Básně (1-6)

 • Ucelený příběh (kniha s názvem: Martin Jabkenič – sbírka básní)
 • ČÁST 1
 • Malíř a jeho krátký krušný život – Obraz (1) – Ona a On (28)
 • Na počátku našeho vyprávění malíř portrétuje labutě a dané obrazy považuje za jedny ze svých nejzdařilejších (1). Oživují v něm vzpomínky na ženu jménem Marie, do níž se kdysi zahleděl a jež mu zlomila srdce (2). Ona žena ne vždy prožívala šťastný život. Okamžiky nepopsatelného strachu jí způsobilo její jediné dítě poté, co zcela náhle vážně onemocnělo. Jeho následná záchrana a uzdravení pak měly nádech nadpozemského tajemna, neboť se tak stalo za přispění posvátné sošky Ježíška (3). Malíř toho večera usíná a zdá se mu sen o neobvyklém páru, jenž i přes jisté překážky naplnil svůj život láskou a štěstím (4). Právě to rozhodne a i dotyčný se rozhodne vydat hledat svoji osudovou lásku, když ta předtím neodpověděla na jeho dopis, v němž se jí vyznával ze svých niterních citů (5). Po měsících hledání se malíři podaří vypátrat dům, v němž jeho vyvolená údajně měla bydlet. Dům však zeje prázdnotou a co více, má se v dohledné době bourat, čemuž na poslední chvíli zabraňují památkáři a následně archeologové, jež zde začnou provádět svůj výzkum (6).
Rubriky: Martin Jabkenič (sbírka básní) - ucelený příběh | Napsat komentář

Dům (6)

 • I vyklizen jest dům
 • dům starý více jak sto let
 • nyní zbourán býti musí
 • k zemi sesunut 
 • I scházejí se lidé
 • v zástupech početných
 • plni dojmů a emocí
 • by derniéru shlédli 
 • Vzpomínky pulzují lidskými dušemi
 • neskrývajíce dojmy
 • hlasité, plačící, nostalgické
 • u duší jenž danému představení přihlížejí 
 • Právě teď! 
 • Pak kdosi zdvihne cosi ze země
 • a ono nalezené opráší
 • o jakýsi novinový útržek jedná se
 • s domem právě spojitost lze vytušit 
 • Útržek hlásá že kdysi rodiny s dětmi tu žily
 • v domě z něhož právě se ruina má utvořit
 • kdy vlastní životy položily za časů válečných
 • kdy rukou stran nepřítele
 • z tohoto světa potupně odešly 
 • Ba co více
 • hrob záhy objeven jest na odlehlém místě!
 • Co nastává – vytušíte? 
 • Demoliční práce tak pozastaveny budou
 • archeologové nastoupí svoji práci výkopovou
 • kdy dům i jeho okolí tak rázem stanou se
 • pro skupinku badatelů místem
 • kráčejících dějin
 • místem kde taje cenné budou následně poodhaleny
 • Tak domu zestárlému
 • život prodloužen byl
 • Osud či náhoda?
 • To posuďte již sami
Rubriky: Martin Jabkenič (sbírka básní) | Napsat komentář

Básně (1-5)

 • Ucelený příběh (kniha s názvem: Martin Jabkenič – sbírka básní)
 • ČÁST 1
 • Malíř a jeho krátký krušný život – Obraz (1) – Ona a On (28)
 • Na počátku našeho vyprávění malíř portrétuje labutě a dané obrazy považuje za jedny ze svých nejzdařilejších (1). Oživují v něm vzpomínky na ženu jménem Marie, do níž se kdysi zahleděl a jež mu zlomila srdce (2). Ona žena ne vždy prožívala šťastný život. Okamžiky nepopsatelného strachu jí způsobilo její jediné dítě poté, co zcela náhle vážně onemocnělo. Jeho následná záchrana a uzdravení pak měly nádech nadpozemského tajemna, neboť se tak stalo za přispění posvátné sošky Ježíška (3). Malíř toho večera usíná a zdá se mu sen o neobvyklém páru, jenž i přes jisté překážky naplnil svůj život láskou a štěstím (4). Právě to rozhodne a i dotyčný se rozhodne vydat hledat svoji osudovou lásku, když ta předtím neodpověděla na jeho dopis, v němž se jí vyznával ze svých niterních citů (5).
Rubriky: Martin Jabkenič (sbírka básní) - ucelený příběh | Napsat komentář

Dopis (5)

 • Píši dopis
 • několik pádných důvodů k tomu mám
 • zmiňuji se v něm
 • že již nechci žíti sám 
 • Tak vyslyš mne, lásko, prosím
 • prozatím lásko platonická
 • staň se onou skutečnou
 • ničím neposkvrněnou
 • to přeji si z hloubi srdce já 
 • Již hodně jsem si vytrpěl
 • když onou láskou k tobě zahořel
 • mocný žár mého srdce 
 • Cítíš jak hlasitě tepe? 
 • Nic na světě již nezmění
 • naše vzájemné souznění
 • jenž nastane poté
 • až staneš se navěky věků moje 
 • Rád budu se pramínků vlasů tvých dotýkat
 • polibkem za polibkem láskyplně je uctívat
 • neboť nic krásnějšího není
 • nežli oddat se nejen vášnivému snění 
 • Tak prosím odepiš
 • až můj dopis, lásko, obdržíš
 • a mne k sobě pak přivolej
 • bez zahanbené nevole
 • Pokud možno dnes! 
 • Ještě dnes!

Rubriky: Martin Jabkenič (sbírka básní) | Napsat komentář