Úvod | Ukázkové projekty | O nás | Přihláška

Emoční krajina

Odpovědná osoba: Honza Burian
Počet instuktorů: 1
Doba na přípravu: 10m
Doba trvání: 2-3 hodiny i s reflexí.
Potřebný materiál: Pokud se pracuje v přírodě, pak je možno nasbírat přírodní materiál. Pokud se hraje v místnosti, použijeme velké balicí papíry, tužky a barvy.

Cíl: Propojení emocí ve formě slov (na papírku) s jejich skutečným odrazem v tělesném prožívání. To umožňuje lépe porozumět jak nás emoce ovlivňují, získávat nad nimi větší kontrolu, naučit se jak podporovat příjemné prožívání a naopak jak jak lépe zvládat stresové situace. Použití přírodních materiálů navíc umožňuje uvědomit s jakými přírodnímy symboly jsou pro nás rpzné emoce a tělesné prožitky spojeny.

Instrukce: Účastníci se rozdělí do dvojic. Pokud někdo nemůže najít dvojici, pomůže mu instruktor. Každý si najde místo najde místo, které mu je blízké a na které si může příjemně lehnout. Lehne si do libovolné příjemné pozice. Druhý z dvojice vytvoří nějakým způsobem obrys postavy (vyryje čáru do písku, obloží kamínky listím, či větvemi, vysype obrys pískem, nebo použije křídu či barvy). Jakým způsobem bude obrys postavy vytvořen, by měl určit ten, kdo leží. Pak se dvojice vystřídá. Dále tvoří již každý sám.
Instruktor dá každému papírek, na kterém bude napsána jedna pozitivní emoce. Účastník se na chvíli pohodlně usadí a krátce se soustředí na své tělo. Může se například párkrát zhluboka nadechnout, uvědomit si dotyky se zemí, tělesnou pozici a ostatní smysly (jak mám v puse, co cítím, co vidím, co slyším ). Potom se každý pokusí ve svém těle zaznamenat pocity, které se váží k zadané emoci. Opět to nemusí trvat dlouho.
Nakonec účastník znázorní zaznamenané pocity v obrysu své postavy pomocí dostupných materiálů. Poté může od instruktora obdržet papírek s jinou emocí. Tentokrát mohou být emoce i negativní, ale instruktor upozorní účastníky, že mohou negativní emoci odmítnout – v tom případě dostanou emoci pozitivní. Účastníci by měli znázorňovat jednotlivé emoce v tom samém tělesném obrysu.

Rizika:  Aktivita není fyzicky náročná, avšak může vést k neočekávaně silnému tělesnému a emočnímu prožívání. Potenciální riziko mohou nést zejména negativní emoce. Nikdo by neměl znázorňovat více než jednu negativní emoci a všichni mohou negativní emoce zcela odmítnout. Je dobré sledovat, zda některý z účastníků nezačíná projevovat příznaky smutku či agrese. Je třeba aktivitu včas reflektovat. Vhodná může být neverbální reflexe, kdy účastník zakřičí nebo udělá nějaký pohyb a tím vyjádří své pocity.