Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Aleister Crowley

Dětství a puberta • Zlatý úsvit • Abramelinova magie • Thelema • Argentum Astrum • Sakrální život • Literární život • Dílo A. C.

Konec

Konec všech věcí. Závoj noci.
Není tak hluboký, abych jej nemohl prohlédnout.
Přede mnou rozvírá propast – strašlivý pohled –
Konec.
Láska již dávno opustila mé kroky.
Obklopen mladšími muži.
Má síla zmírá.
Končím. Bez přátel.

Není tam pro mne naděje, jediný záblesk světla
Neskýtá útěchu mé temné cestě.
A přesto ji pozdravím s úsměvem ve tváři, zpříma.
Konec.


Aleister Crowley, Perdurabo a mistr Therion - to jsou jména nejkontroverznější osobnosti magie posledních staletí. Arogantní egoista, bezuzdný hříšník a blázen, bestie 666, zakladatel magie nového aeonu, thelemita, mág, rozvratitel hermetického řádu Golden Dawn, černý mág a pedofil a sexuální deviant. To vše jsou jména a přízviska se kterými měl Aleister Crowley tu čest (?) být nazýván. To, že je osobnost v oblasti magie fenomenální a naprosto originální je bez diskuze. Myslím, že zajímavou částí jeho práce je i jeho dílo literární. Pochopíme-li jeho osobnost a prostředí, kde vyrůstal a kde se pohyboval, snad pochopíme i nekonformnost jeho tvorby.

„Nejvíce ze všeho jsem byl zapálen pro tři věci: horolezectví, poezii a magii.“

Aleister Crowley 1898

Britský tisk jej ještě za jeho života popisuje jako „největšího hříšníka na světě“, za ním šly nadšené davy jeho obdivovatelů jenž inspiroval k „volné lásce“, tolik charakteristické pro 60-tá léta. Zemřel ale jako narkoman, bez většího množství peněz a nikdo jej už neobdivoval a nepozastavoval se nad jeho nadčasovou filosofií. Celý život se zval Bestií 666, ale nevedlo jej k jeho životu to, co jej potkalo v mládí doma? Nebyl jen zkažené bohaté dítě, které takto bojovalo proti své represivní matce Emily?

Bestiální dětství

Baptistický Eduard Alexandr, známý jako Aleister, Crowley se narodil  12. 10. 1875 v Leaminton Spa (Warwickshire) v rodině protestantského kazatele ortodoxních Plymouthských bratrů (Plymouth Brethen), což byla puritánská křesťanská sekta. Byl vychováván ve víře v všemocného, silného a trestajícího Boha, kdy smyslnost byla trestána vyvržením do plamenů pekelných. Pro mladého Crowleyho byla svobodná vůle cizí slovo. Pro tak emotivní dítě, jímž malý Aleister byl, to muselo být velmi frustrující.

Když mu bylo 11 (v roce 1887), jeho otec Edward Crowley zemřel a jeho cítění vůči rodině a kostelu se radikálně změnilo. Místo lásky, úcty a respektu se objevila nenávist. Označení Plymouthských bratří překřtil na „ohavnou posádku“ a tím přestal být synem své matky a vyrůstal již jako někdo zcela jiný. Patrně s touto proměnou souvisel jeho silný sen, jenž se mu často zdával, v němž byl jako kočka chycen a mučen a testován, zda má opravdu 9 životů.

Shrnuto a podtrženo A. Crowley nepovažoval své dětství za povedené či dokonce šťastné. Vše popsal ve své knize s výmluvným názvem The World Tragedy (Světová tragédie).

Pubertální vývoj

Další věc, jenž velmi ovlivnila jeho život, bylo přistižení jeho matkou při masturbaci. Matka byla šokována a nazvala svého syna „bestií“. Crowleyho tento fakt příliš nezahanbil a pro budoucí život toto přízvisko přijal za vlastní. Když mu bylo 14, jako pomstu své matce, souložil se služkou na její posteli. Toto byl začátek jeho kontraverzního života, k němuž sexuální aféry více než náležely (v tomto ohledu o něm můžeme mluvit jako o člověku s velmi „tolerantním“ sexuálním názorem). Měl díky tomu problémy s udržením se na škole - z mnoha ústavů jej díky jeho pověsti a jeho činům vyloučili, dokonce se mu v jeho pubertě podařilo onemocnět kapavkou prostřednictvím prostitutky. Studoval na internátních školách v Cambridge a Malvernu a po ročním přípravném studiu na King's College v Londýně se roku 1895 imatrikuloval na Trinity College v Cambridge. Studoval filosofii, psychologii a ekonomii i klasickou filologii. Byl velmi vzdělaný ve všech oborech učil se starořecky, francouzsky i latinsky, věnoval se i diplomacii.

Po nenadálém mystickém zážitku z 31. prosince ve Stockholmu se rozhodl, že se bude věnovat okultismu, což také učinil a svůj zájem o hermetismus prohluboval až do konce svého života. Byl také skvělý stratég a matematik, což se odrazilo v jeho kariéře šachisty, kdy suverénně vyhrával všechny šachové turnaje a roku 1897 se zúčastnil šachového kongresu v Berlíně. Ovšem jeho zájem o magii zvítězil a tak šachy, jako méně důležité, potlačil do pozadí.

Crowleyho Zlatý úsvit (Golden Dawn)

V roce 1898 se jakoby náhodou jednoho srpnového dne seznámil s chemikem, metalurgem a alchymistou Julianem Bakerem, následně Georgem Cecilem Jonesem a ten jej představil samotnému Samuelu Liddelovi Mathersovi, tehdejšímu šéfovi Zlatého úsvitu. Zlatý úsvit - Golden Dawn je jeden z nejslavnějších novodobých hermetických řádů, který založil v roce 1888 Mathers, Westscott a Woodman. Crowley do něj oficiálně vstoupil 18. 11. 1898 s titulem Neofyta a přijal řádové jméno Frater Perdurabo (Perdurabo = vytrvám až do konce). Právě tato událost vedla jeho rozhodnutí opustit univerzitu. Crowley byl první a zatím zároveň poslední člen Zlatého úsvitu, jehož kariéra měla závratnou tendenci již od počátku. V prosinci 1898 dosáhl titulu Zelator a v lednu 1899 Theoretique. Dále v únoru dosahuje Perdurabo titulu Practicus Philosophus. Protože Crowley hodlal praktikovat rituály Abramelinovy magie, zakoupil pro tyto účely dům ve skotském Boleskinu blízko jezera Loch Ness.  16.1. V roce 1897 mu paní Emeryová, zástupkyně Matherse, jenž toho času dlel ve Francii, odmítla udělit zasvěcení do dalšího stupně. Rozhořčený Crowley odjel do Francie, kde mu v roce 1900 Mathers v Paříži udělil hodnost Adeptus Minor. Paní Emeryová toto ovšem neuznala. Crowley žalobníček to okamžitě jel sdělit Mathersovi, její akt měl být považován za snahu dosadit do vedení Golden Dawn znovu Westcotta - Crowley jí napsal dopis, kde vypíchnul, že Westcott nikdy nebyl v žídném kontaktu s tajnými nadřízenými řádu. Paní Emeryová ustanovila se souhlasem vyšších představitelů Golden Dawn komitét, které mělo toto vyšetřit. Mathers ovšem toto rozhodnutí zrušil, což byl počátek roztržky mezi Mathersem a londýnskou částí řádu, dále se neshody uvnitř řádu jen prohlubovaly a ve finále vedly k rozpadu celého řádu. Crowley mu ihned nabídl, že získá klíče od hrobky Christiana Rosenkreutze (soukromá svatyně řádu). Crowley poté s plnou mocí vyrazil do Londýna, klíče získal a hrobku zamkl - což ovšem vedlo k obrovskému pobouření paní Emeryové a dalších vysokých představitelů řádu. Kydž o tom rozhořčeně diskutovali, náhle se mezi nimi Crowley objevil v černém rouchu a masce, se zlatým křížem na prsou a mečem u boku. Snažili se jej vyhodit, ale nepodařilo se jim to a tak tam Crowley setrval až do příjezdu policie.

Ovšem opravdovým pokrokem pro Aleistera Crowleyho bylo seznámení s Allanem Bennettem (1872-1923), který narozdíl od Crowleyho byl velice chudý a nastěhoval se tak k němu a stal se jeho učitelem. prováděli spolu mnoho magických operaci a experimentů včetně drogových experimentů (nebudeme popírat homosexuální inklinaci obou). Benett trpěl, stejně jako později Crowley a většina mágů té doby inklinující k drogám, astma a tak Crowley, za účelem pomoci Benettovi, evokoval démona Buera jenž léčí všechny choroby. Operace se zcela nezdařila, materializace démona nebyl úplná - pouze hlava s přilbou a levá noha, ale výsledky se dostavily. Benett získal od jedné dámy peníze, díky kterým mohl odjet na Cejlon a v tamnějším podnebí se zcela uzdravil. Mimo jiné stal se prvním Evropanem, jenž se mohl stát budhistickým mnichem a to pod jménem Ananda Metteya.

Magie a Nový Aeon - Crowleyho život sakrální

Abramelinova magie

Jak jsem již naznačil výše, Crowley se připravoval na praktikování Knihy svaté magie mága Abramelina (Abramelina přeložil Mathers z francouzského překladu hebrejského originálu z roku 1458, jenž tam objevil v Bibliothéque de l' Arsenal) a pro tyto účely si pořídil dům ve skotském Boleskinu, kde žil zde pod jménem Laird of Boleskin, což bylo jméno o němž Crowley prohlašoval, že má keltský původ a byl na něj velmi hrdý. Toto místo vybral proto, že magická operace vyžadovala odlehlé místo, kde by mohl vytvořit oratoř na místě posypané jemným pískem. Toto započal roku 1903, hlídán třemi psy, kdy zkoušel, přepracoval a následně zveřejnil v Liber Samekh (Congressus Cum Daemone) sub figura DCCC. Byla to časově náročná operace, stále narážel na problémy a nejednou se ocitl i v ohrožení života. Časem se celé okolí domu i oratoř samotná začala plnit démony, které prý „odpoutávali chaos“. Jeho hospodyně utekla s hrůzou a jeho kočí, zapřísáhlý abstinent, propadl alkoholu. Operaci nakonec přerušil, neboť problémů bylo více než mohl unést (neshody i s paní Emeryovou, zastupující Matherse) a oženil s Rosou Kellyovou. V lednu 1904 odjeli na svatební cestu na Cejlon, kde navštívil mnicha Benetta, zpět se vraceli přes Káhiru (vystupoval zde jako kníže Chioa Khan), kde došlo k významné události, která ovlivnila nezapomenutelně jak Crowleyho tak i řadu jeho následovníků a stoupenců novoaeonské magie.

Aiwass a Thelema

Crowley chtěl své nové manželce ukázat sylfy. Rosa je sice neviděla, ale upadla do zvláštního transu, v němž se jí zjevil Horus a trvala na tom, aby jej Crowley invokoval. Rosa v onom transu vyslovila: „Očekávají Tě! Ten, kdo Tě očekává je Horus!“ Crowley byl nedůvěřivý a požadoval po ní bližší informace. Ta nevěděla, kdo Horus je, ale Hora mu popsala a sdělila postup jak má invokace probíhat. Při jedné návštěvě muzea narazili na dřevěnnou stélu z období 26. dynastie s neobvyklým vyobrazením Hóra, které přesně odpovídalo jejímu popisu. Exponát měl číslo 666. To přesvědčilo Crowleyho a provedl evokaci (pozn. autora: jiné prameny udávají invokaci?!), při které mu bylo sděleno, že přichází rovnodenost Bohů. Stalo se tak roku 1904 po epoše Isidy a Osirida a Crowley tak usoudil, že nastává epocha Hóra. Rosa jako médium mu sdělila, aby byl mezi 8-10. dubnem připraven s tužkou v ruce. Během těchto dnů mu entita jménem Aiwass nadiktovala text (mj. toto poselství Crowley vydával za poselství Sethovo -  viz egyptský mýtus o souboji Osirida - Hóra se Sethem), který později vešel ve známost jako Liber Legis (Kniha Zákona). Základní myšlenkou byl příchod Nového Aeonu s mottem:

Dělej, co ty chceš, ať je zákon! Láska je zákon, láska pod vůlí!

Aleister Crowley zpočátku nevěděl, jak má s tímto textem naložit a dokonce jej na nějaký čas založil. Ten znovuobjevil až roku 1909 a stal se základem nového magického hnutí, jenž se do povědomí dostal pod názvem Thelema. Vyvrcholilo to založením Thelémského opatství v roce 1920 na severu Sicílie na okraji městečka Cefalu v pronajaté vilce a tato společnost byla, jak sám říkal, „společnost pracující v intencích Nového Aeonu“. Komunitu tvořili Alostrael - Leah Hirsigová, Velká Bestie  - Aleister Crowley, Alastor de Kerval a sestra Cypris - Ninette Shumwayová se svými dvěma syny školního věku. Ovšem nepodléhejme mylnému dojmu, že šlo o ryze duchovní společnost. Velmi časté byly sexuálně-magické operace (kdos tvrdí, že jen sexuální), obzvláště když do opatství přibyla novicka. Pro ilustraci nabízím Crowleyho zápis z operace:

„OPUS V.:
Frater Genesthai in ano meo. Alostrael ho musela masturbovat, aby dostal erekci. Zavedla svou rukou jeho penis do mého anu. Orgasmus silný a divoký. Elixír téměř zcela rozlit. Alostrael, již jsem z něho nabídl, mohla zachytit jen pár kapek.“

Z ejakulátu s příměsí dalších exkrementů Crowley vyráběl hostie, které sloužily k jeho gnostickým mším.

Milan Nakonečný tvrdí, že si není jist jak moc je autorem základního thelémského textu Aiwass či Crowley, naznačuje, že text Liber legis je místy nesrozumitelná směs Rabelaise a Nietzscheho naroubovaná na Crowleyho protikřesťanské myšlení. Jako podklady dokládá citáty z Crowleyho:

„O ty lidské blázny a jejich bolesti se vůbec nestarej!“
„Také se syťte dle libosti a vůle láskou, tak, jak chcete, kdy, kde a s kým chcete“
„Rozdrťte ztroskotance a slabochy, toto je zákon silných“
„Buď silný ó člověče, chtivý všech smyslů a rozkoše“
„Pryč se slitováním: Proklejte ty, jenž litují! Zabíjejte a mučte; nikoho nešetřete!“

Argentum Astrum

Protože se Aleister Crowley myšlenkově odchyloval od současného stavu Zlatého úsvitu, roku 1907 zakládá nový, svůj vlastí hermetický řád. Argentum Astrum znamená stříbrná hvězda a vžilo se pro něj označení A.:.A.:. (také Atlantean Adepts), tento hermetický řád Crowley založil jako své hermetické dítě a promítl do něj své myšlenky a nové filosofické aspekty, které v Zlatém úsvitu narazily na odpor. Jako první počin začal sepisovat Konx Om Pax a Holy Books of Thelema, které pak postupně začal zveřejňovat v časopise Equinox, který od roku 1909 do roku 1913 začal vycházet jako oficiální časopis řádu A.:.A.:.. V létě roku 1910 otevřel v Londýně „Eleusinský Templ“, kde byla provozována eleusinská mystéria - popravdě pohanské tance Menád, což v Londýně vyvolalo pohoršení.

Magick!

V roce 1906 napsal Crowley jedno z nejuznávanějších encyklopedických děl novodobého hermetismu - kabbalistickou Liber 777. V této době je již v konfliktu s Mathersem, kterého obvinil z černé magie - jejich konflikt vyústil do magického souboje. Mathers na Crowleyho údajně poslal jednu 60-ti letou starou čarodějnici, která se prezentovala jako dáma středních let s neodolatelným půvabem a snažila se Crowleyho svést, ten ovšem prohlédl šálení smyslů a odolal. Crowley se mu revanžoval zasíláním nepříliš milých elementálů. V Číně se opět věnuje Abramelinově magii a v té době taktéž enochiánské magii. Roku 1909 získává titul Adeptus Exemptus. V následující době se zabýval enochiánskou magií, své zkušenosti pak sepsal do díla Vision and the Voice. 3. prosince 1909 dosáhl titulu Magister Templi za pomoci evokace démona Choronzona, kterou provedl za pomoci básníka a přítele (nejen homosexuálního) Victora Neuburga v Saharské poušti 3. prosince 1909. Tato operace byla velmi zvláštní neboť Neuburg byl v magickém kruhu a Crowley v jogínské pozici blesku v trojúhelníku zjevení. Neuburga zachránila jeho duchapřítomnost neboť Choronzon v okamžiku krátké nepozornosti porušil kruh a zaútočil na Neuburga, on odvětil útokem magickou dýkou a intonací božího jména - což jej ochránilo (podrobný popis operace najdete ve Veselého Magii, kapitola Evokace). 21. listopadu 1911 se mu zjevila bytost jménem Abuldiz a Crowley dostal příkaz, aby odjel do Neapole a sepsal knihu o magii (Book IV.) V následujícím roce vyšly první dva díly této knihy.

V tomto období navštívil Crowleyho leader německé okultní společnosti O. T. O. Theodor Reuss kvůli tomu, že Crowley ve svém časopise Equinox zveřejnil tajná řádová tajemství O. T. O. týkající se sexuální magie. Reuss si myslel, že mu je někdo z řádu vyzradil a chtěl zjistit viníka. Jaké bylo pro něj překvapení, když mu Crowley sdělil, že tato tajemství Crowley získal vlastním studiem! To Reusse uchvátilo natolik, že Crowleyho jmenoval vůdcem irské a anglické pobočky řády O. T. O. Mysteria Mystica Maxima s titulem Baphomet, vysoký a svatý král Irska, Iona a veškeré Británie ve svatyni Gnóze (takto se představoval i v Německu samozřejmě ve svém exkluzivním magickém rouchu). Crowley je dodnes považován za odborníka v sexuální magii a sám dával velký důraz na výběr partnerky při sexuálně magickém aktu. Za vše hovoří jeho inzerát, který dál do novin při jeho pobytu v New Yorku:

Hledám trpaslice, hrbaté a tetované ženy, dívky od Harrison-Fischera, zrůdy všeho druhu, barevné ženy, pokud jsou vyjímečně ošklivé nebo nebo deformované k pózování jako modelky. Písemné nabídky s fotografií.

V roce 1913 vychází Kniha lží (The Book of Lies - Liber 333) a v roce následujícím provádí s Neuburgem náročnou sexuálně-magickou operaci v Paříži („The Paris Working“), v které uplatňuje své poznatky z tantry a z řádových technik O. T. O., k nimž měl nyní přístup a taktéž začíná psát svůj magický deník (Rex de Arte Regia). Jedním z cílů byla evokace Priapa, řeckého boha plození, konala se ve znamení žluté a purpurové barvy, homosexuálního aktu, ithyfalického symbolu a hymnu, sestaveného pro tento účel samotným Crowleym. Během roku 1915 napsal spis s názvem Astrologick, který zůstal ležet léta v šuplíku, ač se jedná o jednu z nejlepších prací o astrologii vůbec. 12. října získává titul Magus a příjímá taktéž titul To Mega Therion. V tuto dobu se již definitivně pokládal za proroka Nového Aeonu. Za rok poté provádí v New Hampshire rituál, který má ukončit éru křesťanství. V březnu 1918 dokončil knihu Liber Aleph, která ovšem vyšla až v roce 1961. Díky své milence Roddie Minorové navázal kontakt s neinkarnovanou Alamantrah. Také díky klauzuře získal magický zrak a tak mohl vidět své dřívější inkarnace (Lao-Tse, hrabě Cagliostro, Elifas Lévi aj.) Přeložil knihu Tao Te-King a poté se seznámil se z jednou ze svých „šarlatových žen“ (též se ujal název Babylónská děvka) Alostrael Leah Hirsgovou. Za svého pobytu v USA v této době provedl jeden z nejperverznějších magických aktů. Provedl ukřižování, předtím pokřtěné, žáby představující Ježíše Krista. Zlé jazyky tvrdí, že to bylo díky svému černomagickému zaměření a jako důkaz uvádějí založení Satanova Templu, což Crowley opravdu učinil a tento templ na Fulham Road byl hojně navštěvován aristokratickými přívržeňkyněmi. Za jakým účelem si každý lehce domyslí.

Dne 2. dubna 1920 přesídlil na Sicílii, kde založil Abbey Thelema (Thelémské opatství). Přijal titul Bestie 666 a Alostrael obdržela hodnost Šarlatová žena. Velmi praktikoval sexuální magii. V říjnu roku 1921 dosáhl Crowley hodnosti Ipsissimus a v dalším roce vydal román The Diary of a Drug Fiend, jenž se zabýval drogovou tématikou. V této době, tolik rozporuplné pro Crowleyho život - vždyť poslední věrní thelemité živoří v Paříži (Alostrael se živila prostitucí a Norman Mudd později spáchal sebevraždu; předtím žil nějakou dobu s Alostrael, což ji Crowley opustil), sám Mistr Therion rozjímá o sobě. V magickém deníku si můžeme přečíst větu:

„Je možné, že jsem černým mágem, každopádně jsem však mágem zatraceně dobrým“.

V roce 1925 se ve Weide v Duryňsku schází s Recnartem (Heinrich Tränker), zakladatelem spolku Collegium Pansophicum, který sdružoval teosofické a rosenkruciánské spolky v Německu, což není překvapivé, neboť Crowley byl díky své pozici anglické odnože O. T. O. velmi znám. Na tomto setkání byl také Karl Germer, pozdější zakladatel crowleyánského sdružení v USA a Martha Künzlová obdivovatelka Crowleyho (přeložila do němčiny Magick in Theory and Practice), ale i Hitlera, což dokázala pokusem sloučit učení Adolfa Hitlera a Aleistera Crowleyho, ale posléze byla gestapem zatčena. V Německu Crowley našel jak přívržence a mecenáše, tak i odpůrce, což ho ale neomzeovalo a tak, po vypovězení z Francie roku 1929, v Německu pobýval (obzvláště v letech 1936-1938).

V roce 1926 vychází faksimile Liber Legis a v roce 1928 se stal jeho osobním sekretářem Israel Regardie, který přijal magické jméno Had a téhož roku německý okultista Gregor A. Gregorius Grosche založil okultní řád Fraternitas Saturni, hlásící se ke Crowleyho zákonu Thelema. V roce 1930 vychází jeho vynikající dílo Magick in Theory and Practice. V roce 1937 vydává Equinox of the Gods a v roce 1939 pod pseudonymem Mahatma Guru Sri Paramahamsa Shivaji Eight Lectures on Yoga. V roce 1944 vydává vynikající studii o tarotu Knihu Thothovu (Book of Thoth)- karty kreslila dle jeho příkazů Frieda Harrisová. Poté (1945) dává dohromady sérii iniciačních dopisů pod názvem Magick without Tears (Magie bez slz). Dle odborníků to patří mezi jeho nejlepší díla.

Profání život „Velké Bestie“ nejen literární

Roku 1898 vydal svoji vlastní sbírku básní Aceldama a ještě v témže roce byla vydána další básnická sbírka White Stains, vydaná ve počtu 100 výtisků a byla označena jako pornografie a v roce 1924 byla převážná část zničena. Crowley, který se narodil ve stejném hrabství jako Shakespeare, pokračoval v psaní poezie s přestávkami celý život a na souvislost s Shakespearem jednou poznamenal: „Je zvláštní, že tento malý kousek země dal Anglii dva největší básníky. Pro toho většího z nich by se nemělo zapomínat na Shakespeara.“

V roce 1900 byl Crowley v Mexiku, kde relaxoval horolezectvím - společně se svým učitelem Oscarem Ecksteinem dosáhl již dříve v tyrolských Alpách několika neoficiálních světových rekordů. Ovšem právě v Mexiku oslavil smrt královny Viktorie a snad právě proto experimentoval s kaktusy, zejména s Anhalonium Lewinii - výsledky zveřejnil ve studii The Cactus. Zde napsal, po morbidním zážitku s mexickou děvkou, veršované drama Tannhäuser (jde o dialog mezi Venuší a Tannhäuserem, který vyjadřuje poněkud zvláštní sexuální zaměření Crowleyho samotného). 

V letech 1901 - 1902 vyrazil na svatební cestu, při které procestoval Indii, Barmu, vylezl na K2 (zajímavostí je, že se sám naučil místní nářečí aniž potřeboval tlumočníka!) a poté se vrátil do Paříže. Zde se pohyboval v uměleckých kruzích a byl pokládán za bohéma. Svůj úspěch u žen vysvětloval kromě svým osobním kouzlem také parfémem nesmrtelnosti (ambra + mošus + sperma + další přísady), jehož vůně ženy neodolatelně vzrušovala. Ovšem otázkou je, zda když Crowley šel po ulici a drožkářům se plašili koně, to bylo účinkem parfému, či zda koně vycítili jeho magickou sílu. Seznámil se s Rodinem jemuž věnoval jednu svoji knihu veršů a Marcel Schwob o něm napsal článek do francouzských novin. Setkal se také s W. Somersetem Maughamem, jehož ovlivnil natolik, že napsal po setkání s ním román Magik(mmj. tento román byl úspěšně zfilmován a halvní hrdina Oliver Haddo má některé nezaměnitelné Crowleyho rysy). Roku 1903 vyšla v Paříži jako soukromý výtisk Crowleyho sbírka Snowdrops from Curate's Garden. Téhož roku se Crowley oženil s Rosou Kellyovou. V roce 1905 vystoupil na horu Kangchenjunga v Himalájích, ale výprava skončila tragédií. Po osobních konfliktech se výprava rozdělila a několik účastníků zahynulo. V letech 1905-1907 vyšlo jeho třísvazkové vydání Crowley's Collected Works.

V roce 1906 cestoval napříč pouští v Čině spolu se svojí malou dcerkou a tehdejší manželkou Rosou Kelleyovou. Dcera se však konce cesty nedožila a zlí jazykové tvrdí, že zemřela na „akutní jméno“ - Crowley totiž svoji prvorozenou dceru pojmenoval Nut MA Ahathor Hecate Appho Jezebel Lilith. Rok 1908 strávil cestováním po Maroku v doprovodu svého přítele básníka Victora Neuburga. Roku 1909 se s Rosou rozvádí a s Neuburgem opět cestuje severní Afrikou. V roce 1910 vydává opět jako soukromý výtisk básnickou sbírku Bagh-i-Muattar. V roce 1911 byl časopis The Looking Glass žalován pro pomluvu ohledně Crowleyho osoby. V souvislosti s touto aférou došlo k veřejné diskuzi o Crowleyho morálce a žalobce prohrál. Následně Crowley opět odjíždí cestovat s Neuburgem do Afriky. 27. září byla jeho bývalá žena Rosa internována v ústavu pro alkoholiky. 11. října se Crowley seznámil s Mary d'este Sturges (Soror Virakam). Roku 1913 odjíždí do Moskvy a píše svoji nejslavnější báseň Hymn to Pan. V následujících letech se živí psaním proněmecké propagandy, která měla zabránit vstupu USA do války.

Roku 1915 odjíždí do USA, kde setrvává až do roku 1919. V roce 1917 umírá jeho matka a on sám píše román Moonchild, který ovšem vychází až roku 1929. V roce 1919 se vrací do Anglie, kde přebírá dědictví po matce a v té době již aktivně užíval heroin. S pomocí přátel se vyhýbá persekuci za své proněmecké postoje během 1. světové války. V dubnu roku 1920 přesídlil do Cefalu na Sicílii, kde se mu velmi dařilo, na což vrhla stín smrt jeho dcery Anne Leah (přezdívali jí Poupě). V roce 1922 počíná proti němu v rodné Anglii štvavá novinová kampaň, která nabyla mezinárodního charakteru. Příčinou byla smrt Raula Lovedaye 16.2.1923, který zemřel v Cefalu na blíže neurčenou břišní chorobu (patrně šlo o otravu krve). Lovedayova žena Betty Mayová obvinila Crowleyho z všech možných špatností, místní pověrčiví venkované si také přisadili, neb jej považovali za černého mága a Mussolini jej považoval za zednáře. Výsledkem bylo jeho vyhoštění z Itálie a následná ztráta několika jeho spisů, poté odjel do Tunisu, kam jej doprovazí jemu velmi oddaný matematik, bývalý profesor  univerzity v Kapském městě Norman Mudd. Nějakou dobu také trávil v Německu na krátko se oženil s Marií Teresou de Miramar.

V tuto dobu již Crowley nebyl fyzicky v pořádku. Trápilo jej astma a stále musel zvyšovat svojí denní dávku drog. Střídaly se u něj návaly deprese a euforie. I v této, pro něj těžké době, cestoval. S Američankou Dorothy Olsenovou projížděl svoji oblíbenou severní Afriku, takto činil až do roku 1928, kdy zavítal také do Evropy a to do Francie a Německa. V roce 1929 byl i z Francie vypovězen i se svojí milenkou Marií Teresou de Miramar, kterou si ještě téhož roku v Německu bere za ženu. V londýnském nakladatelství Mandrake Press v roce 1930 vychází první dva díly The Confessions, Crowleyho vlastní životopis jenž sám nazývá „autohagiografií“. Před vydáním třetího dílu nakladatelství vyhlásilo bankrot. S manželkou odjel do Německa, kde se seznámils Hanni Jaegerovou, se kterou 22.9.1930 odjíždí do Portugalska a zinscenoval tam mystifikaci svého „zmizení“. Na začátku 30-tých let se usilovně věnoval malířství (portrétoval mimo jiných i A. Huxleyho) a v říjnu 1930 měl dokonce výstavu v berlínské galerii Porza. Poté co se jeho manželka nervově zhroutila se vrací v rice 1931 do Anglie. V roce 1933 zažaloval londýnského knihkupce Graye pro urážku na cti a proces vyhrál. V dalších podobných kauzách však již tak úspěšný nebyl. Po vypuknutí války se vrátil opět do Anglie a angažoval se v  metodice zvyšování morálky vojska. V roce 1940 zveřejnil patriotickou báseň Thumbs Up! a opět začal proti svým astmatickým záchvatům užívat heroin, který nebral už od roku 1925. V těchto letech jej mohli obyvatelé Londýna vidět jako důstojného starce, který při spatření líbajících se milenců smekal cylindr a když viděl kněze se žehnal řeckou formulí Apó pantós kakodaimónos (ochraňuj nás před zlými duchy). 17. ledna 1945 se přestěhoval do hotelu Netherwood v Hastingsu. Dle svědků se živil jen míchanými vajíčky, studeným krocanem a heroinem. Taktéž dýmka s tabákem máčeným v rumu zůstal jeho oblíbenou pochutinou až do konce života.

Smrt velikána

Aleister Crowley umírá 1. prosince 1947 na selhání srdeční činnosti a chronické astma ve věku 72 let. Při jeho pohřbu v krematoriu v Brightonu a při obřadu byly jeho žákem předčítány výňatky z Knihy Zákona a Hymny Panovi za velkého pobouření místních úřadů. Jeho popel byl následně odvezen do USA.

