Spor (18)

 • Nemilý spor vleče
 • se mezi ženou a jejím mužem
 • a to již úctyhodných pět let  
 • Kdo jen ochrání rodinu před rozvratem? 
 • Děti tím trpí převelice
 • chtěly by, aby rodiče usmířili se
 • Avšak hádek neustále přibývá 
 • Kam jen se poděla rodinná idyla? 
 • Kdysi tu byla
 • a dnes tu není
 • trpce tak chutná citové odloučení
 • mezi matkou, otcem, dcerou, synem 
 • Jaký verdikt soud nad nimi nakonec asi vynese? 
 • Stará cikánka prorokuje:
 • Vše urovná se do roka a do dne
 • Syn bude s otcem žíti
 • zatímco matka s dcerou
 • jedni ve Flandrech
 • druzí kdesi nad Pustou Rybnou 
 • Avšak vyhráno zdaleka ještě nemají
 • neboť kdosi je pozoruje potají 
 • Je to Osud!
 • Onen mocipán lidských životů
 • co kdysi duši ďáblu zaprodal
 • a s ním i samotnému peklu
 • Tak Osud po letech uskutečňuje svoje nekalé plány
 • kdy nová příkoří zasahují nemile Flandry
 • Otec z domu syna vyhání
 • kdežto ten se mu za to krutě mstí
 • kdy při hádce do rukou bere nůž
 • a jeho opatrovník tak nedobrovolně k zemi klátí se
 • ponejprv coby raněný
 • záhy coby mrtvý muž 
 • Mezitím kdesi nad Pustou Rybnou
 • musí se vypořádati matka s dcerou
 • se zhoubnou nemocí více než vážnou 
 • Říkají si: Stojí život vůbec za to? 
 • Odvolávají se na doktory, léčitele
 • co je to však ženám platné?
 • Nakonec vypraven jest smutečný pohřeb
 • kdy dcera v jeho čele jde a pláče
 • truchlíc nad matčinou smrtí tuze trýznivou
 • že již nespatří ji po svém boku nikdy živou 
 • Takto se Osud bavil na účet lidu
 • dokud nezasáhl Onen nejvyšší
 • sám velký spravedlivý Bůh
 • jenž nad sirotky hodlal se slitovati
 • bratra, sestru od všeho zlého vykoupiti
 • a štěstí jim tak láskyplně darovati 
 • Po společném soužití
 • sourozenci po rodině zatouží
 • a tak pokoušejí se usilovně
 • o to co kdysi matka s otcem 
 • To co zdálo se zpočátku nemožné
 • promění se záhy v reálný sen
 • kdy sestra životního partnera nachází
 • kdežto bratr se s novou partnerkou zasnoubí 
 • Osud se proti jejich štěstí bouří
 • Onen nejvyšší však proti němu rázně zbrojí
 • Domlouvá mu: Zanech navždy čachrů nekalých
 • a místo nich buď lidu prospěšný
 • Jelikož Osud výzvy neuposlechne
 • z hůry tak na Zem seslán jest mocný blesk
 • kdy přímo on sám je jím zasažen
 • a z úkrytu zlobných stínů posléze vysvlečen 
 • Daný blesk není strůjcem války
 • ba právě naopak – je naplněn poutem lásky
 • Lásky doposud nepoznané
 • co spasiti má celý náš svět 
 • Od té chvíle nemožné
 • mění se pozvolna v jeden skutečný sen
 • kdy Osud a Onen nejvyšší
 • po planetě Zemi šíří mír
 • a to společným přičiněním
 • jenž pociťují nejen ona dcera, onen syn 
 • Kéž jim ono pouto lásky vydrží!
 • To přeji si nejen já
 • velký prorok z Hvězdonic 
 • Muž co tento dojemný příběh přinesl vám
 • příběh jenž vstoupí do novodobých dějin
 • jako snad lepší svět o sobě sám

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Martin Jabkenič (sbírka básní). Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *