Ž  Í  Ž  A  L  A    
Paní v podprsence - 70. létaPrůzkum provedený na počátku 70. let ukázal, že ve všední dny spotřebovaly ženy na práce v domácnosti v průměru 3 hodiny 44 minut. Z toho největší podíl zaujímala příprava jídla (32 %), nákup potravin (22 %), úklid (18 %), praní a žehlení (16 %), mytí nádobí (12 %).

Průměrná délka času, který ženy vynakládají na domácí práce v sobotu a v neděli činí 6 hodin 40 minut denně. V neděli zabírá ženám příprava jídla 45 % z uvedeného času a úklid, praní a žehlení dalších 41 %.
V tomto čase nejsou zahrnuty další činnosti, jako je péče žen o děti a jejich výchovu atd.

Vzdělání a emancipace ženy, Doc. PhDr. Marie Jirková, CSc., SPN Praha 1982 (komunistická kniha, ale některá čísla jsou inspirativní)
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20