Vítám vás v novém týdnu. Možná jste se zastavili v letu stejně jako já, nebo na cosi čekáte a máte čas vnímat plynoucí čas.
Cítíte absurditu tohoto prohlášení? Přemýšleli jste nad tím jak je absurdní myšlenka lineárního času, tak jak sme si ji pro sebe definovali my lidé?
Při tom všichni musíme cítit jak se čas zastavil když čekáme na něco krásného, nebo když prožíváme něco ošklivého. Nebo jak naopak letí neuvěřitelně rychle když prožíváme krásné chvíle třeba s tím koho máme rádi?
Posloucháme výmluvy druhých jak nemají čas, spřádáme plány a postrkujeme vteřiny, sledujeme ručičky, či displeje svých hodinek a hodin, pokoušíme vyzrát nad něčím co nejpíš ve skutečnosti existuje jen v našich představách.
Stáváme se otroky našich představ, vžitých představ, obecných představ, otroky něčeho tak absurdního jako jsou společenské zvyklosti, úspěch, skvělá budoucnost....
A v honbě za tím co bude (což je pouze iluze, neb je minimálně pravděpodobné že budoucnost bude lepší než to co prožíváme) prakticky opomíjíme ono "teď a nyní"...vlastně jsme napůl mrtvý, protože kdo si neváží současnosti jako by nežil...
Vytváříme napůl mrtvý svět s mrtvými lidmi třeštícími oči kamsi do prázdna...obětmi iluzí...

Dostala se mi do ruky (lépe řečeno uzmul jsem ji Klokánkovi) kniha Alchymista, kterou napsal Paulo Coelho. Nějak mi nedá abych na své úvahy nenavázal citátem z tohoto krásného příběhu...
...Velbloudář se však zřejmě hrozbou války nedal vyvést z míry.
"Jsem naživu," řekl chlapci za jedné noci bez ohňů a bez měsíčního svitu, zatímco pojídal datle. Teď jenom jím a nic jiného kromě jídla nedělám. Když se pak vydám na cestu, budu jenom na cestě. Když budu muset bojovat, umřu možná stejně tak dobře jako kdykoli jindy.
Protože já nežiju ani ve své minulosti, ani ve své budoucnosti. Mám jenom přítomnost, a to mě zajímá. Když budeš moci vždycky zůstat v přítomnosti, budeš šťastný. Uvidíš, že v poušti je život, že na obloze jsou hvězdy a že válečníci bojují, protože to patří k lidskému rodu. Život pak bude jako slavnost, veliká oslava, protože je to vždy jenom ta chvíle, kterou zrovna prožíváme."...

A neodpustím si ještě jeden citátek (pro tučňáky) :

"Nepropadej zoufalství," řekl podivně něžným hlasem Alchymista. "Nedokázal bys pak mluvit se svým srdcem."
"Já se ale neumím proměnit ve vítr."
"Kdo prožívá svůj Osobní příběh, umí všechno, co potřebuje. Jenom jediné znemožňuje jeho sen: strach z neúspěchu."
"Nemám strach z neúspěchu. Prostě se neumím proměnit ve vítr."
"Tak se to budeš muset naučit. Závisí na tom tvůj život."
"A když to nedokážu?"
"Pak zemřeš při prožívání svého Osobního příběhu. To je o hodně lepší než umřít jako milióny lidí, kteří se nikdy nedozvěděli, že Osobní příběh existuje.
Zatím si ale nedělej starosti. Smrt obvykle způsobí, že lidé mají porozumění pro život."


PRAHA 3. července (ČTK) - Na červencové ranní obloze lze před rozedněním pozorovat i pouhým okem kometu Linear. Kometu její objevitelé pojmenovali po dalekohledu, kterým ji letos 15. ledna poprvé spatřili, řekl astronom Štefánikovy hvězdárny v Praze Jiří Kubánek.
Kometa byla dlouho viditelná z jižní polokoule a teprve nyní ji můžeme spatřit i na polokouli severní. Má tvar slabší mlhavé hvězdy nebo malého obláčku a nyní se nachází v souhvězdí Ryb. Od 9. července pak v souhvězdí Pegase. Pouhým okem by mohla být vidět až do 20. července. Dobře je však pozorovatelná i malým dalekohledem.
Nejvíce se Zemi podle Kubánka kometa Linear přiblížila 30. června, a to na 37 miliónů kilometrů. Během jara astronomové zaznamenali několik zjasnění komety a také oddělení několika úlomků z jejího jádra.
Právě z jader komet vzniká většina meteorických rojů. Nejznámějšími a pravidelně se v létě objevujícími jsou Perseidy, pojmenované podle posledního krále antické Makedonie, které mají původ v kometě Swift-Tuttle. V minulých letech byly populární zejména Leonidy, které ve své dráze zanechala kometa Tempel- Tuttle.


STOD (okres Plzeň - jih) 3. července (ČTK) - Pozůstatky pravěkého sídliště, pravděpodobně z konce doby bronzové, objevili archeologové nedaleko Stoda na Plzeňsku. Odborníci, kteří zde v minulých dnech prozkoumali téměř 70 objektů, se domnívají, že nalezené objekty jsou pouze okrajovou částí většího pravěkého sídliště. Informoval o tom Martin Čechura, který se na archeologických pracích podílí. Upřesnil, že archeologové budou zbytek sídliště i nadále zkoumat s postupem těžebních prací.
"Pozůstatky sídliště se objevily při těžbě cihlářské hlíny, po odkrytí ornice se nález projevoval jako černé skvrny ve světle žlutém podloží," uvedl Čechura. Archeologové podle něj zkoumali především drobné kůlové jamky, ale i několik velkých zahloubených objektů. K nejvzácnějším nálezům patří okraje nádob a zlomky keramiky zdobené rýhami vyplněnými tuhovým nátěrem. Jeden z objektů, který měl tvar dvou propojených kruhových jam s množstvím přepálené hlíny, zřejmě mohl sloužit jako pec nebo podobné technické zařízení, domnívá se Čechura.
Zkoumané sídliště není jediným pozůstatkem pravěkých aktivit v okolí Stoda. Přímo ve městě objevili před několika lety archeologové při stavbě panelových domů rozsáhlé neolitoické sídliště staré asi 7000 let. "Uvítáme proto všechny informace o náhodných nálezech i o právě probíhajících stavebních aktivitách; může to pomoci při skládání mozaiky pravěkého i středověkého osídlení v západních Čechách," dodal Čechura.


8.7.2001

NEW YORK 2. července (ČTK/IHT) - Budeme mít geneticky modifikované domácí mazlíčky? Americká firma Transgenic Pets nedávno oznámila, že plánuje vyvinout kočky, které nebudou lidem způsobovat alergie. Tento krok by umožnil miliónům lidí postižených alergií chovat domácí zvířata, napsal list International Herald Tribune.
Tato myšlenka má ovšem daleko k realizaci. Transgenic Pets je malá společnost provozovaná jejím zakladatelem lékařem Davidem Avnerem a jeho ženou Jackie z domova.
Genetický výzkum koček probíhá na univerzitě v Connecticutu ve spolupráci s Jangem Siung-čungem, uznávaným americkým odborníkem na klonování živočichů.
"Jsme přesvědčeni, že do roku 2003 budeme moci vyvíjet bezalergenní kočky," tvrdí Jang. Vývoj bude zahrnovat jak genetické inženýrství, tak klonování. Zatím však nebyla žádná z metod vyzkoušena na kočkách, které vyžadují složitější postupy než třeba dobytek.
Zvířata se pokouší klonovat také několik jiných menších společností, které chtějí lidem nabídnout kopie milovaných psů a koček po jejich smrti. Mezi další experimenty patří například snahy vyvinout geneticky pozměněné krávy nebo kozy, jejichž mléko by obsahovalo určité léky, nebo vývoj lososů, kteří by rostli rychleji než obvykle.
Transgenic Pets je však první, kdo se snaží využít genetického inženýrství k vývoji živočišného druhu se zcela novými rysy. Bezalergenní kočky vyvolávají protesty některých milovníků těchto zvířat a odpůrců genetické manipulace, kteří to považují za neoprávněné zasahování do přírody. "Je to zvrácené," soudí učitelka jógy Maria Alfarová.
Podle prezidentky americké asociace chovatelů koček Carol Barbeeové by mnoho lidí takové kočky uvítalo v případě, že je genetická manipulace nepoškodí žádným jiným způsobem. "Pokud vývoj skončí u něčeho, co nebude kočka, nebude to dobré," dodává Barbeeová.
"Modifikované kočky jsou určeny k tomu, aby byly milovány, chovány s láskou a aby přinášely radost," hájí své stanovisko manželé Avnerovi, kteří jsou oba alergici, stejně jako jejich pětiletá dcera. Kočky podle nich neslouží ke konzumaci, a proto by bezpečnost nebo právní regulace neměly vyvolávat takové obavy veřejnosti.
Ve skutečnosti budou prý takové kočky mnohem bezpečnější, neboť mnoho alergiků kočky nadále chová a své potíže řeší léky. Pozměněné kočky budou kastrovány, takže nebudou moci své nové rysy předávat dále a firma bude tímto způsobem chránit své investice, řekl Avner.
Jeho firma chce prodávat kočky za 750 až 1000 dolarů, což přibližně odpovídá cenám za některá čistá chovná plemena. Společnost musí ale nejdříve sehnat dva milióny dolarů, které zaplatí Jangovi za výzkum.
Vědci se domnívají, že alergické reakce na kočky způsobuje protein, který je vylučován kůží k udržování vlhkosti kočičího kožichu. Gen této látky byl určen a seřazen již před několika lety. Vývoj bezalergenní kočky bude vyžadovat manipulaci s tímto genem tak, aby nedocházelo k vylučování proteinu.
Kočce budou odebrány kožní buňky a ty budou pěstovány ve zkumavce, vysvětluje Jang vědecký postup. Gen alergenu bude nahrazen vadnou kopií a kožní buňka bude poté vložena do zárodečné buňky, z níž byl odstraněn genetický materiál. Vajíčka budou stimulována, aby se vyvinula v zárodek, který bude vložen do náhradní matky. Po vyvinutí několika bezalergenních koček obou pohlaví, budou moci být další zvířata odchována tradičním způsobem.
Mnoho problémů však zůstává nedořešeno. Kromě vývoje nových genů a klonování koček budou muset vědci také zjistit, jaké účinky může mít odstranění zmíněného genu na kůži nebo tělesné funkce koček. Je pravděpodobné, že protein hrál původně nějakou jinou roli, než že vyvolával alergie u lidí. Podle Avnera ale existují dostupné důkazy o tom, že kočky tento protein nepotřebují.
Profesor rostlinné a mikrobiální biologie na univerzitě v kalifornském Berkely Bob Buchanan se domnívá, že někteří lidé by mohli být alergičtí na zcela jiné látky, než je protein v kočičím kožichu, a nabádá proto k veliké opatrnosti.
jvr mik


LONDÝN 6. července (zpravodaj ČTK) - K legalizaci marihuany vyzval dnes bývalý zástupce šéfa britské Konzervativní strany Peter Lilley.
Za situace, kdy je v Británii volně v prodeji alkohol a nikotin, je podle Lilleyho zákaz marihuany neudržitelný. Marihuana by podle něj mohla být prodávána v omezeném množství osobám starším 18 let v obchodech, které by k tomu měly speciální povolení. Na balíčku s touto drogou by mělo být také varování, že může být zdraví škodlivá. Pěstování konopí pro osobní potřebu by také nemělo být trestné; užívání marihuany na veřejnosti by však povoleno být nemělo.
Lilley vyzval vedení Konzervativní strany, aby se vážně zamyslelo nad dekriminalizací tzv. měkkých drog. Legalizace marihuany by podle jeho názoru například mohla zabránit tomu, aby se mladí lidé dostávali do kontaktu s překupníky tvrdých drog.
Ještě počátkem toho týdne se Lilley postavil proti kontroverznímu plánu vlády, aby se v jedné části jižního Londýna zkušebně rozjel projekt, při němž by lidé přistižení s menším množstvím marihuany byli propuštěni jen s varováním.
Michael Portillo, který se nyní uchází o funkci vůdce Konzervativní strany, nedávno uvedl, že se konzervativci musejí připravit na debatu o legalizaci marihuany.
"Myslím, že argumenty na obou stranách jsou vyvážené, a domnívám se, že jsou komplikované," řekl Portillo BBC.
Naopak stínová ministryně vnitra Ann Widdecombová loni vyzvala k nulové toleranci, s pevně stanovenými tresty i pro ty, kdo budou přistiženi jen s malým množstvím marihuany.1.7.2001

Vítám vás v prvním prázdninovém týdnu. I když je pro mě ten týden spíše noční můrou - skutečně začátek prázdnin se mi jaksi nevydl, přeji vám z celého srdce aby jste na tom byli lépe.
Uvědomuju si že prázdniny jsou období které přímo svádí k honbě za "silnými" zážitky, ale budiž vám následující fotografie varováním...Nic se nemá přehánět, že?:-))))

A pokud budete příští týden trávit pracovně a třeba právě u počítače, mám pro vás dva náměty na vyřešení problémů se vzdorovitým počítačem..Stačí kliknout a máte ode mě názorný návod a jak už je na Eldaru zvykem - zadarmo...

>>řešení č. 1>>

>>řešení č. 2>>


HAMBURK 22. června (ČTK) - První cesta amerických astronautů na Měsíc v červenci 1969 byla prý ještě mnohem dramatičtější, než bylo dosud známo, a celá mise málem ztroskotala. Tvrdí to ve svém nejnovějším vydání německý časopis "P.M.".
Podle článku, z něhož cituje agentura AP, měl tehdejší americký prezident Richard Nixon dokonce již připraven i smuteční projev k národu, v němž mimo jiné stálo: "Osud tomu chtěl, že tito muži, kteří letěli na Měsíc, aby jej podrobili mírovému průzkumu, tam budou v míru odpočívat. Lidské hledání však nebude marné, jiní je budou následovat a najdou i bezpečnou cestu domů."
Již před startem měsíční mise byly podle této informace známy mnohé technické problémy, které podle astronauta Jamese Lovella "překonaly představy i těch největších pesimistů" v agentuře NASA. Edwin Aldrin údajně svým druhům krátce před startem sdělil, že šance na úspěšný návrat se odhadují jen asi na 60 procent. Později prý musel například odstartovat přistávací modul kuličkovou tužkou, protože páčka na příslušném přístroji se ulomila.


PAŘÍŽ 26. června (ČTK) - Nízká úroveň hormonu DHEA (dehydroepiandrosteron) v krvi u mužů ve věku 65 až 69 let může být ukazatelem rizika úmrtí v následujících osmi letech. Dospěla k tomu studie, kterou uskutečnil francouzský odborník na hormony Etienne-Emile Baulieu s výzkumníky z Bordeaux.
Vědci zároveň u žen nenašli žádnou souvislost mezi úrovní DHEA v krvi a úmrtností. O výsledcích studie, kterou publikovala americká akademie věd v časopise PNAS, informuje agentura AFP.
Výzkum se uskutečnil na 290 lidech, které vědci sledovali osm let. "U mužů, kteří měli na počátku nízkou hladinu DHEA, bylo riziko úmrtí téměř dvojnásobné," uvedli výzkumníci.
Podle nich je navíc nebezpečí úmrtí výrazně vyšší u mužů - kuřáků, kteří měli v krvi velmi málo hormonu DHEA na počátku výzkumu, tedy v době, kdy jim bylo 65 až 69 let. V této skupině je riziko úmrtí sedmkrát vyšší než u nekuřáků s vyšší hladinou DHEA. Oproti tomu nebezpečí smrti u nekuřáků a kuřáků s dostatečným množstvím tohoto hormonu na počátku výzkumu je na podobné úrovni.
Podle profesora Baulieua by proto mohlo mít rozhodující význam podání DHEA mužům mezi 65 až 69 lety. "Dobrými kandidáty pro terapeutický pokus by mohli být především kuřáci," dodal šéf výzkumného týmu Jean-François Dartigues. Podle něj je však zapotřebí prozkoumat souvislosti množství DHEA v krvi ještě v dřívějším věku - od 55 let, především pak u mužů kuřáků.
Profesor Baulieu uvedl, že dosud není známo, zda úmrtnost způsobuje nízká úroveň DHEA v krvi či něco, co vedlo k poklesu množství této látky, která bývá také nazývána "hormonem mládí".
Studie potvrdila, že množství DHEA, který produkují nadledvinky, s přibývajícím věkem klesá. I když je pokles úrovně tohoto hormonu velmi individuální, v průměru jde ročně o 2,3 procenta u mužů a 3,9 procenta u žen.
Objev rizika úmrtí starších mužů - kuřáků s nízkou úrovní DHEA by podle vědců mohl napomoci k tomu, aby starší muži s kouřením přestali, či aby užívali DHEA. Výsledky francouzského výzkumu je přitom potřeba potvrdit ještě dodatečnou studií.
rdm mik24.6.2001

Vítám vás v dalším týdnu. Je mým zvykem tady komentovat zážitky z týdne minulého. Přiznávám že ani kdybych se rozkrájel na kusy tak nevymyslím přiléhavější hodnocení uplynulých dní .....


Cítím jaksi povinnost na tomto místě uveřejnit následující prohlášení k případu "mediální hvězdy" pana Petra Chobota. S tímto textem se plně ztotožnuji....

Prohlášení výboru Klubu psychotroniky a UFO

V sobotu 16.6.2001 došlo při meditační akci Petra Chobota, nazvané "Osvobozující autohypnóza pralesních kouzelníků" k hromadné otravě účastníků.

Jméno organizátora není členům našeho Klubu neznámé. Objevil se v roce 1993 a začínal s přednáškami v pražském Rock café, kde vyprávěl o životě mimozemských civilizací v souhvězdí Labutě i dalších bytostí, které žijí na kontinentech uvnitř Země. (!) (*) Poté pronikl do Plzně, kde hodlal využít fungující organizace našeho klubu a ovlivnil svými výmysly asi třetinu tehdejších členů. Kromě svých styků s mimozemšťany ze souhvězdí Labutě se holedbal i vysokým zasvěcením, od všech možných Mistrů a šamanů. Uhájení badatelského charakteru nás stálo mnoho sil, marného apelování na zdravý rozum. Jeho činnost jsme objasňovali členům i veřejnosti články v klubovém časopise ZAZ, Plzeňském deníku aj. (**) Se zastánci tohoto kontaktéra jsme se nakonec v roce 1994 rozloučili. Petr Chobot zakládal poté jednu nadaci za druhou, kolem jeho osoby se utvořila společnost "Šambaola", přičemž se oháněl vysokými styky s tajnými psychotronickými laboratořemi v bývalém SSSR, pozval sem řadu tzv. léčitelů. Po ČR poté jezdil s přednáškami např. na téma "UFO a čakry", při kterých pořádal meditace, reinkarnační návraty do minulých životů apod.

Nyní jeho činnost vyplouvá na povrch v celé nahotě. Ukazuje se, že nikdy nestudoval to, co o sobě uváděl, (***) ve sdělovacích prostředcích jej představovali jako RNDr., mluví se o tom, co bylo dosud dovedně zakrýváno - o lidech s psychickými problémy, o jisté plzeňské dívce, která je trvale hospitalizována v léčebně, atd. Na plné odhalení si budeme muset ještě počkat.

Je příznačné, že dokud nedojde k alarmující události, mají lidé tohoto druhu volné pole působnosti. Důvěřivost a absence kritického rozumu, dokonce až nechuť k prostému prověření informací, které takoví lidé šíří, má za následek ohlupování lidí, jejich finanční a hmotné poškozování. Jak případ ukazuje, vzniká i nebezpečí poškození zdraví a života těch, kteří se svěří do péče nekvalifikovaných, nezodpovědných podvodníků a šarlatánů, označujících se za tituly Velký esoterik, Zasvěcenec, Šaman, Léčitel, Hypnoterapeut, Psychokybernetik, apod., schovávajících se za různé nadace, lóže, studia, a ohánějící se povětšinou čistou Láskou a dalšími líbivými frázemi.

Charakteristickým znakem jejich působení je využití a zneužití zájmu o anomální a nevysvětlené jevy, včetně touhy lidí po vlastním duchovním vzestupu. Je to ale zároveň averze k rozumovému poznání, s důrazem na přejímání informací z neověřitelných zdrojů, jež přichází povětšinou z "hlubin nevědomí", "mimozemských" kanálů, šířené vlnami, které dosud věda nezná, atd., atp. Nekritický přístup prosťáčků, ochotných kupovat jejich podivuhodné vynálezy, zázračné přípravky, kartičky k ochránění před všemi možnými i nemožnými neduhy, apod., účastnících se jejich drahých kursů a meditací, konzumujících jejich nesmysly, jim stále zajišťuje prosperitu. A to je hlavní základna P. Chobota a jemu podobných.

Badatelská práce na poli anomálních a nevyjasněných jevů spočívá především v kritické analýze dosavadních poznatků, hledání bílých míst na poli vědy a znalost hranic, ke kterým vědecké poznání dosud došlo. Badatelskou činností není vydávat konečné a platné vysvětlení jevů, které věda dosud neobjasnila, ale hledat fakta, zkoušet metody a kombinovat je ve snaze nalezení nových nástrojů k poznání anomálních jevů. Je to pečlivá dokumentární práce, sběr, analýza a porovnávání případů, vyhledávání nových možností ke zkoumání dosud opomíjených jevů, hledání argumentů a tvorba nových hypotéz.

Právě před těmi, kterým je trpělivá a poctivá badatelská práce proti mysli, kteří předkládají již hotové recepty a představují se za objevitele jednoduchých řešení složitých problémů, zdůrazňují vlastní výjimečnost, je třeba se mít na pozoru. Právě ti, kteří neustále hlásají toleranci a svobodu myšlení, jsou alergičtí ke kritickým hlasům a odlišným názorům.

Případ P. Chobota nepřipomínáme jen pro Vaši orientaci v podobných případech. Není to pocit zadostiučinění, že došlo, sice po létech a po nebezpečí ohrožení životů, na naše slova. Je to poučení těm, kteří nám vyčítají nesmiřitelnost k projevům podobného druhu a zásadovost, při které hájíme charakter našeho klubu a jeho fungování.

Výbor Klubu psychotroniky a UFO

(*) Audiokazety s těmito přednáškami jsou v archivu KPU.
(**) Kol.aut.: Co nám říkají "vyšší sféry". ZAZ, 1994, Šafařík, L.: Šambaola mi připomíná pohádku o nových šatech jednoho císaře. Plz. deník, 1994 aj.
(***) Ruprecht, Z.: Prohlášení projektu INSPIRITUAL. http://www.spirala.cz/clanek.asp?id=1846


LONDÝN 21. června (ČTK) - Tisíce novodobých druidů a turistů dnes oslavily letní slunovrat ve starobylém jihoanglickém Stonehenge. Bylo to teprve podruhé od roku 1984, kdy to správa této památky povolila.
Kruh z velkých kamenných kvádrů láká přívržence starých kultů i moderního pojetí návratu k přírodě. Loni se na první povolenou oslavu slunovratu přímo ve Stonehenge přišlo podívat 8000 lidí, letos to bylo těsně před východem slunce více než 12.000 osob. Během noci uspořádali přítomní druidi (keltští kněží) své obřady a policie byla nadšena, že až na pár návštěvníků nikdo neporušil pravidla stanovená na ochranu této památky a zakazující například lezení na kameny.
Počátkem 80.let totiž docházelo na oslavách slunovratu ve Stonehenge pravidelně ke srážkám mezi policií a turisty, které nakonec vedly k úplnému zákazu nočních návštěv této prehistorické památky.
jim hej


LONDÝN 20. června (ČTK) - Podzemní hnízda neobvyklých a pravděpodobně velmi nebezpečných pavouků objevili britští entomologové v zahradě královského zámku Windsor. Vědci dnes upřesnili, že rezavě červení a černí pavouci mohou patřit k dosud neobjevenému druhu.
Na pavouky narazili dělníci, když pokládali do země telefonní kabely. "Jde zjevně o jedovatý druh, jehož čelisti jsou dostatečně silné, aby proštíply lidskou kůži. Bude zapotřebí několika dní, abychom zjistili, jak moc jsou pavouci nebezpeční," řekl šéf entomologického týmu Graham Smith.
"Tito pavouci žijí pod zemí, nikdo proto neví, jak dlouho jsou v královském parku. Mohou jich tam být doslova tisíce a tisíce. Nebylo by žádným překvapením, kdyby žili přímo pod zámkem," dodal.
Pavouky, jejichž nohy mají rozpětí devíti centimetrů, objevili zaměstnanci společnosti British Telecom minulý týden v rozlehlém parku u zámku Windsor, který leží asi 50 kilometrů západně od Londýna. Kvůli výzkumu entomologů výkopové práce dočasně přerušili.


WASHINGTON 19. června (ČTK) - Globalizace zruší hranice mezi státy a následkem toho se také postupně setřou rozdíly mezi jednotlivými národy, počínaje mluvenou řečí. Některé národní jazyky jsou výhledově ohroženy natolik, že již koncem tohoto století hrozí polovině z nich zánik, varuje americký vědec.
"Mnoha jazykům hrozí totéž, co některým živočišným druhům, které jsou na cestě k vyhynutí," cituje dnes agentura ANSA Payala Sampata z washingtonského Worldwatch Institute. Tento ústav se soustředí na studium tendencí celosvětového rozsahu.
Sampat přitom poukazuje na to, že podle expertů Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) má konkrétní národní jazyk jistotu, že přejde z jedné generaci na druhou, jen v případě, když jím hovoří nejméně 100.000 lidí.
Za situace, kdy zhruba polovinu ze 6800 existujících jazyků zná méně než dva a půl tisíce lidí, je snadné předpovědět, že tyto málo frekventované jazyky téměř jistě nepřežijí konec století, říká Sampat. To se stane ku prospěchu takových všeobecně dorozumívacích jazyků, jako jsou angličtina, ruština a čínština.
Mimořádnému nebezpečí jsou vystaveny takové jazyky, kterými se již nyní dorozumívají málo početné komunity. To je příklad sibiřské řeči udehejštiny, kterou hovoří jen asi stovka lidí, a stejně na tom je arikapu, používaná v amazonské džungli pouze sedmi indiány nebo aljašský ejak, které dnes rozumí již jen jediný Eskymák.
Zhruba polovina nynějších 6800 jazyků připadá na pouhých osm států. Těmi jsou Papua-Nová Guinea, Indonésie, Nigérie, Indie, Mexiko, Kamerun, Austrálie a Brazílie.
Problém podle Sampata nespočívá pouze v tom, že je ohrožena jazyková rozmanitost, ale především ve skutečnosti, že spolu s jazykem zmizí i jediný nástroj k pochopení konkrétní kultury.
Z toho také podle něj vyplývá naléhavá nezbytnost, aby příslušné orgány zemí, jichž se tato záležitost týká, a také mezinárodní společenství vykročily stejnou cestou, jak se to stalo na Havaji. Tam hrozil jazyku natia zánik, proto ho úřady v roce 1983 zavedly na všech školách jako studijní předmět.
čas pz


BERLÍN 14. června (zpravodaj ČTK) - Hádanku, proč ženy chodí ve společnosti na toaletu ve dvou, se pokusil rozluštit průzkum německého výrobce hygienických potřeb Zewa. Zjistil, že spíše než o mužích se tam něžné pohlaví chce nerušeně bavit o make-upu, oblečení a věcech, které jim lezou na nervy.
"Ženy si buď nevěří samy vyrazit na ona místa nebo si chtějí poklábosit," sdělil podnik sídlící v Kolíně nad Rýnem. Pouze 18 procent ze zhruba tisícovky dotázaných připustilo, že hodlají na toaletě probrat své mužské protějšky.
Muži i ženy se v průzkumu shodovali v tom, proč slabší pohlaví zpravidla pobývá na toaletě déle než silnější: Dlouhé čekání před kabinami a osvěžení make-upu si prostě vyžádá čas. 17 procent žen má přesto dojem, že tam zdaleka nepotřebuje více času než muž.
šeb mik17.5.2001

Vítám vás v dalším týdnu. Minulý týden byl vše možné jen ne klidný a pokud máte pocit, že horší už to být nemohlo, tak buďte rádi že jste nebyli v mé kůži...Naštěstí tučňáci umějí zakřivovat čas a prostor a tak vždycky všechno dobře dopadne:-))))) (dííííík....)
Jinak BSE prokázaná i v naší republice byla hlavním hrdinou celého týdne a v článku níže se dozvíte, že nemoc rozhodně není pouze problém úzkostlivých hypochondrů, jak se nám to občas snaží namluvit některá média.
V minulém týdnu jsme se dokonce dočkali i pozorování UFO, díky televizi Nova (12.6.). Nicméně tedy UFO to bylo značně ubohé a já ho na prezentovaném záznamu ne a ne vidět. Jakýsi světlý flek (nejspíše hvězda nízko nad obzorem) spíše vypovídal o třesu rukou amatérské kameramanky.
Nepokoje provázející jednání rady Evropské Unie přerostly v pouliční válku podobnou té v Praze a delegáti museli být na rychlo evakuováni ze svých luxusních hotelů. Skutečně naši drazí kormidelníci jsou milováni kamkoliv zavítají...
V poslední době mě nějak stále víc chybí síly komentovat bláznivý svět, který nás obklopuje. Pokud ale naplní aspekt který tento týden nastupuje (opozice Saturnu s Plutem) očekávání, můžeme se během léta možná dočkat ještě bláznivějších věcí.

Rád bych vás ale na tomto místě upozornil na zajímavý článek který najdete na http://www.central.cz/kpufo/expedice/expedice.htm , kde se můžete dočíst o Středoevropské pyramidě. Článek je ilustrován i fotografiemi a rozhodně stojí za přečtení.


PAŘÍŽ 14. června (zpravodaj ČTK) - Nemoc šílených krav (BSE) a její lidská forma, variantní Creutzfeldt-Jakobova nemoc, by měly být považovány za mezinárodní problém, protože potenciálně infekční látky byly prostřednictvím obchodu s dobytkem a některými produkty z hovězího masa rozšířeny po celém světě. Vyplývá to ze závěrečného prohlášení čtyřdenní schůzky expertů, která dnes skončila v Paříži.
Asi 150 veterinářů, odborníků na bezpečnost potravin a lékařů rovněž vyzvalo vlády ve světě, aby zvážily zákaz krmení přežvýkavců masokostními moučkami a aby zavedly program sledování a testování dobytka.
Schůzku společně zorganizovaly Světová zdravotnická organizace (WHO), Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a v Paříži sídlící Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE).
Představitel WHO François-Xavier Meslin na závěrečné tiskové konferenci připomněl, že v první vlně byla BSE vyvezena z Británie na evropský kontinent. Po výskytu prvního případu v České republice se podle něj objevil termín "druhé vlny" šíření nemoci, kterou způsobil vývoz ze západní Evropy. Za třetí vlnu označil šíření BSE do zemí mimo Evropu a čtvrtá vlna by mohla nastat, pokud by se infekční produkty vracely zpět do zemí, kde epidemie vznikla.
Dodal rovněž, že ještě asi před rokem byla BSE považována v podstatě za evropský problém, zatímco nyní je vnímána jako světová záležitost.
Závěrečné prohlášení schůzky upozorňuje, že původ vyvážených zvířat a produktů, včetně masokostních mouček, může být maskován obchodními praktikami, jako je reexport, stejně jako ilegálním obchodem. Experti připomínají, že vážnost problému může zastírat i fakt, že případů BSE je v prvních fázích velmi málo a jsou obvykle soustředěny na jednom místě. BSE má totiž velmi dlouhou inkubační dobu a v prvních fázích nemá onemocnění jednoznačné příznaky.
Experti tří organizací vypracovali parametry pro odhad rizik v jednotlivých oblastech a zemí, ale odmítali se vyjádřit ke konkrétním státům. Připustili pouze, že vzhledem k velkému vývozu mouček do východní Evropy a na Blízký východ lze v těchto oblastech předpokládat vyšší riziko.
Stejně tak se shodli, že potenciálně nakažlivými produkty byly krmeny ovce a kozy a že jednotlivé země by měly posoudit riziko přenosu nákazy. Dosavadní vědecké údaje také podle nich ukazují, že krmení prasat a drůbeže potenciálně infekčními produkty nevede k jejich onemocnění.
Pařížská schůzka také potvrdila, že kolem BSE zůstává mnoho neznámých, včetně toho, jak velké množství rizikových produktů je potřeba k nakažení člověka. Je tedy těžké určit, co je opravdu bezpečné jíst a co ne. Například mléko a mléčné výrobky jsou považovány za bezpečné, některé tkáně mají podle vědců malou potenciální infekčnost, zatímco jiné velkou - ty jsou všechny vyloučeny z potravinového řetězce.
Není také příliš jasné, kolik epidemie BSE stojí. Pouze Francie při konferenci odhadla, že ji nemoc přijde na asi 835 miliónů eur ročně (28,4 miliardy korun).
Experti WHO, FAO a OIE zdůraznili, že mnoho rozvojových zemí nemá prostředky k tomu, aby se s BSE vyrovnalo, což může vést ke snahám její výskyt tajit. Vyslovili se tedy pro finanční pomoc některým rozvojovým zemím při testování na BSE.
Stanislav Mundil rdm pz


PAŘÍŽ 15. června (ČTK) - Nedávno zveřejněná skutečnost, že se antropoidní opice (gorily, šimpanzi) nadále v Africe loví pro maso, se týká velkého množství i ostatních afrických savců, mimo jiné dalších primátů (kočkodanů, mandril a guerez), slonů, panterů a především antilop. Informovala o tom dnes agentura AFP s odvoláním na vědeckou studii.
Dvouměsíční výzkum prováděný v Kongu odhalil 15.000 mrtvol divoce žijících zvířat, z toho 293 šimpanzů bylo nalezeno přímo na trhu v konžské metropoli Brazzaville. Šimpanzi společně s gorilami patří v současné době ke zvlášť zranitelným jedincům poté, co byla zničena většina jejich přirozeného prostředí. Na jihu Kamerunu, kde bývalo gorilí maso vyhrazeno pouze kmenovým náčelníkům, se v současnosti vybíjejí celé skupiny těchto primátů na prodej masa ve městech.
Zmíněné vybíjené druhy nicméně představují pouze nepatrnou část (maximálně dvě procenta) celkového objemu drancování přírodního bohatství Afriky. Hlavními oběťmi zůstávají antilopy, které představují asi 75 procent veškerého masa nabízeného na afrických trzích.
lcm mik


KÁHIRA 12. června (AP/ČTK) - Zrcadlový sál nabitý k prasknutí krásnými a mrštnými ženami. Většině z nich se plní životní sen, neboť před nimi stojí věhlasná břišní tanečnice Dina z masa a kostí. A navíc je ochotná podělit se s nimi o taje svého umění a o to, jak lze docílit hypnotického vlnění patřičných částí těla, píše agentura AP.
Víc než 300 žen z 18 zemí do Káhiry týdenní kurs, na němž mohou kromě Diny nahlédnout pod pokličku profese také známému učiteli tance Mahmúdovi Ridovi nebo se naučit zbrusu novou taneční techniku od tanečního veterána Suhíra Zakiho.
Profesionální břišní tanečnice stejně jako nadšené amatérky přijely do Egypta i z tak vzdálených zemí, jako je Japonsko, USA či Austrálie. Chtějí se nejen přiučit, ale nasát také něco z kultury, kde toto umění vzniklo.
"Dina byla velkorysá. Velmi se nám věnovala a dala si záležet, abychom všechny pochopily, jak to dělá. Bylo to opravdu hodnotné," ocenila Dinin kurs kubánsko-americká novinářka Tiffany Mederová.
Jedna z obdivovatelek a nadšenkyň k radosti celé třídy zavolala: "Dino, zatanči pro nás!" Fascinované studentky pak upřely oči na Dinu, která začala v cyklistických šortkách a krátkém živůtku do rytmu hudby hadovitě kroužit a třást boky, přičemž bylo zjevné, že kontroluje nejmenší sval svého těla.
Dívky, z nichž většina na sobě měla krátké sukničky a malé živůtky nebo přiléhavé kalhoty a trička, se snažily Dininy pohyby napodobit v rytmu bubnů. Většina z nich měla kolem boků uvázány šátky s rolničkami, zvonícími při každém pohybu.
Až na jednoho muže byly v kursu jen ženy, různých postav, velikosti i věku. Občas se některá z nich dožadovala objasnění detailu, některé si dělaly poznámky.
Festival už podruhé zorganizovala Rakja Hasanová, aby světu připomenula, že břišní tanec patří k Egyptu. Popuzuje ji neznalost, jaká ve světě panuje ohledně původu tohoto druhu umění. Břišní tanec se podle ní provozoval už v dobách faraónů.
Mnozí Egypťané hledí na břišní tanečnice jako na ženy pochybných mravů. Mohou za to prý především filmy, kde mají tyto umělkyně většinou role prostitutek svádějících bohaté muže.
Dina si z toho nic nedělá. Nová generace prý už na vše hledí úplně jinak a břišní tanec se stane světovým hitem.
Účastnice kursu domů přivážejí znalost nových technik a fines, nahrávky s patřičným hudebním doprovodem i blyštivé kostýmy. "Myslím, že jsem tu našla přesně to, co jsem hledala," říká Mederová.
sva pz10.6.2001

Vítám vás v novém týdnu. Hned v úvodu bych vás rád upozornil na zajímavý článek o poněkud revolučním názoru na genezi keltských národů, který byl uveřejněn v listu The Guardian a najdete ho >> ZDE >>.


Jak už se mi to někdy stává tak se mi do "týdne" sesmeklo jedno téma ze dvou různých pohledů. Tento týden je jím Mars. A to ze dvou důvodů.
Prvním důvodem je už poněkud "omšelé" téma ksichtíku na planině Cydonia. Ale bylo by nefér kdybych novinky okolo dění na rudé planetě nesledoval dále. A tak úplně nejnovější fotografii najdete pokud kliknete >>ZDE>>


Druhý důvod je zajímavější z hlediska astronomického a vlastně i astrologického. Ve středu 13.6. Mars vytvoří opozici s naší planetou a přiblíží se k Zemi na vzdálenost 67,5 milionů kilometrů. Je to sice větší vzdálenost než tomu bylo při poslední opozici v roce 1988 (58 milionů kilometrů) ale i tak se jedná o významnou událost. Na obrázku vidíte kde budete moci Mars pozorovat. Na jižní obloze, mezi souhvězdím Střelce a Štíra, poměrně nízko nad obzorem.


Možná se ptáte co je na události tolik zajímavého. Je to tak. Vzdálenosti obou planet při opozicích kolísají v rozmezí mezi 56 a 101 miliony kilometrů (je to zaviněno excetričností dráhy Marsu) a nejkratších vzdálenosti je tak dosahováno každých 15 až 17 let a shodují se přesně s periheliem (přísluním) Marsu a afeliem (odsluním) Země. Mars stojí v tu dobu Slunci nejblíž a Země nejdále.
Opozice při kterých dojde k přiblížení obou planet (tedy i letošní červnová) jsou často provázené podivnými zmizeními osob, lodí, letadel, nárustem nečekaných tragedií či různými podivnými jevy. Podle W. Haina do období blízkých opozic spadá okolo 50% z celkového množství všech případů nevysvětlených zmizení, což je velmi zajímavý fenomén. Do období blízkých opozic spadá i vzestup případů pozorování UFO (což bývá vysvětlováno záměnou jasně zářicí planety za UFO-????:-)))!!!!).
Již zmíněná opozice s velmi blízkým přiblížením planet v roce 1988 byl provázena řadou zajímavých fenoménů. Například byla na Měsíci pozorována záhadná světla v oblasti kráteru Plato. V období 1987 - 1988 řádila v USA přímo "UFO horečka", lidi doslova šíleli a předháněli se v přesvědčování o únosech šedými pidižvíky, dámy jimi byli znásilňovány, prostě docela slušná magorie. V roce 1988 došlo k velkému množství nezvyklých leteckých a i lodních neštěstí.Mimochodem, 20. prosince 1987 Filipínský trajekt Dona Paz se srazil jižně od Manily s tankerem Victor; při následném požáru zahynulo při zatím největší lodní katastrofě v dějinách 4375 lidí. V letech 1987 - 1989, jak jistě víte, došlo k rozsáhlým zvratům politickým i jiným.
Na opakování takto blízké opozice si budeme muset počkat ještě dva roky - v srpnu 2003 se totiž Mars přiblíží při opozici k Zemi na rekordních 55 miliónů kilometrů.
Nicméně ani letošní rok nemusí být díky působení Marsu (ať již jsou mechanismy tohoto působení jakékoliv) nejklidnější (což se ukazuje už od začátku roku - BSE, epidemie slintavky a kulhavky, slušná řada katastrof a nepokojů) a uvidíme co nám tato poměrně blízká opozice přinese dále.

PRAHA 3. června (ČTK) - Zlověstná zkratka AIDS, jedna z novodobých smrtelných nemocí, má od svého odhalení před dvaceti lety na svědomí 21,8 miliónu obětí. Koncem roku 2000 dosáhl počet lidí na světě, kteří v sobě mají virus HIV, anebo dokonce onemocněli AIDS, 36,1 miliónu. Ze všech kontinentů je touto chorobou nejvíce postižena Afrika, na kterou připadá více než 70 procent nakažených lidí na světě.
Právě před dvaceti lety, 5. června 1981, americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) poprvé referovalo o případech nemoci později nazvané AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndrom získaného selhání imunity). Vědci poté začali v příznacích nové choroby rozpoznávat její děsivou zhoubnost, která ničí imunitní systém těla a činí jej bezbranným vůči triviálním infekcím.
AIDS likviduje imunitní systém člověka virem HIV (Human Immunodeficiency Virus, virus nedostatku imunity). Nakažený člověk ztrácí schopnost bojovat s jakoukoliv nemocí a může podlehnout i zápalu plic, průjmu nebo různým nádorům.
Podle informací Národní referenční laboratoře pro AIDS se počet žijících lidí s HIV nebo AIDS loni zvýšil o 5,3 miliónu lidí a dosáhl tak celkového počtu 36,1 miliónu. Loni zemřely tři milióny lidí, za celou dobu epidemie pak 21,8 miliónu lidí. Zatímco v zemích západního světa zaznamenal AIDS po dvou desetiletích díky vydatné osvětě klesající tendence, rozvojový svět a především Afriku doslova pustoší. V subsaharské Africe se počet osob infikovaných virem HIV loni zvýšil o 3,8 miliónu lidí, takže v této nejpostiženější a zároveň nejchudší části světa dosahuje jejich celkový počet už 25,3 miliónu. Podle statistiky OSN až dosud v Africe podlehlo AIDS 18 miliónů lidí, z toho 15 miliónů v subsaharské části kontinentu.
Další kritickou oblastí je jih a jihovýchod Asie, kde podle odhadů přibylo v roce 2000 dalších 780 tisíc nakažených, čímž se jejich celkový počet zvýšil na 5,8 miliónu. Na třetím místě je s odhadovanými 1,4 miliónu nakažených Latinská Amerika.
Drtivé tažení nemoci v rozvojovém světě urychluje chudoba, negramotnost, nedostatek osvěty a léků. Řešením, jež v některých oblastech již přineslo jisté výsledky, by měla být masivní vzdělávací a osvětová kampaň, lépe fungující testy na zjištění viru HIV a distribuce kondomů.
V posledním roce se objevila další, pro Českou republiku velmi znepokojující oblast se zvyšujícím se počtem nakažených lidí - země bývalého Sovětského svazu. Počet HIV infekcí v těchto zemích stoupl o více než 90 procent. V ČR byl v poslední době při náhodném testování zjištěn virus HIV například u ukrajinské prostitutky anebo u ukrajinských vězňů, kteří se na našem území dopustili trestných činů.
V České republice nepatří AIDS k onemocněním, která by postihovala velký počet lidí. Na přelomu tisíciletí bylo zaregistrováno 500 případů HIV infekce a z toho 148 onemocnělo AIDS. Zemřelo 89 nemocných. Tyto statistické údaje řadí Českou republiku mezi země, které se v Evropě nejlépe vypořádaly s AIDS.
Současná medicína není zatím schopna tento novodobý mor vyléčit. Na trhu je nyní 14 různých léků, které propuknutí AIDS oddalují, případně dokáží průběh onemocnění mírnit. Nový, v pořadí patnáctý lék Kaletra, který umožňuje například snížit denní dávku z několika desítek tablet na osm, je od loňského září běžně k dostání v USA. Evropa teprve čeká na jeho schválení.
Virus HIV se přenesl na lidi z opic. Genetické testy totiž prokázaly, že HIV je blízce příbuzný s podobným virem, který napadá šimpanze, ale nepůsobí jim žádnou újmu. Při vstupu do organismu napadá virus pomocné T-buňky, které odpočívají, a proto imunitní systém bezprostředně nezaznamená žádnou změnu. Virus se přenáší tělesnými tekutinami včetně krve, semene a mateřského mléka. Nejčastěji tedy pohlavním stykem, společným užíváním jehel, z matky na dítě nebo krevní transfúzí.
Lenka Fikejsová rmi ko mik


Vzhledem k potvrzenému výskytu BSE v naší republice je následující článek poměrně aktuální...

LONDÝN 24. května (ČTK) - Dobytek, který byl v Británii utracen kvůli veterinární epidemii slintavky a kulhavky, bude možná třeba vykopat, protože jinak hrozí nebezpečí šíření takzvané nemoci šílených krav (bovinní spongiformní encefalopatie, BSE). Podle agentury Reuters to řekl nejmenovaný britský vědec.
Poradní výbor pro spongiformní encefalopatii (SEAC) podle tohoto vědce příští měsíc pravděpodobně doporučí vládě, aby dala vyhodnotit každé místo, kde se zakopával dobytek starší pěti let, protože bude třeba posoudit, zda mrtvá zvířata mají být vyzvednuta a spálena.
Na otázku, zda bude potřeba kvůli ochraně životního prostředí vykopat mrtvá zvířata starší pěti let, odpověděl, že nejspíš bude vhodné rozhodovat případ od případu, a to podle geologické polohy místa, kde jsou zvířata zakopána, a způsobu, jak byla utracena. Londýnské ministerstvo zemědělství ve středu sdělilo, že radu, aby poražená zvířata starší pěti let, a tudíž s větší pravděpodobností výskytu BSE, se pálila, dostalo příliš pozdě. Mluvčí prohlásil, že před tím, než doporučení přišlo, bylo zjištěno u dobytka vybíjeného kvůli epidemii slintavky a kulhavky 500 případů BSE. Vědci soudí, že zakopaná těla zvířat nakažených BSE mohou kontaminovat půdu a vodu, a tím působit nebezpečí, že se nemoc rozšíří mezi dobytek a v podobě variantní Creutzfeldt-Jakobovy nemoci možná i na člověka.


No vida, vida:-)))))))))...

USA 21. května (ČN) - Když se řekne pás cudnosti, většině lidí se pravděpodobně vybaví středověcí rytíři pojišťující si čest své krásné dámy před odjezdem do Svaté země. Dnes, stovky let poté, co tyto pásy poprvé začaly být populární, jsou znovu zpět, ovšem s malou obměnou. "Většina pásů, které prodáváme, jsou mužské," říká Matt Montierth z kalifornské firmy m.b. productions, která pásy cudnosti prodává pod sloganem "držíme klíče od vaší fantazie".
Jak píše online zpravodajský server Fox News, narozdíl od středověku je většina pásů cudnosti dnes prodávána pro zábavu jako další z nepřeberné řady erotických pomůcek. Tyto pásy vyrobené kombinací kůže a ocele se prodávají za 88 až 133 dolarů a těm středověkým z encyklopedií se zase tolik nepodobají.
Ovšem i tradiční pásy cudnosti stále existují a vyrábějí se nové. Britská firma Tollyboy se specializuje na pásy cudnosti z antikorozní oceli, které se schovají pod většinu oblečení a dají se nosit i delší dobu. Tyto pásy jsou ovšem podstatně dražší, přibližně za 350 dolarů ženský model a za 500 dolarů mužský.
Kdo je ochotný dát tolik peněz za věc, která mu může způsobit v lepším případě nepohodlí, v horším posměch okolí? "Mezi mými zákazníky jsou podnikatelé, piloti letadel, lékaři i účetní," říká majitel Tollyboy Richard Davies a dodává, že 85 procent jeho klientů jsou muži "s náročným a stresujícím životním stylem". V případě některých z nich se dokonce zdá, že se vrací i tradiční funkce pásů cudnosti - posílit věrnost manželského páru.
Mike, 46letý zákazník Tollyboy, byl dvacet let "docela" šťastně ženatý. Pak se ale zapletl s milenkou "a z toho byla strašná spousta problémů", říká upřímně. Mike je přesvědčený, že právě pás cudnosti mu zachránil manželství. "Teď ho nosím a moje manželka má od něj oba klíče," vysvětluje. "Občas je to trochu těžké, ale jednak to neuvěřitelně povzbuzuje apetit, když jsem volný, a pak si taky dávám hodně velký pozor, jak se k manželce chovám."
Nad tím ovšem vrtí hlavou Alexandra Mylesová, jejíž terapeutická praxe se specializuje na manželské a sexuální problémy. "Jako součást erotických praktik může pás cudnosti posloužit," říká Mylesová, "ale zdravý způsob, jak zajistit věrnost páru, to rozhodně není. Když o tom tak uvažuju, je to vlastně dost zvrácené."
xrj3.6.2001

Vítám vás v novém týdnu. Nevím zda je to tím podivným začátkem června a počasím z kterého jaksi "tuhne krev"(..bude vůbec ještě letos teplo?...) nebo prostě tím že planety svádí k přemýšlení nad smyslem všeho kolem více než jindy, ale můj pocit z paradoxů tohoto světa kolem je více než rozpačitý. Rozpačitý tolik, že jsem nějak nebyl schopen za celý víkend najít ta správná slova. Nakonec jsem si uvědomil, že všechny tyto moje pocity jsou asi nejlépe popsané v poslední povídce od Polly ".................konec". Zkuste odkaz odkliknout a zamyslet se nad textem...možná to není špatný začátek týdne...


WASHINGTON 30. května (ČTK/National Geographic) - Lidé by prý mohli už brzy létat na Mars, avšak při vesmírných cestách hraje nejdůležitější roli bezpečnost člověka. V závislosti na oběžné dráze může být Mars až 500krát více vzdálený od Země než Měsíc. Cestování na tak velkou vzdálenost ale představuje zdravotní problémy, se kterými se lidstvo dosud nesetkalo, píše National Geographic.
Pobyt ve stavu beztíže po dobu celé vesmírné mise by způsoboval degeneraci svalů, kostí a srdce. Bez náročného pohybového programu by mohli kosmonauti čelit srdečním problémům, protože jejich srdce by bylo příliš slabé, než aby mohlo pumpovat krev po návratu na Zemi a zpět k její gravitaci.
Další otázkou je velké množství záření, které se vyskytuje vně atmosféry. Gary Marin, ředitel pro pokročilé programy amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), říká: "Být tři roky pryč ze Země by znamenalo, že každá buňka ve vašem těle by byla ovlivněna galaktickými paprsky, a my nevíme, co by to pro člověka znamenalo."
Chemicky poháněné motory, které se v současné době využívají pro vesmírné lety, by nebyly schopné přepravovat dostatek paliva, aby se raketa mohla v případě nouze nebo potřeby - kdyby se na palubě vyskytla například závažná nemoc - otočit a vrátit na Zem.
NASA nyní zkoumá způsoby, jak vyřešit některé z fyzikálních rizik. Psychologické problémy se ale pomocí techniky podaří odstranit jen ztěží. Kosmonauti by byli upoutáni k vesmírnému korábu po většinu cesty. "Pět nebo šest vašich nejbližších přátel v místnosti o velikosti vašeho obývacího pokoje po dobu tří let, to je velice obtížná věc," poznamenal vědec Richard Berendzen z American University.
Vědci objevili důkazy o tom, že na Marsu kdysi snad existovala voda, která se může dosud nacházet pod povrchem. Dostupnost vody je pro misi na Mars klíčová, neboť by mohla poskytnout základní prvek, který lidé potřebují k delšímu pobytu na planetě. "Voda je pro nás velice důležitá. Nejen k čerpání a pití, ale také k získání kyslíku pro dýchání a vodíku jako paliva," řekl Berendzen.
Možnost, že na Marsu je voda, naznačuje, že mohou následovat další netušené objevy. Přítomnost vody je důkazem energetických zdrojů a pravděpodobně také organických látek. Pokud by podle Berendzena byly nalezeny důkazy minulých forem života, "šlo by zřejmě o nejfantastičtější objev v dějinách lidstva".
Zatímco cesta na Mars by přinesla mnoho nových poznatků, uskutečnění takovéto mise v současnosti je příliš velkým rizikem pro lidi, kteří by se na ni vydali. Pokračující výzkumy však podobné vesmírné expedice v budoucnu jistě umožní.
jvr mik


SAO PAULO 26. května (ČTK) - Skupina brazilských vědců objevila ostatky dinosaurů, které by podle jejich zjištění mohly být nejstaršími na světě - odhadem 235 až 241 miliónů let. Oznámila to dnes agentura EFE s odvoláním na místní tisk.
Dvě celé lebky a část další objevili vědci při stavbě dálnice v brazilském státě Rio Grande do Sul. Lebky budou předány k dalšímu vědeckému zkoumání, které má potvrdit a upřesnit jejich skutečné stáří.
Zatím nejstarší fosilní zbytky dinosaurů byly objeveny v severní části Argentiny a jižní Brazílii a jejich stáří vědci určili na 230 miliónů let.
dk ank


GUWAHATI (Indie) 27. května (ČTK) - Hrůzu a děs šíří v indickém svazovém státě Ásám cosi, co je podle očitých svědků podobné medvědovi... údajně ale podstatně, podstatně děsivější. Jak dnes oznámila ásámská policie, netvor terorizuje vesničany již několik dní. Přes 20 jich poranil.
Vyděšení venkované pořádají rituální obřady, při nichž vymítají ďábla. Vytvářejí hlídky, které střeží klidný spánek v osadách. Shodně tvrdí, že příšera se zjevuje zásadně v noci a prochází zavřenými dveřmi. Vydává prý strašidelné zvuky a při jakémkoli záblesku světla záhadně mizí.
"Přes 20 lidí bylo při útocích tajemného tvora v oblastech Nathkuči a Tihu ve státě Ásam zraněno," řekl agentuře Reuters tamní policejní šéf. Region, kde se záhadný tvor vyskytuje, leží zhruba 70 kilometrů západně od největšího ásámského města Guwahati.
Panika v Ásámu propukla krátce poté, co se obyvatelé Dilí třásli strachy před rejdy mysteriózního "opičího muže". Ten byl však podle tamní policie pouhým výplodem bujné fantazie některých "strašpytlů" z hlavního města.