Ž  Í  Ž  A  L  A    
Rolnícka ženaDo jesenných prác - nové oblečenie

Na poliach, na lúkach, v záhradách zakvitlo leto - dozreli klasy. Pomaly sa treba pripraviť na jeseň, nanovo obrobiť polia. Aby sa práca lepšie darila, nemožno zabudnúť na dobré oblečenie.

Návrhárky našej Textilnej tvorby - poučené z poznania rýdze čistého a pravdivého vkusu nášho ľudu, ktorý dokázal prisposobiť oblek práci, prostrediu i materiálu - usilovali sa pre roľnícku ženu vytvoriť také jesenné oblečenie, ktoré bude zodpovedať národnému charakteru i novému životu na našej dedine.


Časopis Móda - textil, číslo 7, Júl - August 1955
 
  < INDEX 21 - 40
  < INDEX   1 - 20