justýna si naštěstí zavčas povšimla dobře známé osoby. „Tamhleto je Sylvie, ta vám ochotně pomůže.“

Karel, jakmile toto z úst Justýny zaslechl, prudce zabrzdil. Poté rázně otevřel dveře auta a vystoupil. Sylvie se zrovna loučila s Martinem a přála mu, ať svoji cestu dobře zvládne, když ji Karel znenadání pohotově oslovil slovy: „Vy jste Sylvie? Pojďte se mnou. Rychle!“

Dotyčná se ani pořádně nestihla zorientovat a už ji Karlova ruka táhla směrem k autu, před nímž již nervózně postávala Alžběta třímajíce svého syna v náručí.

„Dobrý den, prosím, pomozte nám, náš Pavel je na tom velice zle.“

Sylvie zachovala pud sebezáchovy a když spatřila známou tvář v podobě Justýny, již s přehledem odhadla, jak se věci nejspíše mají.

„Seznámili jsme se na mýtině Svatého Andreje,“ začala Sylvii objasňovat. „Tady s Apolenou jsme této rodině nabídly, že je zavedeme přímo sem k vám. Pavel nutně potřebuje vaši pomoct. Ujmete se tohoto nelehkého úkolu?“

„To víte, Justýno, že ano. Následujte mne, prosím.“

Sylvie skupinku tedy ponoukala, aby společně zašli do její kanceláře, v níž prve rozmlouvala s Martinem. „Tak co vašeho syna trápí?“ zeptala se pak Pavlových rodičů.

„To nikdo přesně neví, doktoři si s ním nevědí rady,“ uvedla Alžběta a málem že se opět nerozplakala.

„Mohu se na vašeho syna podívat?“ navrhla následně Sylvie. Jak se záhy od ní dozvěděla, tak Pavel příliš nejedl, nesmál se, nemluvil a byl obsypán nevábnou vyrážkou.

„Co s naším synem je? Dokážete ho zachránit? Bude v pořádku? Má šanci na uzdravení?“

Sylvie byla okamžitě ze strany Alžběty zahrnuta palbou otázek.

„Winsternský rod řádu lebonských lidí se pokusí učinit maximum pro jeho záchranu,“ přislíbila, načež do ruky znovu uchopila osvědčenou mapku lidského těla, po níž začala přejíždět rukou. „Cítíš něco, Pavle?“ zeptala se chlapce. Ten přikývl. „A můžeš mi prozradit, co konkrétně?“

„Te… tep… tepl…. teplo,“ odpověděl namáhavě.

„To… to není možné, on… on promluvil!“ prohlásila povzneseně Alžběta, načež samou radostí svého syna objala.

„Váš Pavel má zablokovanou krční páteř a neprůchodné ledviny,“ oznámila Sylvie. „Je třeba ho důkladně pročistit a pak by mohl býti zcela zdráv.“

„Vážně ho dokážete úplně vyléčit?“

„To víte že ano, tady Sylvie je v tom přeborník,“ přitakala souhlasně Evelína, která právě s Annou vcházela do její kanceláře.

„Budeme si tady vašeho syna však muset nechat,“ upozornila Sylvie následně rodiče Pavla. „Pokud se má zcela uzdravit, je zapotřebí mít nad ním plný dohled,“ dodala, když zaregistrovala jejich zadumané pohledy, načež Evelína s Annou souhlasně přikývly.

Na Alžbětě a Karlovi bylo znát, že o všem horlivě přemítají. Nechtělo se jím loučit se svým synem a navíc u jednoho z nich přetrvávaly jisté pochybnosti.

„Vždyť vás ale vůbec neznáme, tak jak bychom vám ho mohli svěřit do péče?“ bránil se něčemu takovému dle očekávání Karel.

„Právě jsme tu byli svědky malého zázraku, Pavel tady bude v dobrých rukou,“ oponovala mu okamžitě Alžběta.

„Vaše paní má pravdu, nemusíte se ničeho zbytečně obávat pane Hnízdile, u nás bude o vašeho syna Pavla dobře postaráno,“ přidala se na stranu Sylvie i Evelína.

„Jeden dotek ještě nic neznamená.“

„To sice máte pravdu, vážený, ovšem když pak k němu ještě přibudou další a další v pořadí, může se onen zázrak dostavit již v plné výši.“

To právě vešel Radovan. Z jeho úst to rozhodně nevyznělo nijak lehkovážně.

„A vy takového člověka, co se kompletně vyléčil, snad znáte?“ utrousil bez zaváhání jistou narážku Karel.

„Díváte se přímo na něj,“ poznamenal Radovan přívětivě. „Díky Sylvii a jejím spolupracovníkům se již řadu let těším dobrému zdraví a dlouhověkosti a nebýt včasným zásahům stran magie, již by mě dozajista postihla nejedna zdravotní komplikace.“

„Tak to sám slyšíte, pane Hnízdile, opravdu není důvod k žádným obavám,“ vzala si slovo tentokráte Anna.

A Sylvie plynule navázala: „Já moc dobře vím, v čem tkví vaše nerozhodnost. Prostě se nedokážete od svého syna odloučit. Mohu vás však ujistit, že tady se mu nic zlého nepřihodí. Pokud chcete, o všem se v klidu můžete s vaší ženou pobavit venku na chodbě.“

Karel s Alžbětou oné nabídky obratem využili.

„A zase jsme tam, kde předtím. Ty vážně chceš svěřit Pavla těmhle lidem Alžběto?“

„Jsou pro něj jedinou možnou záchranou, Karle, copak ti to nedochází?“

„Zatím mi pouze došlo, že se našeho syna ujala podivná skupinka šarlatánů.“

„Copak jsi našeho Pavla neslyšel? Promluvil, Karle, on promluvil.“

„A to mě má snad přesvědčit?“

„Já jim důvěřuji. Rozhodně si myslím, že udělají pro našeho Pavla mnohem víc, než ti všichni doktoři, jimž jsme ho svěřili do péče.“

„A co naše práce? Nemůžeme tady zůstat.“

„To se nějak zařídí. Vezmu si volno.“

„Dobře víš, že mi něco takového šéf nepovolí.“

„Ale mně ano. A už jsem se rozhodla.“

Alžběta již nečekala na to, jak se její muž zachová a z chodby vykročila nazpět do Sylviiny kanceláře. „Už jsme se s manželem poradili. S Pavlem tady zůstávám já.“

A pak náhle…

„Ma… maminko moje,“ ozval se sám od sebe Pavel, jakmile svoji matku viděl vcházet.

„Ach Pavlíčku, ty vážně mluvíš,“ pronesla téměř opět v plačkách Alžběta.

„Při pravidelném posilování by mohl být váš syn zcela zdráv,“ zastávala názor Sylvie.

„Já vám plně důvěřuji a proto svěřuji svého jediného syna….“

„Alžběto…“

„Promiň Karle, ale já tu s Pavlem zůstávám,“ byla skálopevně rozhodnuta Alžběta.

„Je to tvé poslední slovo?“

„Ano, je.“

„Tak to abych snad šel.“

„Nikdo vás odtud rozhodně nevyhání, drahý příteli.“ To se po kratší odmlce o slovo přihlásil Radovan. „Můžete zůstat i vy, pokud chcete, že ano, Sylvie?“

„Jenže já nemohu.“

„Pokud je tomu tak, dovolte mi, abych vás vyprovodil,“ nabídl se Radovan.

Karel, jakmile se za ním a za Radovanem zavřely dveře kanceláře a oni stanuli na chodbě, se dal do pláče. „Já nechci vypadat jako ten největší hajzl na světě, také si dělám o našeho Pavla starosti,“ bědoval.

„Já vám to přece věřím, drahý příteli, a rozhodně si nemyslím, že jste v jádru špatný člověk,“ konejšil ho Radovan.

„Takhle se to s naším synem vleče už od jeho narození,“ zoufal si Karel. „Doktoři si s ním nevědí rady a jen si ho mezi sebou přehazují jako horký brambor. Podobně jako moje žena i já si přeji, aby to utrpení skončilo. Už takhle nemůžu dál. Ne, už to prostě nejde.“
„Zde u Winsternského rodu řádu lebonských lidí o vašeho Pavla bude dobře postaráno, věřte mi, vím, co říkám,“ snažil se Karla obměkčit Radovan. „Toto vám mnohé objasní.“ A předal mu jistý prospekt.

Karel si otřel uslzené oči a nejistě si ho od Radovana převzal. A zase měl při pročítání daných léčebných praktik jisté potíže se s nimi ztotožnit. To, co se tu právě dozvídal, mu přišlo až příliš nereálné na to, aby to mohla býti pravda. „A takovým bludům jsem svěřil svého jediného syna.“

V příštích okamžicích měl Karel tendenci znovu vpadnout do Sylviiny kanceláře a svého syna Pavla si z ní odvést.

„Není rozumné měnit svá původní rozhodnutí, vážený,“ podařilo se Radovanovi Karla nakonec úspěšně odradit od jeho záměru.

„Jak Pavlovi ten váš mochnický Řád pomůže? Tím že na něm bude praktikovat pochybovačnou alternativní medicínu?“

Radovan od počátku správně vytušil, že s Karlem zažije nelehké chvíle a rozhodně se s ním nechtěl dále přísti. Bylo zapotřebí si nějak získat jeho důvěru, aby přestal dělat scény. A Radovan možná věděl, jak toho docílit.

„Přeci jen vám ještě něco ukáži. Snad vás to konečně utvrdí v tom, že Winsternskému rodu řádu lebonských lidí lze plně důvěřovati. Pojďme ale sem do přítmí.“

Radovan vyndal krychličku, jíž chyběla horní stěna. „Prosím, malý moment vyčkejte, onen zázrak se hnedle dostaví,“ ubezpečoval Karla, když ten mu vyšel vstříc a zanechal zbytečného rozruchu.

Netrvalo to dlouho a svjestusjenky, oni zlataví motýlci, krychličku po celé její ploše důkladně ozářily.

„Tak co tomu říkáte, mladý muži, úchvatný zážitek, není-liž pravdou?“ mínil Radovan a obdařil Karla zářivým úsměvem. „Velice užitečný zázrak v podobě světla, když tápete v temnotě.“

„Jak jste toho docílil?“ neskrýval Karel jistý zájem a tak mu Radovan vše ochotně objasnil.

„A stejně tak se to má se zdejší skupinkou lidiček okolo Sylvinky, i oni se budou maximálně snažit vašemu synovi pomoci, jak jen to bude v jejich silách. Chce to však čas, podobně jako tomu je u vyvolávání těchto motýlků. Nu prosím, sám se o tom přesvědčte na vlastní oči.“ Načež Karlovi onu krychličku předal. Tomu se svjestusjenky podařilo vyvolat až na jedenáctý pokus, i tak si ale od Radovana vysloužil náležitou pochvalu. „Člověk nemůže všeho docílit ihned, k danému zázraku v jeho životě mnohdy vede nelehká cesta a tu nyní musí podstoupit i váš syn Pavel, pokud se má kompletně uzdravit.“

Oba vyšli na venkovní prostranství, kde Karlovi do očí padly ony léčebné pyramidy, jichž si ještě nestačil plně povšimnout. Před jednou z nich osamoceně postávala pohledná plavovláska.

„Nuže, dovolte mi, abych se s vámi i já rozloučil a popřál vám do života jen vše pěkné stejně jako vaší ženě a synovi.“

Karel ihned poté, co se s Radovanem rozešel, hodlal zamířit ke svému autu a odjet do rodné Prahy, nicméně pohledem znovu spočinul na plavovlásce. Ta se pozvolna vydala jeho směrem.

„Také jdete za Sylvií?“ osmělil se oslovit plavovlásku jako první Karel.

„Nikoliv, za svou sestrou Annou,“ opáčila Andrea.

„Ach tak,“ povzdechl si Karel.

„Copak vás trápí?“ neušlo pozorné Andree.

„Náš syn Pavel,“ svěřil se jí Karel a následně vypověděl, jak se to s ním má.

„Tak to je mi vás a vaší paní upřímně líto,“ doznala se bez přetvářky Andrea.

Poté na moment zavládlo ticho.

„Vy jste také členkou onoho Winsternského řádu?“ osmělil se v konverzaci dále pokračovat Karel.

„Nikoliv,“ odpovídala Andrea. „ale má sestra ano.“

„A jak spolu vycházíte? To musí být někdy i dosti složité, ne?“

„Proč myslíte?“

„No já jen, že… no prostě jsem jí a ostatním z Řádu právě do péče svěřil svého jediného syna a mám obavu, co mi s ním provedou,“ vyjádřil se v obavách Karel.

Andrea pro něj měla naštěstí pochopení. „To dopadne určitě dobře,“ zastávala názor.

„Proč jste si tím tak jistá?“

„Neboť má sestra Anna se dokázala po těžkém úrazu úspěšně navrátit do života a to právě s pomocí Winsternského rodu řádu lebonských lidí.“

„Co se vaší sestře vlastně přihodilo?“

Andrea Karlovi ochotně vylíčila vše o tom, jak se Anna stala obětí neznámého útočníka a jako zázrakem vyvázla živa. Karla nejvíce zaujala následná pasáž o Annině rehabilitaci a to, jak ji v tom pomohli právě ti, vůči nimž stále pociťoval jistou nedůvěru.

„I mně přišlo Annino počínání zpočátku zarážející, nicméně po několika měsících se vyléčila úplně a nyní již zase normálně naplno pracuje.“

„A vy…. jaký zastáváte postoj vůči spolku, jehož je vaše sestra Anna členkou?“ zajímalo Karla.

„Abych pravdu řekla, zpočátku jsem vůči Winsternskému rodu řádu lebonských lidí pociťovala jistou skepsi, poté co se má sestra jako zázrakem ze svých zranění dostala, jsem však musela uznat, že na těch léčebných metodách něco je.“

„Takže mám doufat v to, že mému synovi onen Řád nic zlého neprovede?“ byl stále na pochybách Karel.

„Nemyslím si.“

„Víte, ptám se… no jak bych to jen…“

„Přirozeně si děláte o svého syna starosti,“ vytušila Andrea, co chtěl Karel nejspíše říci. „Promiňte, ale už budu muset jít, Anna na mě čeká.“

„Jak dlouho se tam zdržíte?“

„Zhruba tak čtvrt hodinky. Proč se ptáte?“

„Já jen… no víte… potřeboval bych si s někým popovídat. No zkrátka a dobře…“

„Nechcete být prostě v těchto těžkých chvílích sám,“ odtušila Andrea.

„Ano,“ přitakal souhlasně Karel. „Nebudete potom chtít někam zavézt?“

„Chtěla jsem jít pěšky do Poděbrad, když je tak krásně.“

„Tam bydlíte?“

Andrea přikývla.

„Klidně vás tam hodím,“ nabízel se ochotně Karel.

Andrea původně hodlala odmítnout, neboť se vážně chtěla projít, svůj postoj však zásadně změnila v okamžiku, co si povšimla jedné dobře známé tváře, s níž již nechtěla mít nic společného.

„Tak dobrá, zajdu na chvíli za sestrou a pak se sem za vámi vrátím, tak vyčkejte.“ A Andrea se rychle vzdálila, aby s právě příchozím nepřišla do přímého kontaktu.

Karla nakonec potěšilo, že mu v jeho přání Andrea vyšla ochotně vstříc. Ani on rozhodně neměl do jejího zpětného příchodu dlouhou chvíli, konverzaci s ním totiž navázal jistý muž.

„Zajímavé děvče, co říkáte?“

„Co prosím?“

„Říkám, že ta slečna, co s vámi teď hovořila, je v jistém ohledu zajímavou personou. A co teprve její na oko podobná sestra,“ pravil muž. „Daniel Černý,“ představil se.

Karel…. Karel Hnízdil.“

„Těší mě.“

„Vy jste tedy od policie?“ zbystřil Karel, když mu Daniel ukázal svůj odznak.

„Ano. A zajímalo by mě, jestli vám ta dívka, co jste s ní právě hovořil, řekla něco podstatného.“

„Andrea mě poinformovala jen o tom, že její sestra prodělala těžký úraz a že se úspěšně vyléčila,“ sdělil Karel Danielovi popravdě, co se od ní dozvěděl.

„Ano, přesně to samé řekla i mně,“ stvrdil souhlasně Daniel. „Ještě bych rád věděl, co na toto místo zavedlo vás,“ vyzvídal opatrně dál.

„Jsem snad mezi podezřelými? Vždyť tu Annu vůbec neznám…“

„Á pan Černý, to je mi ale milá návštěva, zrovinka vás sháním!“ zvolal takto bez váhání na policistu Radovan, který předtím pozorně naslouchal společnému rozhovoru mezi Karlem a Andreou.

„Opravdu. A pročpak?“ zarazilo to poněkud Daniela.

„Také já bych vás rád poinformoval a to o jistém muži, jehož jméno zní Jaroslav Nedomanský,“ pravil dále Radovan, když k policistovi dospěl. „Jedná se o sňatkového podvodníka a naposledy byl spatřen dnes u paní hraběnky Vladany Vladské.“

„Ach tak a po mně žádáte, abych ho snad zatkl?“

„Přesně tak.“

„Má sestra se omlouvá, ale už se nechce zabývat minulostí. To, co uznala za vhodné, vám již sdělila a tak to prý má zůstat,“ oslovila takto Daniela záhy Andrea, když ze sídla mochnického Řádu dospěla k němu, Karlovi a Radovanovi.

„I přesto bych Annu alespoň minimálně ještě jednou chtěl vidět,“ pokusil se smlouvat Daniel. „Podařilo se nám předvolat několik podezřelých ohledně onoho nemilého útoku a byli bychom rádi, kdyby nám pomohla s případnou identifikací.“

„Dobrá, já to Anně každopádně vyřídím, prozatím se však na nějaké další vyslýchání necítí,“ upozorňovala Andrea Daniela.

„Nuže, co se dá dělat, opět nemám štěstí,“ postěžoval si.

„Ale máte,“ ubezpečoval ho horlivě Radovan. „Klidně postačí, když se se mnou nyní vypravíte do místního mochnického hotelu HOTELIERA a odvedete si odtamtud v poutech onoho Jaroslava. A pokud k onomu zatčení náhodou postrádáte dostatečně pádné důkazy, rád vám je poskytnu.“

Daniel nezastíral jisté překvapení. Rozhodně si nepřipouštěl, že opětovně nepochodí a zároveň že se mu dostane pocty v úplně jiné kauze, kdy by mohl zadržet údajného pachatele.

„Tak jak se rozhodnete, vážený? Myslím že jako satisfakce by vás to mohlo uspokojit,“ stál si za svým Radovan. „Tak vyrazíme?“

„Kam?“

„Nejdříve ke mně pro potřebné materiály a pak do onoho hotelu. Snad tam ještě toho Jaroslava zastihneme.“

„No a my se zase vydáme do Poděbrad. Máme nejvyšší čas,“ ozvala se sama od sebe Andrea.

Mezi ní a Karlem zakrátko započal nový hovor, když již seděli v autě a Daniela Černého měli bezpečně z dohledu.

„Vy se sestrou toho policistu nejspíše nemáte příliš v lásce, že je to tak?“

„Ne, stále se snaží Annu vyslýchat a vnucuje se jí do přízně… Je vám dobře pane Hnízdile? Nebylo by lepší, kdybychom po cestě někde zastavili?“ dělala si o něj nemalé starosti Andrea, když ten na sobě opětovně dával znát jisté rozpaky.

„To nic, jsem v pořádku,“ hájil se Karel.

„Váš syn bude jistě brzy v pořádku, lidé kolem mé sestry ho nenechají na holičkách.“

„Kéž by tomu tak bylo,“ vyslovil dané přání Karel. A zakrátko mu na mysli vyvstalo ono posvátné místo, na němž se pohádal se svou ženou a hlouběji začal přemítat o legendě, jež se s ním pojí. A to poté, co se k němu s Andreou pozvolna blížili. Karel si moc dobře vybavoval, jaký negativní postoj vůči dané legendě před Alžbětou zaujal, teď však jako by vše nanovo přehodnotil. „Znáte mýtinu Svatého Andreje?“ zeptal se Andrey. Na ten nápad položit jí danou otázku přišel v okamžiku, co mu došla ta nápadná podobnost jmen.

„Ano, Anna mi o ní kdysi vyprávěla. Údajně se na ní nachází soška, co lidem plní jejich přání,“ odvětila Andrea Karlovi a tak ho utvrdila v tom, že jeho nynější záměr je zcela oprávněný. Pravda, předtím se něčemu takovému zuby nehty bránil, nyní však měl za to, že by nebylo na škodu odzkoušet, zda-li na oné legendě není ždibeček pravdy. A to poté, co mu zavolala jeho žena a sdělila, jaké pokroky za pomoci Winsternského rodu řádu lebonských lidí jejich syn Pavel dělá.

„Nebude vám doufám vadit, když tady na moment zastavím?“

„Ne,“ nenamítala nic proti tomu Andrea.

„A mohl bych vás ještě o něco požádat? Šla byste tam prosím se mnou?“

„Ale zajisté.“

Karel zaparkoval svůj vůz na tom samém místě, co předtím, a společně s Andreou se tedy vydali na mýtinu Svatého Andreje. I nyní na ní bylo živo. Jak Andrea a Karel zaregistrovali, tak se na ní momentálně nacházel manželský pár překypující štěstím. Muži i ženě mohlo býti takových padesát let. Na sobě měli oblečení, jež zdobily mandaly.

„Promiňte, neradi rušíme…“

„Ale jen přistupte, nás rozhodně…“ Muž se zarazil uprostřed věty a zvolal: „Jé, Aničko, to je ale milé překvapení!“

„Promiňte, ale já se jmenuji Andrea. Má sestra je Anna.“

„Ach tak. Ale nesete obě doufám stejná příjmení, tedy Pálavská? Nemýlím se snad?“

„Ne, nemýlíte,“ přitakala souhlasně Andrea.

„Tak to jsem rád, že vás konečně osobně poznávám, Karel Koutecký, jméno mé,“ představil se jí muž.

„Karel?“

„Ano, mladý muži. Copak, vám se snad mé jméno nezamlouvá?“

„Ne, to ne, já jen… že se taktéž jmenuji Karel. Celým rodným jménem Karel Hnízdil,“ vysvětloval.

„Tak to mne těší dvojnásob.“

Oba dva si podali ruce.

„A toto je Karolína,“ představil pan Koutecký Andree a Karlovi svoji ženu. I ta si ochotně s nimi potřásla rukou.

„A co vás tedy přivádí na toto posvátné místečko?“ osmělil se posléze zeptat pan Koutecký.

Karel jemu i jeho ženě obdobně začal líčit, jaké trápení on a jeho žena zažívají se svým jediným synem již od jeho narození. Místy musel hovor přerušit, to jak některé pasáže pro něj byly obtížné na vyslovení. I tak Karlovi manželé Koutečtí pozorně naslouchali.

„…a tak jsem nyní opět zde, kde jsme se kvůli našemu Pavlovi předtím se ženou pohádali. Ona s ním u onoho mochnického Řádu zůstala, zatímco já je opustil,“ zakončil opět téměř v plačkách své vyprávění o nelehké životní situaci Karel.

„Já s vámi plně soucítím, drahý jmenovče,“ měl pro něj pan Koutecký naštěstí pochopení. „Nemyslete si, já si se svojí nemocnou štítnou žlázou a četnými zraněními po pádu ze střechy rovněž prožil své, díky Anně a celému Winsternskému rodu řádu lebonských lidí jsem se ale nakonec plně uzdravil.“ Načež ho opětovně uhranula ona podoba obou sester Pálavských.

