Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Úvod | Historie | Lovecraftův Necronomicon | Pravý Necronomicon | Praxe dle Necronomiconu | Souvislosti | Související texty a verse Necronomiconu

logo.gif, 4 kB Necronomicon logo.gif, 4 kB

„Kdys jako dítě a znovu až pak dnes tu mýtinu já viděl s věkovými duby v šedavé mlze, jež zchvacuje a hubí postavy, jichž podobou byl děs. Spatřil jsem, jak porost divý zas objímal oltář a ryté znaky zvaly bezejmenného, proň stovky ohňů plály z věží nečistých, než narodil se čas. Viděl jsem čís tělo na kameni tom běd seznav, že hodující nemají lidský zrak, odjinud pocházel ten divný šedý svět, Yuggoth to byl odkudsi zpoza hvězd - a pak to tělo vzkřiklo ke mně mrtvý sten a já příliš pozdě poznal jsem se v něm!“

HPL 1841

Je mnoho knih, které jitří čtenářovu fantazii, ale Necronomicon je v tomto oboru opravdu špičkou. Na internetu je mnoho materiálů, různého stupně autenticity, ale bohužel zatím jsem nenašel žádné kompletní weby česky ... Touto stránkou se situace změnila. Právě jste na takový web narazili - samozřejmě vše v češtině!!!

Old One

Všechny materiály mohou být nebezpečné a jakékoliv experimenty vysloveně nedoporučuji, mohou vést k duševní a následně  i fyzické újmě. Jen hlupák by pokoušel otevřít pandořinu skříňku za dveřmi třinácté komnaty. Informace zde obsažené nejsou určeny ke krátkozrakému využití.

„Ve tvém vlastním zájmu tě varuji žáku, který jsi nepřipraven a neozbrojen se odvažuješ vstoupit na půdu neznámé tobě pláně o jejímž nebezpečí nemáš ani představy, přičemž šílenství nebo tělesná smrt nejsou ještě nebezpečím největším. Hrůza s níž se zde setkáš, půjde pak s tebou a tobě ztěží bude možno po celý tvůj život uniknout tomuto děsu.”

J.Kopista

Poznámka: Jistojistě výše zmíněné varování jest pro mágy a evokatéry či jiné osoby znalé oboru bezpředmětné...

Co je vlastně Necronomicon?

„Necronomicon je grimoár - arcidílo tzv. „černé“ magie, které obsahuje tzv. mrtvá jména neboli vysoce účinné magické formule, zaměřené na tzv. stříbrnou neboli lunární magii. Tato kniha údajně začíná kapitolou: „Svědectví šíleného Araba, který zde popisuje vše, co viděl a co se naučil, když získal '3 sigilia Masschu'. " Al Zahred (údajný autor) Necronomicon označuje za knihu černé země, kterou obdržel na rovinách Igigi, krutých duchů, poutníků pouště. Má to být velmi nebezpečná kniha tzv. „černé“ magie, protože jejím předmětem jsou evokace velmi starých božstev uctívaných krvavými kulty. Dle slov autora lze soudit, že se setkal s bytostmi z jiného světa v horách, které obývali lidé Masschu. Kniha také vypovídá o magickém charakteru starých božstev. V principu jde pomocí tohoto grimoáru evokovat bytosti, které jsou dle našich měřítek silně „černomagické“ a zlé ze své podstaty. Ovšem jsou uvězněny mimo tento prostor a cestu sem jim umožní pouze výše zmíněná evokace.“

Howard Philips Lovecraft, Šepot ve tmě a jiné hrůzostrašné příběhy

Tolik tedy klasik hororové literatury a autor fiktivního Necronomiconu H. P. Lovecraft. Ovšem dalším faktorem je autenticita Necronomiconu. Jako všechna díla tohoto charakteru jsou zastřena rouškou tajemství (jedná se samozřejmě o esoterní literaturu v pravém slova smyslu). Díky tomu můžeme najít několik verzí Necronomiconu. Verze fiktivní Lovecraftova a verze Simonova a Gregoriova (v podstatě se jedná shodná díla, jen u Simona najdeme úvod do tématu navíc). Problémem v tomto ohledu je, že některé zdroje a autoři popírají sebe navzájem a autenticitu Necronomiconu vůbec.

Nicméně já osobně pokládám Necronomicon za autentickou knihu - grimoár, jenž obsahuje mytologii mezopotámskou a charakter této knihy bych mohl popsat jako evokační a exorcistické návody pro pokročilého mága (magika). I jiné mytologie nám nastiňují existenci entit, jenž popisuje Necronomicon. Ať je to již kabbala nebo keltské či snad asijské nebo germánské mýty a pověsti. Jen název a pojetí těchto bytostí je poněkud jiné. Ovšem nenašel jsem nikde v české republice knižní vydání nefiktivního Necronomiconu a proto tyto stránky by měly k tomuto účely sloužit především. Konečně jsem však přesvědčen, že archív některého z hermetických či okultních řádů nebo soukromého sběratele obsahuje jeden úplný výtisk Necronomiconu. Tedy pustme se do studia Necronomiconu samotného.

Ale pozor! Jde o velmi nebezpečnou knihu, jejíž předmětem je evokace velmi starých a krvavých božstev a dle tvrzení jistého hermetika tureckého původu je tento grimoár plně funkční, ovšem entity, s nimiž se zde pracuje, jsou velmi obtížně ovladatelné a krajně nebezpečné. Nepouštějme se do bezhlavého testovaní jen ze zvědavosti. Vkládám Vám do rukou odjištěný granát. Zda-li vrátíte pojistku zpět či ne záleží jen na Vás milí čtenáři!

Protože můj úkol je zdlouhavý a náročný, stránky nejsou zatím kompletní, ovšem neustále na svém úkolu pracuji, web aktualizuji a zatím Vám nabízím následující výsledky:

Úvod | Historie | Lovecraftův Necronomicon | Pravý Necronomicon | Praxe dle Necronomiconu | Souvislosti | Související texty a verse Necronomiconu

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt