Dáma a Alice (autor – Martin Jabkenič)

Dáma a Alice

Na počátku slíbil jsem si

omámit vaše požitkářské smysly

poetikou co za srdce chytne

 

Leč co nestalo se

z oné básnické poetické stezky

na onu ponurou náhle

cosi odklonit přinutilo mě!

 

A tak nehostinná dramata

počala mé hrdiny stále více sužovat

přičemž děj samotný

ten nabral nečekaný bolestný spád

kdy nervy drásají vážnost

jej skrz naskrz zcela pohltila!

 

Co naplat!

Ani nyní tomu nebude jinak!

Jak ostatně potvrzuje jedna dávná historka

jíž rozhodl jsem se převyprávět vám

tak jak se kdysi skutečně odehrála

 

Na počátku příběhu jest dívka jménem Alice

jíž její macecha ponižuje

tím nejhorším možným tyranským způsobem

 

Kdy do nevábných šatů

nutí jmenovanou oblékat se

a obličej špiní jí

sazemi a popelem z kamen

 

Sama dívčina ale po šťastném životě touží!

Jakožto po velké lásce životní!

 

Leč nic z toho stále nepřichází!

 

A tak oné nebohé společnost

po celý den i noc

dělají alespoň drobní domácí hlodavci

jež hodni jsou dívčiny přízně

neboť na rozdíl od lidí panovačných

neřeší její nepěkný vzhled

 

To postavení Dámy bylo zcela jiné

kdy jmenovaná těšila se respektu nemalému

a to nejen v oné říši lidské

kde podařilo se jí vždy zanechat

výraznou stopu, jež zapomnění nikdy dojíti nemohla

 

Ona žena všude tam, kde se zjevila

řád mezi živými nastolila

přičemž toho, kdož se jí pokusil vzepřít

bez milosti ztrestala

 

Sama Dáma vládla nadpřirozenou mocí

a mezi smrtelníky hledala spřízněnou duši

z níž by svoji následovnici učinila

a do tajů magie ji průběžně zasvětila

 

A tak se přihodilo

že ty dvě na sebe náhodně natrefily

přičemž k tomu postačilo pramálo

 

Alice ve studené vodě prádlo máchala

jak jí zlá macecha nakázala

kdežto ona tajemná Dáma

kolem zrovinka procházela

 

Nedalo jí to

pozastavila se

a dívčinu oslovila vlídným hlasem

 

Ta zanechala práce

a na oplátku obdobně

pokusila se na tváři vyloudit úsměv

 

Dáma ani nemusela použít moci kouzel

aby to podstatné dozvěděla se

Vše o tragickém životě nebohé Alice

jež toliko toužila po šťastném životě

jakožto po životní lásce

 

Ano, to vše Dáma vyčetla z mladinké tváře

a postačil ji k tomu jeden jediný pohled

aby byla plně srozuměna

s jedním tragickým lidským osudem

 

Žena projevila následně zájem

navštíviti vesnici

jež byla rodným domovem oné nešťastnice

 

Té rozhodla se právě pomoci

ať už by tomu bránily jakékoliv překážky

 

Na oplátku pak požadovala

aby Alice svorně vyšla

jí coby mocné Dámě ve všem vstříc

ať už po ní bude chtíti cokoliv

 

Dané nakonec bylo docíleno podáním ruky

a již nic vícero nebránilo tomu

aby se ty dvě vydaly napravovat

lidská utrpení a zlé pozemské křivdy

 

Vesnice začala se měnit k nepoznání

jakmile Dámě do oka padli první hříšníci

jimiž byla partička místních otrapů

okrádající pocestného o peníz nemalý

 

Jen postačilo lusknouti prsty

a zloduši naráz namísto lidských hlav

nasazenu měli onu medvědí

 

Zpozoroval to hostinský

sám neskrývající jisté překvapení

z toho kdo se tu právě povaluje na zemi

před jeho pohostinstvím lichvářským

 

Místo aby pomohl

lakotně shýbl se k peněžitému lupu

a v ten okamžik i on

tak musel čelit dané kletbě medvědí

jež na kolena obdobně srazila ho

 

A hostinská?

Ta raději vzala nohy na ramena

stejně jako ti ostatní

co nehodlali býti

stejnou měrou poznamenaní

 

A tu Alice náhle zpozorněla

to když z jejího rodného domu

ona zlá macecha vycházela

 

Jenže to už se Dáma mezitím chopila příležitosti

a bez uvědomění dívky

rozehrála své mystické představení

Kdy nebohá oběť následně zakusila vše

co nemilého v jejím područí

musela vytrpět si právě Alice

 

Jmenovaná snažila se ženu po chvíli přimět

aby ta zanechala svých pomstychtivých her

ona že již plně srozuměna jest s tím

jak ji její vlastní macecha

ponižovala v jejím životě dosavadním

 

Dáma nakonec vyhověla té prosbě

což ještě nikdy předtím nestalo se

tedy aby prachobyčejný smrtelník či smrtelnice

měli tak mocný vliv nad výhradně jejím

původně zamýšleným soudním verdiktem

 

Dáma v té chvíli pochopila

že právě Alice je ta pravá

pro post její budoucí nástupkyně

jež bude trestat všechny hříšníky věru spravedlivě

 

Právě ohledně jich

pomohla Alice Dámě pochopit

jedno podstatné

a sice že zcela dá se napravit

srdce zlobou zmožené

 

Jinými slovy že namístě není hříšníky

nutno pouze trestat

nýbrž že je rovněž velmi důležité

pochopit jejich bolavou temnou duši

a tu následně k onomu dobrému

pokusit se převychovat

 

Když moc kouzel navíc tu moc má!

 

Tak spolu kráčí

a nejen lidskou říši napravují

Jedna Dáma – jedna dívka

 

A pakliže i vás

navštíví ona pohlaví něžná

a nabídnou náruč plnou porozumění

ani na moment pak neváhejte

a pozvěte je k sobě

klidně i na oběd nedělní

 

Jen tak můžete doufati

že se váš život od základů změní

v jedno krásné pozemské bytí

jakož tomu jest u Alice

jež kromě kýženého štěstí v něm

nalezla velkou lásku životní

jež stala se pro ni vším

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Mix. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *