Ž  Í  Ž  A  L  A    
BápuRovnoprávnost podle církve

"Není tu ani Žid ani Řek, ani sluha ani svobodný, ani muž a žena, neboť všickni jedno jste v Kristu Ježíši." (Epištola sv. Pavla ke Galatským, 3.28).

Přesto se však právě křesťanství staralo o to, aby byla žena držena v podřízeném postavení. [...] Rovnoprávnost platila jen pro onen svět, nikoliv však pro pozemský život.

Podle Nového zákona o tom nelze pochybovat: "Ženy vaše v shromážděních ať mlčí, nebo nedopouští se jim mluviti, ale aby poddány byly, jak i zákon praví." (sv. Pavel ke Korintským, 14,4)
 
Stanislav K. Neumann, Dějiny ženy, první vydání z roku 1931
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20