Ž  Í  Ž  A  L  A    

Manželské štěstí podle Marie Terezie

(z dopisu Marie Terezie jedné z dcer)

"Čím více svobody dopřeješ svému muži, tím více Tě bude milovat a vyhledávat. Usiluj se ho zbavit, zaměstnávat, aby se nikde necítil lépe. Čím více svobody dáš svému manželovi, čím víc v tom dáš najevo svoje city a svou důvěru, tím více bude na tobě lpět. Celé manželské štěstí závisí od důvěry a stálých úsluh. Bláznivá láska pomine, je třeba však dbát o to, aby si oba, kde je to jen možné, vzájemně posloužili. Jeden druhému se musí osvědčit jako pravý přítel, aby mohli snášet nehody tohoto života a založit domácí štěstí..."

Josef Polišenský a Sylvia Ostrovská: Ženy v dějinách lidstva, nakl. Jan Kriegl 2000
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20