Ž  Í  Ž  A  L  A    

 


Minulost a historie
Minulost jako něco, co je nám vlastní, skrytě nebo zjevně, a historie jako něco, co se nás týká jen málo nebo vůbec?

Společenský katechismus
Jiřího Gutha Jarkovského

- z počátku tohoto století
Pionýři, pionýři, malované děti!
A taky svazáci

- různé příspěvky z let 1950 - 1989
Technika
- přečtěte si něco z historie technického vývoje