8. března 2003
GuluFuture Report
autor Whizadree
Překlad: Agrimonrix


Věk Vodnáře přináší vodu

 - s ohledem na novou koncepci komet jako nosičů vody a jejich rostoucí počet vstupující do Sluneční soustavy usuzuji, že Věk Vodnáře je Věkem Komet.

Pohledem na hvězdnou mapu zjistíme, že většina viditelných komet zasahuje do souhvězdí Vodnáře; nehledě na to, zda je můj předchozí postřeh ohledně Věku Komet správný, přináší nám tato doba pohled na nové věci, jak např. všechny ty nové komety a asteroidy, nové měsíce planet, a okolnost, že se to vše děje krátce před SL9/HB. 

Informace od Sentinela se také zabývá neznámými objekty (možná též kometami). Myslím, že jsme (my s naší sluneční soustavou) na příštích pár tisíc let nastoupili na nebezpečnou dráhu, nové Sentinelovy informace na Cyberspaceorbit.com předpokládají, že se k nám blíží spousta vesmírného
odpadu - je vtahován proudem a gravitačními aspekty, a ta mlha, to je prach komet.

Sluneční soustava vstupuje do té části galaxie, ve které vznikl život na Zemi, do sekce s kometami. Jak my kroužíme kolem Slunce, tak Slunce také krouží částí galaxie. To vysvětluje orbitální období 37 tis. let komety NEAT V1. Neobíhá kolem nás, jen letěla kolem a je vtažena do naší sluneční soustavy.

VSTUPUJEME DO ZÓNY STVOŘENÍ

Desítky či stovky jich mohlo právě přiletět o své vlastní vůli. Jsou jako protoplanety. To oni přinesly na Zemi vodu. Ale nepocházejí jen z jedné oblasti nebe. Nikoli. To by nebylo přirozené.

Jde o všechny možné směry a velikosti počínaje prachem (od meteorů po asteroidy) a konče měsíci(Jupiter má 8 nových)a planetami(NEATv1). Nepředvídatelnost těchto objektů je způsobena právě tím, že ne oni přicházejí k nám, ale my se naopak dostáváme do jejich části galaxie.

Pokud jde o druh nezformovaných protoplanet ze starých částí galaxie a vezmeme-li v úvahu zprávy mnoha webových stránek o tom, že Země byla zasažena protoplanetou, která vytvořila Měsíc a dala Zemi život plus způsobila problémy s Marsem, mám neodbytný pocit, že tohle NASA skutečně ví.

Amatérští astronomové našli náznaky, vztahující se k teorii Planety X, ale já si myslím, že jde o odpad a úlomky z počátků toho planetárního prachu, že jde o o části, zbylé po stvoření naší sluneční soustavy!    viz foto a odkaz:


Nemyslím si, že tomu bude tak, jak si myslí Zetatalk, protože se to v současné době pohybuje třemi směry: naše soustava k tomu míří, my se otáčíme kolem vlastní soustavy, a prachová bouře se přibližuje v důsledku gravitace naší soustavy. Když si to dáte dohromady s tím, co už jsem řekl, dojdeme k závěru:
Současné planetárně fyzikální změny Země začínají být nezvratné. Existují zásadní důkazy o tom, že tyto transformace jsou způsobeny vysoce nabitým materiálem a energetickou nesourodostí anisotropního mezihvězdného prostoru, který vtrhl do meziplanetárního prostoru naší sluneční soustavy. Tato "dotace" energie způsobuje hybridní procesy a nepokojné energetické stavy na všech planetách a na Slunci.

Efekty na Zemi hledejme ve zrychleném přesunu magnetického pólu, ve vodorovném i svislém šíření obsahu ozonu, ve zvýšené frekvenci a velikosti významných klimatických katastrof. Existuje rostoucí pravděpodobnost, že se blížíme k období velké teplotní nestability, podobnému tomu před 10 tis.
lety. Adaptační odpovědi biosféry a lidstva na tyto nové podmínky mohou vést k totální revizi druhů života na Zemi.

Jen prostřednictvím hlubokého pochopení zásadních změn, probíhajících v našem přírodním okolí, se budou moci představitelé politického života stejně jako prostí občané vyrovnat s novým proudem planeto- fyzikálních stavů a procesů.
DR. ALEXEJ N. DMITRIJEV
http://www.tmgnow.com/repository/global/planetophysical.html  - český "výcuc" studie zveřejněné na této stránce najdete >>ZDE>>

Další související odkazy: