Ž  Í  Ž  A  L  A    

Postavení žen ve Francii poč. 19. století


Žena a muž roku 1860... Ve Francii revoluce zpočátku postavení žen zlepšila... Napoleon byl však k ženským požadavkům naprosto hluchý. „Ženy je potřeba zase začít držet na uzdě“, tvrdil... Napoleonův občanský zákoník zachoval rozvod se souhlasem obou partnerů, ale jen za podmínky, že s ním budou souhlasit i rodiče obou partnerů... V manželských proviněních byly značné rozdíly: muž mohl požádat o rozvod z důvodu nevěry kdykoli, ale žena jen tehdy, přivedl-li si manžel svou konkubínu domů. Nevěrná žena mohla být potrestána vězením od tří měsíců do dvou let a mohla být propuštěna, jestliže byl manžel ochoten přijmout ji zpět, zatímco nevěrný muž platil pouze pokutu. Rozvod pro kruté zacházení však byl zachován. Otec získal opět právo nechat uvěznit vzpurné děti a ženám byla uložena povinná „manželská poslušnost“. Kromě případů, kdy byly ženy zaregistrovány jako obchodnice, bylo jejich právo disponovat penězi striktně vymezeno. ...

Zrození moderní doby, Paul Johnson, Academia, 1998
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20