next up previous
Next: Zvláštní nálezy Up: Život na Hradišti, spojení Previous: Obživa

Keltské hradiště u Stradonic

Kovářství, slévačství, emailérství

Stradonice zcela jistě vyráběly i železo a železné výrobky. Zdroje rudy jsou položeny nedaleko a důkazem tavby je i struska, kterou doteď můžete najít v Habrovském potoce. Samozřejmě své místo na Hradišti měli i kováři, našly se po nich specializované nástroje, kladiva, kovadlinky.

Dokázáno je i odlévání bronzu, v souboru nálezů jsou kadluby, kelímky na tavení bronzu, odpad z práce ap. Snad nejčastěji zobrazovaným předmětem ze Stradonic je soška nahého muže se zdůrazněným přirozením, držící v pravé ruce trubku neznámého účelu, snad hudební nástroj (viz obr. 4.3).

Obrázek: Soška muže s trubkou. (foto: [4])
\resizebox*{5cm}{!}{\includegraphics{soska.ps}}
Velmi častými jsou nálezy pronzových loukoťových koleček, často ozubených, dnes bychom řekli, že se jedná o součástky hodinového stroje. [3] Jedná se o symbol keltského boha Taranise, pána nebes. V galštině byl Taranis odedávna spojen se symbolem kola, vyskytuje se na nesčetných keltských památkách a je přirovnáván k vládci panteonu. Někdy drží v ruce právě kolo, jindy blesk, taran ostatně keltsky znamená hrom.

Velmi rozvinuté bylo umění emailérské, neboli umění smaltu. Smaltem Keltové zdobili kovové výrobky, obvykle se potřely surovinou pro sklovinu (sklářský písek, oxidy podle požadované barvy) a daly se zapéct do pece. Výzkumníky opět zaráží, že emaily na Stradonicích nesou rysy téměř shodné s Bibracte.

K nálezům samozřejmě patří keramika, šparky, obvyklé torques, nákrčníky, keré byly možná předmětem kultu.

Obrázek: Bronzové předměty nalezené na Stradonicích, dnes uložené v Národním muzeu v Praze. (foto: [1])
\resizebox*{1\columnwidth}{!}{\includegraphics{bronz.ps}}

next up previous
Next: Zvláštní nálezy Up: Život na Hradišti, spojení Previous: Obživa
kangaroo@eldar.cz