Klavírista a pěvkyně (autor – Martin Jabkenič)

Klavírista a pěvkyně

Jeho doménou stal se klavír

k němuž tíhnul již od ranného dětství

coby nadějný to virtuóz

 

Již od svých pěti let měl tedy ve všem jasno:

v koncertních síních bude mu jednou

aplaudovat ve stoje obecenstvo!

A jeho jméno poté nahlas vysloví i ti

kdož s klavírní tvorbou doposud neměli žádného dočinění

 

Tak nadaný klavírista pilně na sobě pracoval

kdy nejprve pro své známé

a pak již i pro ty druhé v kavárnách hrával

 

Jenže co se nestalo, přišla válka!

A ta mladému hudebníkovi veškeré ideály vzala!

 

Mladík sice dál u klavíru vysedával

leč nebyla to žádná velká sláva

 

Vždyť co by také jeden očekával

od nevypočitatelných okupantů

jenž bezmezně uctívali svého vůdce – diktátora!

 

V dané zemi tak nastaly kruté časy

kdy sužovaly ji existenciální nejistoty

což ostatně nejednou i onen náš klavírista sám na sobě pocítil

to když klavír prašnou cestou byl nucen vláčet do další putyky

 

A tu se to stalo!

Prostě to jinak ani nešlo!

 

Mladík zanechal vláčení svého těžkého břemena

a zaposlouchal se do onoho hlasu

jehož zpěvné partitury snad ani nemohly pocházeti

z tohoto pozemského světa

 

Tak schod za schodem

zdolával mladý klavírista obstojně

až v domě na správné dveře konečně natrefil

a ty pak dokořán otevřel

 

Následně kvapně vstoupil dovnitř

a pohledem střetl se s onou zpěvnou bohyní!

 

Než však vůbec došlo ke vzájemnému jmennému představení

obě persony vylekal hřmotný lomoz vycházející přímo zvenčí!

Lomoz způsobený těžkým tankem

jenž právě mladíkův klavír doslova drtil na změť nefunkčních třísek

a to svým smrtícím pojízdným pásem!

 

Dotyčný si v té chvíli uvědomil

když vše sledoval z bytu oné slečny

že její andělský hlas

zachránil mu právě život tolik cenný

a zároveň s tím že zanikla jeho živnost počestná

sen celoživotní

 

Co si jen počne nyní?

 

Dotyčná mladíkovi však do duše ihned začíná promlouvat

že i ona má hudbu tuze ráda

a nikdy by se jí zcela úplně nezřekla

kdyby ovšem situace nebyla takto závažná

 

V těchto nelehkých časech válečných

člověk musí míti připraven plán záložní

jenž by jeho bolavou duši

alespoň částečně zhojil

 

Mladík bere si ta slova slečny ihned k srdci

a rovněž s vděkem přijímá její nabídku

že u ní dočasně může pobýti

než se situace ve městě alespoň částečně uklidní

 

Společně tedy oba chodili vypomáhat do nemocnice Blahoslavených sester

kde dojímaly je příběhy věru rozmanité

Příběhy z řad tamních vojáků či pouhých civilistů

jež sem rovněž zavedly cesty onoho nevyzpytatelného osudu

 

Sám osud tomu rovněž chtěl

že potkali se nadějný klavírista a talentovaná to pěvkyně

 

Právě ona společná záslužná práce

čím dál více sbližovala je

i když to mnohdy, pravda, nebylo jednoduché

a to pro lidské utrpení – více či méně závažné

 

Postupně však jako by se ale blížil konec

oné nelidské války kruté

kdy daného diktátora náhle zmohla nemoc zlá

a dotyčný, sám jen pouhý člověk, jí pozvolna začal podléhat

 

V den jeho skonu pak

dorazila do okupované země osvobozenecká vojska

aby ta definitivně zúčtovala s těmi

jež si nárokovali to, co dle úmluv nenáleželo jim

 

Sami okupanti takový nápor nečekali

a coby naprosto bezradní

nemaje svého hlavního vůdce

nakonec po pár dnech raději kapitulovali

 

Mnozí z nich na útěk se dali

prchajíc před soudními tribunály

jež řádný proces hodlaly vésti

kdy na jeho konci pak pro odsouzené

měly padnout odpovídající spravedlivé tresty

 

A tak zatímco někdejší přívrženci diktátorského režimu

čekali na daný zlomový verdikt

lidé z osvobozené země

mohli se konečně radovati

ze znovunabyté kýžené svobody

 

Mezi nimi samozřejmě nechyběli onen klavírista, ona pěvkyně

společně oslavující mír za přispění hudby líbivé

kdy podmanivé tóny klavíru v kontrastu s líbezným to hláskem

ještě více umocňovaly dané okamžiky plné úsměvů

a to v nejedné tamní kavárně

 

A pak, časem, to již nebyla jen ona skromná prostranství

kde pár pořádal svá veřejná vystoupení

Rovněž velké sály předních hudebních světových scén

žádaly si tyto dva mimořádné talenty ojedinělé!

 

Mladíkovi se tak splnilo jeho přání z dětství

být úspěšný právě na onom poli hudebním

stejně tak jako oné mladé slečně

jež toužila po velké rodině

 

Oba dva již šťastně ženatí

sami vychovávali pět svých vlastních dětí

jež odmalička ve stopách svých rodičů hodlaly jíti

a obdobně hudbou jednou se živiti

 

Co na tom, že kdysi byla jiná doba

kdy válka vysněným ideálům nepřála?

Nyní však již hodnou dobu panoval v zemi mír

a pomyslné dveře tak otevřeny byly

nejen za hranice rodné Evropy

 

Co přát si víc?

 

Snad jen oné šance ve správnou chvíli se chopit

a pak již za svým vytyčeným cílem dravě si jít

 

Toť moudrá rada opakovaně vyslovená

z úst oné pěvkyně, onoho klavíristy

Páru, jenž na život nikdy nezanevřel

a ruku v ruce, bok po boku

byl odhodlán jím dále statečně procházet

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Mix. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *