Dáma v posmrtném (27)

I.

S brzkým ránem vstává

však ranní kávou pohrdává

rumu si raději zavdá

dáma v posmrtném

 

Dodává si potřebné kuráže

dnes jí bude zapotřebí vrchovatě

neboť nutné je zúčtovat s těmi

co bolest v srdci těžkou způsobili

 

Konečné přípravy vrcholí

nezbývá než-li se kušemi řádně vyzbrojit

Hlavně nic nepodcenit!

 

II.

Dáma lačnící po pomstě

neomylně kráčí po mostě

za nímž kostel se nachází

Právě tam má dojít ke konečnému procesí!

 

Ano, právě tam završí se jedno velké příkoří

ztráta milované sestry

dámy v posmrtném

 

Onen kostel rozhodně nezeje prázdnotou

což pro onu dámu stává se dobrou zprávou

Nikoliv ovšem pro jeho aktuální osazenstvo

čítající mafiánský klan kalibru

vpravdě toho nejhoršího možného

Jeho členové mají momentálně napilno

plánují totiž své nekalosti napřesrok

 

Dané jednání však nečekaně naruší

ohlušující výbuch tuze hřmotný

zinscenovaný tou

jež po pomstě baží

 

Dáma posléze bez ohlášení do kostela vstoupí

kdy její šípy vypálené z kuší nemíjejí svůj cíl

Mafiány, jednoho po druhém, stíná mstitelka nemilosrdně

s odůvodněním:

Tohle je za zmařený život mé milované sestry, vy mizerové!

 

Tak postupně vypleněn jest od početné mafiánské verbeše kostel

až z ní zbyde pouze její hlavní mocenský boos a šéf

Tuze nevyzpytatelný to Don Carlos Reck!

Ten na útěk se dává

pálící kolem sebe hlava nehlava

 

S jednou z nich slaví kýžený úspěch

kulka totiž dámě hlavou prosviští

ta následně k zemi bezvládně padá…

 

A tím končí se jedna krvavá etapa!

 

III.

Obloha do mračen pozvolna se zahalila

a z výšin déšť na zem snesla

A aby toho nebylo málo

hromy a blesky ozářily ji celou

 

Navíc kolem kostela jen neprostupný les

kde po nezvěstném neštěkl by ani pes

Právě tam rozhodl se boss tělo bezvládné pohřbít!

Ve skrytu duše doufajíc

že dotyčná neměla žádných dalších následovnic

jež by cestu mu záhy hodlali zkřížiti

 

Tak zabalí mafián oběť do černého pytle

a trmácí se s ní kus cesty, řkouc při tom hubovatě

jaká to byla proradná mrcha

jest jen dobře že sešla z tohoto světa

 

On, obávaný to mafiánský boss

tak konečně pomstí svůj rozvětvený rod

A to jak se sluší a patří:

Bez lidské příkrasy!

 

Tak hrob uprostřed lesa vykope

přičemž při tom nejednou neváhá

a lopatou do černého pytle zlostně bouchne

 

Když pak se špinavou prací po půlhodině skončí

pytel hlínou zahází

neodpustí si závěrem ještě opovrženě odplivnouti:

Proradná mrcho, během chvilky tys zničila mi téměř celý život!

 

IV.

Don Carlos Reck posléze

poté co po sobě stopy v lese zahladí

navrací se do kostela v náladě rozmrzelé

Do míst kde bylo prolito toliko rodinné krve!

 

Následně pomodlí se

a to před samotným Bohem

Za své syny tam na druhém břehu prosí

aby k nim byl onen Nejvyšší pokud možno co nejmilosrdnější

až před ním pokleknou

a zpověď učiní pokornou

 

V.

Náhle však jako by kdosi vešel

To když vrznou kostelní dveře!

Mafiánský boss okamžitě procitá z duchovního rozjímání!

Ohlíží se po právě příchozí!

 

Šok nemalý!

On oči z ní ne a ne spustit!

Kleje: To není možné

ty přece mrtvá jsi

mnou osobně pohřbena v nedalekém lese!

 

Dáma se jen ušklíbne

co na tom že od hlavy až po kolena zkrvavena jest

Vrávorá a sotva na nohou se drží

Coby znovuzrozená!

Plán krvavé pomsty dokončit připravena!

 

V tuto chvíli jasné je jediné:

Vítězem této krvavé hry může býti jen jeden z nás

a sice střelec s přesnou muškou

co nadobro skoncuje s protistranou škodnou!

 

Tak šelest kulek a šípů naposledy prověří kostelní prostory

po jehož odeznění klátí se k zemi persona s průstřelem čistým

Persona pomyslnou kulkou zasažena do morku kosti srdce zkaženého

výrazně překračující hranu počestného života dosavadního pozemského

 

EPILOG

Únavou a slabostí

též k zemi sesune se

ona přeživší

dáma zmítaná osudem nelehkým

 

Svůj životní boj právě vyhrála

a přeci jen jím je na smrt poznamenána

 

Z posledních sil tak k oltáři vzhlíží

Nyní je to ona, dáma v posmrtném

jejíž niterní zpověď k Bohu míří!

 

Poté co úspěšně avšak s námahou dokončí ji

pokorně hlavu k zemi skloní

Pozvolna tak vydává se i ona na druhý břeh

ve stopách sestry své milované

 

S hřejivým to pocitem u srdce:

Daný úkol byl úspěšně dokonán

doveden do zdárného konce

 

Amen

 

A i ona naposled vydechne a padne!

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Martin Jabkenič (sbírka básní). Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *