Den, jenž změní všechno (27)

Dnes přivstalo si slunce obzvlášť brzko

a s ním do krásy začal vykvétat

celičký pevropský, snový ostrov

.

A jak by také ne

v tak významný to den

kdy dva páry snů

rozhodly se kráčet pospolu

bok po boku

společně životem

.

Každý z párů

přetrpěl již přemnoho hořkostí

nyní by všichni rádi tedy okusili

jak daný pohár

umí tuze sladký být

když ten se vrchovatě naplní

při oné slavnosti

dvojího svatebního sezdání

.

Již od časného rána

jako pilné včelky na něm pracují

ti, jimž osud jmenovaných

rozhodně není lhostejný

.

Živí, mrtví, pozemští, nebeští

.

Žádným tajemstvím není

že v časech minulých

jmenovaní nepohodli se nejednou

.

Nyní tu však pospolu hospodaří

bez jakýchkoliv sporů a rozepří

.

Jaká to působivá dojemnost

.

Takovou oslnivou krásou

oplývají i obě nevěsty

jinak velmi pohledné to sestry

.

Jedna o druhé donedávna nevěděla

a byla to až souhra mocné magie

co dané tabu navždy prolomila

.

Ženiši jakbysmet

působí velice šarmantně

Jeden pleti tmavé, druhý oné bílé

.

Radost pohledět

.

Spojením dvou světů

ukončuje tak magie

svou předlouhou, strastiplnou cestu

v posvátné to vitrínce

odkud i nadále hodlá bdít – dnem, nocí

nad osudy našich hrdinů

být jejich rádcem

.

Ti všichni pak, ve stanovenou hodinu

usedají na svá právoplatná místa

opět pospolu

obdivujíc půvabné nevěsty

jež svými otci vedeny jsou

ke svým budoucím ženichům

.

Farář, rovněž odděn do slušivého obleku

nijak nespěchá

.

Naopak, v klidu vyčká

než oba páry

předstoupí k němu

jak si sám obřad právem žádá

.

A když jest tak učiněno

teprve poté položí

onu zavedenou, slovní tezi:

.

Slečny a pánové, berete si z čisté lásky?

.

Čtvera vyřčená ano

dvojí novomanželský polibek

a již jsou svoji

oba zaláskované páry

.

Jedno oko nezůstává suché

.

Pak již v plném obětí

v doprovodu veselého tanečku

oslavují, opěvují

právě oddaní

novou životní etapu

.

A s nimi i ti ostatní

.

Co k tomu dodat?

Opětovné bezchybné souznění

rozmanitých duší

.

Za halasných ovací

kráčí ladně oba páry

po cestičce květované

vyhrazené výhradně jen a jen pro ně

coby novomanžele před chvilenkou sezdané

.

Jedna radost pohledět

.

Zemský ráj to na pohled

vysloví nahlas nejeden svědek

co oné slávy

jest slavnostně přítomen

.

Jakožto následné hostiny svatební

tak i zavedených svatebních tradic

prostě všeho

co tohoto památného dne

udává či teprve udá se

.

Toť velmi důležité pro budoucí formulující se svět!

.

Nastává další významný moment

kdy svatební kytice

do hloučku vdavekchtivých žen

nevěstami vhozeny jsou

a o jejich budoucích osudech

mohou mnohé i rozhodnout

.

Osud sám zdá se být shovívavý

.

No posuďte sami

právě totiž dva nové, potenciální páry

byly utvořeny!

.

Svatební veselí tak v plném proudu

všichni zúčastnění v dobrém rozmaru

tančí, zpívají

jsou tu i nadále pospolu

.

Bez náznaků záští, zlob, trýzní

harmonizují nedávno stvrzenou

mírovou smlouvu

.

Stačí jen pohlédnout na onu pospolitost

a to i z hůry

a i tam rozzáří se

na tvářích úsměvy

.

Všichni jsou unešeni tím

jak dvě sestry nalezenky

se shodnými počátečními iniciály

a oba jejich partneři

každý jiné pleti

.

Ti všichni obklopeni

oněmi různorodými personami

.

Tam v poklidu, pokoře a vzájemném odpuštění

dál společně notují si

.

Pomyslnou hranici dvou kontinentů

tím již dávno překročili!

.

Za zpěvu větru, šumů fauny a flóry

šíří se tak do dalších pozemských končin

nové pozitivní zprávy

doslova kosmickou rychlostí

.

O dnu, jenž vejde do světových dějin

jako doposud žádný jiný

ten, co upřednostní pozitiva

a vše negativní v zárodku umrtví

.

Tak navždy vepíše se ve známost

den, jenž změní všechno

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Jádro jakosti Martina Jabkeniče. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *