Ž  Í  Ž  A  L  A    

Josef A. Zentrich: Žena není slabší pohlaví


Je pošetilé hovořit o ženách jako o slabším pohlaví. Fyzicky snad. Ale duševně a především duchovně stojí správná žena nad mužem, protože je vybavena jemnější přijímací schopností a veškeré duchovní dění může a má jen ona přijímat a tlumočit či předávat celému lidstvu. Pro toto byla stvořena, toto je její vznešený úkol. K jeho plnění byla vyzbrojena citlivostí, jemností, půvabem, ale také studem. Dnešní žena tyto své přednosti pečlivě ukrývá a snaží se zhrubnout, aby se vyrovnala muži. Stále se ještě stydí - ale stydí se mít dlouhé šaty tam, kde móda předepisuje krátké..."

Josef A. Zentrich: Třetí cesta ke zdraví, nakl. FONTÁNA, 1997
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20