Úvod | Ukázkové projekty | O nás | Přihláška

Co se myslí „projektem“?

Pod pojmem projekt si představujeme organizovanou skupinovou aktivitu, která směřuje k nějakému konkrétnímu tématu. Tématem může být hra, sport, uvolnění, umělecký projev,práce pro druhé i práce na sobě (vzdělávání, sebepoznání, zdokonalení v komunikačních dovednostech atd.). Projekt charakterizuje:

  1. Název – lákavý název = větší šance, že si skupina projekt vybere.
  2. Cíl – co chceš ostatní projektem naučit? Proč by ti měli věnovat svůj čas?
  3. Popis – představení, stručné instrukce k obsahu projektu.
  4. Čas aktivity – projekt může trvat hodinu, den i 10 minut každý den kurzu…
  5. Čas na přípravu – jak dlouho zabere aktivitu připravit?
  6. Materiál – co budeš k realizaci potřebovat? Co budou potřebovat účastníci?
  7. Rizika – fyzická / psychická náročnost, požadavky na následující program…
  8. Odpovědná osoba – případně počet organizátorů na realizaci.

Příkladem projektu je Emoční krajina

Jak se budou projekty vybírat?

Záleží na tom, jak se domluvíme. Minule se nám osvědčilo si všechny projekty hned první den představit. Vyvěsili jsme si je na nástěnku a pak z nich každý večer podle nálady vybírali program na další den. Když postupně vznikaly další projekty, na nástěnku jsme je přidávali.

Ale můžeme se samozřejmě domluvit i jinak, záleží na názorech všech zúčastněných :-)

Váháš nad vhodností projektu?

Snadná pomoc. Napiš na honzaburian zavinac seznam.cz a svou představu zkonzultuj. Doporučujeme zejména u projektů rizikových či náročných na finance, přípravu a materiálové zabezpečení.