Ž  Í  Ž  A  L  A    

Práce má selská čeleď mnoho a těžkou, zvlášť ženská čeleď. V létě vstává děvečka ve tři hodiny ráno - prv než skřivánek zazpívá.

Jak vstane, sotvaže sukni přehodí a vlasy rozpraví, uchytne travničku a srp a pospíchá na pole nebo do sadu nakosit "trávičky s rosičkou".

...Jak příjde s trávy musí krávy ošetřiť, vykydat, dojit, to všecko musí být hotovo, než obecní slouha zatroubí. Krávy, prasata a drůbež mají zcela ženské na starosti.

...ženské učastnějí se při všech pracech mužů, vyjmouc orání. Kdyby viděli lidé některou orat, sběhla by se celá ves a házela na ni, neboť se říká, že jim umoří setbu.

Ženské předou, tkají, síjou a zacházejí vůbec s konopí a lenem samy a také samy melou.

Božena Němcová, Poznámky pro Vojtěcha Náprstka
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20