next up previous
Next: Uskutečněné výzkumy Up: Hradiště u Stradonic Previous: Hradiště u Stradonic

Keltské hradiště u Stradonic

Vlastní zážitky

Úplně mimo rámec historického bádání patří mé osobní zážitky, které však v mých očích činí Hradiště ještě důležitějším a snad budou alespoň pro někoho zajímavé.

Při návštěvě v prosinci 2000 jsme na místě potkali dva muže s detektorem kovů a krumpáčem, brouzdající přeoraným polem. Když jsem je vyfotil, hrozili mi a nadávali, takže archeologové to nejspíš nebyli. Nakonec prchli v červené škodovce, kterou parkovali téměř v samotném srdci Hradiště. Od té doby si všímám neustále přítomných jamek na poli i na Hradišti, většinou vypadají čerstvě (viz fotka 1.5). Místní tvrdí, že se duhovky na kopci stále nacházejí a zájem zlodějů je toho možným důkazem. Starostka Nižboru tvrdí, že starousedlíci (kterých je v Nižboru a Stradonicích mezi víkendovými ,,pražáky`` prý již jen menšina) vrchol kopce ostře sledují a na lovce duhovek volají policii.

Obrázek: Lovci duhovek (foto: autor)
\resizebox*{1\columnwidth}{!}{\includegraphics{lovci-pokladu.ps}}
Obrázek: Jamka po kopání ,,hledačů pokladů``. (foto: autor)
\resizebox*{5cm}{!}{\includegraphics{jamka.ps}}

Jedné letní hvězdné noci kolem nás dlouhou dobu bloudilo něco velkého, co vypadalo jako pes ztraceného druida a děsilo nás opravdu příšernými zvuky. Později jsme jistili, že takové zvuky docela běžně vydávají ta plachá přežvýkavá dlouhonohá zvířata.

Obrázek: Keltové stromy uctívali, měli své posvátné háje, druidové se prý dokonce jmenují podle řeckého drys, strom. (foto: autor)
\resizebox*{5cm}{!}{\includegraphics{stromous-detail.ps}}
Nejsilněji na mě působí nenápadná skupinka stromů za jedním z valů, podél cesty ze Stradonic. Jsou zvláštním způsobem srostlé dohromady, pokryté zčásti mechem, vyrůstají uprostřed kruhu již brzy zjara svěží zelené trávy. Budí ve mě rozumovými pojmy nevyjádřitelný pocit úcty.

Souvisí to nejen s naším empirickým (leč neměřitelným) zjištěním, že stromy na místě keltského nebo halštatského osídlení mají většinou velmi zvláštní charakter. Dokonce se traduje, že archeologické legendy, jako B. Dubský, uměly místo osídlení v lese poměrně přesně identifikovat právě podle stromů.


next up previous
Next: Uskutečněné výzkumy Up: Hradiště u Stradonic Previous: Hradiště u Stradonic
kangaroo@eldar.cz