Výzva (25)

Výzva (25)

Ano, imponují mi dlouhovlasé modrooké blondýnky a brunetky, nač se tím již tajit.

Zvláštní, povětšinou můj vyhlédnutý něžný objekt zájmu ve filmových počinech buďto předčasně scénáristé zamordují nebo z něj naopak udělají „ženu lehkou“ či se u dotyčné potenciální talent nestačí ani plně rozvinout.

Ohledně „žen skutečných“ coby inspirací jsem tu povyprávěl již v někdejších minulých příspěvcích. Nyní tedy něco blíže k těm, co coby průvodkyně formovaly mé jednotlivé knižní „City Meansové“ počiny a to z hlediska jejich vlivu na moji maličkost coby dvorního poděbradského zapisovatele Katalné Mochny, města, jenž je jim srdcem tak blízké.

Vše to začalo Alexandrou. Po celou dobu naší společné rozpravy jsem míval ten zvláštní pocit, jako by se jednalo o personu ryze skutečnou, nikoliv tedy o onu pouhou fiktivní, náhodně stvořenou mým nevypočitatelným podvědomím. Alexandra Janová se vůči mé maličkosti snažila být co možná nejkorektnější, což v reálu znamenalo, že mne s prameny seznamovala postupně, tedy výhradně v okamžiku, kdy na ně z hlediska zaznamenání do knihy přišla řeč. Leč i přesto se nešlo ubránit dodatečným doplňkových rozhovorům s ní a to v průběhu oněch dalších zhruba deseti let. A když z mé strany jednou přišla řeč na téma „změna vizáže“, decentně pak požádala o její neměnnost.

Zatímco Alexandra jinak srdnatě odolávala mým četným narážkám, tak Ema Chardová, druhá průvodkyně Katalnou Mochnou v pořadí, mi vždy od plic na rovinu řekla, co si o mých „připomínkách“ myslí. Z tohoto důvodu se naše rozprava několikráte i přerušila a posléze znovu problematicky navazovala. Dodatečně ještě upozorňuji: jak rozhovor s Alexandrou tak i ten s Emou byl čistě spontánní! To znamená, že vznikal bez předem připraveného scénáře, tedy opačně a sice formou „co na srdci, to na jazyku“. Rovněž pak i Ema si svoje řekla k mým případným úpravám, zejména ohledně Černé paní a její konečné proměně, jíž jsem dle ní neschvaloval, jakožto ohledně mochnických ojedinělých tvorů, z nichž jsem se pokusil učiniti krvežíznivé netvory.

V dalším „City Meansovém vyprávění“ se pak role průvodce pozměnila, neboť její pomyslnou štafetu poprvé převzal muž, jmenovitě Tom Wong. Nicméně – a to opravdu zcela neplánovaně – dotyčný před naší poslední smluvenou schůzkou, bez mého vědomí, předem oslovil Petru Lavordovou a ta se tak nečekaně stala důležitou posilou pro závěrečný epilog „Města plného protikladů“. Podobně jako předtím Alexandra či Ema, se taktéž i Petra, coby persona, okamžitě stala jednou z mých dalších osudových múz, jež výrazně přispěly k oživení Katalné Mochny a k jejímu zpopularizování. Navíc Petřin ojedinělý původ a půvab jakožto její vlastní „mírumilovné“ povídky mému počinu následně dodaly ještě větší noblesu. Perlička nakonec: o povídce, tematicky propojující lidskou, zvířecí a přírodní říši, jsem předem neměl vůbec tušení. Z Petřiny strany jsem se o ní dozvěděl teprve v samotném závěru epilogu!

Po Tomu Wongovi se pak ve čtvrtém díle role průvodce ujal Radovan Litevský, nicméně i tentokrát si v závěrečném epilogu své řeklo něžné pohlaví. Jmenovitě Sylvie, žena neodmyslitelně spjata s „Winsternským rodem řádu lebonských lidí“. Ta se o slovo přihlásila již dříve, kdy se s ní osobně setkal právě můj japonský jmenovec a povídali si spolu o mé maličkosti – samozřejmě opět z mé strany zcela neplánovaně.

V prozatím posledním pátém mochnickém románu se vyprávění ujala znovu žena – jistá Jana Anotová. Na rozdíl od svých „předchůdkyň“ však v něm zastávala pouze onu roli průvodce. Zato však byla, co se sdílení osudu jednotlivých postav týče, nejaktivnější a za to i jí z mé strany patří velký dík. A opět perlička na závěr: když jsem si po nějaké době chtěl pohrát s Janiným vzhledem, decentně to odmítla a poprosila, abych nic neměnil. Nezbývalo mi než jí vyjít zcela ochotně vstříc stejně jako předtím Alexandře.

Rubriky: Výzvěnky fejetonkové aneb zápisníček jednoho autora | Napsat komentář

Cyklus novoluní (autor – Martin Jabkenič)

Cyklus novoluní

Ne!

Nesmíme se výhradně upínati na to špatné!

 

Vždyť kolem nás existuje i mnoho pěkného

na co dobré je počkat si

Například s přáteli posedět

jen tak u čaje či u kávy

 

Ze všeho nejdůležitější poté je

aby do kouta neustoupila

ona dobrá pozitivní nálada

všemi zúčastněnými bez rozdílu milována

 

My troškaři rozhodně nemíníme býti

a velmi rádi na naší sešlostí příští

přivítáme jak mladé tak i nováčky postarší

 

O tom žádné přehnané spory

na věku tu totiž nezáleží!

 

O jedno vás však přeci jenom žádáme:

onu náladu špatnou

uzamkněte doma v komoře

 

A chraň Bůh

jestliže byť pouhý sebemenší střípek z ní

usedne a tak ochromí

byť jediného z účastníků

provincie zvané Mír!

 

Toto nelze prominouti

neboť dosti bylo onoho zlého

a my tak znovu nechceme býti

nehostinným osudem řízeni

coby pokusné loutky!

 

Že zrovinka vy v tom shledáváte

zlomky v jistém smyslu paranoidní?

 

Budiž

já naopak myslel

že konečně oceníte

onen můj přístup ryze pozitivní

 

Ano!

Doznávám se zcela upřímně

může se to někomu stále jevit

jako dosti zvláštní

neboť až doposud

ubírala se má osobní tvorba

výhradně v rytmu výřečných tragédií

 

Snad zdaří se mi konečně –

opětovně v to doufám

udržet noty přijatelně příjemné

a nezhřešit vážnou smutností

jež lidská srdce pokaždé násilně rozryje

 

A pokud snad opět zhřeším

kdy má mysl nechá se zlákati

stavy ryze negativními…

 

Avšak dosti bylo podobného smýšlení!

Nyní načase je nastoupiti

do ryze pozitivního novoluní!

 

Račme vstoupit

brány se otevírají…

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Výzva (24)

Výzva (24)

Minule jsem se tu zmiňoval o svých dvou kočičkách – Mourince a Zrzečce. Tehdy jsem uváděl, jak obě dvě naší rodině dělaly jen samou radost. Bohužel, konkrétně Mourinka nás v nedožitých šestnácti letech opustila.

I tak ale stále zastávám názor, že ono mnou v dané „Výzvě“ onehdy zmíněné jistou váhu mělo, tedy že němé tváře v krizových případech dokáží plnohodnotně nahradit postrádající lidský dotyk.

Jako příklad může posloužit dojemný příběh, jehož součástí se stal jeden jistý nejmenovaný mladý muž. Ten dlouhodobě nemohl k sobě najít odpovídající partnerku. A když už si nějakou tu potenciální vyhlédl, ukázalo se nakonec, že dotyčná o muže ve skutečnosti vůbec nestojí. Příčiny toho byly různé. Ony mužem vyhlédnuté ženy byly buďto zadané, a když zrovinka nikoliv, disponovaly závislostí na alkoholu, cigaretách či omamných látkách.

Dotyčného to přesto neodradilo a i přes svoji nesmělost se pokusil vytrvat. Leč když se opětovně osmělil a konečně navázal nadějný kontakt, kde ony původní překážky u nové adeptky nehrozily, tak vše zase pro změnu ztroskotalo na dětech, kdy dotyčná je do budoucna jednoznačně míti chtěla, zatímco dotyčný se na něco takového jednoznačně necítil. A tak ani toto nedošlo reálného naplnění. Samozřejmě se tu nabízely dodatečně jiné varianty a to ty v podobě známostí na jednu noc za účelem sexuálního vyžití. Leč ani toto muži nevyhovovalo, neboť ten preferoval naopak vztah dlouhodobý. Navíc – sexu jako takového se spíše štítil.

Inu, neměl to onen dotyčný v životě vůbec jednoduché.

A nyní z trochu jiné stránky. Zcela na místě jiném, a to v jednom z útulků, na svého nového potenciálního majitele čekalo hned několik zachráněných to zvířátek. Mezi nimi i sotva dvouletý mourovatý kocourek. Ten se do útulku dostal v již značně zuboženém stavu. Těžko říci co všechno v životě krutého nemilého již stačil zažít. A pak mráz měl dokonati jeho nedobrovolnou zkázu, ale naštěstí se tak nestalo.

Ano a právě onen muž, zklamaný svým vlastním smolným životem, se kocourka nakonec ochotně ujal, a co je rovněž důležité, tak ten mu dodnes dělá společnost a tak vyplňuje prázdné místo po něžném pohlaví, jež se doposud nepoštěstilo získat. Kdyby jen muž znal onu „Romanopoetriku“… Leč i tento „gatorský“ prvek jest stále pouze vlezle „uvězněný“ v mysli jednoho člověka, co píše a filozofuje o jednom fiktivním městě kdesi ve středočeší (nebo jest to platné ve chvíli, kdy jsou tyto řádky sepisovány).

Ale i tak. Na tomto modelu muže a němé tváře, o němž jsem vám tu právě referoval, je jinak názorně vidět, jak důležité je míti v oblibě právě zvířátka. Ty totiž jsou v mnoha ohledech mnohem praktičtější než ony potenciální životní partnerky. Odpustí vám nevěru, neřešíte s nimi ochlupení jednotlivých partií natož pak věk jakožto alkoholová, cigaretová či omamná opojení. Navíc takové němé tváře jsou vám po ruce vždy, když je potřebujete. Jen bohužel právě onen věk není pokaždé přímo úměrný tomu lidskému. I tak ale v životě člověka němé tváře mnoho dobrého zastanou. A za to jim budiž jeden velký dík.

Dnes se vás, vážení čtenáři, tedy táži: Jak vy sami řešíte absenci potenciálního partnera či partnerky? Dokáží vám ji němé tváře, plně či alespoň částečně, vynahradit? A co soudíte o příběhu, jenž jsem vám tu výše odvyprávěl? Vyzkoušeli byste něco podobného v již dosti značné krizové situaci, kdy hlad po vztahu enormně zabředl do nezvladatelných emočních výšin? A co soudíte o oné mé „Romanopoetrice”?

Prosím, dejte mi vědět na tuto moji eldarovou webovou stránku či přímo do facebookové skupiny „City Means – Město plné návratů“. Klidně mi sem na web napište pod smyšlenou emailovou adresou, pokud nechcete uvésti z bezpečnostních důvodů svoji skutečnou. Nikdo se za to na vás zlobit nebude.

Tolik autor

Rubriky: Výzvěnky fejetonkové aneb zápisníček jednoho autora | Napsat komentář

Svět v proměnách (autor – Martin Jabkenič)

Svět v proměnách

Nastal čas zvolnit

nehnat se nutně za senzací

život žít výhradně takový

jaký se nabízí

zůstat nohama pevně na zemi

 

Psát například o přírodě

o louce plné nádherných vonných květin

o lesu s malebným jezírkem uprostřed

o lidech, jenž o dané s láskou pečují

 

Toť důkaz toho

že může býti krásně na světě

se všemi jeho skvosty

mnohdy nenápadnými

opředeny počátečním tajemstvím

jen nebát se

 

Není to tak dávno

prorok předpovídal události nadcházející

mnoho dobrého z nich aktualizoval

pro nás pozemšťany bez výjimky

 

A co nestalo se!

 

Následně několik párů manželských

svědky bylo pravého zázraku

v podobě potomků vytoužených

jež dle původních názorů stran doktorů

jinak neměly šanci počíti

 

Takto pozitivně bychom pokračovati mohli dále

kdy u ostatních nastalo by zcela ono podobné

 

Stejně tak jako u staršího pána v letech

pána doposud souženého zhoubnou nemocí

kdy nakonec z trýzně bolestné

osvobodily jej vroucí modlitby

 

To sám Bůh je povšechny vyslyšel!

 

Sám velký Bůh, jenž rozdal milosti potřebnému

jak nakazoval to řád společné počestné Bible

 

Bible, pro všechny národy světa jednotně ustanovené

ty jenž již hodnou dobu žily ve vzájemné sounáležitosti mírové

 

Kdysi pouhý sen

nyní ona reálná skutečnost!

Nač tedy zbytečné dohady

projevovat zbytečnou lítost?

 

Není důvod měnit!

Vždyť kdo by také hodlal prosazovati jakékoliv změny?

 

Snad jedině ten

kdo stále ještě neprocitl

z někdejší nehostinné doby

 

Na tu nelze snadno zapomenouti

Připouštíme

Však jest nutné od ní pokusiti se odpoutati

pozvolna, částečně…

 

A nakonec definitivně!

 

Že něco takového není možné?

 

Vždyť stačí pouze tak málo –

podívati se kolem sebe

a s láskou od srdce pozorovati

jak okolní příroda – rovněž s láskou

otevírá nám své dvorní dveře

 

Nám všem, jenž v pokoji a míru

sdílíme tento pozemský svět bez rozdílů

 

Není to krásné?

Rubriky: Mix | Napsat komentář