„A sem ke Svatému Andrejovi,“ vzala si slovo i paní Koutecká, „jsme s mužem zavítali, abychom společně dané sošce poděkovali za všechny pocty, jichž se nám od ní dostalo.“

„Ani nevíte, jak vám ono štěstí z celého srdce závidím.“

„Ale no tak, drahý jmenovče, vždyť i vás Svatý Andrej právě obdařil svojí magickou přízní.“

„Co vás k onomu závěru vede?“ nechápal Karel, kam tím pan Koutecký míří.

„Cožpak vám ta magická shoda není nápadná?“

„Shoda?“

„Ano, ona vzácná shoda jmen: my dva jako Karlové a nápaditá podobnost Svatého Andreje tady s Andrejkou po slovní stránce,“ uvedl s nesmírným nadšením pan Koutecký.

„Ach tak,“ došlo vše konečně Karlovi.

Netrvalo to dlouho a mýtinou se počala linout příjemná relaxační hudba. Karel Hnízdil ihned zpozorněl, ona nahrávka mu totiž přišla velice povědomá. „To je přece Enya a její Caribbean Blue, nejoblíbenější skladba našeho Pavla.“

A ihned nato Karlovi Hnízdilovi znovu zazvonil mobil a jeho žena Alžběta ho poinformovala, jak se jejich syn právě poprvé bez potíží najedl a daný obsah nevyzvrátil.

„Tak to sám slyšíte, drahý jmenovče,“ vzal si s dovolením slovo zase pan Koutecký, „ono vámi zmíněné štěstí se postupně přiklání i na vaší stranu.“

„Ale co ta hudba? Jak je možné, že tu sama od sebe jen tak hraje? A navíc že se jedná o niterní záležitost našeho syna?“ nedávalo to Karlovi jaksi smysl.

„Nu pravděpodobně se jedná o další pozitivní znamení,“ byla přesvědčená paní Koutecká. „Když jsme se tu s manželem stavovali naposledy, rozezněly se tu líbezné tóny od skupiny Adiemus, kterou oba dva tak nesmírně zbožňujeme.“

„Jinými slovy řečeno,“ navázal pan Koutecký, „tyto následné chvíle zde na mýtině Svatého Andreje by měly náležet pouze vám a my bychom se měli vzdálit.“ Načež svoji ženu skutečně začal vybízet k odchodu. „Nuže, těšilo nás. Přeji vám, drahý jmenovče, ať se váš syn plně uzdraví, a vy, Andrejko, ode mne dodatečně pozdravujte svoji sestru a ještě jednou jí vyřiďte, že za vše děkuji.“

„Na shledanou,“ rozloučila se s oběma i paní Koutecká a pak s manželem z mýtiny zamířili pryč. Ještě předtím, než se tak definitivně stalo, Karlovi a Andree věnovali po jednom obleku s motivy mandal.

„Příjemní lidé, co říkáte?“ osmělila se navázat nový hovor Andrea, když se jí a Karlovi manželé Koutečtí nadobro ztratili z dohledu.

„Ano,“ odvětil takto krátce Karel, který byl stále plně poslechově pohroužen do skladby od zpěvačky jménem Enya, během níž mu stačila nejméně třikrát po sobě znovu zavolat jeho žena. Karlův postoj jako by se tím náhle změnil, sám od sebe Andreu totiž vyzval, zdali by si s ním přeci jen nezahrála jednu šachovou partii a to přímo před posvátnou soškou. Pravda, něco takového by zhruba ještě před hodinou považoval za čiré bláznovství, nyní si však uvědomoval, že by nebylo na škodu se o dané pravdivosti legendy přesvědčit navenek.

Karel s Andreou nakonec rozehrál celkem šest šachových partií a ve všech ji jednoznačně přehrál. Nenahraditelnou hudební kulisou se pro něj i nadále stávala ona irská zpěvačka, od níž tu na mýtině postupně zazněly další písně z oblíbeného Pavlova alba Caribbean Blue. Společně na mýtině Svatého Andreje Karel s Andreou, po odchodu manželů Kouteckých, strávili dobrou půlhodinku, než dostatečně nasáli onu její ojedinělou atmosféru, jež se slovy nedala popsat.

„Je nejvyšší čas opět vyrazit,“ rozhodl se po poslední šachové partii Karel a tak se s Andreou vydali nazpět k autu.

Udělali však sotva pár kroků, když je v lese znenadání zaskočila jistá tajemná bytost. Byla zahalena kápí a černým pláštěm, přes nějž zřejmě měla přehozený JELEMANTEL, neboť v jednom kuse mizela a zase se zjevovala. Na zemi před ní se vyjímalo tělo jedné z mrtvých srnek, nad nímž se ona tajemná bytost právě skláněla. Pozorná Andrea si povšimla, že v pravé ruce drží nůž. To ovšem nebylo zdaleka vše, ona bytost, zahalená do pláště s kápí a JELEMANTELU, si cosi nesrozumitelného pobroukávala elektronicky upraveným hlasem! Vypadala jako by snad ani nepocházela z tohoto světa.

A pak…

Nepatrné zapraskání větví a Karel s Andreou byli prozrazeni. Tajemná bytost rozhodně nemarnila čas a ihned začala pátrat po slídilech. Karel a Andrea si nestačili vyměnit ani varovné pohledy a již na ně hleděla strach nahánějící lebka.

„Co jste zač? Snad ne špehové? TAK CO JSTE ZAČ?!“

Karel i Andrea doslova ztratili řeč, tak moc je přítomnost oné neznámé osoby zaskočila.

„TAK CO TADY U VŠECH ČERTŮ DĚLÁTE?!“ naléhal strach nahánějící hlas.

„My… my jsme…“

„TAK BUDE TO?!“

„My jsme… navštívili jsme tu mýtinu Svatého Andreje,“ promluvila konečně Andrea a zároveň s tím doufala v nejhorší, tedy že se na ni ta tajemná bytost snad i vrhne a něco zlého jí provede. Ta se, naštěstí pro ni, k žádnému ataku nakonec neodhodlala.

„Zapomeňte na to, co jste tu viděli,“ bylo poslední, co vzkázala, a pak se vzdálila.

Karel s Andreou dobrých pět minut nebyli schopni se hnout z místa. Tak moc je setkání s onou tajemnou bytostí šokovalo, načež Andree došlo, jak se asi musela cítit její sestra Anna, když ji přepadla podobně zahalená persona onehdy v Praze. Kdyby Karel a Andrea někomu vyprávěli, čeho tu právě byli svědky, asi by jim to dotyční jen stěží uvěřili (pokud by se tedy čirou náhodou přímo nejednalo o místního rodáka pocházejícího z Katalné Mochny).

Rubriky: City Means V - Město plné zázraků | Napsat komentář

7. Pokus o napravení a zalátání starých křivd, jež toliko…

 

7. Pokus o napravení a zalátání starých křivd, jež toliko bolí s srdce, to vše s většími či naopak menšími dílčími (ne)úspěchy a za asistence spřízněných lidských duší

Počasí i nadále přálo procházkám a výletům po mochnickém okolí. A jak se ukázalo, lidé se něčemu takovému rozhodně nebránili a podnikali hromadné výpravy. Alespoň to tak vnímali Anna, Amelie a Albert, když nadále bez újmy statečně kráčeli zdejší Oborověnkou.

„Jé, děkuji Aničko, přesně takovouto fajfku jsem si přál,“ rozplýval se blahem nad jedním z dalších darů Albert.

„A nemrzí vás, že naše společná cesta pozvolna spěje do svého zdárného konce?“ zeptala se ho.

„Abych pravdu řekl, tak trošičku ano,“ připustil Albert. „Ale jinak to byl moc pěkně strávený den,“ dodal.

„A ten rozhodně nekončí, takže se dá očekávat, že ještě nějaký ten dar přijde,“ naznačila tajemně Anna.

„Vážně?“ užasl Albert.

„Nechte se překvapit.“

Zakrátko vyšli z lesa a již byli na dohled sídla Winsternského rodu řádu lebonských lidí, když k nim dolehl následující rozhovor.

„… mám o něj vážně starost, pořád mu chodí ty dopisy.“

„To se časem urovná, uvidíte.“

„Obávám se, že tak snadno to nepůjde.“

„A na základě čeho tak soudíte?“

„Toto je onou příčinou.“

„Hot Posting?“

„Říká vám to snad něco?“

„Ne, bohužel ne.“

„Tyto dopisy nám už přes rok chodí do schránky a pokaždé na Vítkovo jméno.“

„A znáte přibližně jejich obsah?“

„Jedná se o nějakou skupinu lidí, co zájemcům údajně plní jejich tajná přání.“
„A vy se domníváte, že jde o podvod, že?“

„Ano.“

„A podle čeho tak soudíte?“

„Již na základě oné obálky, kde se nachází tato fotografie údajného plniče přání.“

„Máte pravdu, nepůsobí zrovna dvakrát důvěryhodně.“

„A obsah těch dopisů jakbysmet.“

„Mohu si je tedy u sebe ponechat a pročíst si je?“

„Když budete tak laskava…“

Takto mezi sebou vedly hovor dvě ženy.

„Dovolte, abych vás seznámila. Klaudie, toto jsou Anna, Albert a Amelie,“ představila jí Sylvie trojici právě příchozích.

Žena tmavé pleti si se všemi třemi potřásla rukou, na rozdíl od rozjařeného Alberta její tvář však nadále lemoval smutek.

„Copak se vám přihodilo, má milá?“ vyptával se okamžitě.

„Mohu jim to říci, Klaudie?“ zeptala se dotyčné nejprve Sylvie a když Klaudie pokývala souhlasně hlavou, seznámila trojici s danou ne příliš radostnou situací: „Tady Klaudie si dělá nemalé starosti o svého syna a příčinou toho všeho jsou dopisy od tohoto pisatele.“

Klaudie se po Sylviiných vyřčených slovech opět zatvářila značně ztrápeně.

„No tak přece nesmutněte,“ chlácholil ji Albert, načež Annu požádal, aby z ruksaku vyndala jeden z jeho darů. „Tady máte, věnuji vám pro štěstí tento fotoaparát.“

„Ale to snad ani nemohu přijmout.“

„Musíte, já osobně na tom trvám,“ odmítal si Albert fotoaparát vzíti nazpět. „Dnes slavím svůj velký šťastný den a rozhodně nestojím o to, aby druzí smutnili.“

„Tak děkuji,“ vyslovila nakonec s námahou vděčně Klaudie. Pak se se všemi rozloučila, nastoupila do auta a odjela.

„Velice milá žena, škoda, že má problémy,“ povzdechl si Albert.

„To víte, kdo je v dnešní uspěchané době nemá,“ opáčila Sylvie. „Tak pojďme, ještě máme před sebou několik zásadních objevů a byla by převeliká škoda je promeškat.“ A následně Annu, Amelii a Alberta pobídla k chůzi.

Nynější značení Alberta a jeho společnice přimělo vydat se přímo na pozemek Winsternského rodu řádu lebonských lidí, konkrétně do onoho labyrintu, sestávajícího z živého plotu.

„Trochu se obávám, abych se vám v něm nadobro neztratil,“ dovolil si zažertovat.

„Myslím že právě tohoto se nemusíte zbytečně obávat, Alberte,“ zareagovala pohotově Anna. „A proto, pokud jste si naprosto jistý tím, že vaše nynější cesta má vésti právě do labyrintu, neváhejte a se vší noblesou do něho vstupte,“ vyzvala oslavence.

„Nu a já se s vámi na chvilenku rozloučím, potřebuji si ještě něco zařídit,“ poznamenala Sylvie a vzdálila se.

Albertova volba dané cesty se přeci jen ukázala předvídatelně správnou. A netrvalo to dlouho a jmenovaný v labyrintu natrefil na skřínku, v níž posléze nalezl klíč.

„Schválně, jestli uhádnete, do kterých dveří daný klíček patří.“

Annin dotaz nebylo pro Alberta zase tak těžké následně zodpovědět. Jak si záhy povšiml, tak na oné nalezené skřínce se na její spodní straně nacházelo logo, jenž nad vstupními dveřmi měla právě jedna z venkovních pyramid.

„Pokud hádám správně, tak daný klíček by měl pasovat právě do těchto dveří,“ uvedl Albert, když s Annou a Amelií vyšli z labyrintu ven a stanuli před příslušnou pyramidou. Vzal za kliku, avšak bylo zamčeno. „Mohu ji zkusit tedy odemknouti?“ zeptal se pak Anny, přičemž se mu samým vzrušením rozbušilo srdce.

„Prosím,“ pobídla ho vlídně.

Jakmile tedy Albert otočil klíčem a otevřel dveře pyramidy, dolehl k němu bujarý sborový pozdrav:

Vše nejlepší k narozeninám Alberte a ať vám život dopřeje ještě mnoho hezkých prožitých let!“

Osloveného ono halasné uvítání dokonale zaskočilo a ohromilo zároveň. Pyramida, do níž vstoupil společně s Annou a Amelií, byla slavnostně vyzdobena. Všechny stoly byly přiraženy k sobě a tak utvořily jeden velký, u něhož nyní postávali jak někteří členové Řádu, tak i jeho četní pacienti. Pohostinností se rozhodně nešetřilo. Na stole se vyjímaly všechny možné mochnické pochutiny a uprostřed něj pak několikapatrový dort. Albert, když toto vše spatřil, doslova oněměl, a tak se slova dobrácky ujala Anna: „Prosím, račte se usadit do čela stolu a ještě jednou vše nejlepší k narozeninám.“

Albert měl co dělat, aby se opět nerozplakal dojetím.

Tou dobou již k Winsternskému rodu řádu lebonských lidí spěl kočár, jenž kočíroval Svatopluk a v němž byli přítomni Radovan, Ludvík, Šárka a Vladana.

„Ne, já nikam jet nechci, pusťte mě, já nikam jet nechci,“ chrčela namáhavě stále Vladana.

„Jen klid, babičko, za chvíli budeme na místě,“ utěšovala ji Šárka.

„Vodu… dejte mi vodu.“

„Malý moment, hned to bude.“ Radovan vyndal z batůžku termosku a dal paní hraběnce napít čaje. „Tohle pevně stiskněte, Vladano a uvidíte, že se vám viditelně uleví,“ vyzval ji.

„Co je to?“ pojala Šárka nedůvěru vůči jakési fotografii, na níž se vyjímala replika lebonské pyramidy.

„Zbytečně se nestrachujte, má milá, tato fotografie je nabita výhradně pozitivní energií,“ ujišťoval ji Radovan. „Máte mé čestné slovo, Šárko,“ doplnil svoji výpověď o povzbudivé zamrkání.

„Tak dobrá,“ souhlasila dotyčná nakonec s Radovanovým návrhem.

„Abych to dovysvětlil,“ vzal si opět slovo profesor biologie, „ona fotografie je nejen nabita pozitivní energií, ale rovněž ji přijímá na dálku, neboť Winsternský rod řádu lebonských lidí na ni takto neustále působí. Proto by mělo co nevidět dojít k celkovému zklidnění vaší babičky, Šárko.“

A vskutku, netrvalo to ani minutu a Vladana zanechala třesení a chrčení a zdálo se, že usíná.

„Vše bude dobré, uvidíte, Šárko,“ nepolevil Radovan v utěšování. „Vaše babička si potřebuje jen odpočinout.“

„Vážně bude v pořádku?“ chtěla si být naprosto jistá Šárka.

„Máte mé čestné slovo,“ přesvědčoval ji neúnavně Radovan. „Pozor na onu fotografii, ať Vladaně nevypadne z ruky,“ upozornil Šárku, načež vyzval i Ludvíka: „Rozhodně bude nejlepší, když i vy budete paní hraběnce nápomocen a stisknete onu totožnou fotografii v její druhé ruce.“

„Jak myslíte, pane profesore,“ přijal to oslovený bez jakýchkoliv protestů, i když mu to na druhou stranu přišlo i trošičku zvláštní. Již však měl zkušenosti s tím, že rady profesora biologie se vždy osvědčily, a proto tedy nebyl důvod mu opět v požadavku nevyhovět.

„No vida, jak vám to spolu teď pěkně sluší,“ mínil Radovan, jakmile se Ludvík přemístil na protější sedačku a učinil, oč ho požádal. Vladana měla položenou hlavu na Šárčině klíně a ta ji jednou rukou hladila po vlasech a druhou jí rovněž pomáhala svírat fotografii.

„Už tam budeme.“

„Ano, bereme to na vědomí,“ odpověděl kočímu Radovan a ještě jednou Šárce připomněl: „A vy se ničeho zbytečně neobávejte, vše bude mít šťastný konec.“

Sylvie a několik jejích pomocnic již před sídlem Řádu byly na příjezd paní hraběnky a jejích ochránců připraveny a k dispozici měly i přenosná nosítka, to pro případ, že by Vladana nebyla schopná chůze, což se nakonec ukázalo jako velice správný úsudek.

„Vítejte Svatopluku, tak jste nakonec přeci jen ve zdraví dorazili?“

„Ano a vezeme vám i paní hraběnku,“ upozornil Sylvii kočí.

„Výborně,“ pochválila si. „A jak je na tom?“

„Za jízdy usnula.“ To z kočáru již vystupoval Radovan a se Sylvií se vítal. „Je dobré, že tu máte ona nosítka, můžeme tak Vladanu bezpečně přenést do jedné z vašich proslulých pyramidek.“

„Již tam pro ni máme přichystané volné lůžko,“ informovala ho věcně. „U nás o vaši babičku bude dobře postaráno, nemusíte se zbytečně strachovat, Šárko,“ ubezpečovala dotyčnou.

Sylvie a její společnice tedy Vladanu z kočáru přemístily na nosítka a následně přenesly do jedné z pyramid, přičemž kladly neustále důraz na to, aby dané fotografie pevně svírala v dlaních, o což se starali Ludvík se Šárkou.

„Sem ji uložte,“ vyzvala Sylvie své pomocnice a hned poté, co Vladana zalehla na volné lůžko, si k ní přisedla, vzala si do rukou mapku lidského těla a začala po ní pomaličku přejíždět rukou.

„Ničeho se zbytečně neobávejte, Šárko, tady Sylvinka vaší babičku jen pročišťuje od zlých neduhů, není-liž pravdou?“

Jmenovaná se pousmála a pak Radovana, Ludvíka a Šárku vyzvala: „Vladana potřebuje odpočívat a proto jí dopřejme soukromí.“

„Ale bude v pořádku, že ano?“ pociťovala stále jisté obavy Šárka.

„To víte, že se tak nakonec stane,“ přitakal vlídně Radovan, a když viděl Ludvíka a Šárku takto pospolu, hnedle ho napadlo: „Nyní nejlépe uděláte, když si v soukromí popovídáte. Za těch pět roků si toho dozajista máte hodně co říci.“ Načež se s Annou, na její výslovné přání, odebral do vedlejší pyramidy na slavnost, jež se pořádala na Albertovu počest. „A až si vše vyříkáte, přijďte tam za námi. Budeme vám držet dvě volná místečka.“

„Děkujeme,“ vyjádřil s vděčností za sebe i za Šárku Ludvík.

Oba před pyramidou, v níž Sylvie zůstala s Vladanou, záhy osaměli. Zpočátku si jen hleděli do očí, než se Ludvík osmělil vyslovit: „Je to vážně již pět let, co jsme se viděli naposledy?“

Šárka neodpověděla, jen hlavou naznačila letmé souhlasné kývnutí.

„Máš nový účes. Kdy ses nechala ostříhat takto nakrátko?“ hledal Ludvík nová vhodná slova pro konverzaci.

„Asi tak před půlrokem,“ odvětila Šárka a jakoby provinile sklopila oči.

To kvůli němu? Nebo na přání tvé babičky?“

Šárka opětovně souhlasně přitakala.

A opravdu jsi ho milovala?“ vyptával se dále Ludvík.

„Sama nevím.“

„A věděla jsi, že je to sňatkový podvodník?“

„Ne,“ poznamenala stručně Šárka, pak se ale přeci jen více rozhovořila: „Vlastně jsem Jaroslava znala teprve krátce. Poznali jsme se na jednom z mochnických plesů, které má babička pořádala ve své vile. Od počátku se ke mně choval galantně a moji babičku si doslova svým přístupem získal. Nikdo z nás však neměl tušení, že je to ve skutečnosti někdo úplně jiný.“

Ludvík Šárce pozorně naslouchal. Zase po několika letech, jež mu přišly jako věčnost, mohl plně vnímat její hlas a ten mu stále lahodil. A to i přes ono nemilé, co se tu ze Šárčiných úst dozvídal.

„Tolik jsi mi scházela, ani nevíš jak moc,“ osmělil se Ludvík pokračovat v hovoru.

„Ty také,“ doznala se Šárka. „jenže když jsi pak přestal psát…“
„Já že ti přestal psát?“ A pak to Ludvíkovi opět došlo. „No ovšem, zase v tom sehrála roli tvá babička, začala ty dopisy před tebou schovávat.“
„Proč by to ale dělala?“

„Abys sis myslela, že jsem na tebe nadobro zanevřel,“ zareagoval Ludvík pohotově na Šárčin dotaz. „Jenže opak byl pravdou.“ A aniž by na to svoji vyvolenou předem upozornil, políbil ji na rty. „Tohle jsem si celou dobu přál udělat.“

A náhle se ozval potlesk.

„Tak se mi oba líbíte. Z celého srdce si přeji, aby vám tato znovuobjevená láska vydržela pokud možno nadosmrti.“
To se o slovo opět přihlásil Radovan.

„V naší slavící pyramidce je již po vás sháňka. Všichni se ptají po tom snovém páru.“

„Hned tam přijdeme,“ přislíbil za sebe i za Šárku Ludvík.

„A neměli bychom se napřed zajít podívat za mojí babičkou?“ zapochybovala přeci jenom Šárka.

„Nechme ji, ať si odpočine. Tady je v dobrých rukou,“ byl přesvědčen Ludvík.

Šárce to však přeci jen nedalo a byla odhodlána se za svojí babičkou stůj co stůj vypravit do pyramidy. Přišla právě včas, Vladana zrovna procitala ze svých mdlob. „Kde… kde to jsem?“ byla její první slova.

„V sídle Winsternského rodu řádu lebonských lidí.“

„Kde… kde že?“

Sylvie to Vladaně ochotně zopakovala.

„Ne, to… to snad ne.“

„Prodělala jste srdeční slabost, ale budete v pořádku,“ utěšovala Vladanu Sylvie. „Pro jistotu vás raději celou ještě jednou pročistím.“ Načež si do ruky vzala osvědčenou mapku lidského těla a začala po ní opětovně pomalu přejíždět rukou. „Cítíte něco?“

„Te… teplo.“

Sylvie se pousmála, přesně toto totiž chtěla od Vladany slyšet.

„A… a kde je má vnučka?“

„Tady jsem babičko,“ pospíchala k její lóži chvatně Šárka.

„Tak to sama vidíte, Vladano, vše se vyvíjí správným směrem,“ zastávala názor Sylvie. „Mohu vás tak oslovovat?“ chtěla se ujistit.

„A… ano,“ vydala ze sebe namáhavě Vladana.

Sylvie dala úsměvem najevo, že ji odpověď paní hraběnky uspokojila.

„A kde… kde jsou Jaroslav a Běta?“ zajímala se dál Vladana.

„Běta sem nejela, zůstala ve vašem sídle,“ řekla Sylvie.

„A… a Jaroslav? Kde… kde ten je?“

„Ten utekl neznámo kam,“ oznámila pro změnu Šárka.

„Zato k nám společně tady s vaší vnučkou zavítali Radovan a pan Ludvík.“
„Cože, Lu… Ludvík?“ vydralo se Vladaně podrážděně z úst.

„Toho vy zjevně nemáte asi příliš v oblibě, že je to tak?“ odtušila správně Sylvie. „Na mě ale rozhodně udělal dobrý dojem, jak se o vás láskyplně staral,“ připomněla honem, když Vladana znovu rozhořčeně otevírala ústa.

„On není vůbec tak zlý, jak sis po celá ta léta myslela,“ přidala se k Sylvii Šárka, „zato z Jaroslava se vyklubal sňatkový podvodník. A teď se skrývá neznámo kde.“

Záhy došlo na vzájemnou výměnu názorů mezi Vladanou a její vnučkou Šárkou.

„Proč jsi mi zatajila, že mi Ludvík po celých pět let ze zámoří posílal dopisy?“

„Prostě… prostě jsem nechtěla, abys… abys ses s ním opět setkala.“

„On ale není tak špatný, jak si možná myslíš.“
„Rozhodně… rozhodně se k tobě ale… ale nikdy nehodil.“

„Vždyť ho vlastně vůbec ani neznáš.“

„Znám… znám ho příliš dobře na… na to, abych… abych věděla, jaký… jaký je to nuzák.“

A dál už se Vladana v řečnění nedostala, neboť na ni opětovně dolehla únava.

„Pojďte Šárko, necháme vaši babičku odpočívat,“ pobídla ji Sylvie. „V této chvíli to tak bude nejlepší. Běžte za Ludvíkem na onu oslavu do vedlejší pyramidy.“

Šárce nezbývalo nežli poslechnout.

Á, výborně, slečna Vladská k nám konečně dorazila! No tak, nestůjte přece ve dveřích, má milá a pojďte sem mezi nás,“ uvítal ji ve slavící pyramidě takto bodře Radovan a hned ji nasměrovával na volnou židli vedle Ludvíka. Všichni v ní přítomní pokynuli Šárce na pozdrav. „A tady toto je náš oslavenec, prosím, seznamte se.“

„Albert, těší mě.“

„Šárka Vladská.“

Oba jmenovaní si podali ruce.

„Tak to vy jste onou vnučkou paní hraběnky?“ vyzvídal hnedle dál Albert, z jeho strany to však nevyznělo nijak vlezle, jen se prostě, jako před ním Ludvík, snažil konverzovat.

„Ano.“

„A co že paní hraběnka nepřijela společně s vámi?“

„Je tu také, momentálně odpočívá ve vedlejší pyramidě.“

„Ach tak.“

Slavnostní veselí by mohlo pokračovat v poklidu nerušeně dále, nebýt příchodu jistého muže. Tomu bylo okolo padesáti let. Hnědé vlasy již dávno prověřovaly lysiny a brýle s obroučkou vypovídaly o jeho zhoršeném zraku. V žádném případě to však neznamenalo, že by mu vynechávala paměť.

„No to je mi ale náhodička, Šárka Vladská osobně,“ pronesl muž pohrdavě, jakmile dotyčnou mezi směsicí tváří bezpečně poznal.

„Dobrý den,“ pozdravila Šárka, nevyznělo to však příliš nadšeně, spíše obávaně.

„Kéž bych to samé mohl říci i já, vážená slečinko,“ vyslovil to příchozí značně nerudně.

„Je mi líto, co se vám kdysi přihodilo,“ pokusila se Šárka o omluvu, tím si však příliš nepomohla.

„Že je vám to z celého srdce líto? Ale jděte. Nejradši byste mě obě dvě viděly jako toho největšího ubožáka pod sluncem!“ přidal muž na důrazu.

„Jaké obě dvě? O kom to ten pán mluví?“

„To nic, Alberte, vše se zajisté urovná, užívejte si dál své narozeninové oslavy,“ pokusil se celou nemilou situaci nějak šetrně zachránit Radovan, ovšem ani on nakonec příliš nepochodil.

„Nic se neurovná, tahle nedávná křivda jen tak nepřebolí!“ zvyšoval muž nepřiměřeně hlas, čímž si vedle profesora biologie a Šárky již plně získal pozornost všech ostatních přísedících v pyramidě. „Vladana mi zničila život, Radovane!“

„Rozhodně jsem nezapomněl, Martine, co se vám přihodilo,“ připomenul dotyčnému důležitě. „A také nemíním nic z toho zlehčovat.“

Ano, oním nečekaným příchozím nebyl nikdo jiný nežli Martin Netřebický, onen muž, o němž se Radovan v kočáře zmiňoval Ludvíkovi.

„Jak vidím, opět jste se dal na podnikání, to je obdivuhodné, že jste se dokázal postavit na vlastní nohy,“ pokusil se následně povzbudivě uvést Radovan.

„Co prosím?“ přeslechl Martin, přes ono své rozrušení, co právě povídal, a tak mu to Radovan ochotně zopakoval. „To bych zrovna netvrdil, ta pražská firma, co pro ni rozvážím zboží, mi neplatí dvakrát dobře.“

Šárka se znovu zatvářila značně provinile, neboť na ni právě směřoval jeden z dalších Martinových výbojných pohledů.

Možná že by Radovan přeci jen dokázal ony spory nějak šetrně usměrnit, nebýt Albertovy následné ne zrovna šťastné připomínky: „Paní hraběnka je ale přítomná ve vedlejší pyramidě, takže pokud máte zájem…“

„Cože, Vladana Vladská je tady taky?!“ Martin Netřebický rázem plně ožil a v očích se mu nebezpečně zablesklo.

„Martine…“ Radovan byl hned na nohou a pokusil se jmenovaného zadržet, leč…
„Ne, pusťte mě!“

„Martine, tím nic…“
„Říkal jsem, abyste mě nechal na pokoji, Radovane!“

Martin se Radovanovi úspěšně vymanil z područí a již chvatně spěchal k pyramidě, v níž se Vladana momentálně zdržovala. Z ní právě vycházela Sylvie. „Přivezl jste nám zboží? To jste hodný. Složte ho prosím…“
„Kde je?!“

„Co prosím?“

„Kde je ta mrcha?!“

„O kom to vlastně…?!“

„Je tam?!“

„Je tam kdo…?“

„Vladana Vladská!“

„Ano, ale…“

„Pusťte mě za ní!“

„Promiňte, ale to nepůjde, Vladana…“

„Ale půjde, to víte, že to půjde!“

„No tak, Martine, zanechte…“
„Už ani krok, Radovane!“ pohrozil mu Martin HÓLEJENKOU. „A vy taky!“ obrátil ji hbitě zase na Sylvii. „Katalná Mochna mi možná vzala kus mého života, ale na její taje jsem rozhodně nezapomněl!“

„Toto nikam nevede, Martine, co se stalo, stalo se,“ snažil se dotyčného v jeho počínání znovu šetrně usměrnit Radovan, načež Sylvie se k němu ihned přidala, jakmile zjistila, o koho že se to jedná.

„Ta potvora mi zničila život a to mám nechat jen tak?!“ běsnil dál Martin.

To už se kolem shlukovaly davy zvědavců. Martin si to uvědomoval a na celé kolo začal vyřvávat: „NO ANO, JEN SE VŠICHNI PODÍVEJTE NA TOHO CHUDÁKA, KTERÉHO OŽEBRAČILA JEDNA HAMIŽNÁ BABA! JEN SE MU POSMÍVEJTE ZA TO, JAK TRAGICKY DOPADL! NO TAK DO TOHO, STREFUJTE SE DO MĚ NARÁŽKAMI A TÍM MĚ PONIŽTE JEŠTĚ VÍC!“

Jak Martin nepřiměřeně zvyšoval svůj hlas, neomaleně kolem sebe doslova šermoval i HÓLEJENKOU.

„NE, NEPŘIBLIŽUJTE SE KE MNĚ!“ pohrozil znovu Sylvii a pak ji naléhavě vyzval: „PŘIVEĎTE SEM VLADANU! HNED TEĎ!“

„Nuže dobrá,“ přislíbila nakonec Sylvie Martinovi, ve skutečnosti však jen získávala čas, aby ho v nestřežený okamžik obrala o jeho HÓLEJENKU. Martin však její záměr vypozoroval a než Sylvie proti němu stačila učinit výpadek, usměrnil ji hůlkou na zem.

„DÁL UŽ ANI KROK!“ zopakoval Martin výhružně Radovanovi.

„No tak, Martine, promluvme si o všem hezky v klidu a v soukromí,“ snažil se ho neúnavně stále přesvědčovat, když ten znovu nebezpečně začal mávat hůlkou.

A pak se stalo něco, co pro změnu nečekal Martin. HÓLEJENKA mu vypadla z ruky, ani pořádně nevěděl jak, a prudká rána do zad ho pohroužila k zemi, takže ho Sylviiny pomocnice záhy snadno mohly zpacifikovat.

Ne, pusťte mě!“ bránil se Martin seč mohl, nebylo mu to však již nic platné.

„Prosím, odveďte pana Netřebického do mé kanceláře, dejte mu něco na uklidnění a počkejte tam na mě,“ požádala Sylvie své spolupracovnice, když se znovu postavila na nohy, a pak promluvila k osvoboditelce: „Děkuji vám, Evelíno.“

„Já… chtěla bych se vám omluvit za to, jak jsem se chovala.“

„Omluva se přijímá,“ opáčila Sylvie. „A vy ostatní se prosím navraťte nazpátek do svých pyramid.“

Amelie, Albert a další přihlížející Sylviinu požadavku nakonec vyhověli, jen Anna, Evelína a Radovan se k nim nepřipojili a následovali jmenovanou. Když společně dorazili do její kanceláře, našli v ní Martina ve značně zbědovaném stavu. Sice se už nečertil, avšak nezdál se být zcela zdráv. Dělaly se mu kruhy pod očima a namísto běsnění teď naříkal.

„No tak, Martine, vše špatné časem přebolí, uvidíte.“

„Ne, nepřebolí, Radovane, já vím že ne.“ oponoval mu Martin.

„Cožpak se vám opětovně nezadařilo? Postavil jste se na vlastní nohy, našel si novou práci…“
„Stejně mi mizerně platí a navíc… navíc mě to strašně zmáhá,“ stěžoval si Martin v plačkách.

Radovan chápavě pokýval hlavou a pak ho napadlo spásné: „Pokud vás vaše současná práce netěší, měl bych pro vás jeden rozumný návrh.“

„O co jde?“

„Pamatujete se ještě na Rudolfa Mantena?“

„Jak by ne, to je ten příjemný pán z Pasangerovy ulice.“

„No vidíte a právě Rudolf hledá někoho spolehlivého do své kavárničky Sanmantena na post číšníka. Měl byste zájem?“

Na Martinovi bylo znát, že o oné nabídce přeci jen začíná více přemýšlet. Popravdě řečeno proti Rudolfovi nikdy nic neměl, dobře se s ním znal a mnohokrát k němu do kavárny i zavítal na kus řeči. Avšak na druhou stranu mu Katalná Mochna připomínala jistá příkoří spojená právě s Vladanou Vladskou. „Nevím, jestli bych byl schopen fungovat ve městě, které mi tolik ublížilo,“ vyslovil nakonec značně obávaně a jen stěží potlačoval slzy.

„A kdyby se vám paní hraběnka veřejně omluvila a případně vás i odškodnila…“

„Ta? Ta určitě,“ odsekl Martin Evelíně.

„Já si každopádně myslím,“ připomněl se znovu Radovan, „že byste pobyt u nás v Katalné Mochně měl zvážit, Martine. Rudolf může to místo pak nabídnout někomu jinému a to by již na nějaké změny bylo pozdě.“

„Sám nevím, Katalná Mochna mi tolik ublížila,“ drmolil si Martin teď spíše sám pro sebe.

„Nevadí, já přeci jen dám Rudolfovi vědět, že o post číšníka v jeho kavárně máte zájem, tak ať ještě s výběrem případných kandidátů vyčká,“ přislíbil Radovan.

No tak dobrá,“ dal Martin najevo přeci jen souhlas, i když to vyznělo značně nejistě. „Už musím zase jet dál, mám zpoždění.“

„Nevím, zdali je zrovna toto dobrý nápad,“ dělala si Sylvie o Martina starosti a to oprávněně, když tomu náhle zazvonil mobil a on byl nucen hovor chtě nechtě přijmout. Nenesl se v příliš přátelském duchu.

„Ano… jistě samozřejmě… hned tam budu,“ zněly Martinovy odpovědi. Opravdu se zdál být značně vyčerpaný.

„Vážně byste, Martine, měl uvažovat o změně místa. Tohle pendlování mezi městy vás ničí,“ domlouvala mu Sylvie.

„Když to jinak nejde,“ vymlouval se.

„Ale právě že jde,“ ujišťoval Martina dobrosrdečně Radovan. „Než dnešním dnem nadobro opustíte naše město, zastavte se za Rudolfem,“ radil mu.

„A já vás na cestu posílím, ať ji hravě zvládnete,“ nabídla se sama od sebe Evelína a doslova Martinovi vnutila totožnou fotografii, kterou v dlaních byla nucena předtím svírat Vladana Vladská.

„Pojďte, Martine, pomůžeme vám složit zboží, ať můžete zase nerušeně pokračovat dál v cestě,“ pobídla ho k chůzi Sylvie a společně s Annou, Evelínou a Radovanem se vydala ven ze své kanceláře na venkovní prostranství, kde měl zaparkovanou dodávku.

Rubriky: City Means V - Město plné zázraků | Napsat komentář

6. Pokus o připomenutí a pokud možno i napravení starých…

6. Pokus o připomenutí a pokud možno i napravení starých a současných křivd – jak oněch lidských, tak i těch, jenž měl na svědomí sám nevyzpytatelný osud

A zase to byl dusot kopyt, co se rozléhalo okolní mochnickou krajinou. Koně opět kočíroval Svatopluk a v kupé seděli Ludvík a Radovan. Venku panovalo pravé letní počasí a tudíž by byl hřích toto odpoledne nevyužít k venkovním procházkám či právě k projížďkám.

„To nám zdejší Oborověnka vykvétá pěkně do krásy, co říkáte, Ludvíku?“ začal s jmenovaným jako první konverzovat Radovan.

„Ano, to máte pravdu, pane profesore,“ přitakal souhlasně.

„Kdypak to bylo naposledy, co jste se tu procházel?“ vyzvídal Radovan.

„Před oněmi pěti lety, než jsem narukoval,“ vypověděl Ludvík.

„A myslíte si, že těch pět roků bylo využito plnohodnotně?“ zajímal se dál Radovan.

Ludvík se nad následující otázkou více zamyslel. Co za těch pět let vlastně prožil? V podstatě jen strádal a neužíval si života, tak jak by uznal za vhodné. Přišel o svého někdejšího nejlepšího přítele a se Šárkou komunikoval pouze skrze dopisy, přičemž dotyčná s ním nakonec ukončila spojení tím, že sama od sebe přestala psát. Nebo to snad bylo z vůle samotné paní hraběnky?
„Tak to sám vidíte, mladíku, nebylo tedy daleko rozumnější přímo požádat Vladanu, aby vám Šárku dala za ženu již před oněmi pěti lety? Ušetřil byste si tím tak plno starostí.“

„Já vím, avšak paní hraběnka byla neoblomná a já…“

„A vy sám sobě jste si namluvil, že jí v přání vyhovíte, nastoupíte do armády a tím si svojí vyvolenou takzvaně vybojujete,“ dokončil za Ludvíka Radovan a chápavě přitom pokýval hlavou.

„Já vím že to všechno zní paradoxně, ale je to přesně tak, jak to teď říkáte,“ přisvědčil Ludvík. „Prostě jsem chtěl paní hraběnce dokázat, že si její vnučku zasloužím…“

„A tak jste jí vyhověl. Velice netradiční krok,“ doplnil Ludvíka Radovan. „Ovšem musím vás předem poinformovat, že jste rozhodně nebyl prvním, s kým Vladana Vladská takto manipulovala.“

„Co prosím?“ podivil se této informaci náhle Ludvík.

„Ano, je to skutečně tak.“ A Radovan mu začal líčit: „Nebohému Martinu Netřebickému Vladana přislíbila spoluúčast na jeho obchodu, nakonec ho však obrala o veškerou finanční hotovost. Soudil se s ní, avšak nakonec prohrál, neboť si najala ty nejlepší možné právníky. A kdo na ni rovněž nevzpomíná rád, je Lubomír Větvička.“

„A co tomu se přihodilo neblahého ze strany paní hraběnky?“ dychtil doslova po odpovědi Ludvík. To co se tu z Radovanových úst dozvídal, ho nesmírně šokovalo.

„Nu, povídá se, že rozvrátila Lubomírovi manželství, tím, že mu prokázala nevěru. To víte, onehdy z toho bylo velké pozdvižení a dokonce o tom psaly i místní mochnické noviny. Lubomír se coby ředitel divadla jinak těšil dobré pověsti, leč ona nevěra mu značně přitížila.“

Ludvík nyní nenacházel slov. Že by až tak podlá Vladana Vladská ve skutečnosti mohla být?
„Ano mladíku, začít si něco s naší paní hraběnkou, to není jen tak,“ pokýval znovu vážně hlavou Radovan.

„Proč tohle všechno ale dělá?“ nechápal Ludvík.

„Prostě se ráda baví na účet druhých a zastává názor, že je neporazitelná. Ovšem i taková zdatná manipulátorka má své slabiny a já doufám, že právě ty nám poslouží k tomu, aby se štěstí přiklonilo na naši stranu.“

Ludvík poté, co vyslechl Radovanův výklad, vůbec netušil, jak by se takový člověk, jakým byla Vladana Vladská, dal obměkčit. Tajně však stále věřil tomu, že dotyčnou Radovan dokáže přimět k nemožnému – že konečně získá svoji vyvolenou, tedy Šárku.

„A nyní se na moment přestaňme zabývat vážnými tématy a společně se kochejme skvosty mochnických lesů a přilehlých krajin.“

Ludvík Radovana nakonec poslechl a již se ho na nic ohledně Vladany Vladské neptal.

Netrvalo to dlouho a kočár zastavil před honosným sídlem.

„Nuže, jsme na místě,“ uvedl Radovan, načež na Ludvíka povzbudivě zamrkal, když z kočáru oba vystoupili. „A vy Svatopluku tady na nás laskavě počkejte,“ obrátil svoji pozornost ke kočímu.

„Jak si přejete Radovane.“

„Připraven Ludvíku?“ zeptal se jmenovaného následně Radovan a když ten dal najevo souhlas, vyslovil: „Tak tedy zazvoníme a zkusíme štěstí.“

„Kdo je tam, prosím?“ ozvalo se následně z bedýnky.

„Tady Radovan Litevský, Bětulinko, rád bych hovořil s paní hraběnkou,“ oznámil do ní jmenovaný přívětivě.

„Dobrý den, pane profesore. Nevím ale jestli vás paní hraběnka přijme, momentálně tu totiž má návštěvu.“

„Nezdržím ji dlouho, slibuji,“ přemlouval Bětu Radovan.

Na moment zavládlo ticho a poté dotyčná řekla: „Tak chvilenku vydržte, pane profesore, zkusím se paní hraběnky zeptat.“

„Myslím že to nebude třeba, Bětko, opravdu paní hraběnku nemíním vyrušovat. Mám pro ni však cosi důležitého, co nepočká,“ oznámil pohotově do bedýnky Radovan.

„Tak dobrá,“ rozhodla se nakonec přání dotyčného přeci jenom Běta vyhovět.

„Myslíte že to byl moudrý nápad, pane profesore? Ta služebná se necítila být zrovna dvakrát jistá. Navíc, když jsem se tu stavoval včera, tak na mě byli puštěni psi. Nerad bych proto dnes zažil něco podobného,“ začal o všem opětovně pochybovat Ludvík.

„Nemějte zbytečné obavy, drahý příteli, uvidíte, že vše proběhne bez sebemenších zádrhelů,“ ubezpečoval ho Radovan.

Zdálo se však, že se přeci jen dovnitř oba dostanou, aniž by je přitom pronásledovaly ostré psí špičáky, to když Radovan a Ludvík spatřili, jak k nim míří drobná štíhlá postava.

„Děkuji, že jste mé prosbě vyhověla, Bětko. Opravdu paní hraběnku nemáme v plánu dlouho zdržet.“

Leč nakonec i služebná začala pociťovat obavy, to když si po profesorově boku povšimla Ludvíka a ihned se jí vybavilo, co po jeho příchodu včera následovalo.

„Tento muž je mým společníkem. Proto bych byl tuze rád, kdyby mohl k paní hraběnce zajít společně se mnou.“

„Nevím jestli se to hodí, pane profesore,“ zaváhala služebná, když znovu pohlédla na známou tvář, k níž Vladana Vladská zrovna nechovala dvakrát velkou přízeň.

„Za svého přítele ručím a trvám na tom, aby byl vpuštěn na pozemek paní hraběnky společně se mnou.“

Na služebné bylo stále znát, že váhá. Ludvík nepochyboval o tom, že se obává případné pomsty ze strany Vladany, pokud by Radovanovu přání vyhověla.

„No tak, Bětko, něco jste mi z minula dlužna a já bych si nyní onen dluh rád vybral.“
„Tak dobrá,“ přistoupila služebná nakonec na Radovanův požadavek a on a Ludvík tak mohli vejít do honosné zahrady.

Radovanovy kroky však překvapivě nevedly do vily, nýbrž k labyrintu sestávajícího z živého plotu. „Je velice smutné, když pro mnohé tak významný mochnický poklad chátrá,“ poznamenal, načež si hodlal labyrint prohlédnouti i zevnitř a tak do něj okamžitě vešel.

„Paní hraběnce činí nemalé potíže vyrovnat se se zdejšími návyky,“ připomněla se sama od sebe Běta. Záhy však hořce zalitovala, že něco takového vůbec vyslovila nahlas.

„O tom by se dalo polemizovat.“

Nástup Vladany Vladské byl opět zcela neočekávaný.

„Co tu ještě pohledáváte? Copak vám to včerejší představení nestačilo? Koukejte se odtud rychle klidit, nebo na vás znovu pošlu své psy!“

„Prosím, paní hraběnko, ještě jednou mě vyslechněte…“
„S vámi se nemám už o čem bavit, mladíku!“ hartusila Vladana. „A vy Běto,“ věnovala zase pozornost služebné, „se běžte věnovat mému hostovi. A mějte na paměti, že si to s vámi ještě vyřídím.“

„Snad by nemuselo býti tak zle.“ To z labyrintu konečně vyšel Radovan. Na rozdíl od paní hraběnky to vyslovil zcela klidně a vyrovnaně.

Vladana jako by náhle ztratila řeč, jakmile ho spatřila.

„Bětku obviňujete neprávem, Vladano, nikoliv ona nýbrž já jsem ji přemluvil, aby nás vpustila na váš pozemek. Proto by nebylo namístě, abyste ji jakkoliv trestala.“

Vladana nadále na Radovana užasle hleděla. „Proč jste přišel?“ osmělila se nakonec přeci jen zeptat.

„Rád bych s vámi probral jistou záležitost ohledně včerejška,“ vysvětloval Radovan.

„K tomu já už nemám co říci!“ odpověděla nakonec přeci jen rázně Vladana.

„Myslím, že máte.“

Ludvík se zájmem pohlédl na to, co nyní třímala Radovanova pravá ruka a s překvapením zjistil, že mu je to velice povědomé. Také Vladana se nyní zatvářila značně rozpačitě.

„Zajisté dobře poznáváte, co je toto, a proto bych byl nesmírně rád, kdyby se podobná situace již neopakovala. Není pěkné, když se hostům vyhrožuje. Nu jen se na to podívejte pěkně zblízka.“

Vladana si od Radovana váhavě převzala lahev se vzkazem. „Co tím chcete jako naznačit?“ zeptala se následně téměř dotčeně.

„Však vy to moc dobře víte, Vladano. Vaše písmo je pro hosty Katalné Mochny možná neznámé, zato mne coby rodákovi okamžitě přišlo hnedle povědomé,“ pravil stále tím neměnným klidným hlasem Radovan.

„Ano? A komu podle vás náleží?“ zeptala se ho Vladana, přičemž se snažila, aby to vyznělo co možná nejvíce lhostejně.

„Vy sama to přece moc dobře víte,“ neměnil na své výpovědi nic zásadního Radovan. „Máte to vůbec zapotřebí, Vladano? Co si pak hosté o našem městě pomyslí, když jim je z vaší strany vyhrožováno a to dosti nešťastným způsobem.“

Dotyčná s odpovědí tentokrát nepospíchala. Pečlivě vážila slova. „Jak si dovolujete z něčeho takového obviňovat právě přímo mě?“ pokusila se pronést nazlobeně.

„Ale no tak, Vladano, oba přece víme, jak to ve skutečnosti bylo. Tudíž nemá cenu jakkoliv zapírat pravdu,“ prohlásil opětovně klidně Radovan.

„Kdo tu zapírá pravdu?“

Ludvík náhle zpozorněl a srdce se mu naráz rozbušilo. Ten hlas zaslechl po bůhvíjak dlouhé době. Nenáležel nikomu jinému nežli Šárce. Ihned ji poznal, přestože její dlouhé plavé vlasy vzaly za své a měla je podstatně kratší a obarvené na hnědo. Pronikavé zelené oči a hlas však u ní nedoznaly pražádných podstatných změn a byly to právě tyto dvě kombinace, co hýbaly s Ludvíkovými emocemi. Zakrátko je ovšem do značné míry podráždil příchod druhé osoby, jíž byl zhruba pětadvacetiletý muž s kudrnatými hnědými vlasy hozený do gala. Nebylo pochyb o tom, že je to Šárčin nápadník. Jakmile totiž vyběhl z vily ven na zahradu, tak jmenované ruku ovinul kolem pasu.

„Něco v nepořádku, paní hraběnko? Mám nějak zasáhnout?“

„Á, pan Jaroslav Nedomanský, jestli mne paměť neklame!“ složil dotyčnému málem hlubokou poklonu Radovan. „Jinak to známý svůdce žen, vášnivý hráč pokeru a především sňatkový podvodník, co se neštítí vlivné a zámožné zbohatlice obírat o jejich mění.“

„Cože to…?! Co si to dovolujete, vy jeden…?!“

„Znalče lidských duší, měl jste snad původně na mysli, není-liž pravdou? I když s největší pravděpodobností jste mě spíše chtěl nazvati barbarem, pokrytcem či jinou hanlivkou, jež mě měla urazit,“ doplnil za Jaroslava Radovan.

„Slyšíte to paní hraběnko? Tento muž si sem bez dovolení přijde a hned druhé uráží. Žádám, aby byl odtud vyveden!“ postěžoval si okamžitě Jaroslav.

„Ve vašem případě bych spíše zvažoval svůj vlastní odchod, drahý příteli,“ mínil Radovan. „Prosím, Vladano, zde mám patřičné informace, jež by vás mohly zajímat.“ A předal dotyčné jisté novinové výstřižky. „Sem jestli byste se laskavě podívala,“ nasměrovával paní hraběnku.

Jmenovaná, k nelibosti Jaroslava Nedomanského, pohlédla na jakýsi novinový článek, v němž se žena jménem Klaudie Tichá zpovídala z toho, jak naletěla jistému Kryšpínu Lhotskému, který ji krátce po svatbě opustil a obral o veškeré úspory.

„Vidíte tu nápadnou podobnost, Vladano? Když si odmyslíte ty brýle a knír, dostanete reálnou podobu muže, co vypadá přesně jako zde přítomný Jaroslav Nedomanský.“

„Cože?! Vy jeden starý páprdo…!“

„Ne, ne, mladíku, tento novinový výstřižek, když dovolíte, si laskavě ponechám u sebe,“ stačil ho Radovan zavčas Vladaně vzít a skrýt tak před Jaroslavovou napřaženou rukou. „Na vašem místě bych ale urychleně začal zpytovat své černé svědomí, mladíku.“

„Tenhle člověk je blázen! Nevěřte mu ani slovo, paní hraběnko!“ začal na celé kolo vykřikovat Jaroslav.

„Je to pravda?“ přihlásila se o slovo nečekaně Šárka, která až doposud v konverzaci vyčkávala.

„Ale co tě nemá… prosím tebe… jasně že není!“ opáčil podrážděně Jaroslav.

„O tom já osobně silně pochybuji, mladíku,“ prohlásil neměnným laskavým tónem Radovan. „Ona Klaudie Tichá rozhodně nebyla jedinou, kdo si na vás stěžoval. Taková Růžena Černá či Jolana Vondráčková k tématu sňatkového podvodníka rovněž měly co říci.“

„Cože?!“ zopakoval navztekaně Jaroslav. „Dejte to sem!“ Načež Radovanovi, tentokrát již úspěšně, z ruky vytrhl novinový článek a pak jej roztrhal na kusy. „A máte po senzaci,“ ušklíbl se vítězoslavně.

„Škoda těch novin, nu co se dá dělat, naštěstí mám doma uloženy ještě jedny, takže nebude zase tak veliký problém je předat místnímu policejnímu okrsku,“ přešel to bez náznaku nevole Radovan.

Jaroslavu Nedomanskému zmizel z tváře posměšný úšklebek. Již neudržel nervy na uzdě a po Radovanovi vystartoval, ten však byl pohotovější a HÓLEJENKOU mu uštědřil jednu menší lekci. „Vy jeden dědku prašivá, co si to dovolujete?!“

„Jen to, co uznám za vhodné, mladíku,“ odvětil v naprostém klidu Radovan.

„Je to starý pomatenec!“ sípěl ze země Jaroslav. „Vidíte, paní hraběnko, co mi udělal?! Tak řekněte mu přece něco!“

Vladana by přání hosta zajisté velmi ochotně vyhověla, to by ji však již dobrou minutu nesměla zmáhat náhlá nevolnost. Nyní už nebyla schopná ani sama stát, jak se jí podlamovaly nohy, takže jí Běta musela pomoci zasednout na zahradní židli. „Vodu, prosím… doneste mi sklenici vody,“ chrčela.

„Hned to bude paní hraběnko,“ A Běta se dlouho nerozmýšlela a pospíchala do vily.

„Vidíte, co jste svým nevybíravým chováním způsobil, mladíku?“

„Já?! JÁ?!“ čertil se dál na Radovana Jaroslav, přičemž konečně vstal. „To vy… to vy si tu na druhé neprávem otevíráte hubu!“ Proti Radovanovi si však tentokrát již nic nedovolil podniknout, neboť ten měl HÓJENKU stále pohotově připravenou k novému výpadku.

„Myslím, že bude nejrozumnější, když odejdete.“ To se o slovo znovu přihlásila Běta a to poté, co se vrátila se sklenicí vody.

„To je ale nehoráznost!“ rozčílil se nanovo Jaroslav, když mu došlo, že tím dotyčným Běta nemyslela Radovana nýbrž jeho.

„No tak, mladíku, neslyšel jste Bětku? Nebo by vám bylo milejší, aby vás z tohoto pozemku odvedla v poutech přímo policie?“

Radovanův nový pádný argument tentokrát zafungoval na sto procent, neboť se Jaroslav vydal úprkem k vratům a byl tentam. Tím ovšem krušné chvíle nekončily. Vladana na tom, zdálo se, byla pořád špatně a ona sklenice vody, o níž požádala, jí očividně příliš nepomohla.

„Babičko, co je ti? Babičko!“ bědovala Šárka, přičemž to, že neznámo kam zmizel její nápadník, ani pořádně nezaregistrovala.

„Měli bychom zavolat doktora,“ navrhla první rozumný krok Běta.

„Než sem dorazí, může být pozdě,“ oponoval Radovan. „Ze všeho nejrozumnější bude, když vaši babičku, Šárko, dopravíme k Winsternskému rodu řádu lebonských lidí. Ti se již o ni dobře postarají.“

„Ale to je pěšky daleko a než se tam dostaneme…“
„Náhodou tu před vilou stojí kočár. Svatopluk zajisté bude tak laskav a všechny nás tam urychleně zaveze,“ přispěchal s pohotovou odpovědí Radovan.

„Ale ti lidé tam… nejsou to náhodou….“
„Podivíni?“ odtušil Radovan, co Šárka s největší pravděpodobností hodlala říci. „Nikoliv, Šárinko, Winsternský rod řádu lebonských lidí svým pacientům výhradně od neduhů odpomáhá.“

„Tak dobrá,“ souhlasila nakonec Šárka, když se stav její babičky nelepšil.

Svatopluk byl rázem na nohou, jakmile zpozoroval, kdo se to k jeho kočáru blíží. „Radovane, co to je s paní hraběnkou?“ zajímalo ho, když spatřil, jak Ludvík se Šárkou a Bětou Vladanu podpírají a dolehlo k němu chrčivé: „Ne, já nikam nechci… ne.“

„Menší nevolnost, pro jistotu ji chceme dopravit do lebonského sídla. Kdybyste byl tak laskav…“

Svatopluk neváhal ani chvíli a pomohl Vladaně do kočáru. Poté do něho ještě spěšně nastoupili Šárka, Radovan a Ludvík. Běta měla přikázáno zůstat ve vile.

„Ne, já nechci do ne… nemocnice…“

„Neboj, babičko, to bude zase dobré,“ chlácholila ji vnučka.

„Jsme všichni?“ A když se o tom Radovan ujistil, tak Svatopluk zapřáhl koně a ti se vydali na cestu.

Dlouhou chvíli neměly ani Apolena s Justýnou. První jmenovaná se ukázala býti všestrannou hostitelkou. A tak se Apolena od ní dozvěděla, jak si svépomocí již v devadesátých letech doslova od základů vypiplala svůj útulek pro zvířata a kolik toho v něm již zažila. Justýna zavzpomínala na Emu Chardovou, svoji nejlepší kamarádku a na příhodu s psíkem Pajdoškem, o kterého na střídačku pečovali pánové Slavomír Krominíček a Ledomír Lžička. Apolenu opět zaujala ta nezvyklá jména, načež Justýna poznamenala, že to už ke zdejším mochnickým obyvatelům odpradávna tak nějak patří. A pak Apoleně navrhla tykání.

„Takže se tedy nakonec vážně vydáme na mýtinu Svatého Andreje? Nerozmyslíš si to přeci jenom?“ zeptala se v mírných obavách Apolena Justýny.

„Vím že mě od té cesty Radovan odrazoval, já však chci těm třem němým tvářičkám vystrojit pohřeb jak se sluší a patří,“ stála si za svým Justýna.

„Takže nebudeš dbát jeho výzvy, že se ten střelec může vrátit?“ obávala se nadcházející výpravy do hloubi oborověnkového lesa trochu Apolena.

„Ne. Radovan je tady u nás v Katalné Mochně sice považován za velice uznávanou personu pro svá moudra a názory, jež mají svoji váhu, já si však přesto neodpustím nabídnout těm třem srnkám důstojný odchod,“ trvala si na svém neoblomně Justýna. „Jestli chceš, můžeš tu na mě počkat.“

„Ne, ráda půjdu s tebou,“ odpověděla obratem Apolena. Tajně totiž doufala, že se od Justýny dozví nějaké další pikantnosti o Katalné Mochně a zejména pak o uskupení Devíti Sluncí, jehož byla členkou. A toto se Apoleně záhy vyplnilo a to poté, co se společně s Justýnou vydala směrem k oné mýtině s potřebným vybavením na vystrojení řádného pohřbu.

„K uskupení Devíti sluncí,“ začala s vyprávěním Justýna, „poprvé došlo zhruba před třemi lety v POLOMCE. Tak se nazývá jedno z mochnických míst místní avantgardy v Letomonském parku, které oplývá magií v podobě pohyblivých graffitových obrázků a kde se scházejí rozmanití lidé s uměleckým nadáním. A tam jsem se poprvé setkala s Janem, Vítkem, Evou, Jitkou, Pavlou, Jirkou, a Naďou, přičemž s Emou jsem se znala již z dřívějška. Každý z nás oplývá jistou dovedností. Ema vyniká prací s lidskými dušemi, Jan ovládá bravurně hru na sedm hudebních nástrojů, Vítek staví z krabiček od sirek úchvatné stavby jako jsou města či lodě, Eva dokáže vyprávět a sepisovat úchvatné příběhy, Jitka plete věnce a košíky prakticky z čehokoliv, Pavla umí pomocí doteků léčit rozmanité lidské neduhy, Jirka je horolezec, co zdolává levou zadní hory a pohoří a Naďa svým umem ovládá tajemství malby a hlíny, z níž tvaruje ty nejúžasnější možné stavby.“

„Tak ta bude mému srdci asi nejblíže,“ usoudila Apolena.

Justýna se dobrácky zakabonila.

„A čím se zabýváš ty?“

„Já znám tajemství zdejších mochnických tvorů a umím je obstojně vyvolávat,“ svěřila se Apoleně Justýna a rozpovídala se o svjestusjenkách a vjedjostensjenkách.

„S těmi nás Radovan již stačil seznámit,“ přitakala souhlasně Apolena.

„Však jsem jejich oživování také pochytila přímo od něho,“ oznámila povzneseně Justýna. „Ale abych to dopověděla. Svatý Andrej je svým způsobem vnímán jako posvátnost. Legenda praví, že kdo na mýtině, nesoucí jeho jméno, stane, tomu se dostane náležité ochrany. Dané místo tedy vyhledávají především ti, co mají jisté zdravotní či psychické obtíže a jdou si tam pro duchovní podporu. I v tomto případě však platí něco za něco, takže dle pověsti náleží ona ochrana pouze tomu, kdo sám oplývá nějakým vlastním umem a na oné mýtině se s tím svěří soše, která tam za oním účelem stojí již dobrých pět set let. A pokud ho vyslyší, dostane se mu od ní náležité pocty.“

„Což vy coby uskupení Devíti sluncí splňujete.“

„Ano,“ přikývla Justýna. „Svatý Andrej se tak stává místem poutníků, co znají onu legendu, o které jsem ti nyní vyprávěla. Navzdory názvu se tam my ale scházíme spíše v podvečer, kdy tam nebývá tak moc rušno, a prezentujeme oné sošce své dovednosti, přičemž se v nich navzájem snažíme zdokonalit.

„A ty už dokážeš obstojně v umu někoho z vaší skupiny napodobit?“

„Přiznám se, že z krabiček od sirek jsem složila jednu menší plachetnici, avšak s tím horolezectvím mám pořád jisté problémy,“ přiznala bez přetvářky Apoleně Justýna.

„A název Devíti sluncí, ten je zajisté odvozen od počtu členů?“ zauvažovala zcela logicky Apolena.

„Přesně tak,“ přitakala znovu souhlasně Justýna. „A ono slunce se pro naše uskupení stává jistým symbolem naděje ve významu, že každý nový den začíná, když vyjdou právě sluneční paprsky.“

„Velmi výstižně řečeno,“ ocenila Justýnino líčení Apolena.

Postupně spěly do hloubi oborověnkového lesa a i nadále spolu konverzovaly. Apolena se rozpovídala o svém nelehkém vztahu s otčímem a Justýna jí na oplátku pověděla o trablech, jež zažila se svými rodiči.

„No jo, někdy ten život zkrátka není jednoduchý,“ zakončila Justýna povídání na téma „má rodina“.

Čím blíže obě dívky byly mýtině Svatého Andreje, o to více na sobě Justýna dávala znát nervozitu. Ta se značně navýšila poté, co natrefily na zaparkovaný vůz značky Škoda.

„Až se mi ta hyena dostane do rukou, zpřerážím jí všechny hnáty!“ zanadávala si Justýna pěkně zostra nahlas, když s Apolenou dospěly k oněm třem mrtvým srnkám. Ani té se opětovný pohled na tři mrtvá tělíčka nezamlouval, nicméně než se vůbec stačila Justýny zeptat, zdali se tedy do onoho pohřbívání hned pustí, dolehla k nim hádka. Na mýtině Svatého Andreje totiž tou dobou bylo až nějak nezvykle živo.

„…naprostý nesmysl! Jedeme sem až z Prahy a na co tady nakonec narazíme?! Na nějakou prachobyčejnou sochu!“

„Mýlíš se Karle, dle legendy má zázračnou moc, stačí když…“

„Co stačí?! Že se udělá čáry máry fuk a dostaví se vysněný zázrak?! Nechtěj mě rozesmát, Alžběto!“

„No tak, Karle, nekřič, ty přece ovládáš…“

„Co ovládám?! Řekni mi co ovládám?!“

„No přece šachy. A když to téhle soše názorně předvedeš…“

„Cože?! Ty ses dočista pomátla! Já mám nějaké přitroublé soše něco dokazovat?! Máš mě snad za blázna?!“

„Jistě že nemám, jen to tak praví ona legenda…“

„Tak legenda říkáš?! To je tedy pěkně uhozené na hlavu!“

„Tak to přece zkus. Za zkoušku nic nedáš…“

„A teď už toho vážně mám dost! Pavle, jdeme odtud pryč!“
„Ne, Pavel tady musí zůstat!“

„To tak, ještě z něho dělej blázna! Pavle, odcházíme!“

„Ne!“

„Pusť ho! Tak sakra nech toho kluka na pokoji!“

„Ne, nenechám!“

Apolenu s Justýnou ta nečekaná hádka dost zaskočila. A než si obě dvě stačily vyměnit dojmy, už si to k nim z nedaleké mýtiny rázně šinul asi tak čtyřicetiletý tmavovlasý vousáč, který v náručí nesl zhruba sedmiletého neduživého chlapce. Když zmerčil Apolenu a Justýnu, jak tam postávají u mrtvých srnek, na moment se zastavil a posléze nevěřícně zakroutil hlavou. Pak se znovu dal do chůze a chvátal k onomu zaparkovanému vozu.

„Asi nás také považoval za podivínky,“ mínila Apolena, když si ten mužův pohled plný nevraživosti ještě jednou připomněla.

Justýna ji nyní vnímala pouze napůl, neboť k ní dolehl teskný pláč. Ponoukala tedy Apolenu, aby obě dvě zanechaly příprav na pohřeb srnek a vydaly se na mýtinu Svatého Andreje. Tam se jim naskytl ne zrovna moc hezký pohled na zhruba třicetiletou naříkající ženu.

„Jste v pořádku? Můžeme vám nějak pomoci?“ odhodlala se truchlící oslovit jako první z děvčat Justýna.

Žena však plakala dál a nebyla schopná jediného kloudného slova.

„No tak, to bude zase dobré. Povězte mi, co vás trápí,“ nevzdávala Justýna své dobrosrdečné snažení a k ženě poklekla.

„Náš Pa… Pavel. Asi… asi nám umře. Dok… doktoři ne… nevědí, co… co mu je. Jsme… jsme naprosto bez… bezradní,“ pronesla v plačkách nakonec přeci jen žena.

„A zkusila jste kontaktovat Winsternský rod řádu lebonských lidí?“ napadlo Justýnu ihned spásné řešení.

„Ne,“ odvětila vzlykavě žena.

„No tak vidíte, tento náš zdejší Řád by vám určitě pomohl, tím jsem si naprosto jistá. Pokud máte zájem, mohla bych se u něj za vašeho syna přimluvit,“ nevzdávala Justýna své snažení. „Stála byste o to?“

„A… ano. Pro… pro svého sy… syna zku… zkusím cokoliv.“

„Výtečně. Všimla jsem si, že tu máte auto. Váš pan manžel by nás tam mohl zavést,“ přišla Justýna s dalším návrhem. Sice měla pro toto odpoledne připravený jiný program, když však viděla, jak si osud nemile pohrává s druhými, byla kvůli tomu klidně ochotná přehodnotit svoje dosavadní plány.

„Tak do… dobrá,“ souhlasila nakonec žena.

„Tak pojďte, půjdeme za vaším panem mužem a synem,“ pobídla ji Justýna.

„A co uděláme s těmi mrtvými srnkami?“ ozvala se opatrně Apolena, záhy však svých slov zalitovala.

„Co… cože, ta… tady někde po… poblíž leží nějaké mrt… mrtvoly?“

„Počkejte tady,“ vyzvala ženu a Apolenu Justýna a sama se vydala k místu, kde se srnky nacházely. Zabalila je do dek a poté zaházela větvemi. „Tak a můžeme vyrazit,“ oznámila, když se navrátila za oběma na mýtinu.

Toto ovšem nebyl zdaleka jediný problém, který musely Justýna a Apolena překonávat.

„Co to má jako znamenat?!“ vyjel takto zhurta na tři příchozí muž.

„Coby? Rozhodly jsme se vám zachránit syna!“ odpověděla mu stejně uštěpačně Justýna.

„No tak, Karle, copak sám nechceš, aby se Pavel uzdravil?“ připomněla svému muži manželka, neboť ten se opět začal chovat značně neurvale.

„Rozhodně uděláte lépe, když na nás přestanete křičet. Já a tady Apolena se vám snažíme jen vyjít vstříc,“ pokusila se Justýna muže obměkčit.

„No tak, Karle, tyto dívky to s naším Pavlem myslí dobře,“ přemlouvala ho i jeho manželka. Na něm bylo znát, jak o všem začíná horlivě přemýšlet. Ze ztrápeného výrazu ve tváři se dalo vyčíst, že i on by svému synovi velice rád byl nějak nápomocen. To ostatně správně vypozorovala Apolena, neboť pravila: „I na vás je vidět, že byste pro svého syna udělal cokoliv, jen aby byl zdráv. Tady Justýna je místní mochnickou rodačkou a Winsternský rod řádu lebonských lidí zajisté zná natolik dobře, že se mu dá plně důvěřovat.“

„Tak to sám slyšíš, Karle,“ přidala se k ní i jeho manželka. „Ten Řád o kterém tady děvčata hovoří, by mu mohl zachránit život. Copak nechceš, aby se náš Pavel zase smál?“

„Ale to víš, že chci, Alžběto,“ zahořekoval pro změnu nyní její manžel, načež i on měl co dělat, aby se nerozplakal. Nakonec Justýně a Apoleně přeci jen svitla naděje, když se zeptal: „Je to odtud k tomu Řádu daleko?“

„Autem jsme tam za chviličku, zhruba za patnáct minut,“ prohlásila Justýna.

„No dobrá, tak si tedy nastupte,“ rozhodl se muž Apoleně a Justýně vyhovět. Napjatá atmosféra rázem o něco polevila.

Rubriky: City Means V - Město plné zázraků | Napsat komentář