Ž  Í  Ž  A  L  A    

Venkov, město a dítě


...Dítě potřebuje ke svému vývoji určitý sled zkušeností a tedy i určitý sled prostředí...

Takto pojatá ontogeneze a sociogeneze dítěte [...] ukázala, že městské a ještě více velkoměstské prostředí není pro dětskou hru ani tak riskantní, jak se původně soudilo, jako spíš podnětově chudé...

Dalo by se říci, že ti, kdo se dnes stěhují na venkov kvůli dětem, začínají chápat, že dětské hřiště a mateřská škola nejsou hygienicky a pedagogicky vylepšenou verzí venkova, ale právě jen žalostnou náhražkou tohoto významově i biologicky neskonale bohatšího prostředí...


Venkov, města, média, Bohuslav Blažek, vydalo Sociologické nakladatelství, 1998
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20