Básně (1-4)

 • Ucelený příběh (kniha s názvem: Martin Jabkenič – sbírka básní)
 • ČÁST 1
 • Malíř a jeho krátký krušný život – Obraz (1) – Ona a On (28)
 • Na počátku našeho vyprávění malíř portrétuje labutě a dané obrazy považuje za jedny ze svých nejzdařilejších (1). Oživují v něm vzpomínky na ženu jménem Marie, do níž se kdysi zahleděl a jež mu zlomila srdce (2). Ona žena ne vždy prožívala šťastný život. Okamžiky nepopsatelného strachu jí způsobilo její jediné dítě poté, co zcela náhle vážně onemocnělo. Jeho následná záchrana a uzdravení pak měly nádech nadpozemského tajemna, neboť se tak stalo za přispění posvátné sošky Ježíška (3). Malíř toho večera usíná a zdá se mu sen o neobvyklém páru, jenž i přes jisté překážky naplnil svůj život láskou a štěstím (4).
Rubriky: Martin Jabkenič (sbírka básní) - ucelený příběh | Napsat komentář

Sen (4)

 • Sen k ránu se mi zdál
 • sen o mořské panně 
 • Zjevila se náhle
 • mým pomněnkovým očím 
 • Žádala o vyslyšení
 • neboť s pohledným mládencem
 • nedávno sblížila se
 • splanula láskou k němu
 • a on k ní  
 • Matka mládence
 • však té lásce nepřála
 • onu pannu proklela
 • a ta splynula s mořem
 • s onou slanou voděnkou 
 • Na její přání
 • pak vyhledal jsem matku jejího milého
 • trápením obeznámen byl 
 • Kdysi jí byl osudem manžel násilím odejmut
 • nevraživostí vůči všemu živému poté zahořela 
 • Tak pokouším se o spásné
 • dvořit se té ženě
 • neb velmi pohlednou jeví se mi
 • tudíž zaslouží si lásku vzkříšenou
 • lásku ke všemu živému 
 • To co z počátku nepravděpodobné jeví se
 • kýžené ovoce přináší
 • žena povolně city opětuje
 • odsuzuje své dosavadní chování 
 • Odvolává onu kletbu
 • a žehná lásce svého syna
 • jeho osudové dívce z mořských světů
 • která již není pannou
 • obyvatelkou slaných vod 
 • Nakonec přeci jen… 
 • Dvojí svatba koná se
 • smutek nahrazuje veselí
 • co však nastává poté
 • je bohužel mi velkou neznámou
 • neboť se ze sna náhle probouzím

Rubriky: Martin Jabkenič (sbírka básní) | Napsat komentář

Básně (1-3)

 • Ucelený příběh (kniha s názvem: Martin Jabkenič – sbírka básní)
 • ČÁST 1
 • Malíř a jeho krátký krušný život – Obraz (1) – Ona a On (28)
 • Na počátku našeho vyprávění malíř portrétuje labutě a dané obrazy považuje za jedny ze svých nejzdařilejších (1). Oživují v něm vzpomínky na ženu jménem Marie, do níž se kdysi zahleděl a jež mu zlomila srdce (2). Ona žena ne vždy prožívala šťastný život. Okamžiky nepopsatelného strachu jí způsobilo její jediné dítě poté, co zcela náhle vážně onemocnělo. Jeho následná záchrana a uzdravení pak měly nádech nadpozemského tajemna, neboť se tak stalo za přispění posvátné sošky Ježíška (3).
Rubriky: Martin Jabkenič (sbírka básní) - ucelený příběh | Napsat komentář

Nemoc (3)

 • I vstoupila nemoc
 • do lidského tělíčka
 • křehkého dítka 
 • Kolem lůžka
 • shlukli se lidé
 • plačící, truchlící
 • pomoci dovolávajíce se 
 • Tu dítko náhle vykřiklo
 • ku zbožné sošce Ježíška
 • aby zašli za ní
 • modlíce se za něho 
 • I vyslyšeli truchlící prosby dítka
 • za Nejmocnějším vypravili se
 • aby ten, pod slůvky modliteb, nemocnému ulevil
 • těžkého břemena zbavil jej 
 • A co nestalo se… 
 • Ježíšek dostál své pobožnosti!
 • Oči slzet mu počaly! 
 • I vyzval pak dané modlící
 • aby nabrali slz vrchovatě
 • k nemocnému spěli s nimi
 • Neváhaje! 
 • I vyplnili truchlící přání Nejmocnějšího
 • přesně tak jak on jim pokynul
 • a slzy jeho na trpícího nanesli
 • v modlitbách a písničkách vzývajíc zbožné jméno 
 • Tu náhle nemoc
 • počala se naparovati
 • dmula se svou pýchou
 • svou neporazitelností 
 • Avšak ne na dlouho! 
 • Z těla nemocného
 • nedobrovolně vytěsněna byla
 • jak rozhodla ona léčebná, zbožná síla 
 • Ježíšek dal dítku naděj
 • touhu zase žít!
 • A nemoc? 
 • Ta skuhrala!
 • Již nedmula se pýchou!
 • Vzdávala se potupně!
 • A nakonec…
 • boj svůj prohrála
 • svědomí zpytujíc, bezbranně 
 • Nemoc opustila tělo dítka 
 • I veselí okolo něj propuklo
 • již netruchlilo se vícero
 • jak zpráva to útěšná 
 • Do kostela panenky Marie
 • směřovaly pak zbožné díky k Ježíšku
 • zbožné díky za ten neobyčejný dar
 • jímž obdařen byl… 
 • Onen nejvyšší!
 • Nejsvětější!
 • Nejmocnější! 
 • Onen světa Pán!

Rubriky: Martin Jabkenič (sbírka básní) | Napsat komentář