Flying antasy (část 9)

Jak dále informoval Ten, tak někteří pacienti Johna Meyera, kterým se z různých důvodů nechtělo dál žít, obdobně jako tomu bylo u Toma Patricka, obdivovali sebevrahy, že se odhodlají ke svému skonu, a tak ušetří sobě trápení. Takto smýšlející jedince bylo dle Johna Meyera velice těžké přesvědčovat o tom, že život je něco ojedinělého, co má svůj opodstatněný smysl. Dotyčný se s takovými pacienty proto snažil navázat srozumitelnou komunikaci nejen prostřednictvím různých sezení, kde naslouchal niterným problémům. Východiskem se staly právě i ony již zmíněné terapie se zvířaty.

John Meyer dle mého názoru zvolil dobrou cestu. Práce se zvířaty dokáže dělat divy. A onu canisterapii jedině schvaluji, do budoucna ji také hodlám podstoupit.

Anonymní dopisovatel

Přidávám se. Jen ony zvířata nesmí být vůči člověku odtažitá, to by pak daná terapie přišla vniveč. My máme psa Bena a ten je od přírody mazel, takže s onou přítulností nemá problém.

Panter

To nám doma dělá společnost kočka Šárka a ta je rovněž přítulná, takže z člověka nevysává energii, ale naopak mu ji svou náklonností vrchovatě dává.

Anna

John Meyer se taktéž, obdobně jako Tom Patrick, zajímal o nauku snů. Dokonce pořádal seance, na nichž výuku snů vyučoval školený terapeut. Cílem takové seance mělo být odpoutání od nemilé reality a objevit v sobě osvobozujícího ducha.

City Means – město plné protikladů, tedy v pořadí třetí díl tompatrickovské městské ságy. Právě tam se objevila výše zmíněná nauka snů.

Panter

Jsem si jist, že taková výuka snů a následné jejich ovládání by určitě pomohlo lidem, co strádají. Takže je fajn, že na to opět přišla řeč. Já sám bych se umu ovládání snů chtěl naučit, neboť mám celou řadu naopak nesplněných snů a ve snech bych si je tak mohl vrchovatě dopřávat.

Anonymní dopisovatel

Možnost ovládání snů by dle mého názoru pomohla lidem, co si navenek na někom vybíjejí vztek. Prostřednictvím snění by mohli tak dát průchod své agresivitě a třeba i s postavou, s níž takový jedinec v reálném světě není zadobře, dát řeč. A kdo ví, třeba se pak ti dva usmíří a to samé bude platit i v reálném světě.

Anna

Pokud mi je dobře známo, tak Tom něco podobného tvrdil o lidech, co vedou krvavé války. Právě jim by sny měly umožnit vybít si potřebný vztek a vlastně nakonec i najít společnou řeč se svým oponentem. Kdo ví, třeba právě toto je ta správná cesta, jak docílit celosvětového míru. Mít svou vlastní snovou dimenzi, kde se představám nekladou meze, a kde si jedinec vybije svůj vztek, a tak už pak nemá potřebu šířit ho v ryze reálném světě.

Anonymní dopisovatel

Jak dále ve svém dopise informoval Ten, tak i John Meyer, obdobně jako Tom Patrick, odsuzoval násilí, války a stejně tak nelibě pohlížel na americký zábavný průmysl. V Johnově snaze bylo svět dělat lepším a prospěšnějším pro lidstvo jako takové. Na rozdíl od Toma Patricka se však John Meyer ochotně zapojoval i do charitativních akcích a angažoval se v boji za bezpráví. Dokonce podnikl několik misií po Africe, kde pomáhal chudým a utlačovaným místním domorodcům. Jak později uváděl v dopisech adresovaným svým přátelům, jeho misie na černém kontinentě byly mnohdy náročné, ale stejně tak i dojemné. To když za Johnem jednoho dne přišel chlapec jménem Raul, jeden z těch černošských chlapců a sám od sebe mu nabídl misku s rýží, v níž se nacházely dvě lžíce. Johna Meyera tato momentka upřímně dojala k slzám. „Na Afriku nedám dopustit,“ prohlásil poté.

To tedy Johna obdivuji, že se odhodlal k tak razantnímu kroku a vydal se až do vzdálené Afriky, kde uskutečnil svoji misii. To mě by něco takového činilo nemalé potíže.

Panter

Máš na mysli onu cestu nebo misii?

Anonymní dopisovatel

Misii. Ta cesta by mi celkem nevadila, alespoň bych poznal nové kraje a něčemu se i přiučil.

