Mladík Jan a bytost z jiného světa (25)

V pohádkové říši

tam kde rozprostírají se četná jezera

a nad nimi táhnou se hory a pohoří

nachází se země nedotčená, kouzelná

kde nikdo z tamních obyvatel neživoří, nestrádá

.

Jest to domov skřítků, elfů, víl

a jiných fantastických bytostí

jež navzájem respektují se

a po staletí v míru žijí pospolu, neznaje rozepře

.

Právě zde již po nějaký ten čas

pobývá velice pohledná to Apolenka

Víla nesmírně to moudrá

světem, mimo ten svůj pohádkový domovský, doposud nepoznamenaná

.

To se však co nevidět mělo změnit

poté co naopak z onoho pozemského světa lidí

zavítal do toho snového mladík jménem Jan

jenž zde útočiště spásné hledal

.

Pronásledován svými věřiteli

zahnán do kouta nahlas přečetl kouzelnou formuli

a naráz ocitl se ve zcela jiné zemi

V zemi plné neskutečných výjevů

jenž obyčejnému smrtelníkovi jinak nejdou na rozum

.

Janovi pak o něco déle trvalo

než sžil se s onou novou realitou

než překonal počáteční obavy

z daného pro něj doposud neznámého prostředí

.

Mladík jím opatrně začal tedy procházet

a téměř na každém kroku něčemu byl nucen podivovat se

Tu spatřil bludičku, posléze zase skřítku

a než nadál se, těsně kolem něj prošla rodinka sedmi trpaslíků

.

Co však zejména upoutalo záhy Janovu pozornost

byl překrásný zpěv

linoucí se od jednoho z nedalekých jezer

k němuž právě dospěl

.

Tam následně mladík vílu zahlédl

jak na vodní hladině tančí za nočního úplňku

a cosi drahocenného třpytí se jí kolem krku

.

Onou vzácností byl tuze mocný to věneček

utkaný z leknínů a kouzlem posvěcen

.

Leč to nebylo vše!

Ten kdož vlastnil jej

měl pak neomezenou moc nad svým vlastním životem!

.

Alespoň tak to prorokovala píseň

jíž Apolenka prozpěvovala si svým líbezným hláskem

Píseň jež Jana toliko omámila

že to již nevydržel, vyšel ze svého úkrytu

a víle se v plné své kráse ukázal

.

V ten moment utichl tuze líbezný zpěv

a i Apolenka začala si Jana s očividným zájmem prohlížet

Zahlížela však na něj výhradně na coby nezvaného hosta

jenž jejímu pěveckému výkonu nepřestával náruživě tleskat

.

Počáteční nedůvěru víly

ještě navýšilo mladíkovo nečekané následné doznání

jenž uniklo dotyčnému nedopatřením mezi řečí

to když se víle dvořil

.

A sice že jest obyvatelem tuze vzdálené země

jíž nemůže znáti jak Apolenka tak nikdo další z její pohádkové říše

do níž ho zavedla sama náhoda

to když do úzkých se v té své pozemské nedopatřením dostal

.

Zvědavost v tu chvíli nad Apolenkou postupně vítězila

a Jan toho plně začal zneužívat

záměrně vílu nabádaje, aby osobně přesvědčila se

že ji o svém původu nelže

.

Stalo se to tak nečekaně náhle!

.

Než Apolenka nadála se

kouzelný věneček svíraly mladíkovy ruce chtivé

a to v bláhovém domnění

že se štěstěna na jeho stranu přikloní

jak ona píseň víly pravila ve své přitažlivé harmonií

.

Daleko se však onen zloděj se svým lupem nedostal

neboť Apolenka vzburcovala celou pohádkovou říši

a ta okamžitě bila na poplach

Kdy sjednotily se bytosti z jejích blízkých i vzdálených končin

jež Jana záhy dostihly

o věneček následně obraly

a jeho právoplatné majitelce jej posléze navrátily

.

Mladík tak již neměl na vybranou

a chtě nechtě musel jít ven s pravdou

pohovořit o tom, co vedlo ho k onomu závažnému prohřešku

z něhož se nyní řádně zpovídal u pohádkového soudu

jenž výjimečně svolán byl kvůli němu

.

Snad to byla pouhá náhoda

či jen něčí vypočítavý záměr

a přeci jen seběhlo se to naráz

takto neočekávaně

.

To když Jan při soudním líčení

sklopil náhle oči směrem k zemi

A co nevidí!

Zlatá rybka se tam na ní plácá

a o záchranu tuze cenného života prosí!

Prý když ji mladík do vody nazpět hodí

tři přání na oplátku mu mileráda zase ona splní

.

Tak jak si to rybka přála

tak se i nakonec stalo

a Jan opět navrch měl

nad celou říší pohádkovou

.

Jak jen vše nakonec dopadlo?

.

Jen napovím vám

že celá pohádková říše nedotčena zůstala

a sám mladík se z ní v pořádku

do té své domovské bez újmy šťastně dostal

.

Coby zámožný to magnát

jenž již nebyl vystavován nátlaku

ze strany oněch obávaných věřitelů

.

Ach, ten mazaný lišák

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Jádro jakosti Martina Jabkeniče. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *