Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Rok 2002:
Klokočky 2002 | Klokočky 2002 II | Nymburk 2002 | Silvestr 2002
Rok 2003:
PostSilvestr | Beltaine | Klokočky 2003 | Modré Klokočí | Jičín | Houska | Humbuk | Nymburk 03 | Silvestr 2003
Rok 2004:
Beltaine 2004 | Malá velká Malá Skála
Rok 2005:
Nymburk 2005 | Esoteřín 2005 | Po - Malá Skála | Sfinga 2005 | Hrubá Skála

Nymburk 2005 21. 1. - 23. 1. 2005

Účastníci

Cody, BBM, B.e.s.t. (+ jeho choť), Borůvka, Destine, Elja (+ potomci ve vydání dvojitém), Esoter, Eurin, Fizi, Greik, Hadinokas, Hanička, Joshua, Kostta aka Trias aka Worarma aka Jobeme aka Guestxxx, Kretene, Kristýnka, Lenka , Lexa, Tom McMillan, Radana, Raistlin, Sermendus, Spakona (její garde, nevím jak se jmenuje), Stáňa, Sunmoon, Tarboretur, Tynna, Týňák (Radek), Tygr

Preludium

Protože a poněvadž sraz v Nymburce patří již dlouhodobě k nejoblíbenějším, příprava se počala ubírati ku aktivitě již na podzim minulého roku. Počalo to výběrem vhodného termínu. I termín byl sice vybrán, ale po konsultaci s Radanou jsme dospěli k názoru. že prostě na podzim Nymburku býti nemůže a tak jsme přijali termín lednový a to přímo onoho 21. - 23. ledna 2005. I spousta lidí známých i neznámých se venkoncem přihlazovati jali, ovšem protože známe povahu lidskou, potažmo charakter potvor jež navštěvují portál Xko, bylo nadmíru jasné, že ti již avisovali účast svou jsou jen zlomek opravdové množství, tedy pouze vrchol ledovce. Protože jsme nechtěli uvěřiti faktům a znali tuto tendenci současný stav oficiálně přihlášených jsme vynásobili 2× až 3× a tím jsme dospěli k aktuálnímu a jasnému počtu lidí vpravdě kristovskému a to číslu 33. Tedy přihlášených bylo 11 lidí a v Nymburce bylo i s Radanou 33 lidí, což plně odpovídá našemu matematickému příkladu:-). Možná by na to šlo zpracovat nějakou matematicko-sociální práci, ale to již není má záležitost.

Pátek 21. ledna

No tak v pátek jsem tu nebyl, protože démon pracovního vytížení mě trápil a mučil, takže jestli se chcete zeptat na pátek, tak zkuste třeba Kreteneho. Ovšem ku pátku mohu říci jednu zajímavou příhodu, který se stala těsně před oficiálním začátkem. Protože, jak jsem již říkal, jsem byl v pátek mořen pracovním aktem, byl jsem domluven s Davem, že mne zastoupí a dorazí na hodinu pátou do Nymburka. V práci jsem trávil krátký čas na chatu cca hodinu před 17.00. Koho tam oko mé bystré, leč prací lehce znavené, nevidí? Ha! Toť Kretene v celé své modré kráse. Myslím, že povídal něco o tom, že hledá něco, že tiskne a že nestíhá, rozhovor s ním byl vpravdě velmi veselý, obzvláště když jsem věděl, že mám být v 17:00 v Nymburce. Nadával na neuspořádanost reality pokoje svého i na nemožnost fulltextového vyhledáváni tamtéž. Poslední jeho věta byla: „Tak ten vlak asi nestíhám“ a odešel z místnosti. Kolem 17. hodiny mi volal Radana, kde že kdos je a tak jsem ji dal kontakt na Davea. Následně jsem zjistil, že sotva ona položila telefon, Dave již stál dole před vchodem u PPP (Poznámka vpravda aktuální - vlak měl 10 minut zpoždění ergo Dave za nic nemůže i když u něj člověk nikdy neví). Proč sakra jednou to nemůže proběhnout v klidu a bez problémů?:-)))

Sobota 22. ledna

V sobotu jsem hodlal společně s Greikem vyjížděti v 4:52 (ráno!), bychom mohli svoji překrásnou přítomností potěšiti společnost vezdejší. I den předtím jsem psal Greikovi SMS: „V 4:52 odjíždíme z nádraží ČD“. I ráno jsem v 4:50 na nádraží byl, jízdenky zakoupiv a čekaje na Greika zklamán byl. I což, řekl jsem si, patrně zaspal či nechtěl tak brzo vstávati. I v 4:55 telefon od Greika, zda-li mám pro nás oba kupovati jízdenek. Cože? Vysvětliti mu, že jest naprosto zbytečno pro mne jízdenky kupovati neb ve vlaku v směr Nymburský již sedím, bylo dílem okamžiku. Zareagoval způsobem sobě hodným, toť bystrým AHA, v němž se snoubilo pochopení, překvapení, zklamání a přehodnocení situace (pro neznalé situace musím podotknouti, že Greik si visualisoval myšlenku, že pouze sraz je v 4:52 aodjíždí se notně později). Následně došlo k domluvě následující a to že dorazí cca kol hodiny 9.

Svůj časný příjezd jsem konzultoval s Davem, protože mi bylo nad slunce jasnější, že pokud bych tak neučinil jistě bych mohl zůstai veknu omrznuv na nejrůznějších částech těla neb probuditi kohokoliv z lidí tam spících jest zhola nemožné. V tu chvíli bych rád poznamenal, že ze srazů původně ryze „XKO“vského se stal sraz velice různorodý. Každý si přibral své kamarády, přátele, přítelkyně, expřítelkyně a ti si opět vozili své kamarády, přátele, přítelkyně, expřítelkyně a ti si opět vozili své kamarády, přátele, přítelkyně, expřítelkyně ... atd. No jak jsem již říkal Dave mne přivítal v oblečení ... sporém ... ale i tak jsem byl rád, že jsem uvnitř a ničehož z jeho oblečení nevyvozovav jsem požadoval hlášení stavu situace. To jsem přesně a exaktně dostal i mohli jsem tedy se ku kuchyňce směřovati ku vyrobení dostatečného množství Pu-Erhu. Na schodech jsem poprvé potkal Tynnu i představiti jsem si jí chtěl, nicméně ona potřeby této neměla neb si myslela, že jsem kdokoliv koho již zná. Seznav ona, že jsme Cody xkaznámý pronesla cosi ve smylu: „buahwauch“ a volným pádem hodlala seznámiti se interpersonálně s toaletami v přízemí umístěnými. Taktéž jsme v kuchyňce potkali Kosttu × Worarma × Jobeme × Trias × Guestxxx (je problém jak ho nyní nazývat, když každý týden mění nick - pro mě to stejně bude vždycky Kosťa) ve stavu téměř komatálním, mohl by v té chvíli bystře suplovat Mansona ši Ozzyho v jeho nejhroších letech. Nu i tak to pokračovalo, že postupně z ulit svých vylézali i Hadinokas, Tygr, Borůvka, BBM a ostatní. Během dne přijížděli i ostatní a tak se posléze společnost dopracoval ke krásnému číslu 33, o kterém jsem již psal.

No co Vám budu povídat! Mluvilo se, seznamovalo se, vtípků neskrze přemnoho se pronášelo, popíjelo, pojídalo atp. Myslím, že netřeba o tom mluviti. Cca od 14. hodiny jsme se různordě sbírali a odcházeli na oběd či jiné pochutiny do města Nymburku (nebo Nymburka?) a posléze jsme tak učinili i já s Esoter, Stáňou i Raistlinem. Zamířili jsme k místní pizzerii, kde již hojnost lidí známých byla a tak slečna servírka nás přivítala ne obvkylým „Dobrý den, co si přejete?“, ale prostým „Další stůl Vám už nesrazíme!“ - opáčil jsem, že po tomto netoužíme, což ji patrně překvapilo natolik, že nám přinesla jídelní lístek. Diskuze u stolu tohoto se točila kolkolem hub odporných, které v jídle každém přítomny byly. Blee. I seznal jsem, že stůl jest špatně umístěn, neb kdykoliv jsem ve filipice své názoru přejasného ukázati chtěl gestem rozšafným doprava situovaným, vždy jsem narazil na prosklenou výlohu. I posléze jsme chuti své zadost učinili a hodlali budovu vínem či čajem oplývající navštíviti.

Protože jsme však nevěděli kudy kam, optali jsme se oné servírky, která nám rad pár dala, ovšem před úrovní čajovny nás varovala neb prý individua podivná se tam scházejí i látky podivné užívají. To nás nesmírně potešilo neb pro nás to bylo skvělou vizitkou pro dobrý podnik. Ovšem po chvíli jsme museli dospět k názoru, že opravdu úroveň opravdu valná není a tak jsme navštívili restauraci přilehlou a vína popili. Posléze se dostavili i Kosťa s Blankou a taktéž Borůvka. Po čase nějakém, vínem mírně uspokojeni, jsme vyrazili zpět. Po zbytek večera jsme trávili hráním na kytáru i her přerůzných, popíjením nápojů roztodivných a tak až pozdě nad ránem jsme ku spánku uléhali. Co k tomu říci, kdo tam nebyl - nepochopí.

Intermezzo

Dovolil bych si zde upozornit na rodící se magickou schopnost Greika uvésti ve volný pád jakoukoliv tekutinu ve svém okolí a velmi sugestivní obrazec pak na koberci vytvořiti. Následně pak magický rituál se solí, saponátem prováděl ku obdivu všech zúčastněných.

Neděle 23. ledna

Společnost naše se kol hodiny 10. inkarnovala a tak se pomalu snídaně konala, balení veškeré i analýzy celého víkendu. Z analýzy této vyšla odpověd jedinná jasná a věčná: JEŽCI! Následně došlo taktéž ku placení a následnému focení magického zrcadla jenž Dave invokoval postavou svou. Kol hodiny 12. jsme se všichni ku odchodu ubírali a tak se mohla celá akce k ukončení oficiálnímu směřovat.

Tjádydádydádydáá

Po přeběžném průzkumu veřejnému mínění dlužno říci, že tento sraz byl jedním z nejlepších v celé historii nymburských srazů. Jen si můžeme přát ať to vydrží!

Je možné a i pravděpodobné, že jsem na něco zapoměl, tedy pokud kdo má jakékoliv připomínky, kritiku, pochvalu či dotaz - nechť použije vzkazník vlevo - >>

Chtěl bych tímto poděkovat Radaně za neuvěřitelné až šialené odhodlání spáchat opět sraz. Stáně, že měla foťák a dovolila všem ostatním fotit, Greikovi že mi ty fotky přetáhl a sám fotil na svůj Siemens nějaký číslo, Daveovi, že má zálohu u sebe na serveru, doufám že můžu poděkovat i Eurinovi, že mi ty svoje fotky pošle:-)

Pošlete vzkaz:

Fotografie z Nymburku 2005

Fotografie z Nymburku 2005

Fotografie z Nymburku 2005

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Fotografie ze srazu v Nymburce

Srazy | Klokočky 2002 | Klokočky 2002 II | Nymburk 2002 | Silvestr 2002 | PostSilvestr | Beltaine | Klokočky 2003 | Modré Klokočí | Jičín | Houska | Humbuk | Nymburk 03 | Silvestr 2003 | Beltaine 2004 | Malá velká Malá Skála | Nymburk 2005 | Esoteřín 2005 | Po - Malá Skála | Sfinga 2005 | Hrubá Skála

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt