Příběh ze staré Číny (24)

Žil kdysi mladík jménem Hugo Mint

jenž post léčitele zdědil po předcích svých

Právě jich si nesmírně vážil

pyšný na to, že rodinný odkaz může dále šířit

.

Tak Hugo léčil a uzdravoval nemocné

přičemž na srdci měl vždy jediné:

aby ti, kdož k němu zavítají

již nikdy neměli potíže se zdravím

a plnohodnotného života si tak naplno co nejdéle užili

.

Dané přání plnilo se mladíkovi do té chvíle

než k němu s prosíkem přišel bohatýr z vedlejší vesnice

jímž obávaný Hiro Murosawa byl

a s nímž rozhodně nevyplatilo se do sporu přijít

.

Jmenovaný tuze nemocného syna měl

přičemž nikomu doposud nepodařilo se zcela vyléčiti jej

a to přesto že za jeho návrat do běžného života

byla vypsána nemalá finanční odměna

.

Peníze rozhodně nebyly to hlavní

co Hugovi přidělávalo starosti

On sám jich měl dostatek na to

aby vedl život počestný

.

Mladík se nyní strachoval především zejména o něj

neboť pokud by s léčbou neuspěl

zcela jistě by ho neminul krutý trest

na něž si Hiro Murosawa toliko potrpěl

v případě, když vše nešlo tak, jak on sám chtěl

.

Nejinak tomu bylo právě nyní

když Hugo dospěl před jeho honosné sídlo majestátní

z něhož se lékaři a léčitele s nepořízenou navraceli

s bolavými šrámy a to jak na těle tak i na duši

.

Hugovi však odchod nebyl dopřán

a z rozkazu vedoucího stráží

ihned k lůžku nemocného putoval

kde ho již Hiro Murosawa napjatě očekával

v domnění, že mladík uskuteční jeden veliký léčitelský zázrak

.

Hugo se snažil seč mohl

avšak téměř okamžitě narazil na odpor

a to temných zlých sil

jež naopak té jeho léčitelské ozdravné nepřály

.

Mladík přeci jen pramálo štěstí měl

že na něm nebyl vykonán fyzický trest

leč příliš si tím nepolepšil

neboť vzápětí vsazen byl do vězení

.

Hodnou dobu tápal Hugo v nejistotě

co s ním jen dále bude

když tu vězení zčistajasna pohltila pronikavá zář

z níž postava anděla naráz vyšla

.

Daná persona mladíkovi zvěstovala spásnou novinu

a sice že jistá naděj by tu byla na záchranu

A to rovnou několika životů!

Jen nezůstat pouze u slov

a přejít co nejrychleji k činům

.

Onen anděl pro začátek ukázal Hugovi tajnou cestu

jež z vězení vedla oklikou přímo do pokojíku

jenž mladíkovi byl již důvěrně známý

neboť v něm přebýval Hirův syn

jehož před necelou hodinou sám osobně léčil

.

A tu anděl podruhé rozhodl se zasáhnout

když Hugovi opět nezadařilo se s jeho silou léčivou

Hlásal, že ono lůžko, na němž chlapec stonal

zasaženo jest prokletou černou magií zákeřnou

jež opakovaně maří, aby nemocný opět nabyl plného zdraví

.

I vnuklo to mladíkovi nápad

A sice jak nehostinnou černou magii oklamat

.

S pomocí anděla snesl Hugo chlapce z lůžka vedle na zem

a na ní pak pokračoval v uzdravování nemocného těla i duše

.

Následovalo co anděl předvídal

.

Chlapec náhle ožil!

Po chvilce kloudného slova sám schopen byl!

.

Po svém otci začal se ihned shánět

tak moc toužil se s ním opět vidět

zatímco ono lůžko, na němž předtím ležel

v prach přeměnilo se

a ten se pak propadl dolů do horoucích pekel

.

Kletbě tak byl učiněn nadobro konec

když zem znovu zacelila se

A věděl to jak Hugo tak i chlapec

z něhož nyní život zase naplno čišel

.

A v tu chvíli anděl usoudil

že jest načase se rozloučit

neboť svoji úlohu již splnil

.

Ještě než však nadobro odešel

popřál Hugovi a chlapci do života jen to pěkné

Ať stále pamatují na jeho radu

že každý jedinec má nárok na svoji nápravu

.

Právě tou začal procházet Hiro Murosawa poté

co spatřil své jediné dítko zcela zdravé

.

Co následovalo pak

jestlipak to uhádnete?

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Jádro jakosti Martina Jabkeniče. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *