Demolka (autor – Martin Jabkenič)

Demolka

Nazývána byla Demolkou

a tam kde se jmenovaná objevila

potupná smrt stávala se jedinou možnou volbou

 

Kdy zdraví ustupovalo z těla živých!

Stejně jako jejich donedávna nakažlivé štěstí!

 

Dlouhá léta obyvatelé na své domovské planetě pátrali po oné zlobě

až jednoho mrazivého dne konečně dočkali se!

 

Do úzkých Demolku zahnali!

V hojně početném davu následně lynčovali!

 

Tamním soudním tribunálem byla posléze poslána do vyhnanství

a to přímo na planetu Zemi

kde své nečisté černé svědomí zpytovati měla

a o svoji nápravu řádně usilovat

 

Demolka zpočátku cítila se značně vysílena!

Sebemenšího pohybu naprosto neschopna!

 

Postupně však cit do rukou a následně do celého těla se jí navracel

a ona tak mohla oslavovati svůj velký comeback!

 

Co k tomu přispělo lze dopátrati se celkem snadno

Vždyť sama Demolka živa jest byla onou zlobou!

A té na planetě Zemi nacházelo se požehnaně

že vystačila by pro zástup milionů jejích stoupenek

 

Tak plna nové síly

Demolka svůj odkaz náležitě živí

Zlobu a neštěstí přisvojuje si od lidí

a následně vše vkládá do těch z nich

jež zdravím a štěstím ještě stále překypují

 

Pozemský svět tím tak o mnoho smutnější je

a sama Demolka dosyta nemůže nabažiti se jej

Své sítě plné neduhů rozhazuje vrchovatými hrstmi

nemaje slitování s nikým, kdož se do nich nevědomky chytí

 

Doposud zdravé rodiny tak zničehonic kolabují!

Postupně chuť do života je opouští!

A ti, kdož statečně ještě stále odolávají oné zlobě

pomalu vzdávají svá úsilí!

 

Ba co víc!

Děti násilím odloučeni jsou od rodičů!

A rodiče zase od dětí!

Toť nezvratný důkaz toho

že ono nadpozemské zlo nezná únosných hranic!

 

Zbývá si tak položit otázku vpravdě zásadní:

najde se někdo odvážný

jenž zastaví Demolku v jejím krutém počínání?

 

Existuje vůbec ještě někdo takový?

 

Věřte tomu nebo ne

ale jeden takový spasitel skutečně objevil se!

A stal se jím někdo

od koho by to vpravdě čekal jen málokdo!

 

Sama Demolka byla překvapena tím

jak se vše obrací proti ní

 

A přitom žádné lidské síly k tomu nebylo ani zapotřebí!

 

Strůjcem toho všeho stala se totiž právě ona zloba

a její neuvážené zbrklé počínání, jež nedomyslela

 

Tak moc se Demolka pohroužila do své nekalé činnosti

že nestačila povšimnouti si zvětšující se trhliny na pytli

v němž přenášela veškeré ukořistěné štěstí a zdraví

jež hodlala osobně zničit v Mrtvém moři

 

Trhlina a následný nešťastný pád však způsobily

že jmenovaná nakonec nedostála danému cíli

 

Zato si záhy prošla zásadní charakterovou proměnou!

To poté co obsah pytle ochromil ji zcela nepřipravenou!

 

Zdalipak uhádnete, co následně nastalo?

 

Pokud na to samé co já právě myslíte

pak rozhodně ve svém úsudku nemýlíte se

a Demolce zajisté onu novou úlohu z celého srdce přejete

 

Personě, z níž se nakonec mírumilovná bytost stala

a ono štěstí a zdraví tak zpětně pozemskému lidu

dobrovolně a bez protestů navrátila

 

Někdejší zloba poté

co odčinila vše zlé

hodlala navrátit se na svoji domovskou planetu zpět

 

Jako řádně napravená bytost!

Jíž by měla býti udělena milost!

A tím pádem i skončit nehostinné vyhnanství

jemuž po několik měsíců v řadě byla nucena čelit!

 

Vyhověl oné žádosti nakonec tamní tribunál soudní?

 

Odpovědí budiž na tuto otázku skutečnost

že Demolka může užívat si svobodu znovunabytou

coby okouzlující a inspirativní persona

co pro lásku, zdraví a štěstí pochopení má

 

Od této památné události datuje se

že i v nelehké životní situaci my lidé máme na výběr

zdali se na stranu zla přikloníme

či naopak dobro uctíme a za své pak přijmeme

 

Vybírejme proto rozvážně a neukvapeně

tak abychom svého rozhodnutí nelitovali následně

Tak jako v počátcích našeho příběhu zloba neboli Demolka

když do onoho vyhnanství poslána byla

 

Mějme na paměti její pozdější proměnu

a čiňme jen to dobré po jejím vzoru

 

Vždyť za co by pozemské bytí jinak stálo

kdyby jej nehostinné utrpení věčně sužovalo!

 

Cožpak na pozemském světě – a mimo něj – není ho již tak dost?

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Mix. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *