Výbor z díla C. G. Junga

(obsah jednotlivých svazků)

SVAZEK PRVNÍ

ZÁKLADNÍ OTÁZKY ANALYTICKÉ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE V PRAXI
Předmluva k německému vydání
Základní aspekty praktické psychoterapie
Cíle psychoterapie
Psychoterapie a světový názor
Psychoterapie v přítomnosti
Základní otázky psychoterapie
Terapeutická hodina abreakce
Praktická použitelnost analýzy snu
Obecná hlediska psychologie snu
O podstatě snů
Obecné pojednání o teorii komplexu
Obecný popis typů
Schizofrenie

SVAZEK DRUHÝ

ARCHETYPY A NEVĚDOMÍ
Teoretické úvahy o podstatě duševna
O archetypech kolektivního nevědomí
O pojmu kolektivního nevědomí
O archetypu se zvláštním zřetelem k pojmu animy
OPsychologické aspekty archetypu matky
Psychologie archetpu dítěte
O fenomenologii ducha v pohádkách
Transcedentní funkce
O synchronicitě

SVAZEK TŘETÍ

OSOBNOST A PŘENOS
VZTAHY MEZI JÁ A NEVĚDOMÍM
I. Půdobení nevědomí na vědomí
Osobní a kolektivní nevědomí
Následné jevy asimilace nevědomí
Persona jako součást kolektivní psýché
Pokusy o osvobození individuality z kolektivní psýché

II. Individuace
Funkce nevědomí
Anima a animus
Techniky rozlišení mezi já a postavami nevědomí
Mana osobnost

PSYCHOLOGIE PŘENOSU
Obrazová série z Rosarium Philosophorum jako základ pro názornění jevů přenosuKangaroo's Homepage
Copyright Kangaroo Soft 1999 (Kangaroo a Moulin)
poslední aktualizace
nápady, připomínky -> kangaroo@eldar.cz
Mapa stránek