Ž  Í  Ž  A  L  A    
John Stuart Mill
Poddanství žen(úryvek)
(1869)

Prý mají muži všeobecně za to, že role manželky a matky je přirozeným posláním ženy. Říkám „prý", protože soudíme-li podle činů - z celkového nynějšího uspořádání společnosti -, mohl by člověk usuzovat, že jejich názor je přesně opačný. Třeba si totiž myslí, že údajně přirozené poslání ženy je ze všech věcí ta nejodpudivější jejich povaze; do té míry, že když budou mít svobodu dělat něco jiného [...], nebude dost těch, které budou ochotny přijmout stav, jenž je jim údajně přirozený. Pokud je tohle skutečný názor mužů obecně, bylo by dobré, aby byl vysloven. Rád bych viděl někoho, jak otevřeně vysloví doktrínu (nepřímo je obsažena v mnohém z toho, co již bylo o tématu napsáno) - „Pro společnost je nutné, aby se ženy vdávaly a měly děti. Ony to však nebudou dělat, pokud nebudou přinuceny. Proto je nutné je přinutit." Pak by meritum věci bylo jasně definováno.
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20