Panter

A byli jste někdy v Africe? Já, abych se přiznala, tak jsem ještě neměla tu příležitost.

Anna

Já na černý kontinent také ještě nezavítal. Nejdále jsem byl v Anglii a to celkem dvakrát: jednou s rodiči a podruhé v rámci výměnného studijního pobytu.

Panter

Já byl v Egyptě. A líbilo se mi tam: příjemní lidé, jídlo, moře… no prostě idylka. Všem vřele doporučuji.

Anonymní dopisovatel

John Meyer se po všech stránkách snažil vést smysluplný život a to se mu celkem i dařilo. Měl chápající rodiče, po boku věrnou manželku Iris a dvě děti: Simona a Ivetu. Svojí prací žil a četné zahraniční misie bral jako životní zpestření. S každým se snažil být zadobře a nikdy neodmítl pomoct druhým, co o ni požádali. Proto se těšil oblibě jak u svých přátel, tak i u svých četných pacientů.

Výše uvedenou informaci uveřejnil britský časopis Sunday Morning

Kdo by nechtěl žít všestranný život dobrodruha. Když to někoho baví, tak proč ne? Říkám si.

Panter

John byl a stále je prostě frajer, který dobře ví, co od života chce a hrdě si za tím jde. Na něj zkrátka Tom Patrick nemá.

Anonymní dopisovatel

To sice ne, ale alespoň je od něj milé, že na tuto významnou osobnost nezanevřel.

Anna

Obdobně jako Tom Patrick tak i John Meyer věřil v jistou formu posmrtného života – ať již na planetě Zemi či na nějaké jiné. John Meyer však byl zastáncem toho, aby každý svůj život prožil smysluplně a plnohodnotně. A tam, kde něco takového nebylo možné, se John snažil vypomoci. Proto se nebránil zavítat do takzvaných zemí Třetího světa, kde doslova probíhal každodenní boj o život. I tak se ale v četných afrických zemích Johnovi podařilo vyloudit úsměv na tváři nejednomu domorodci, to když se s ním podělil o kousek svého štěstíčka. John zkrátka nemyslel jen na sebe, ale i na druhé, a to budiž jeho velkou a vzácnou doménou.

Zdroj: Sunday Morning

Ano, John Meyer je bezpochyby silnou personou, která kdy promluvila do chodu našeho nelehkého života. Škoda jen, že jsem od něho nic nečetl, určitě by to bylo zajímavé a dosti poučné.

Panter

My doma v knihovničce tuším máme výtisk některé z jeho knih a ta pojednává o jednom Johnově ročním působení právě v afrických misiích, takže bych ti ji mohla i půjčit.

Anna

Já bych si ji také rád přečetl. Koneckonců kolikrát za život se člověk také podívá do Afriky, že?

Anonymní dopisovatel

Píši si vás oba do pořadníku a obratem vám ji zašlu, když mi dáte svoje adresy.

Anna

Právě v Africe jsou stopy Johna Meyera nejvíce patrné, zejména pak v oné Střední, kde například pomáhal s budováním kanalizace, nebo se v místní škole věnoval výuce angličtiny. John taktéž neopomenul sledovat dění ve světě, zejména ho znepokojovalo dění na Ukrajině, která se v té době zmítala v občanské válce. A také rovněž, obdobně jako Tom Patrick, odsuzoval politický teror v komunistické Severní Korei. John se zasazoval o svět bez válek, toužil po celosvětovém míru a byl proti vraždám a násilnostem, které zmítaly právě výše jmenovanými zeměmi.

Zdroj: Sunday Morning

Ano, konflikt na Ukrajině je více než znepokojující. Když to člověk vidí v televizi, říká si, kam to ten svět spěje. Kéž by došlo ke vzájemné dohodě mezi protestujícími stranami. Každopádně já si myslím, že orientace Ukrajiny k západnímu světu je správným krokem, jen ono EURO bych prozatím nepřijímal a nedoporučoval bych to ani České republice.

Anonymní dopisovatel

Já se přidávám se souhlasem. No a co se to týče Severní Koree, tak to je kapitola sama o sobě. Tam bych toho Kim Chon Una rovnou sesadil a poslal ho za ty jeho činy nejprve k mezinárodnímu soudu a pak rovnou do vězení.

Panter

Oba máte pravdu. Vždyť kdo to kdy slyšel, aby se v dnešní době ještě užívalo koncentračních táborů. Ten, kdo jejich užívání aktivně podporuje, by měl být okamžitě zatčen a souzen za svoji bezohlednost vůči bezbranným a do jisté míry i nevinným lidem.