Dílo A. Crowleyho

Mág Crowley

Crowleyho místo je především v jeho novoaeonském pojetí magie, jak sám říkal, byl prorokem Nového Aeonu a zakladatelem Thelemy. Také neopomenutelné je jeho pojetí sexuální magie. Pokud mohu použít svá upřímná, lehce vulgární slova ... choval se jako hovado, žil jako prase a rozhodně nebyl duchovním člověkem v tom smyslu, jak si jej všichni představujeme. Ale jeho přínos, jeho spisy a myšlenky a celá jeho filosofie byla natolik nadčasová, že jen blázen by se nechal odradit jeho bohémským životem. Sada jeho Liber je fenomenálním dílem, které doposud nepoznalo konkurence. Koneckonců jeho raketový vzestup v zasvěcovacích úrovních Golden Dawn nám napoví dosti o jeho schopnostech coby mága.

Literát Crowley

Když nyní vidíme v jakém prostředí žil, již nás nepřekvapuje jeho rozdílnost, jeho tvrdošíjnost a jeho uchýlení od směrů které byly v té době obvyklé. Vždyť trpěl již od svého dětství a tam se stalo cosi, co jej formovalo po zbytek jeho života. Jeho zatvrzelost, síla a vůle jít proti proudu. Byl a stále je zatracován a opěvován. Však málokdo může cítit jed tohoto světa jímž byl načpělý a jenž stravoval jeho duši a výsledkem tohoto neustálého boje bylo Crowleyho ojedinělé dílo.

Charakter jeho děl nejlépe vystihují slova jeho životopisce J. Symondse:

„Neznal žádné zábrany, žádostivě se vrhal do každého dobrodružství, které odpovídalo jeho náladě (čím strašnější tím lepší), a neměl žádný strach před šílenstvím ... Ke vzrušení potřeboval silný nebo děsivý zážitek ... potřeboval mexickou děvku s vyžilým obličejem, než mohl napsat své verše o Tannhäuserovi ... Neměl žádnou úctu ke svému (nebo jinému) tělu.“

Na závěr bych si dovolit citovat závěr z jeho nejznámějšího díla - Hymn to Pan (Hymna/Hymnus Panovi). Činím tak v originále (český překlad naleznete například v díle Josefa Veselého, Magie, nakladatelství Vodnář 2001) neb věřím, že původní jazyk nejlépe bude prezentovat básnického ducha Aleistera Crowleyho (zájemce o kompletní text odkazuji na skvělou bakalářskou práci Jaroslava Poláka Aleister Crowley a Thelémité, kde jako přílohu najdete text této básně). A jako druhou báseň Ten, kdo mne poprvé svedl jako vyznání jeho prvního homosexuálního zážitku.

Hymn to Pan
The eagle slashes with beak and claw; The gods withdraw:
The great beasts come, Io Pan! I am borne
To death on the horn
Of the Unicorn.
I am Pan! Io Pan! Io Pan Pan! Pan!
I am thy mate, I am thy man,
Goat of thy flock, I am gold, I am god,
Flesh to thy bone, flower to thy rod.
With hoofs of steel I race on the rocks
Through solstice stubborn to equinox.
And I rave; and I rape and I rip and I rend
Everlasting, world without end,
Mannikin, maiden, Maenad, man,
In the might of Pan.
Io Pan! Io Pan Pan! Pan! Io Pan!

Ten, kdo mne poprvé svedl
Na svého prvního svůdce, já zapomenout nemohu
Stěží jsem jej miloval, však zatoužil okusit
nový těžký hřích.
Můj zármutek a trápení není tou bolestí,
to ty, tvé paže, jež zčistajasna objaly
mé studem scvrklé tělo, to ty, kdos vlil ruměnec
do tváře mé drzosti a rozpálil mé tepny plamenem,
ty, jenžs mne zavalil příbojem svého chtíče
a záplavou své nesmírné touhy.
Tvé jsou dosud tak zžíravé polibky,
Tvé je nejvyšší nebe, jež ztratil jsem a zahynul,
Tvé jsou hroty všech šípů lítosti,
Tvé jsou paže, v nichž toužím spočinout.
V hlubinách srdce mám vyryto jméno tvé, jediné,
Cesta jak přečíst je – rozštěpit kámen v půl.

Dětství a puberta • Zlatý úsvit • Abramelinova magie • Thelema • Argentum Astrum • Sakrální život • Literární život • Dílo A. C.

Použitá literatura:
Milan Nakonečný: Magie v historii, teorii a praxi
Nepřetiskovaná poezie - WOSTR
Josef Veselý: Osobnosti světového hermetismu - Aleister Crowley
Josef Veselý: Magie

Doporučená literatura:
Equinox
Fotografie Aleistera Crowleyho
Seznam anglických „libri“ na Hermetic
Seznam anglických „libri“ na Sacred Texts
Seznam do češtiny přeložených „Libri“
Tao a Thelema

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt