Pár citátů z díla C. G. Junga

Tento výběr obsahuje pár citátů, které mě při procházení Jungova díla zaujaly. Rozhodně není nijak systematický či reprezentativní, ani se o to nesnaží...

"Normální člověk" je ideálním cílem pro neúspěšné lidi, pro všechny ty, kdo jsou ještě pod všeobecnou úrovní přizpůsobení. Ale pro lidi, kteří dokážou daleko více než dostatečné výkony, pro takové lidi je idea nebo morální nátlak na pouhou "normalitu" učiněným Prokristovým ložem, nesnesitelnou, smrtelnou nudou, sterilním a beznadějným peklem.

Fanatizmus je nikdy nechybějící bratr pochybnosti.

Vědecké teorie jsou jen návrhy, jak bychom mohli věci posuzovat.

Fantazie sama o sobě není nemocí, ale přirozenou životní aktivitou, která napomáhá zárodkům duševního vývoje, aby prorazily.

Správný a špatný jsou jen lidské kategorie.

Sen, který zůstal nepochopen, zůstává pouhou událostí, teprve porozumnění z něj činí zážitek.

Zdá se, že všechno pravé se mění a že jen to, co se mění, pravým zůstává.

Nelze rozeznat, zda božství a nevědomí jsou dvě různé veličiny.

(...) Tomuto dojmu se rovná jen pohled na hvězdné noční nebe, nebo» ekvivalentem vnitřního světa je jen svět zevní a jak dosahuji tohoto světa prostřednictvím těla, tak dosahuji onoho světa prostřednictvím duše.

Co koneckonců znamená velká inteligence při mravní méněcennosti? Je nemálo nadaných jedinců, kteří jsou jinak lidsky neschopní, čímž je jejich prospěšnost paralyzována, nebo dokonce zvrácena. Nadání není bezpodmínečně hodnotou, stává se jí jen tehdy, když s ním drží zbývající osobnost krok.

Ruce často dokážou rozluštit tajemství, s nímž se rozum marně lopotil.

Když někoho nechápeme, považujeme ho zpravidla za hloupého.

Omyl je pro život právě tak důležitý jako pravda.

Musíš být takový, jak chceš působit.

Všechno špatné a méněcenné, co člověk nechce vidět u sebe samotného, má zcela jistě ten druhý a proto ho musíme kritizovat a potírat, aztímco se neděje nic jiného, než že se méněcenná duše přestěhovala z jednoho člověka do druhého.

Břevno ve vlastním oku nám přímo umožňuje vyhledání třísky v bratrovu oku.

Iluze, že někomu něco stačí, si osobuje nejvyšší nároky. Zastává se všeho, co je nesnesitelné, překáží veškerému pokroku a překonat ji je nade vše těžké.

Kdo všechno slíbí, nedodrží nic.

Má-li se změnit společnost, musí se nejprve změnit i jednotlivec.

Skutečný zločinec se stává populární postavou, nebo» značně ulehčuje svědomí svých bližních, poněvadž už zase vědí, kde zlo hledat.

Kdo zahazuje své hodnoty, hází s nimi přes palubu i sám sebe.

Vše vnější je i vnitřní.

Vzácně se lze setkat s tvůrčím člověkem, který nemusí draze zaplatit za božskou jiskru velkého nadání. Je to jako by se každý narodil s určitým omezeným kapitálem životní energie. To, co je v něm nejsilnější a právě jeho tvůrčí stránka na sebe strhne většinu energie, pokud je člověk skutečně umělcem. A pro zbytek osobnosti pak zůstane této energie příliš málo, než aby se z toho mohla rozvinout nějaká zvláštní hodnota. Naopak stránka čistě lidská je často zbavena krve na úkor tvůrčí stránky do té míry, že může žít už jen na primitivní, nebo nějak snížené úrovni. Projevuje se často jako infantilismus a neuvážlivost nebo jako bezohledný naivní egoisums, tak zvaný "autoerotismus", jako ješitnost a jiné chyby. Tyto méněcennosti mají smysl, protože jedině tak může Já obdržet dostatek životní síly. Potřebuje tyto nižší životní formy, poněvadž jinak by v důsledku úplného oloupení zaniklo.

Velká nadání jsou nejkrásnější a často nejnebezpečněší plody na stromě lidstva. Visí na nejlenčích větvích, které se snadno lámou.

Jen těžko se tento bohatý svět dá považovat za tak chudý, aby člověku toužícímu milovat nemohl nabídnout vhodný objekt. Svět skrývá nekonečný prostor každému. Je to spíš neschopnost milovat, která okrádá člověka o jeho možnosti. Prázdný je tento svět jen pro toho, kdo neumí zaměřit své libido na věci nebo lidi tak, aby si je oživil, nebo zkrášlil. Co nás tedy nutí dělat si náhražku z nás samých, není vnější nedostatek objektů, ale vlastní neschopnost láskyplně pojímat cokoliv kromě sebe. Zajisté nás mohou deprimovat těžkosti životního postavení a protivenství boje o existenci. Ale ani tíživé vnější okolnosti nebudou lásce na překážku, naopak nás mohou vybičovat k největšímu vzepětí.

Erotika je problematická záležitost a problematickou zůstane, a» už se k tomu nějaké budoucí zákonodárství vysloví jakkoli. Patří na jedné straně k prapůvodní zvířecí přirozenosti člověka, na druhé straně je spřízněna s nejvyššími formami ducha. Vzkvétá však jen tehdy, když jsou duch a pud v náležitém souzvuku. Chybí-li jeden nebo druhý aspekt, vznikne škoda nebo alespoň nevyvážená jednostrannost, která snadno sklouzne do chorobnosti. Převaha zvířete znetvoří kulturního člověka a převaha kultury produkuje nemocná zvířata.

Kdo přehlíží instinkty, toho zákeřně přepadnou a zdolají.

Vědomí je - až kam naše poznání sahá - vždy vědomím já. Abych si byl vědom sama sebe, musím být schopen odlišit se od jiného. Jen tam, kde toto odlišení existuje, může existovat vztah.

Je nutno přiznat, že záchvat vzteku nebo smutek má svůj tajemný půvab. nebýt toho, dospěla by snad dokonce většina lidí k určité moudrosti.

Člověk je paradoxní.

Nic není tak žárlivé jako pravda.

Zpátky na stránky o C. G. Jungovi...


Kangaroo's Homepage
Copyright Kangaroo Soft 1999 (Kangaroo a Moulin)
poslední aktualizace
nápady, připomínky -> kangaroo@eldar.cz
Mapa stránek