Anna

Jak již několikrát uvedl Ten, tak Tom Patrick se velice obával života jako takového. Stejně tak se to mělo i se smrtí jako takovou a s případnými posmrtnými soudy, jakožto i s posmrtným životem. Rovněž John Meyer nezapíral, že život sám o sobě mnohdy není jednoduchý a přináší celou řadu útrap a příkoří. John se život snažil naplňovat prací, jež z velké míry zahrnovala pomoc druhým. John se nakonec se smrtí smířil a rozhodl se jí přijmouti za samozřejmou věc. Co se pak týče oněch posmrtných soudů, byl John připraven na svoji obhajobu. Podobně jako Tom Patrick i on byl toho názoru, že něco na způsob posmrtného života existuje a že je to opět omezeno jistou věkovou hranicí.

Je obdivuhodné, jak se John staví k životu. Musím však souhlasit s Tomem v tom, že i já mám občas obavy z toho, co mi život negativního přinese. Ale jak tvrdí John, důležité je v životě nalézat ono pěkné, a když náhodou nastane naopak ono zlé, je třeba se přes to přenést a nalézt nový způsob života.

Anonymní dopisovatel

Leč mnohdy to není právě lehké, řekl by nejspíše Tom.

Panter

Ano, to je pravda, život lidem, a nejen jim, přináší řadu překážek, jak již bylo zmíněno. Můj osobní názor je, aby člověk, co se dostane úplně na dno, na něm nezůstával příliš dlouho a ihned se obklopil svými nejbližšími a přáteli a s jejich pomocí se pokusil své útrapy překonávat.

Anna

Je známo, že i John Meyer se aktivně zapojoval do názorů ohledně persony Toma Patricka. Konkrétně se to týkalo jeho názoru na jistou skupinu lidí, jež údajně ovládá pozemské životy. Projevuje se to tak, že pokud člověk vyřkne své tajné přání, daná skupinka jedinců rozhodne o tom, zdali se mu splní či nikoliv. Pokud ano, vede člověka důstojně za uskutečněním jeho snu, pokud je tomu naopak, člověk onemocní některou ze zhoubných nemocí, jež mu následně naopak zabrání v uskutečnění jeho niterního snu. Také John polemizoval s myšlenkou, že je něco mezi Nebem a Zemí, avšak zasazoval se o to, že pokud se člověku nedaří, či ho přímo zžírá nějaká konkrétní zhoubná nemoc, je zapotřebí se takovému jedinci plně věnovat. John opět poukazoval právě na využití canisterapií, felinoterapií či hyperterapií, jinými slovy řečeno na práci se zvířaty.

Není od věci připomenout, že i Tom Patrick se ve svých dílech zmiňoval o blahodárném účinku zvířat na lidi, takže ani jemu dané téma nebylo cizí. Ostatně Winsternská kočka je toho zdárným příkladem.

Anonymní dopisovatel

Já osobně si myslím, že nemá zase tak velký smysl soustředit se na to, co je či není v naší dimenzi či mimo ní, ale rozhodnout se pomoci potřebným ihned. Jak tu již bylo řečeno, život zkrátka není vždy jednoduchý a je potřeba se s oněmi nemilými situacemi, když přijdou, nějak poprat.

Anna

Zlatá slova, Aničko.

Panter

John Meyer se aktivně zajímal o dění ve světě. Mimo jiné odsuzoval, jak již dobře víme, neblahý chod událostí na Ukrajině. Byl pro mírové řešení, ne tedy pro ono konfliktní za dozvuků zbraní a násilí. Sám John se sice nezúčastnil záchranných akcí na Ukrajině, něco podobného však zažil při svých misiích ve Střední Africe, kde rovněž pracoval jako lékař. Později o tom vyprávěl ve svých cestopisných knihách.

Informaci uveřejnil britský časopis Sunday Morning

John Meyer byl taktéž pověstný svojí mírumilovnou povahou a nápomocností. Proto se nelze diviti tomu, že si získal i řadu obdivovatelů a následovníků. Na klinice v Linzu, kde provozoval svoji lékařskou praxi, mu dokonce odhalili sochu nesoucí jeho jméno a na jeho počest pojmenovali i ulici. S láskou a vděčností na Johna rovněž vzpomínají četní obyvatelé Středoafrické republiky, kde vykonal řadu záslužné činnosti. Zatímco Tom Patrick byl výhradně teoretik, John Meyer dokázal jít od slov k činům, což je jen chválihodné.

Zdroj: Ten a Sunday Morning

John, we love you.

Anna

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Flying antasy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *