Ž  Í  Ž  A  L  A    
Dvacet tisíc manželských rozvratů v době mecítma (období mezi 20. a 30. rokem života) by mělo vést k větší opatrnosti národních výborů, jejichž souhlas se sňatkem je dosud jen formální. Manželství si vyžaduje hlubšího citového a rozumového základu, nežli jaký může dát jen několikatýdenní seznámení. Nelze připustit s lehkým srdcem, aby vrtoch rozhodoval o tom, založí-li se společenská buňka národa.

[...]

Staromládenectví a staropanenství nemění jen charakter jedince, nýbrž je záporným činitelem i pro rozvoj národa, neboť zmenšuje počet rodin. Manželství ovšem neznamená založení rodiny ve vlastním slova smyslu, pokud v ní není alespoň jedno dítě.

Václav Příhoda: Ontogeneze lidské psychiky II, 1983
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20