Ž  Í  Ž  A  L  A    
 

Women Zone:
Postavení žen ve Francii poč. 19. století
Žena a muž roku 1860
...Ve Francii revoluce zpočátku postavení žen zlepšila... Napoleon byl však k ženským požadavkům naprosto hluchý. „Ženy je potřeba zase začít držet na uzdě“, tvrdil... Napoleonův občanský zákoník zachoval rozvod se souhlasem obou partnerů, ale jen za podmínky, že s ním budou souhlasit i rodiče obou partnerů... V manželských proviněních byly značné rozdíly: muž mohl požádat o rozvod z důvodu nevěry kdykoli, ale žena jen tehdy, přivedl-li si manžel svou konkubínu domů. Nevěrná žena mohla být potrestána vězením od tří měsíců do dvou let a mohla být propuštěna, jestliže byl manžel ochoten přijmout ji zpět, zatímco nevěrný muž platil pouze pokutu... pokračování

 
Zrození moderní doby, Paul Johnson, Academia, 1998
 


BÁSNIČKY:

Po dlouhé době se objevuje nový příspěvek v Básničkách. Autor si přeje zůstat v anonymitě.
Kopec

OBRÁZKY:

Digitální focení s vypůjčeným Nikonem.KNÍŽKY, které se Ž. líbí
  Obálka knihyPetr Pan v Kensingstonském parku

Prvorepublikové vydání v edici, kterou řídila Milena Jesenská.April RyanTHE LONGEST JOURNEY

Jmenuju se April Ryan a zachraňuju svět (vlastně dva světy) ve skvělé adventuře.