Spor (autor – Martin Jabkenič)

Spor

Nemilý spor vleče se

mezi ženou a jejím mužem

a to již úctyhodných pět let

kdo jen ochrání rodinu před rozvratem?

 

Děti tím trpí převelice

chtěly by, aby rodiče usmířili se

Avšak hádek neustále přibývá

kam jen se poděla rodinná idyla?

 

Kdysi tu byla

a dnes tu není

trpce tak chutná citové odloučení

mezi matkou, otcem, dcerou, synem

jaký verdikt soud nad nimi nakonec vynese?

 

Stará cikánka prorokuje

vše urovná se do roka a do dne

Syn bude s otcem žíti

zatímco matka s dcerou

jedni ve Flandrech

druzí kdesi nad Pustou Rybnou

 

Avšak vyhráno zdaleka ještě nemají

neboť kdosi je pozoruje potají

Je to Osud, onen mocipán lidských životů

co kdysi duši ďáblu zaprodal

a s ním i samotnému peklu

 

Tak Osud po letech uskutečňuje svoje nekalé plány

kdy nová příkoří zasahují nemile Flandry

Otec z domu syna vyhání

kdežto ten se mu za to krutě mstí

kdy při hádce do rukou bere nůž

a jeho opatrovník tak nedobrovolně k zemi klátí se

ponejprv coby raněný

záhy coby mrtvý muž

 

Mezitím kdesi nad Pustou Rybnou

musí se vypořádati matka s dcerou

se zhoubnou nemocí více než vážnou

říkají si: stojí život vůbec za to?

 

Odvolávají se na doktory, léčitele

co je to však ženám platné?

Nakonec vypraven jest smutečný pohřeb

kdy dcera v jeho čele jde a pláče

truchlíc nad matčinou smrtí tuze trýznivou

že již nespatří ji po svém boku nikdy živou

 

Takto se Osud bavil na účet lidu

dokud nezasáhl Onen nejvyšší

sám velký spravedlivý Bůh

jenž nad sirotky hodlal se slitovati

bratra, sestru od všeho zlého vykoupiti

a štěstí jim tak láskyplně darovati

 

Po společném soužití

sourozenci po rodině zatouží

a tak pokoušejí se usilovně

o to co kdysi matka s otcem

 

To co zdálo se zpočátku nemožné

promění se záhy v reálný sen

kdy sestra životního partnera nachází

kdežto bratr se s novou partnerkou zasnoubí

 

Osud se proti jejich štěstí bouří

Onen nejvyšší však proti němu rázně zbrojí

Domlouvá mu: zanech navždy čachrů nekalých

a místo nich buď lidu prospěšný

 

Jelikož Osud výzvy neuposlechne

z hůry tak na Zem seslán jest mocný blesk

kdy přímo on sám je jím zasažen

a z úkrytu zlobných stínů posléze vysvlečen

 

Daný blesk není strůjcem války

ba právě naopak – je naplněn poutem lásky

Lásky doposud nepoznané

co spasiti má celý náš svět

 

Od té chvíle nemožné

mění se pozvolna v jeden skutečný sen

kdy Osud a Onen nejvyšší

po planetě Zemi šíří mír

a to společným přičiněním

jenž pociťují nejen ona dcera, onen syn

 

Kéž jim ono pouto lásky vydrží

to přeji si nejen já

velký prorok z Hvězdonic

 

Muž co tento dojemný příběh přinesl vám

příběh jenž vstoupí do novodobých dějin

jako snad lepší svět o sobě sám

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Mix. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *