Ž  Í  Ž  A  L  A    
Proč lidé uzavírají manželství?

Většinou se kolem vstupu do manželství hodně rozumuje, uvažuje se, že to bude vhodnější kvůli placení činže, velikosti daní, kvůli dětem...
Myslím si však, že tohle opravdu není všechno. Je ještě jeden důvod, proč lidé vstupují do manželství. Je to důvod aktivní a pozitivní a důležitější, než všechny ostatní. Nemám na mysli milostné vzplanutí, což je vynikající předpoklad pro milostný vztah, ale ne vždy dostatečný základ pro manželství.
Domnívám se, že mezi dvěma intimně spjatými lidmi se rodí ještě jeden cit, a ten se projevuje jako vášnivá touha po kontinuitě, trvalosti a vývoji. Je to jakási víra v neznámé dobro plynoucí z toho, že dva lidé jsou spolu, něco, co člověk nemusí cítit k vynikajícímu milenci, ale co cítí téměř určitě k člověku, s nímž by chtěl sdílet celý život.


C. Storrová, Dr. J. Dominian a Russel Miller v překladu z časopisu Observer ve 100+1 z roku 1972
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20