Gravitační vlna?24. listopadu 2002 detekční systém ELFRAD zaznamenal další neznámou anomálii. I když bylo nadprůměrné magnetické záření Slunce, tato vlnovitá amplituda byla extrémě vysoká. NOAA hlásí Kp index plus 9. Po dobu 36 minut s vrcholem v 23:31:42 Kp index doslova vyletěl ze stupnice. 


Je možné, že senzory ELFRADu zaznamenaly další gravitační vlnu. Vlna zobrazená nahoře má jisté neobvyklé charakteristiky. Přibližný sinusoidní tvar vlny trval 36.3 minut. Začal ve 23:20:37 UT, vrcholil ve 23:31:42 UT, a pokračoval do 23:57:08 UT. To odpovídá signálu o vlnové délce dlouhé 405,656,460 mil. Jelikož k tomuto datu bylo Slunce 92,560,606 mil od nás, je délka vlny 4.38x delší než vzdálenost Země od Slunce.Graf nahoře je FFT dat indikovaných prvním grafem s periodou .000459 hertzů. 

Zdroj tohoto signálu je stále neznámý, ale je asi 4.38 AU daleko. Pokud gravitační vlny skutečně prokážou svou existenci, možná my na ELFRADu budeme první, kdo tento fenomén zaznamenal. 

Charlie Plyler
ELFRAD
http://elfrad.com


Takto pak reaguje na nezvyklý jev SENTINEL: 

 

Aha! Věděl jsem to, bylo mi jasné, že to uklidí...proto jsem si uložil kopii jen pro tebe Kente.
Vidím, že Mitch Batros si toho dnes ráno také všiml (aby si někdo nemyslel, že jsem si to vymyslel). 
Procházel jsem záznamy ACE a SOHO v době, než mohly být také smazány. Nebyly tam ve stejnou dobu žádné neobvyklé aktivity. I když probíhalo výrazné CME, ovlivnilo by zemskou magnetosféru až za den, dva. Novy a jiné ex-sluneční aktivity mohly také vytvořit takové výkyvy, ale opakuji: tyto by byly zaznamenány sondami ACE nebo SOHO.
Také jsem prohlédl data satelitu polární záře POES, a ani tam nezaznamenal v dané době žádný extrém, což je zvláštní. Všechny ukazatele naznačují, že to je pozemská záležitost. Pokud by ale šlo třeba o selhání zařízení, proč to není jako selhání vykazováno? Proč je to potichu uklizeno? Jediná pozemská událost, která se stala zhruba ve stejnou dobu, bylo zhroucení uruguayské energetické sítě. Šlo o velký výpadek, ale je jen malá pravděpodobnost, že by to vyvolalo na pozemských magnemetrech takový výkyv, jež by se projevil v zemském Kp indexu. Nevím však, jak jinak by k takovému mohutnému výkyvu mohlo dojít (je prokázáno, že naše elektrické sítě mají vliv na zemskou magnetosféru). Nicméně existuje ještě jedno možné vysvětlení, i když odvážné, ale je zajímavé, že jsem o něm poprvé četl asi hodinu před tím, než se to stalo. Nebyl to výběžek způsobený EM jádrem Země?! Přečtěte si tohle:
(na http://www.zetatalk.com/poleshft/p89.htm


"Zvýšená aktivita v jádru Země se možná projeví způsoby, které bude těžké vysvětlit. Zmatené počasí bude nadále připisováno globálnímu oteplení, kdy zahřátí atmosféry způsobuje víry v jejích hořejších vrstvách. Divoké vlnobití, které pohlcuje zaoceánská plavidla a rány unikajícího vzduchu způsobené podvodními pohyby desek se zahrnou pod nálepku zemětřesení. Zvýšení počtu zemětřesení pak bude vysvětleno jako periodický cyklus, nebo výsledek zlepšených pozorovacích mechanismů. Ty nás budou přesvědčovat, že jsme doposud nezaznamenávali všechny otřesy. Silné záblesky světla způsobené výbuchy metanu, uniklého z kapes, uvězněných pod pohyblivými deskami, pro nás budou pouhými blesky. Ze zvyšující se magnetická difuze budou obviněny skvrny na Slunci. Normální smrtelník si tyto údaje jen těžko ověří, a tak nebudou zpochybňovány. V průběhu několika měsíců před průletem 12. Planety dojde k téměř totálnímu rušení rozhlasových a televizních vysílání, pokud nebudou podporovány kabelem. Mobilní telefony budou nepoužitelné (někde to ponesou asi těžce). Dálkové telefonní hovory, používající satelity, nebudou také fungovat. Vlády světa budou tázány, co se děje. Nastrčí tedy uzardělé vědce s jejich hloupými vysvětleními. Jistě se odvolají na sluneční skvrny. Ti pak, kteří namítnou nesprávnost takového zdůvodnění, se se zlou potážou. Byly-li by příčinou skvrny na Slunci nebo sluneční magnetické bouře, pak by se fungování satelitů a mobilů mělo na odvrácené straně Země obnovovat. Protože však doba do obratu bude krátká, vlády budou nabízet neohrabané výmluvy s vědomím, že již nikdy nebudou muset skládat účty."


Možná bychom si neměli nechat ujít nový film Jádro (Core) pro případ, že nám v něm někdo chce naznačit vodítko k tomu, oč ve skutečnosti jde. Hollywood, zdá se, na tom v poslední době dost pracoval. Je zajímavé, jak se teď v médiích stává z faktu fikce a naopak ("černá je bílá a bílá je černá"). 


TO Sentinal
11/24/2002
11:26 PM

http://www.sec.noaa.gov/today.html 

Tato bezprecedentní Kp událost NEBYLA ZPŮSOBENA SLUNCEM! Jde o něco jiného. Ale co? Skalární zkoušky? "Newk" zkoušky? Zkoušky EM Pulsní zbraně?

VÝBOJ ZEMSKÉHO JÁDRA???

Nastražte uši...

(T minus 4 dny a odpočítáváme.... Doufám, že jste všichni připraveni)

Co jste to tam viděli?

Toto tam bylo těsně před tím, než dnes usekli záznamy SOHO-LASCO:
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/javagif/gifs/20021124_2218_c3.gif

SENTINEL

Překlad: Agrimonrix, 26.11.02

Související odkazy:  NIBIRU, Sluneční aktivita, Magnetické pole.