Ona a On (autor – Martin Jabkenič)

Ona a On

I.

Večerní představení

sál ve stoje bouří

nekonečný přísun emocí

a přeci jen tu něco schází

 

Mezi účinkujícími Ona

vždy tak noblesní

pokaždé tak ojedinělá

neskonale úžasná

a přeci ztrápená

 

Co úspěch a sláva jsou

oproti samotě vleklé

samotě ubíjející

jež vkrádá se do života vlezle

a srdce bolavé toliko trýzní

 

Ona mohla míti vše

při výsostném postavení svém

však až doposud poznala výhradně

život nevábně bídný

po stránce partnerské

 

Samozřejmě že snažila se o vztah stabilní

vztah láskou opětovaný

ale narazila pokaždé

 

Co jen bylo špatně?

Snad onen pokročilý věk?

 

II.

Večerní představení

nekonečný přísun emocí

sál ve stoje bouřící

a přeci jen z něj kdosi vyčnívá

 

V hledišti On

tak mladičký

životem nepoznamenaný

a toliko lačnící po seznámení

 

Co bezstarostný život je

oproti lásce nenaplněné

lásce bolavé

jež drtí srdce ztrápené

 

On mohl se na celý svět usmívat

ruku v ruce jím šťastně proplouvat

obletován tou, jež srdci jeho nejbližší byla

avšak poznal krutou lež

když nechala ho a řekla: raději se rozejdem

 

Tak moc snažil se o vztah stabilní

vztah oboustrannou láskou opětovaný

však tvrdě narazil nakonec

a lásce byl rázem konec

 

III.

Tak natrefili na sebe

oba dva v divadelní kavárně

kde Ona zapíjela samotu svoji

a On zas vztah neopětovaný

 

Možná že by se bývali byli upili k smrti

kdyby jeden toho druhého náhodně neoslovil

Proto také dobré je vždy

v těžkých životních to chvílích

nebýt na vše sám

ostatně, vážený čtenáři, posuď sám

 

Jistá chemie zafungovala po pár drincích

to když Ona a On za ruku se chytli

a lásku na místě vyznali si

jako dva poblouznění blázínci

 

IV.

Nastává ráno namísto večera

dočká se snad pokračovaní ona telenovela?

To říkají si On a Ona

když probouzejí se

a s údivem zjistí

že společné sdílí lóže

 

Oba dva se v milostných životech již zklamali

to samé zakusili by jen velmi neradi

Avšak prožitá noc plná vášní zjevně

o budoucím osudu možného páru

přeci jen rozhodne

zdá se

 

V.

Společně spolu tedy začali žít

Ona a On pod jedním přístřeším

leč od počátku připraveni nebyli

na náladové společenské ataky

 

Ona slavnou personou

On mužem neznámým

prý pro peníze s ní je

aby tak blíže pozlátku hvězd byl

 

Na každém kroku pronásledováni

po senzaci bažícími novináři

a pro změnu pak v soukromí

svázáni povahovými rozdíly

 

Ona, toužící po klidu rodinného života

On, v září reflektorů s ní opětovně stát

Ona, přílišnou lehkovážnost mu vyčítající

a On jí zase rozmary namyšlené hvězdy

 

Počáteční pohodové soužití

v italskou domácnost se tak záhy promění

A tím končí tokání hrdliček zamilovaných

kdy hádky únavné tu na pořadu dne jsou

a to lásce v žádném případě rozhodně nesvědčí

 

Jak to jen zvládnou?

 

VI.

K odloučení nakonec dochází

leč co je to platné

když Ona, opuštěna, zcela sama nezvládá žít

a On v alkoholu žal pro změnu svůj utápí

 

Tak znovu a znovu se k sobě navrací

doufajíc, že jejich lásku najisto zocelí

následný týden v Itálii strávený

 

Benátky, Řím, Palermo

krásně se ono spojení poslouchá

jen nenatrefit na neblaze proslulé skryté zlo

co libuje si v nekalých to hrách

Co po vztazích plné hádek baží

a jen nerado se s tímto loučí

 

A tak pár opětovně čelí napětí

jež pramení z jejich povah rozdílných

kdy Ona v plačkách od partnera hodlá se odpoutat

a On dotyčné v návalu vzteku říká slova nelichotivá

 

Je tak definitivní konec kdysi nadějné to lásky

v prosluněné zemi zamilovaných?

O tom leccos mnohé vypovídá

následný neslavný návrat

kdy do rodných krajin spějí

Ona a On v naprostém odcizení

 

VII.

Honosné apartmá možná skýtá potřebný azyl

leč nač vám je, stejně jako úspěšná kariéra a peníze

když nemáte nikoho

kdo by vás pohladil

za vás pomodlil se

 

Je však jedno místo magické

kde zázraky čas od času dějí se

Právě tam míří kroky Oné

životem přetěžce zkoušené

 

Ještě oněch třicet schodů zbývá vyjíti

a socha posvátná poté se dá již v plné kráse spatřiti

Nikoho neodmítá, každého mileráda vyslyší

pokud dotyčný nemá v úmyslu ji poničit

 

Také Ona se soše nejprve uctivě pokloní

a poté své niterní přání nahlas vysloví

Již více nepřeje si býti sama

vhodnou spřízněnou duši tedy k sobě hledá

co by vyléčila srdce bolavé

pokud možno okamžitě

 

Byla to snad nešťastná souhra okolností

nebo se mělo tak skutečně státi?

To když Ona kontrolu nad sebou ztratila

a z mostu do vod padla chladných?

 

Kdy paní smrt otevřela své dveře

a Ona tak ze života přešla na onen druhý břeh

z něhož již není návratu

do řad lidské říše pozemšťanů

 

VIII.

On v onu kritickou chvíli v baru je

kde zapíjí svůj žal sám

opojným alkoholovým to koktejlem

 

Netrvá to dlouho a se smutnou zprávou přichází

jedna z pravidelných půlnočních relací

po jejímž sdělení dotyčný málem zhroutí se

poté co si vše pozorně vyslechne

 

Alkoholovým oparem a celý ztrápený

vydává se z baru zkratkou k místu neštěstí

Schod za schodem zdolává s obtíží

až konečně stane před sochou

co údajně plní přání niterní

 

Toliko touží býti se svojí milovanou

že dal by vše na tomto světě

aby se ono přání stalo skutečnou realitou

 

Byla to snad opětovná souhra okolností

nebo se mělo tak skutečně státi?

To když i On kontrolu nad sebou ztratil

a z mostu do vod padl chladných?

 

Kdy paní smrt znovu otevřela své dveře

a tak i On ze života přešel na onen druhý břeh

z něhož již není návratu

do řad lidské říše pozemšťanů

 

IX.

V oné posmrtné říši

kde nikoho již nic vícero netíží

náhle shledají se partneři někdejší

a opětovnými emocemi k sobě zahoří

 

Ona již není slavnou personou

kdežto On onou personou kritizovanou

Zde jsou si naopak oba rovni

pozemskými starostmi nezatíženi

 

Po krátké rozpravě

kdy vyříkají si z očí do očí emotivně to svoje

ruku v ruce vydávají se pak za Oním nejvyšším

aby jejich záhrobní lásku posvětil

kdežto ten ochotně učiní tak velmi rád

neboť dobře ví že to bude již napořád

 

Rodinný nebeský dům páru daruje

nedaleko průzračné říčky a malebné aleje

Právě tam na věky věků budou žít

Ona a On v harmonickém souznění

 

EPILOG

Tak končí se tento dojemný příběh

jenž nakonec došel šťastného konce

 

Kéž by Onen nejvyšší dopřál

aby alespoň v posmrtné říši

dostalo se i nám ostatním výsad

jež jinak odepírá život pozemský

mnohdy nehostinně krutý

nespravedlivý

 

Tímto doslovem loučím se

Bůh s vámi všemi

nejen vášnivě zamilovanými

a prosím… opatrujte se

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Mix. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *