Ona a On (28)

I.

Večerní představení

sál ve stoje bouří

Nekonečný přísun emocí…

a přeci jen tu něco schází

 

Mezi účinkujícími Ona

Vždy tak noblesní!

Pokaždé tak ojedinělá!

Neskonale úžasná…

a přeci ztrápená

 

Co úspěch a sláva jsou

Oproti samotě vleklé!

Samotě ubíjející!

Samotě jež vkrádá se do života

a srdce bolavé toliko trýzní

 

Ona mohla míti vše!

Při výsostném postavení svém!

Však doposud výhradně poznala…

život nevábně bídný

po stránce partnerské

 

Samozřejmě že…

Snažila se o vztah stabilní!

O vztah láskou opětovaný!

Však… narazila pokaždé

 

Co jen bylo špatně?

Snad onen pokročilý věk?

 

II.

Večerní představení

nekonečný přísun emocí

sál ve stoje bouřící…

a přeci jen z něj kdosi vyčnívá

 

V hledišti On

Tak mladičký!

Životem nepoznamenaný!

A toliko lačnící po seznámení

 

Co bezstarostný život je

oproti lásce nenaplněné

Lásce bolavé!

Lásce jež drtí srdce ztrápené!

 

On mohl se na celý svět usmívat!

Ruku v ruce jím šťastně proplouvat!

Obletován tou, jež jeho srdci nejbližší byla!

Avšak… poznal krutou lež

když nechala ho a řekla: Běž!

 

Tak moc snažil se o vztah stabilní!

O vztah jenž by byl něžnou stranou opětovaný!

Však… tvrdě narazil nakonec

A lásce?

Té velké lásce byl rázem konec!

 

III.

Tak natrefili na sebe

oba dva v divadelní kavárně

kde Ona zapíjela samotu svoji

a On pro změnu vztah nevydařený

 

Možná že by se bývali byli upili k smrti

kdyby jeden toho druhého náhodně neoslovil

Proto také dobré je vždy

v takovýchto těžkých životních chvílích

nebýt na vše sám

ostatně, vážený čtenáři, posuď dále sám

 

Jistá chemie zafungovala po pár drincích

to Ona a On za ruku se již chytli

a lásku na místě vyznali si

jako dva poblouznění blázínci

 

IV.

Nastává ráno namísto večera

dočká se snad pokračovaní, ona telenovela?

To říkají si On a Ona

když probouzejí se

a s údivem zjišťují

že společné sdílejí lóže

 

Oba dva se v milostných životech již zklamali

a to samé… zakusili by jen velmi neradi!

 

Avšak… jak zdá se

prožitá noc plná vášní zjevně

o budoucím osudu možného páru již rozhodla

 

Náhoda?

 

V.

Společně spolu tedy začali žít

Ona a On pod jedním přístřeším

leč od počátku připraveni nebyli

na náladové společenské ataky

 

Ona slavnou personou!

On mužem neznámým!

Prý pro peníze s ní je

aby tak blíže pozlátku hvězd byl!

 

Na každém kroku tak pronásledováni!

Po senzaci bažícími novináři!

a pro změnu pak v soukromí…

svázáni povahovými rozdíly

 

Ona, touží po klidu rodinného života!

On, v září reflektorů s ní opětovně stát!

Ona, přílišnou lehkovážnost mu vyčítá!

A On… jí zase rozmary hvězdy namyšlené!

 

Počáteční pohodové soužití

v italskou domácnost tak záhy se promění

Tím končí tokání hrdliček zamilovaných!

Kdy hádky únavné tu na pořadu dne jsou

a to lásce rozhodně nesvědčí

 

Jak to vše zvládnout?

 

VI.

K odloučení nakonec dochází

Leč co je to platné

když Ona, opuštěna, sama nezvládá žít

a On v alkoholu žal svůj pro změnu utápí!

 

Znovu se k sobě tedy navrací

lásku pokoušejí se zocelit

A tak…

týden v Itálii rozhodnou se spolu strávit

 

Benátky, Řím, Palermo

krásně se ono spojení poslouchá

jen nenatrefit na neblaze proslulé skryté zlo

co libuje si v nekalých to hrách

Co po vztazích plné hádek baží

a jen nerado se s tímto fenoménem loučí

 

A tak… pár opětovně čelí napětí

jež pramení z jejich povah rozdílných

kdy Ona v plačkách od partnera hodlá se odpoutat

a On dotyčné v návalu vzteku říká slova nelichotivá

 

Je tak definitivní konec kdysi nadějné to lásky

zde v prosluněné zemi zamilovaných?

Mnohé o tom vypovídá

následný neslavný návrat

kdy do rodných krajin spějí

Ona a On v naprostém odcizení

 

VII.

Honosné apartmá možná skýtá potřebný azyl

leč nač vám je stejně jako sláva

když nemáte nikoho

kdo by vás pohladil

 

Je však jedno místo magické

kde zázraky čas od času prý dějí se

A právě tam míří kroky Oné

životem přetěžce zkoušené

 

Ještě oněch třicet schodů zbývá vyjíti

a socha posvátná poté se dá již v plné kráse spatřiti

Nikoho neodmítá, mileráda každého vyslyší

pokud tedy dotyčný nemá v úmyslu ji jakkoliv poničit

 

Také Ona se soše nejprve uctivě pokloní

a poté své niterní přání nahlas vysloví:

 

Již více nepřeji si býti sama

vhodnou spřízněnou duši tedy k sobě hledám

co vyléčila by jedno srdce bolavé

pokud možno okamžitě

 

Byla to snad nešťastná souhra okolností

nebo se mělo tak skutečně státi?

To když Ona kontrolu nad sebou ztratila

a z mostu padla do vod chladných?

 

Kdy paní smrt otevřela své dveře

a Ona tak ze života přešla

tam na onen druhý břeh

Břeh z něhož již není návratu

do řad žijících pozemšťanů

 

VIII.

On v onu kritickou chvíli v baru právě je

kde zapíjí svůj žal sám

opojným alkoholovým koktejlem

 

Netrvá však dlouho a se smutnou zprávou přichází

jedna z pravidelných půlnočních relací

po jejímž odvysílání dotyčný málem zhroutí se

poté co vše pozorně vyslechne

 

Alkoholovým oparem, celý ztrápený

vydává se On z baru zkratkou k místu neštěstí

Schod za schodem zdolává s obtíží

až konečně stane před sochou

co údajně plní přání niterní

 

Toliko toužím býti se svojí milou

že dal bych na tomto světě cokoliv

jen aby se dané mé přání

stalo skutečnou realitou

 

Byla to snad opětovná souhra okolností

nebo mělo se tak opravdu státi?

I On kontrolu nad sebou totiž ztrácí

a z mostu do vod padá chladných

 

Paní smrt tak znovu otevřela dveře své

a i On ze života přešel na onen druhý břeh

z něhož již není návratu

do řad žijících pozemšťanů

 

IX.

V oné posmrtné říši

kde nikoho již nic vícero netíží

tak shledají se oba partneři někdejší

 

Ona již není personou slavnou

kdežto On personou kritizovanou

Zde jsou si již oba rovni

pozemskými starostmi netíženi

 

Po krátké rozpravě

kdy vyříkají si z očí do očí to svoje

pak ruku v ruce vydají se za Oním nejvyšším

aby jejich záhrobní lásku posvětil

Ten tak učiní velmi rád

moc dobře ví, že tentokrát tomu bude již tak napořád

 

Nebeský dům znovuzrozenému páru daruje

nedaleko průzračné říčky a malebné aleje

Právě tam na věky věků budou žít

Ona a On v harmonickém souznění

 

EPILOG

Tak končí se tento dojemný příběh

jenž nakonec došel šťastného konce

 

Kéž by Onen nejvyšší dopřál

aby alespoň v posmrtné říši

dostalo se i nám ostatním výsad

jež jinak odepírá život pozemský

mnohdy nehostinně krutý

nespravedlivý

 

Tímto doslovem tedy loučím se:

 

Bůh s vámi všemi

nejen vášnivě zamilovanými

 

Opatrujte se

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Martin Jabkenič (sbírka básní). Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *