Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Srazy | Reportáž

Pozvánka Po - Malá Skála - Logo

Datum

Jsa buďte pozdraveni Ti, jejichž oko zbloudilé (či snad oka dvé?) se ráčiti uzastavilo v místech vezdejších!

Všem na vědomost se dává, že v čase májovém se opět uskuteční setkání ve Skalách Malých, jež hojností ptactva, zvěře a pochutin jiných oplývá. I opět Cody jej pořádá a veškerenstvo magické i nemagické zváti chce ku setkání, jistě příjemnému a aktivitám dalším, různým, omezení popíraje.

Počátek: pre-šábes (pátek) 18:00 (anebo kdykoliv jindy přes den)

Tím lehce naznačuji, že pro dav profání, jenž cestu do Skal Malých nezná, by doporučeno bylo, by se s někým, ne však s Codym - neb on v místech těchto již od čtvrtka bude, domluviti chtěl, by mu cestu do výšin nebeských ukázal.

Ženo, Muži i Muženo chceš-li aktivit těchto se zúčastniti v potaz ber skutečnosti následující. Sraz se konati bude v prostorách přírodních i ku tomu třeba vybaviti se řádně. Spacích kůží i celtovin a kari-matečných hojnost doporučuje se s sebou míti. Taktéž vody pitné a many všelijaké, neb klohniti pouze na ohni jej budeme. I pravdou zústavá, že v okolí blízkém i dalekém pohostimství rozličná nalézti můžeme, však nespoléhejme se humánnost hospodských hodin otevíracích (i konsumu zde nalézti možno)!

Nadále netřeba stanů roztodivných bráti s sebou neb místa dosti vůkol pod převisy bude, jenž jsou sdostatek pod větry i dešti chráněny. Pak do skal se stanoví přetěžko umisťuje a proto jest zhola zbytečno majetek tento Váš s sebou bráti.

Pokud Vás stále toto neodradilo a stále chcete sraz tento navštíviti, nezbývá mi již zhola nic, než popis cesty Vám sděliti! Čtěte zčerstva a s pozorností upnutou by jste nezbloudili a duše Vaše by nebyla démonům lesním ku chutné krmi! Tedy dopraviti se musíte do krajin Libereckých v nichž se nablízko město Turnov nalézá. Blízko města tohoto se městečko pomenší s názvem Malá Skála nalézá. Zde musíte stezku rudou turistickou nalézti směr Kalich, Pánovo Pole, Chata u Kalicha, Sokol aj.. Pokud přijedete ořem ohnivým, poradím Vám orientaci jasnou. Zády ku toku vodnímu, po levici kišmo hore majestátně se Skály Suché tyčiti budou, za Vámi přejezd železniční ku kterému jste z nádraží po kolejích přišli směrem ku Brodu Železnému a Semilům, městu okresnímu. I zde rovně do kopců se vydáte a barva krve Vám směr udávati bude.

Zde kopcem převelikým se necháte vésti až tam, kde se Pánovo pole nazývá a jest to místo rozcestníkem rudé a žluté stezky turistické. Zde se necháte žlutou vésti skrze město skalní přes dvé vyhlídek skalních i jeskyni malou. Pokud Vám egregor místa tohoto z města skalního dovoliti dá, zde po ruce levé najdete v skále tvář Geronimovu vtesánu. Zde z cesty zbystra uhnete a metrů padesát doprava půjdete, až dorazíte k magickému kruhu ze skal utvořeného. Toto místo Panenkou se zove a zde se shlukovati naše těla astrální i fysická budou. Jste na místě!

Další popisy cesty: Sraz Malá Skála, Čarodějnice aka Beltaine

Převelice by mne potěšilo, kdyby jeden každý kdo sraz na můj přichoditi hodlá mi dopis elektronický či zprávu krátkou textovou zaslati mohl. Pak mohu lépe veci budoucí očekávati a dle toho věci porůzné organisovati. Pokud dotazů míti budete neváhejte mi zčerstva napsati na w.f.cody@email.cz či přistrojem Bellovým mne kontaktovati (608654501). Taktéž formulář níže uvedený, použíti můžete neb mi taktéž na mail můj přijde.

Jistojistě se nudy obávati nemusíte neb themat magických i nemagických se v praxi i teorii jistě dočkáme. Okolí krásou přírodní oplývá a tak jest možno navštíviti místa mnohá, jež kouzlem duchovním a spiritualitou oplývá. I těším se na Vás a máte-li možnost, panny čisté ku oběti krvavé přivézti můžete. Běžte a konejte co je Vaše pravá vůle - ale za svoje! Amen.

Příjezd nahlásili (Aktualizace 5. 5. 2005):

Jistojistě: Cody, Borůvka, Esoter, Cheerokez (v žádném případě nepatří do Haarec ben B.e.s.t.!), Kris, Olii, Tygr

Pravděpodobně: Dave aka Kretene, Vlastík aka Chechtík + Verra

Určitě nepřijede: Araidna (státnice), B.e.s.t. und dein Haareem = 15q, Načtyři z Karlštejna aj. (nezaměňovat s hebrejským Haarec viz Tóra, Genesis - prej prudí manželka), Greik (rodiče), Mystiq aka Ajka (nemoc)

Výsledek=8+2=max.9 ks

E-mail odesílatele: 

Srazy | Reportáž

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt