Ž  Í  Ž  A  L  A    

Sexuálna diferencia


V Indii mají ženy k sobě blízko... Keď žena zistí, že je spoločensky poražená, sú ženské fantázie sposobom podporovnania ženskej rozdielnosti. Vtedy žene začína pomaly dochádzať - v láske matky, otca, v úcte k dospelým, vo vzťahoch k vrstovníkom... - tá obrovská nevýhoda, že sa nenarodila ako muž. A vtedy začína pracovať aj predstavivosť. Nároky sa zmenšujú, niekedy celkom zanikajú, a vtedy ich miesto zaberú fantázie, ktoré sa už nevymedzujú voči ničomu.

Prvá miera, čo sa stráca, skutočná miera každej ženy, je jej príslušnosť k ženskému rodu. Žena, ktorá fantazíruje, nevie koľko a aké potreby má voči iným ženám. Z tohto hľadiska nie je veľký rozdiel medzi dievčaťom, ktoré pozará sladké hlúpučké filmy, a intelektuálkou, ktorá modeluje svoj život na projektoch mužského myslenia. Obe sa vyhýbajú osloveniu svojich družiek, aby vedeli, čo si majú myslieť o sebe a o svete. Obe používajú fantáziu, aby sa cítili hlavnými hrdinkami vo svete, kde v skutočnosti konajú pod vplyvom obmedzenia a podriadenosti sexuálnej hierarchie. ...


Luisa Muraro (Turín, 1987), z italštiny přeložila Mária Štefánková pro časopis Aspekt, 1994
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20