next up previous
Next: Srovnání s Bibracte Up: Keltské Hradiště u Stradonic Previous: Pokus o rekonstrukci

Keltské hradiště u Stradonic

Život na Hradišti, spojení se světem

Stradonice byly podle dnešních historiků jedním z nejdůležitějších oppid v Čechách, podle některých měřítek ještě důležitější, než rozsáhlý pevnostní systém Závist u Zbraslavi, vzdálený od Stradonic jen 29 km. [4] Narozdíl od vojensky a kultovně orientované Závisti měly být Stradonice spíše střediskem obchodním a výrobním.Subsections

kangaroo@eldar.cz