Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung Carl Gustav Jung (1875-1961) - švýcarský psycholog a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie. Ve svých začátcích byl jednim z nejlepsich zaku Sigmunda Freuda, tou dobou známeho a uznávaneho lékaře a psychoanalytika, dokonce r. 1910 stanul v cele Mezinarodni psychoanalyticke spolecnosti. Po několikaleté spolupráci však mezi nimi dochází k názorovým neschodám. Jungovy vlastní výzkumy se rozcházejí s Freudovou psychoanalýzou a Freud není schopen přijmout cokoli, co by bylo v neshodě s jeho teorií, kterou už mezitím povýšil na dogma. Jung se stavi predevsim proti Freudovu jednostrannemu pojeti libida, v nemz spatruje dusevni, nikoli jen sexualni energii. Od té doby C. G. Jung nastupuje vlastní samostatnou cestu. Výsledky jeho výzkumu nebyly v souladu s dosud uznávanými teoriemi a proto se setkal jak s nadšeným přijetím, tak s naprostým odmítnutím. Pro moderní psychologii však znamenaly jeho poznatky nesporně značný krok vpřed. Junguv přínos je přinejmenším srovnatelný s přínosem Freudovým. Jungova analytická psychologie je obecně použitelná a neomezuje se pouze na určité psychologické typy, nýbrž respektuje jakoukoliv povahu člověka. Vyskytuje se v ní mnoho významnych koncepcí. Patří k nim psychologické typy, kolektivní nevědomí, archetypy, synchronicita. Jungovo dílo našlo mnoho pokračovatelů, ale zatím žadný z nich nijak výrazně nerozvinul jeho teorie. V současné době se jeho dílo dostává do zájmu veřejnosti a příznivců stále přibývá.

POLTERGAIST (rozsiril Kangaroo)


Jak začít se studiem:

Pokud se chcete studiu Junga věnovat, můžete začít u knížky Tavistockých přednášek (Academia), a další myšlenky naťuknout ve výběru Člověk a duše (Academia) či v Duši moderního člověka. Úplným začátečníkům se při čtení bude nejspíš hodit psychologický slovník. Do hloubky se můžete pustit s Výborem z díla C. G. Junga, jehož silné svazky postupně vydává Nakladatelství Tomáše Janečka

Mám tu pro vás:

Kangaroo's Homepage
Copyright Kangaroo Soft 2001 (Kangaroo a Moulin)
poslední aktualizace
nápady, připomínky -> kangaroo@eldar.cz
Mapa stránek