Ž  Í  Ž  A  L  A    

Božena Němcová svému muži


...Málokterá žena má tak v uctivosti manželskou důstojnost, jako já měla a mám, ale víru jsem v ni pozbyla záhy. Kde ji vidět? — Samá lež, klam, privilegované otroctví, nucená povinnost — zkrátka sprostáctví. — Moje srdce bažilo být velmi milováno, mně bylo lásky zapotřebí jako květině rosy — ale darmo jsem hledala takovou, jakou já cítila. Já chtěla muže mít, před nímž bych se kořit mohla, jenž by vysoko nade mnou stál, já bych život proň byla obětovala, ale viděla jsem v mužích jen hrubé despoty, jen pána. — To zchladlo všecku vroucnost — úcta se ztratila a hořkost a vzdor v srdci se umístily. Tak to šlo — já žila zase v sobě, jako děvče, a ty staré ideály v duši opět se umístily. Tělo moje jste měli, činy moje, moji upřimnost, ale touhy moje šly do dálí, kam, tomu jsem já sama nerozumněla.

Milostný listář, Odeon, 1986
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20