Usmaží sluneční paprsky Zemi, až se póly přetočí?


Převzato: Guardian Unlimited Observer - Sun's rays to roast Earth as poles flip

Robin McKie, science editor
Sunday November 10, 2002
The Observer 

 Magnetické pole Země- síla, která nás chrání od smrtících útoků radiace z vesmíru- rapidně slábne.
Vědci zjistili, že za posledních 200 let jeho síla výrazně klesla, a že by v příštích 1000 letech mohlo pole zcela zmizet.  
Následky by byly katastrofické. Silné radiační výboje, které se normálně atmosféry ani nedotknou, by zahřály její horní vrstvy a spustily tak klimatický chaos. Navigační a komunikační satelity, představující oči a uši Země, by byly zničeny. Také migrující zvířena by byla dezorientována. 
Magnetické pole Země již kdysi mnohokrát zmizelo, a vždy to byl úvod k přetočení magnetických pólů, kdy se sever stal jihem a naopak. Tvrdí to Dr Alan Thomson z British Geological Survey v Edinburgu. Tyto otočky se podle něho konají cca každých 250 tis. let , a jelikož teď již skoro 1 milion let žádná nebyla, brzy nás to asi čeká.
 
Slábnutí magnetického pole je registrováno již více než 100 let, ale vědci se neshodují na jeho interpertaci- jde skutečně o předehru otočení pólů, nebo jen o dočasné výkyvy síly pole? 
 
Až nyní Gauthier Hulot z pařížského Geofyzikálního Institutu objevil, že magnetické pole Země nejvýrazněji mizí v blízkosti pólů, což by mohl být jasný signál, že se otočka skutečně blíží. 
Hulot s využitím satelitních měření změn pole za posledních 20 let vyslovil teorii proudů tekutého žhavého železa, které vytvářejí zemský magnetismus hluboko v jejím nitru a hromadí se poblíž pólů.
 
Myslí si, že vířící shluky železa rotují směrem, který posiluje opačné magnetické pole a postupně natolik oslabí původně dominantní  pole, že zcela zanikne. To pak podle Hulota bude prvním krokem k nové polaritě.
 
Podle zprávy ze Scientific American z tohoto týdne tuto interpretaci nyní podporují i počítačové simulace. 
 
Není však jasné, jak dlouho takový obrat může trvat. Jisté zkušenosti získané studiem lávových ložisek napovídají, že to může být několik tisíc let, po kterou dobu je planeta vystavena bombardování sluneční radiací, jiné důkazy zase ukazují, že některé obraty trvaly jen pár týdnů.
 
Nelze přesně předpovědět, co se přesně stane, až magnetické pole Země zmizí, a než se zase objeví v opačné orientaci. Špatný směr střelky kompasu bude jen tím nejmenším zlem. Horší je, že nízkoletící satelity budou vystaveny elektromagnetickému útoku, který je zničí. 
Navíc, mnoho živočišných druhů od vlaštovek po dravé savce spoléhá na svůj instinkt sledování magnetického pole Země. Jejich osud lze jen těžko odhadnout.
Co se týče lidí, největším rizikem hrozí intenzivní sluneční radiace, která je za normálních okolností pohlcována magnetickým polem ještě ve vesmíru.  Ale pokud pole zmizí, smrště částic začnou bičovat atmosféru.
 
Ony sluneční částice mohou způsobit vážné změny, říká Dr Paul z Institute of Astronomy, Cambridge. Když na Marsu selhalo před miliardami let navždy magnetické pole, vedlo to prakticky k vypaření atmosféry. Na Zemi dojde k zahřátí horních vrstev atmosféry a kolem světa se rozběhnou vlny obrovských a nepředvídatelných změn klimatu.
 
Nedá se říci, že by s tím lidé mnoho zmohli. Hloubení vrtů tisíce mil do nitra skály asi bude hraničit s technickými možnostmi našich potomků. Přesto si s namáhavostí této alternativy starosti filmoví scénáristé nedělali. Nejnovější sci-fi thriller Paramountu "Jádro" anglického režiséra  Jona Amiela s Hilary Swankovou a Aaronem Eckhartem popisuje svět postižený právě takovým přetočením pólů a zkoušený radiací. 
 
Podle filmu, který bude do kin uveden příští rok, je řešením vědců vyvrtání otvoru hluboko do zemské kůry a spuštění nukleárního výbuchu, který zastaví hrozící obrat.
 
Vezmeme-li v úvahu fakt, že teploty v takových hloubkách jsou srovnatelné s povrchem Slunce, zdá se takový úkol být na Zemi neproveditelným- samozřejmě kromě Hollywoodu.

Překlad: Agrimonrix,15.11.2002

Související odkaz: Ruští vědci hlásí překvapivý fenomén