Demolka (23)

Nazývána byla Demolkou

a tam kde se jmenovaná objevila

potupná smrt stávala se jedinou možnou volbou

neboť zdraví ustupovalo z těla živých

stejně jako jejich donedávna nakažlivé štěstí

.

Dlouho obyvatelé na své domovské planetě pátrali po oné zlobě

až jednoho mrazivého dne konečně dočkali se

Do úzkých Demolku zahnali

a v početném davu následně lynčovali

.

Tamním soudním tribunálem byla posléze poslána do vyhnanství

a to přímo na planetu Zemi

kde své nečisté černé svědomí zpytovati měla

a o svoji nápravu řádně usilovat

.

Demolka zpočátku cítila se značně vysílena

sebemenšího pohybu naprosto neschopna

Postupně však cit do rukou a celého těla se jí navracel

a ona tak mohla oslavovati svůj velký comeback

.

Co k tomu přispělo lze dopátrati se celkem snadno

vždyť sama Demolka živa jest byla onou zlobou

a té na planetě Zemi nacházelo se požehnaně

že by vystačila pro zástup milionů jejích stoupenek

.

Tak plna nové síly

Demolka svůj odkaz náležitě živí

Zlobu a neštěstí přisvojuje si od lidí

a následně vše vkládá do těch z nich

jež zdravím a štěstím ještě stále překypují

.

Pozemský svět tím tak o mnoho smutnější je

a sama Demolka stále nemůže nabažiti se jej

Své sítě plné neduhů rozhazuje vrchovatými hrstmi

nemaje slitování s nikým, kdož se do nich nevědomky chytí

.

Doposud zdravé rodiny tak zničehonic kolabují

kdy chuť do života postupně opouští je

A ty, co statečně ještě stále odolávají oné zlobě

pomalu vzdávají svá úsilí

přičemž mnohdy nemají ani čas připravit se na to možné nejhorší

.

Ba co víc!

Děti násilím jsou odloučeni od rodičů

a rodiče zase od dětí!

Toť nezvratný důkaz toho

že ono nadpozemské zlo nezná hranic

.

Zbývá si tak položit otázku vpravdě zásadní

a sice najde-li se někdo odvážný

jenž zastaví Demolku v jejím krutém počínání

.

Existuje snad ještě vůbec někdo takový?

.

Věřte tomu nebo ne

ale jeden takový spasitel skutečně našel se

A stal se jím někdo

od koho by to vpravdě čekal jen málokdo

.

Sama Demolka byla překvapena tím

jak se vše obrací proti ní

a přitom žádné lidské síly k tomu nebylo ani zapotřebí

Neboť strůjcem toho všeho stala se právě ona zloba

a její neuvážené zbrklé počínání, jež nedomyslela

.

Tak moc se Demolka pohroužila do své nekalé činnosti

že nestačila si povšimnouti zvětšující se trhliny na pytli

v němž přenášela veškeré ukořistěné štěstí a zdraví

jež hodlala osobně zničit v Mrtvém moři

.

Trhlina a následný nešťastný pád však způsobily

že jmenovaná nakonec nedošla onomu cíli

Zato si záhy prošla zásadní charakterovou proměnou

poté co obsah pytle ochromil ji zcela nepřipravenou

.

Zdalipak uhádnete, co nastalo poté?

.

Pokud na to samé co já právě myslíte

pak rozhodně ve svém úsudku nemýlíte se

a Demolce zajisté onu novou úlohu

z celého srdce přejete

.

Personě, z níž se nakonec mírumilovná bytost stala

a ono štěstí a zdraví tak zpět pozemskému lidu

dobrovolně a bez protestů navrátila

.

Někdejší zloba poté

co odčinila vše zlé

hodlala navrátit se

na svoji domovskou planetu zpět

Jako řádně napravená bytost

jíž by měla býti udělena milost

a tím pádem i skončit nehostinné vyhnanství

jemuž několik měsíců v řadě byla nucena čelit

.

Vyhověl oné žádosti nakonec tamní tribunál soudní?

.

Odpovědí budiž na tuto otázku skutečnost

že Demolka může užívat si svobodu znovunabytou

coby okouzlující a inspirativní persona

co pro lásku, zdraví a štěstí pochopení má

.

Od této památné události datuje se

že i v nelehké životní situaci máme na výběr

a sice zdali se na stranu zla přikloníme

či naopak dobro uctíme a za své pak přijmeme

.

Vybírejme proto rozvážně a neukvapeně

tak abychom svého rozhodnutí nelitovali následně

Tak jako v počátcích našeho příběhu zloba neboli Demolka

když do onoho vyhnanství poslána byla

.

Mějme na paměti její pozdější proměnu

a čiňme jen to dobré po jejím vzoru

Vždyť za co by pozemské bytí jinak stálo

kdyby pouze nehostinné utrpení ho věčně sužovalo

.

Cožpak na světě – a mimo něj – není ho již tak dost?

Tom Patrick se představuje:

Vlastním jménem Václav Hrdý. Celý život žije v Poděbradech, které jen nerad opouští. Zprvu se věnoval hudbě, uhranul mu syntetizátorový pop 80. let, zvláště žánr Italo Disco, jehož je zapáleným znalcem.
Příspěvek byl publikován v rubrice Jádro jakosti Martina Jabkeniče. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *