Hudebník – terorista (12)

Martin Červeník byl mladý muž

v jednom kuse snící o tom

že jednou složí slavný hudební opus

 

Veškerý svůj čas tedy věnoval právě hudbě

komponování a notové partituře

studiu na hudebním gymnáziu

po jehož ukončení hodlal jíti

ve šlépějích někdejších i současných slavných muzikantských géniů

 

Avšak z řad studentů a rovněž kantorů výhradně nepochopen

trápil se Martin spíše na škole

plně odhodlán dostat se k matuře

a po jejím úspěšném složení

oddaně sloužiti své vášni, tedy hudbě

 

Leč po pouhém semestru a půl

nucen byl Martin opustit hudební gymnázium

Špatně ono rozhodnutí tehdy nesl

Nekontrolovatelný vztek tak zatěžkával jeho mysl!

 

Martin přeci jen pokusil se z posledních sil vzchopiti

a i bez zkoušky z dospělosti dále hudbu tvořiti

leč bohužel opětovně narazil na nepochopení

S odůvodněním, že prý jeho vlastní skladby jsou jeden veliký kýč!

 

Posledním pomyslným hřebíčkem do umělecké rakve

stalo se náhodné setkání Martina

s někdejším gymnaziálním profesorem

jenž mladíkovi na rovinu bez obalu sdělil

že tak neschopného studenta doposud neměl možnost učit

přičemž k Martinově nevoli

daný muž – profesor

další kritikou na jeho adresu nešetřil

 

Tolik špatného byl mladík nucen o sobě vyslechnout si

že po příchodu domů zuřivý amok jej nešetřil

Nazloben na celý muzikantský svět

rozhodl se mu Martin stejnou měrou oplácet

 

A tak ze snaživého hudebníka

měl se v dohledné době státi terorista

co namísto smyčce do rukou brokovnici vzal

a s ní na hudební gymnázium pospíchal

 

Ano, nebude to trvat dlouho

a hrstka vyvolených zaplatí za ponižující teror

jenž byl Martin nucen snášet

od všech někdejších studentů a kantorů vesměs

 

Naštěstí pro něj

a naneštěstí pro ostatní

gymnázium stálo pět set metrů od domu

v němž Martin bydlel společně s rodiči

 

Při pomyšlení na matku s otcem

rozbušilo se Martinovi náhle divoce srdce

V obavách horlivě začal přemítat, co asi řeknou

až se z úst druhých v brzké době doslechnou

co jejich jediný syn spáchal

a jaký to na uměleckou společnost bude míti zásadní dopad

 

Tak vstoupil Martin do školy

s plně funkční brokovnicí

odhodlán naplnit krvavý slib

nešetřit na životě žádnou z potenciálních obětí

 

Leč záhy přihodilo se nečekané

to když prostory gymnázia prostoupila pronikavá záře

a vše kolem nabylo tvaru a barvy nebes

kdy postupně počalo vytrácet se ono pozemské

 

Živí volně přecházeli v obláčky jemné na dotek

a Martin sám sobě nedokázal vysvětlit

kde se v něm samotném náhle bere

touha činiti jen to pěkné navenek

poté, co jedna z nebeských person k němu přistoupila

a jemně se jeho srdce dotkla

 

Brokovnice Martinovi v ten moment vypadla z ruky

a po dopadu na zem proměnila se ve stéblo trávy

přičemž mladík jako omámený naslouchal onomu překrásnému hlasu

jenž nabádal ho oslavovati život

namísto násilí a výhružného teroru

 

Tak Martin čestně přísahal na ten slib

že od této chvíle povede život spořádaný

v němž vícero neučiní nic špatného

co by jiné na pozemském bytí jakkoliv ohrozilo

Že přijme daný život takový jaký právě bude

a o štěstí v něm zdárně se popere

 

Po tomto slibu obraz nebes náhle ztratil na síle

a Martin zpozoroval, že zase na Zemi zmítá se

v prostorách svého bývalého působiště

kam coby student ještě nedávno chodíval

pravidelně každý všední den

 

Avšak kdo se to nad ním momentálně sklání?

Že by doktor ve svém cestovním plášti?

 

Už je to zřejmě tak

Martin tedy musel zkolabovat!

Neboť nepamatoval si více než

onen překrásný líbezný sen

 

A pak se Martinovi náhle vyjasnilo

až srdce do krku mu málem vyskočilo

když konečně uvědomil si cíl své návštěvy

jež rozhodně nepřekypovala přátelskou náklonností

 

Plný obav rukou zajel do vnitřku bundy…

Ale co se nestalo

namísto brokovnice nahmatal pouze ono stéblo trávy!

 

Bylo to snad další znamení z nebeských výšin

jež se Martina snažily uchránit před jistou pozemskou šibenicí?

 

Doktor vytušil dané napětí

a rozhodl se dopřát Martinovi soukromí

do prázdné třídy pomalu jej tedy zavedl

a jeho životní příběh následně vyslechl

 

Zaujal ho natolik

že o Martinovu tvorbu zájem projevil

a poté doporučil ji dál

až ta se do správných rukou konečně dostala

 

Uběhl měsíc

a Martin dostal zakázek snad na tisíc

že pro zaneprázdněnost nevěděl

které dříve vyhovět

 

Uběhl celý rok

a Martin uspěl nejen jako skladatel

nýbrž i jako uznávaný pedagog

co o hudbě přednášel

na prestižních múzických školách takřka po celém světě

 

Vděčný byl Martin za setkání s oním doktorem

s nímž pravidelně dále stýkal se

jakožto za zážitek z nebeského světa

jenž ukázal mu správnou cestu

jíž se mladík nakonec zcela dobrovolně vydal

 

Cestou sounáležitosti, pochopení a všudypřítomného dobra

na něž je krátká sebevětší klamná zloba

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Jádro jakosti Martina Jabkeniče. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *