Zaostalost starověké Británie je mýtus, říká historik.

Fiachra Gibbons,
Úterý, 29. květen, 2001
The Guardian

Historie nám popisuje a tvrdí, jak Římané přinesli civilizaci barbarům v Británii.
Včera jeden z archeologů obrátil zakořeněné přesvědčení tvrzením, že starověcí lidé z těchto ostrovů byli daleko vyspělejší než jakýkoli jiný národ z ranných Středomořských kultur.
Tím odvážným je Barry Cunliffe, profesor evropské archeologie v Oxfordu, který volá po nápravě omylů a lží "oficiální historie", a označuje za lež tvrzení že Keltové byli při svém tažení na západ metlou Evropy, kterou měli projít než dosáhli atlantického pobřeží Španělska, Francie, Británie a Irska.
"Neexistuje pro to žádný důkaz", řekl.

"V té době nebyl žádný velký pohyb národů směrem k Atlantiku, protože Keltové tam již byli" řekl včera na "Hay-on-Wye book" festivalu. "Až v poslední době jsme začali odhalovat že tento národ byl daleko vyspělejší než národy ve Středomoří. Dramaticky jsme podcenili složitost těchto lidí."


Profesor Cunliffe řekl, že historický pohled na dobu kamennou v Británii je pokřivený spoléháním se na řecké a římské texty, které jsou plné předsudků a nechápají téměř nic z toho co se nalézalo za Herkulovými sloupy (Gibraltar).
"Po všechny ty léta jsme se dívali na Evropu chybným způsobem a představa že civilizace tekla ze Středomoří ven k barbarským okrajům Evropy překryla fakt že cesty civilizace mohly být i jiné."
Řekl, že atlantické civilizace které se vyvíjely se v příznivých místech pobřeží jako bylo jižní Španělsko, Galicie, Bretaňsko, Cornwall, Irsko a západní ostrovy Skotska byly během mezolitického období od šestého tisíciletí př.n.l. "nejvíce rozvinutým a stálým společenstvím v Evropě".

Pak pokračuje: "Byli první například, v tom , čemu říkáme "pečlivý pohřeb" - nechávaly bohatou nabídku pro mrtvého, okolí hlavy zdobil červený okr symbolizující krev. Podobu těchto pobřežních pohřbů je možné najít od Iberie až do Irska a dokonce i v Dánsku."

Velká korýší smetiště, kde zbylo to čím se lidé v kamenné době živili, a které později skrývala jejich mrtvé, také obsahují háky a kosti z velkých hlubokomořských ryb, což prokazuje, že museli mít i námořní lodě.

Prof. Cunliffe řekl, že z těchto smetiště se lidé vydali k budování obrovských megalitických hrobek, stojících kamenů a kamenných kruhů, jimiž je pokrytá Británie a Irsko, okolo třetího tisíciletí př.n.l.
"Před třiceti lety se mělo za to, že tyto velké kamenné monumenty byly ovlivněny Středomořskou kulturou, ale datování radiokarbonovou metodou prokazuje že tyto stavby stály už dávno před jejich objevením v jižní Evropě."

"Úžasná složitost a odvaha" těchto obrovských hrobek, jako jsou ty v Newgrange - Co Meath, Irsku, a Maes Howe na Orknejích jsou stejně působivé jako cokoli v Egyptě ve stejné době.

Profesor, který rozvinul své teorie v své nové knize Facing The Atlantic, a dalším díle Pytheas the Greek's circumnavigation of Britain in 320BC, řekl, že by bylo "velmi mylné" podceňovat tyto atlantické civilizace jen proto, že nevyvinuly ranné formy písma.

"Převládá tendence vysvětlovat, že městské společnosti který se rozvinuly ve východním Středomoří byly vyspělejší protože znaly písmo," řekl. "Ale tyto atlantické národy byly pokročilé jinak. Byly nesrovnatelně vyspělejší v navigaci, stavbě lodí, znalostí pohybu Slunce a hvězd."

Ale asi nejvíce neobvkylé je tvrzení prof.Cunliffa, že skotská keltština, velšské, cornwallské, galicijské a bretoňské jazyky nejsou posledními zbytky jazyka přenášeného keltskými nájezdníky ze severní Indie, ale byly místními jazyky které vzešly z jazyků původního obyvatelstva.

Překlad Hade 9.6.01

Na titulku..